Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук icon

Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
НазваАлфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Сторінка6/8
Дата31.01.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

Перспективи (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеський державний політехнічний університет)

 • Перспективні задачі інженерної науки (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Придніпровський центр Міжнародної інженерної академії)

 • Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель (Київський зональний НДІ експериментального проектування)

 • Питання атомної науки і техніки (ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут")

 • Питання біоіндикації та екології (Запорізький державний університет)

 • Питання боротьби зі злочинністю. (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук)

 • Питання експериментальної та клінічної медицини (Донецький державний медичний університет МОЗ України)

 • Питання електрифікації сільського господарства (Харківський державний технічний університет сільського господарства)

 • Питання історії нового та новітнього часу (Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича Міносвіти України)

 • Питання історії України (Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича Міносвіти України)

 • Питання культурології (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури та мистецтв України)

 • Питання літературознавства (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України Міністерства освіти і науки України)

 • Питання прикладної математики і математичного моделювання (Дніпропетровський національний університет МОН України) (інформатика)

 • Питання розвитку газової промисловості (Укр НДІГаз, м. Харків)

 • Питання розвитку газової промисловості України ("УКРГАЗПРОМ", УКРНДІГАЗ)

 • Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (Чернівецький державний університет ім. Юрія Федьковича Міносвіти України)

 • Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський держ. університет)

 • Південний архів (Херсонський державний педагогічний університет)

 • Підйомно-транспортна техніка (Одеський національний політехнічний університет)

 • Повышение надежности восстанавливаемых деталей машин (Харківський державний технічний університет сільського господарства)

 • Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства, м.Львів)

 • Політика і час

 • Політична думка (м.Київ)

 • Політичний менеджмент (Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України)

 • Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)

 • Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения (Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України)

 • Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України)

 • Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України) (фізика)

 • Постметодика

 • Пошукова та екологічна геохімія (НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України)

 • Початкова школа (Міносвіти, "Початкова школа" ЗАТ)

 • Правничий часопис Донецького державного університету

 • Право України

 • Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України)

 • Правова держава (Інститут держави та права ім. В. М. Корецького НАН України)

 • Правова держава (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова)

 • Правове регулювання економіки (Київський національний економічний університет МОН України)

 • Практична медицина (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, ПП "ПМ")

 • Практична психологія та соціальна робота (м.Київ)

 • Практична філософія (Інститут філософії НАН України, Центр практичної філософії)

 • Праці Донецького державного технічного університету. Серія: електротехніка і енергетика

 • Праці Інституту електродинаміки НАН України

 • Праці Інституту математики НАН України (з механіки)

 • Праці Інституту математики НАН України (математика, інформатика)

 • Праці наукового товариства ім. Тараса Шевченка (м.Львів)

 • Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Екологічний збірник (м.Львів)

 • Праці Таврійської державної агротехнічної академії

 • Праці Українського інституту скла

 • Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (Держкомгідромет) (геофізика)

 • Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України)

 • Прикладна геометрія та інженерна графіка (Київський національний університет будівництва і архітектури Міносвіти України)

 • Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАН України)

 • Прикладна механіка (Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України)

 • Проблеми археології Подніпров'я (Дніпропетровський державний університет)

 • Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України)

 • Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського)

 • Проблеми військової охорони здоров'я (Українська військово-медична академія)

 • Проблемы высокотемпературной техники (Дніпропетровський національний університет МОН України)

 • Проблеми гірського тиску (Донецький державний технічний університет Міносвіти України)

 • Проблеми гірського тиску (Донецький національний технічний університет)

 • Проблеми граматики і лексикології української мови (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ)

 • Проблеми екології (Донецький національний технічний університет)

 • Проблеми екології та медицини (Українська медична стоматологічна академія, Українська академія наук національного прогресу)

 • Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології (Луганський державний медичний університет)

 • Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок (ДВАТ "НДІ гірничої механіки ім. М. М. Федорова" Мінпаливенерго України)

 • Проблеми ендокринної патології (Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського АМН України)

 • Проблеми ендокринної патології (АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України)

 • Проблеми етномузикології (Національна музична академія України імені П.І.Чайковського)

 • Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України)

 • Проблеми законности (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого)

 • Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини (Харківський зооветеринарний інститут)

 • Проблеми зіставної семантики (Київський державний лінгвістичний університет МОН України)

 • Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України (Інститут економіки НАН України, Академія економічних наук, Українська академія банківської справи)

 • Проблеми історії та методології історичної науки (Харківський державний університет)

 • Проблеми історії України: факти, судження, пошуки (Інститут історії України НАН України)

 • Проблеми історії України XIX - початку XX ст. (НАН України, Інститут історії України НАН України)

 • Проблеми легкої текстильної промисловості України (Херсонський державний технічний університет)

 • Проблеми машинобудування (Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України) (механіка, інформатика)

 • Проблеми медичної науки та освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Фоліо-принт")

 • Проблеми науки (Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації Міністерства освіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)

 • Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (Дніпропетровський державний університет) (математичне моделювання та обчислювальні методи)

 • Проблеми освіти (МОН України, Науково-методичний центр вищої освіти)

 • Проблеми остеології (Інститут геронтології АМН України)

 • Проблеми охорони праці в Україні (Національний НДІ охорони праці, м.Київ)

 • Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний університет ім. Лесі Українки)

 • Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України)

 • Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (Київський міжнародний університет цивільної авіації Міністерства освіти і науки України)

 • Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності (Донецький державний університет)

 • Проблеми прикладної геохімії (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, ТОВ "КАРБОН-ЛТД")

 • Проблеми радіаційної медицини (Науковий центр радіаційної медицини, АМН України)

 • Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України)

 • Проблеми романо-германської філології (Ужгородський державний університет Міністерства освіти і науки України)

 • Проблеми семантики слова, речення та тексту (Київський державний лінгвістичний університет)

 • Проблеми славістики

 • Проблеми слов'янознавства (Львівський державний університет імені Івана Франка)

 • Проблеми слов'янської ономастики (Інститут української мови НАН України, Ужгородський державний університет Міністерства освіти і науки України, Українська ономастична комісія)

 • Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України)

 • Проблеми статистики (Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України)

 • Проблеми створення нових машин і технологій (Кременчуцький державний політехнічний інститут)

 • Проблеми сучасного літературознавства (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Міносвіти України)

 • Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури)

 • Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України)

 • Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут)

 • Проблеми техніки (Одеський державний морський університет, Технологічний університет Поділля)

 • Проблеми трибології (Технологічний університет Поділля, м.Хмельницький)

 • Проблеми трудової і професійної підготовки (АПН, Інститут педагогіки АПН України, Слов'янський державний педагогічний інститут Міносвіти України)

 • Проблеми формування відкритої економіки України (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України)

 • Проблеми формування ринкової економіки (Київський національний економічний університет)

 • Проблеми Чорнобильської зони відчуженн (Адміністрація Чорнобильської зони відчуження)

 • Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" НАН України)

 • Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя МОЗ України), (гігієна)

 • Проблемы бионики (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)

 • Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С.І.Георгієвського, м.Сімферополь)

 • Проблемы информатизации и управления (Київський міжнародний університет цивільної авіації)

 • Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України)

 • Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. Проблемы машиностроения (Інститут проблем машинобудування, м.Харків)

 • Проблемы машиностроения (Інститут проблем машинобудування НАН України)

 • Проблемы повышения зффективности функционирования предприятий различных форм собственности (Інститут економіки промисловості НАН України)

 • Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН України) (інформатика)

 • Проблемы прочности (Інститут проблем міцності НАН України, м.Київ)

 • Проблемы развития внешнеєкономических связей и привлечения иностранных инвестиций; региональный аспект (Донецький державний університет)

 • Проблемы системного подхода в єкономике (Київський міжнародний університет цивільної авіації)

 • Проблемы специальной єлектрометаллургии (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України)

 • Проблемы старения и долголетия (Інститут геронтології АМН України)

 • Проблемы теории и истории архитектуры Украины (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут)

 • Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України)

 • Проблемы экологии (Донецький державний технічний університет)

 • Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С.І.Георгієвського, м. Сімферополь)

 • Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування МОН України)

 • Прогресивні технології те системи машинобудування (Донецький державний технічний університет)

 • Прогресивні технології та системи машинобудування (Донецький національний технічний університет)

 • Продуктивні сили і регіональна економіка (Рада вивчення продуктивних сил України НАН України)

 • Продуктивність (Центр продуктивності, філіал Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, м.Краматорськ)

 • Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів (Асоціація "Автобус" Мінпромполітики України)

 • Променева діагностика, променева терапія (Український НДІ онкології та радіології МОЗ України, м.Київ)

 • Промышленная теплотехника (Інститут технічної теплофізики НАН України)

 • Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України)

 • Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури (Київський університет ім.Тараса Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)

 • Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Вища педагогічна школа у Ченстохові)

 • Професійно-технічна освіта (Міносвіти України, АПН, Інститут змісту і методів навчання, Інститут педагогіки і психології професійної освіти)

 • Процеси лиття (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м.Київ)

 • Психологічні перспективи (Інститут соціальної і політичної психології АПН України, Волинський державний університет ім.Лесі Українки)

 • Психологія (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

 • Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного господарства)

 • Психологія та педагогіка: спеціальні (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

 • Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини МОН України)

 • Птахівництво (Інститут птахівництва УААН)

 • Радиотехника (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)

 • Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут НАН України)

 • Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України) (фізика)

 • Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики і електроніки НАН України) (радіофізика)

 • Радиоэлектроника (Національний технічний університет України "КПІ")

 • Радиоэлектроника и информатика (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки)

 • Радіоелектроніка. Інформатика. Управління (Запорізький державний технічний університет)

 • Радіоелектронні і комп'ютерні системи (Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН України)

 • Радіотехніка (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки) (радіофізика)

 • Разработка рудных месторождений (Криворізький технічний університет)

 • Региональные проблемы архитектуры и градостроительства (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Архітектурний інститут)

 • Регіональна економіка (Інститут регіональних досліджень НАН України)

 • Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України (Тернопільська академія народного господарства)

 • Регіональні перспективи (м.Кременчук)

 • Реєстрація, зберігання і обробка даних (Інститут проблем реєстрації інформації)

 • Резание и инструмент в технологических системах (Харківський державний політехнічний університет)

 • Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Державний комітет України у справах релігій)

 • Ренесансні студії (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, Запорізький державний університет)

 • Репродуктивное здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Видавничий центр і РА "Професіонал")

 • Реставрація, реконструкція, урбоекологія (Південно-Український філіал Національного комітету ICOMOS)

 • Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України)

 • Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (Рівненський державний технічний університет Міносвіти України)

 • Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні (Східноукраїнський державний університет)

 • Ресурсосберегающие технологии в транспортном и гидротехническом строительстве (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту)

 • Рибне господарство (Інститут рибного господарства УААН)

 • Ринок землі (Інститут аграрної економіки УААН, Всеукраїнська ліга сприяння розвиткові ринку землі)

 • Ринок цінних паперів України (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Київський національний економічний університет МОН України)

 • Розведення і генетика тварин (Інститут розведення і генетики тварин УААН)

 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова МОН України)

 • Ринкова трансформація економіки (Харківський інститут бізнесу і менеджменту Міносвіти України)

 • Рідна школа

 • Рідні джерела (м.Київ)

 • Розвиток методів управління та господарювання на транспорті (Одеський державний морський університет)

 • Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

 • Рукописна та книжкова спадщина України (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститут рукописів)

 • Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки АПН України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України)

 • Русская филологи Украинский вестник

 • Садівництво (Інститут садівництва УААН)

 • Сборник трудов ННОХИМ (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії Мінпромполітики України)

 • Сверхтвердые материалы (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України)

 • Свинарство (Інститут свинарства УААН)

 • Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.Сковороди)

 • Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів) (геофізика)

 • Селекція і насінництво (Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН)

 • Середньовічна Україна (Інститут історії України НАН України)

 • Серце і судини (Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ")

 • Серцево-судинна хірургія (Інститут серцево-судинної хірургії АМН України, м.Київ)

 • Система і структура східнослов'янських мов (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ)

 • Системи обробки інформації (Харківський військовий університет)

 • Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки (Дніпропетровський державний університет)

 • Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ")
 • 1   2   3   4   5   6   7   8

  Схожі:

  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
  move to 2022-4345
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconВимоги до матеріалів
  Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Алфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
  України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи