Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук icon

Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
НазваАлфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Сторінка1/8
Дата31.01.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

Алфавітний перелік
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


За станом на 09.2004

(відповідно до переліків N 1 — N 14, затверджених постановами президії ВАК України від:
09.06.1999 р. N 1-05/7,   08.09.1999 р. N 01-05/9,   10.11.1999 р. N 3-05/11,   09.02.2000 р. N 2-02/2,
10.05.2000 р. N 1-02/5,   11.10.2000 р. N 1-03/8,   13.12.2000 р. N 1-01/10,   11.04.2001 р. N 5-05/4,
14.11.2001 р. N 2-05/9,   12.06.2002 р. N 1-05/6,   15.01.2002 р. N 1-05/1,   11.06.2003 р. N 1-05/6,
10.12.2003 р. N 1-05/10,   16.09.2004 р. N 3-05/8)

 1. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН України)

 2. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є.Жуковського)

 3. Автоматизация судовых технических средств (Одеська державна морська академія)

 4. Автоматизація виробничих процесів (Київський інститут автоматики)

 5. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні (Державний університет "Львівська політехніка")

 6. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)

 7. Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України)

 8. Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи (Херсонський державний технічний університет Міносвіти України)

 9. Автоматическая сварка (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України)

 10. Автомобільний транспорт (Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет)

 11. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво (Український транспортний університет)

 12. Автошляховик України (Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут)

 13. Агапіт (Національний музей медицини України)

 14. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України)

 15. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України)

 16. Аграрний вісник Причорномор'я (Одеський сільськогосподарський інститут)

 17. Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН)

 18. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН)

 19. АгроІнКом (МАПІК "Агропромінвест-інтернейшнл")

 20. Агрохімія і грунтознавство (Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН)

 21. Агрохімія та грунтознавство (Львівський державний університет ім. Ів.Франка)

 22. Адаптивні системи автоматичного управління (Національний технічний університет України "КПІ")

 23. Адгезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України)

 24. Академічний огляд. Економіка та підприємництво (Національна гірнича академія, Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права)

 25. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім.І.К.Карпенка-Карого Мінкультури України)

 26. Актуальні питання держави та права (Одеська державна юридична академія)

 27. Актуальні питання масової комунікації (Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

 28. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)

 29. Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України)

 30. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний університет)

 31. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Рівненський державний гуманітарний університет)

 32. Актуальні проблеми геології, географії та екології (видавництво "Навчальна книга")

 33. Актуальні проблеми державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України)

 34. Актуальні проблеми державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України)

 35. Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української академії державного управління при Президентові України)

 36. Актуальні проблеми державного управління (Українська Академія державного управління при Президентові України)

 37. Актуальні проблеми державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України)

 38. Актуальні проблеми духовності (Криворізький державний педагогічний університет МОН України)

 39. Актуальні проблеми економіки (ВНЗ "Національна академія управління")

 40. Актуальні проблеми економіки (Дніпропетровський державний університет)

 41. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв)

 42. Актуальні проблеми літературознавства (м.Дніпропетровськ)

 43. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка)

 44. Актуальні проблеми нефрології (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця)

 45. Актуальні проблеми права: теорія і практика (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України)

 46. Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична академія)

 47. Актуальні проблеми психології (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України)

 48. Актуальні проблеми слов'янської філології (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Бердянський державний педагогічний інститут, Дніпропетровський державний університет, Харківский державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В.Гоголя, Донецький державний університет, Інститут польської філології Вищої педагогічної школи, м.Жешув)

 49. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії МОЗ України

 50. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України)

 51. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 52. Актуальні проблеми української літератури і фольклору (Донецький державний університет)

 53. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (Київський державний лінгвістичний університет)

 54. Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. Т.М.Сеченова, м.Ялта)

 55. Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця)

 56. Акустичний вісник (Інститут гідромеханіки НАН України) (акустика, механіка)

 57. Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України)

 58. АПК: наука, техніка, практика

 59. Арсенал XXI века (м.Київ)

 60. Артиллерийское и стрелковое вооружение (Державний науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння Мінпромполітики України)

 61. Археологический альманах (Інститут археології НАН України, Управління культури Донецької облдержадміністрації, Донецький краєзнавчий музей, Донецька обласна організація українського товариства охорони пам'ятників історії і культури, Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, Краматорський економіко-гуманітарний інститут)

 62. Археологічний літопис Лівобережної України (м.Полтава)

 63. Археологічні відкриття в Україні (Інститут археології НАН України)

 64. Археологічні дослідження Львівського університету

 65. Археологічні студії (Інститут археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича)

 66. Археологія (Інститут археології, м.Київ)

 67. Археометрія та охорона історико-культурної спадщини (НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України)

 68. Архив клинической и экспериментальной медицины (Донецький державний медичний університет)

 69. Архів клінічної медицини (Івано-Франківська державна медична академія)

 70. Архів психіатрії (Український НДІ соціальної та судової психіатрії, м.Київ)

 71. Архіви України (м.Київ)

 72. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство (Державний комітет архівів України, Український державний НДІ архівної справи та документознавства, НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв)

 73. Архітектура України

 74. Архітектурна спадщина України (Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування, Державний комітет у справах будівництва, архітектури і житлової політики України)

 75. Астма та алергія (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України)

 76. Банківська справа

 77. Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, "Бахмутський шлях"), (літературознавство)

 78. Безпека дорожнього руху (Міністерство внутрішніх справ України)

 79. Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Серія: Педагогічні науки

 80. Биополимеры и клетка (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)

 81. Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України)

 82. Бібліотечна планета (Національна парламентська бібліотека України)

 83. Бібліотечний вісник (Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України)

 84. Біблія і культура (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України)

 85. Бізнес-навігатор (Міжнародний університет бізнесу і права)

 86. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика)

 87. Біологічний вісник (Харківський державний університет)

 88. Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України)

 89. Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)

 90. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН)

 91. Біополімери і клітина (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

 92. Близькосхідний кур'єр (Центр близькосхідних досліджень, Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАН України)

 93. Борисфен

 94. Боспорские исследования (Кримське відділення Інституту сходознавства ім.А.Кримського НАН України)

 95. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України)

 96. Будівельне виробництво (НДІБВ Держбуду України)

 97. Будівельні конструкції (Державний НДІ будівельних конструкцій, м.Київ)

 98. Будівельні матеріали та вироби ("НДІБМВ", "Укрбудматеріали", "Київміськбудматеріали")

 99. Будівництво України (м.Київ)

 100. Буковинський журнал (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України)

 101. Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, обласна організація Товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка, обласне відділення Українського фонду культури, комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації)

 102. Буковинський медичний вісник (Буковинська державна медична академія, м.Чернівці)

 103. Бухгалтерський облік і аудит

 104. Бюлетень Інституту зернового господарства

 105. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН

 106. Бюлетень Міністерства юстиції України

 107. Бюлетень української асоціації нейрохірургів (Інститут нейрохірурги ім. акад. А.П.Ромоданова, м.Київ)

 108. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада

 109. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України)

 110. Вестник гигиены и эпидемиологии (Донецький державний медичний університет)

 111. Вестник зоологии (Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України)

 112. Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Серия: философия

 113. Вестник СевГТУ. Серия: политология

 114. Вестник СевГТУ. Серия: филология

 115. Вестник СевГТУ. Серия: философия (Севастопольський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України)

 116. Вестник физиотерапии и курортологии (Кримський медичний університет, м.Сімферополь)

 117. Вестник Харьковского государственного политехнического университета

 118. Вестник Харьковского государственного политехнического университета Минобразования и науки Украины.Серия: философия

 119. Вестник Харьковского политехнического университета. Серия: технический прогресс и єффективность производства

 120. Вестник Харьковского университета. Серия: Радиофизика и электроника

 121. Вестник Херсонского государственного технического университета

 122. Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної медицини УААН)

 123. Ветеринарна медицина (Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН)

 124. Ветеринарна медицина України (Державний департамент ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України)

 125. Взрывозащищенное электрооборудование (Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут вибухозахищеного і рудничного електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом)

 126. Вибрации в технике и технологиях (Вінницький державний сільськогосподарський інститут)

 127. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м.Хмельницький)

 128. Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет "Львівська політехніка")

 129. Виноградарство і виноробство (Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Таїрова УААН)

 130. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина "Магарач")

 131. Високі технології в машинобудуванні (Харківський державний політехнічний університет)

 132. Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України)

 133. Вівчарство (Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова")

 134. Від бароко до модернізму (Дніпропетровський державний університет)

 135. Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України) (інформатика, м.Львів)

 136. Військова медицина України (Українська військово-медична академія України Міноборони України)

 137. Військова освіта (Головне управління військової освіти Міноборони України, Науково-методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ)

 138. Військово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка")

 139. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання

 140. Вісник аграрної науки (УААН)

 141. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївська державна аграрна академія Мінагрополітики України)

 142. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України)

 143. Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки

 144. Вісник Академії правових наук України (м.Харків)

 145. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

 146. Вісник Астрономічної школи (Уманський педагогічний університет ім. Павла Тичини МОН України), (астрономія)

 147. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету

 148. Вісник Верховного Суду України (м.Київ)

 149. Вісник Вищого арбітражного суду України

 150. Вісник Вінницького державного медичного університету

 151. Вісник Вінницького національного медичного університету

 152. Вісник Вінницького політехнічного інституту

 153. Вісник геодезії та картографії (Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, Українське товариство геодезії аерокосмічних зйомок і картографії)

 154. Вісник гігієни і епідеміології (Донецький державний медичний університет)

 155. Вісник господарського судочинства (Вищий арбітражний суд України)

 156. Вісник двигунобудування (Запорізький національний технічний університет МОН України, ВАТ "Мотор Січ", Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН України)

 157. Вісник Державного агроекологічного університету

 158. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України

 159. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Електроніка

 160. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки

 161. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" (математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика)

 162. Вісник Державного університету "Львівська політехника". Радіоелектроніка та телекомунікації

 163. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування

 164. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура

 165. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Держава та армія

 166. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

 167. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи

 168. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Інформаційні системи та мережі"

 169. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології"

 170. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерні системи проектуванн Теорія і практика"

 171. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі"

 172. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні

 173. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління

 174. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Теплоенергетика. Інженерія довкілл Автоматизація

 175. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування

 176. Вісник Державної агроекологічної академії України

 177. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

 178. Вісник Державної академії легкої промисловості України

 179. Вісник державної служби України (Головне управління державної служби України)

 180. Вісник ДІТБ (Донецький інститут туристичного бізнесу). Серія: Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній сфері)

 181. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету

 182. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Біологія і екологія

 183. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Геологія і географія

 184. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія

 185. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Хімія

 186. Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Економічні науки

 187. Вісник Дніпропетровського університету "Ракетно-космічна техніка"

 188. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки

 189. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія

 190. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство; журналістика

 191. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка

 192. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

 193. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія

 194. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія; філософія; політологія

 195. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
move to 2022-4345
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconВимоги до матеріалів
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи