Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с icon

Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с
Скачати 100.08 Kb.
НазваРуководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с
Дата31.01.2013
Розмір100.08 Kb.
ТипРуководство

I. МЕДИЦИНА


ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА


61:355(075.8)

О-64 Організація медичного забезпечення військ: Підручник для студ. вищих медичних (фарм.) навч. закладів України III-IV рівнів акредитації/ ред. В.В. Прядко.-Київ : МП Леся,2005.-430 с.


ГИГИЕНА


613.4

Б33 Башура А. Г.

Косметика в аптеке/ А.Г. Башура, С.Н. Глушко.-Харьков: Мегаполис, 2004.-120 с.


ФАРМАКОЛОГИЯ


615.4(075.5)

Л56 Лікарські засоби і готові лікарські форми. Організація зберігання фармацевтичних товарів на аптечних складах і в аптечних установах : Метод.рекомендаціі для самост.роботи студ.фарм.вузів та фак-тів/ В.І. Гридасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник, В.М. Ігнатенко.-Харкiв : НФаУ,2003.-68 с.


ФТИЗИАТРИЯ


616-002.5(075.8)

Т90 Tuberculosis: Textbook/ editor I.T. Pyatnochka.-Ternopil: Ukrmedknyha, 2005.-248 s.


ПЕДИАТРИЯ


616-053.2(075.8)

М26 Manual of propaedeutic pediatrics: for the second - and third-year students/ S.O. Nykytyuk, N.I. Balatska, N.B. Galiyash et al.-Ternopil : Ukrmedknyga ,2005.-468 p.


^ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ


616-091(075.8)

Ш69 Шлопов В. Г.

Патологічна анатомія: Підручник / В.Г. Шлопов; Донецький мед.ун-т .-Вінниця : Нова книга ,2004.-768 с.


^ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ


616-092(075.8)

Н22 Handbook of Clinical Pathophysiology/ A.V. Kubyshkin, editor.-Simferopol ,2005.-294 p.


ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

616.24(075.8)

Д38 Детская пульмонология: Учеб.пособие / Под ред. Н.Л. Аряева.-К: Здоров'я ,2005.-608 с.


ХИРУРГИЯ


617(075.8)

Р85 Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П.Г. Кондратенко ; Донецкий мед.ун-т .-Донецк,2005.-751 с.


^ II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА


ФИЗИКА


53(075.8)

М42 Медична і біологічна фізика: Підручник ... III-IV рівн./ За ред. О.В. Чалого.-2-е вид., перероб.та доп. -К.: Книга плюс ,2005.-760 с.


53(075.8)

М42 Медична і біологічна фізика: Практикум: Навч.-метод.посiбник ... III-IV рівн./ За ред. О.В. Чалого.-К.: Книга плюс ,2003.-217 с.


БИОЛОГИЯ


57(075.8)

М42 Медична біологія: Навч.посібник ... III-IV рівн. / За ред. О.В. Романенка.-К.: Здоров'я ,2005.-372 с.


БИОХИМИЯ

577.1(075.8)

Р92 Principles Biochemistry.-Ternopil ,2005.-328 p.


^ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА


68(075.8)

М33 Матвієнко О.В.

Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч.посібник / О.В. Матвієнко, І.Л. Бородкіна.-К.: Центр навч. літ-ри, 2004.-154 с.


68(075.8)

Р59 Рогоза М. Є.

XP: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення: Навч.посібник / М.Є. Рогоза, В.І. Клименко.-К.,2003.-294 с.


^ IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


4.1.Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени

доктора медицинских наук


1. М312 Масик О. М.

Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кісткової маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.12)/ О.М. Масик; Ін-т кардіології ім.М.Д.Стражеска .-К.,2004.-43 с.


2. М693 Міхановський О. А.

Клініко-експериментальне обгрунтування застосування кріодеструкції пухлини у хірургічному, комбінованому і променевому лікуванні хворих на рак тіла матки: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.07)/ О.А. Міхановський; Ін-т експериментальної патології,онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького .-К.,2003.-36 с.


3. Н418 Негрич Т. І.а

Характеристика деструктивних процесів при розсіяному склерозі: Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.15)/ Т.І. Негрич; Харківська мед.академ.післядипломної освіти .-Харкiв ,2004.-36 с.


4.Н442 Недзвецька О. В.

Клінічні прояви і патогенетичні механізми ретинопатії у хворих на ювенільний цукровий дібет, методи лікування (клініко-експериментальне дослідження): Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.18)/ О.В. Недзвецька; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова .-Одеса ,2003.-36 с.


5.Н735 Новицький І.Я.

Регуляція процесів неоваскуляризації при лікуванні захворювань рогівки (експериментально-клінічне дослідження): Автореф.дис. ...д-ра мед.наук (14.01.18)/ І.Я. Новицький; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова .-Одеса,2003.-35 с.


4.2.Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук


1.Л135 Лавриненко Г. Л.

Урогенітальні розлади у жінок в постменопаузі: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ Г.Л. Лавриненко; Одеський держ.мед.ун-т .-Одеса,2004.-17 с.


2.Л135 Лавринюк В. Є.

Клінічна та функціонально-морфологічна оцінка органів та систем організму під впливом продуктів термодеструкції поліетилену: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ В.Є. Лавринюк; Кримський мед.ун-т.-Сімферополь ,2003.-23 с.


3.Л178 Лазук-Бендас Т. І.

Непсихотичні психічні розлади у хворих, що перенесли мозковий

інсульт на фоні гіпертонічної хвороби: Автореф.дис....

канд.мед.наук:(14.01.16)/ Т.І. Лазук-Бендас; Укр.НДІ соціальної і

судової психіатрії та наркології .-К.,2003.-22 с.


4.Л24 Лапай В. С.

Стан інтерфероногенезу, перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи у хворих на хронічній гепатит В і шляхи їхної корекції: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.13)/ В.С. Лапай; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2004.-22 с.


5.Л297 Лахно О. В.

Клініко-патогенетичні та терапевтичні аспекти ролі мікро- та макроелементів сироватки крові у хворих на хронічні гепатити та цирози печінки: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ О.В. Лахно; Харківський держ.мед.ун-т .-Харків ,2004.-19 с.


6.Л369 Левітська Л. М.

Ультразвукове дослідження і рентгенівська комп'ютерна томографія в діагностиці, стадіюванні і оцінці ефективності лікування раку яєчників: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.23)/ Л.М. Левітська; Ін-т онкології .-К.,2003.-22 с.


7.Л641 Литвинець Л.Я.

Клініко-патогенетична характеристика нейроциркуляторної дистонії та оптимізація лікування хворих підліткового віку: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ Л.Я. Литвинець; Харківська мед.академ.післядипломної освіти .-Харкiв ,2004.-20 с.


8.М292 Мартиновський О. І.

Лікування панкреонекрозу: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ О.І. Мартиновський; Запорізька мед.академ.післядипломної освіти .-Запоріжжя ,2004.-20 с.


9.М316 Маслов О. В.

Клініко-експериментальне обгрунтування способу профілактики та

лікування протезних стоматитів: Атореф.дис.... канд. мед. наук:

(14.01.22) / О.В. Маслов; Ін-т стоматології .-Одеса , 2005.-19 с. .


10.М345 Матова О. О.

Дістолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії: взаємозв'язок з добовим профілем артеріального тиску та нейрогуморальними факторами його регуляції: Атореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ О.О. Матова; Ін-т кардіології ім.М.Д.Стражеска .-К.,2003.-20 с.


11. М363 Махмуд М.Р.Гхонім

Ефективність вітректомії з лазеркоагуляцією та газовою тампонадою в лікуванні діабетичного макулярного набряку: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.18)/ М.Р.Гхонім Махмуд; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова .-Одеса ,2004.-16 с.


12. М367 Мацейко І.І.

Стан психофiзiологiчних функцiй та успішність навчання учнів середнього шкільного віку і їх зв'язок з властивостями рiзними властивостями основних нервових процесiв: Атореф.дис.... канд.біол.наук:(03.00.13)/ І.І. Мацейко; Київ.нац.мед.ун-т ім.Т.Шевченка .-К.,2003.-18 с.


13.М42 Медведєва І.І.

Первинно-локалізована меланома шкіри: оптимізація оцінки факторів прогнозу хвороби: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.07)/ І.І. Медведєва; Ін-т онкології .-К.,2004.-17 с.


14. Л424 Лейн Л.Ю.

Особливості жирнокислотного складу ліпідів сироватки крові та поту в залежності від типу реакції на психоемоційний стрес у хворих на ішемічну хворобу серця з гіпертонічною хворобою та можливості їх медикаментозної корекції: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ Л.Ю. Лейн; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-20 с.


15. Л476 Леонов С. Ф.

Клініко-психопатологічні та патопсихологічні предиктори гетеро- та аутоагресивної поведінки у жінок, хворих на параноїдну шизофренію з безперервним перебігом: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.16)/ С.Ф. Леонов; Харківська мед.академ.післядипломної освіти .-Харкiв ,2003.-20 с.


16. М482 Мельник Ю. П.

Процес вільнорадикального перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи при впливі свинцю (експериментальне та виробниче дослідження): Автореф.дис.... канд.біол.наук:(14.02.01)/ Ю.П. Мельник; Ін-т медицини праці .-К.,2004.-20 с.


17. М52 Мерецька І.В.

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування амізону у комплексному лікуванні анкілозуючого спондилоартриту : Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.12)/ І.В. Мерецька; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-17 с.


18. М691 Михайлюта М.А.

Підвищення ефективності діагностики і лікування порушень менструального циклу при нейроендокринно-обмінній формі гіпоталамічного синдрому у жінок в репродуктивному віці: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ М.А. Михайлюта; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2003.-20 с.


19. М693 Міхаль Г.В.

Клініко-допплерографічні особливості порушень

мозкового кровообігу при стенотично- оклюзуючій патології судин вертебро-базилярного басейну: Автореф.дис.... канд.мед.наук :(14.01.15)/ Г.В. Міхаль; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К.,2003.-20 с. .


20. М699 Міхньова Н. М.

Роль та місце 13 С-метацетинового дихального тесту в діагностиці дифузних захворювань печінки: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ Н.М. Міхньова; Нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-19 с.


21. М80 Мороз Г. Б.

Експериментально-клінічне обгрунтування оптимізованого методу полімеризації фотокомпозиційних матеріалів: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.22)/ Г.Б. Мороз; Київ.мед.академ.післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика .-К.,2004.-19 с.


22. М801 Морозова-Ларіна О. І.

Особливості статево-рольової ідентифікації у жінок з психогенною фригідністю: Автореф.дис.... канд.психол.наук:(19.01.04)/ О.І. Морозова-Ларіна; Київ.нац.мед.ун-т ім.Т.Шевченка .-К.,2003.-18 с.


23.М85 Мота О. М.

Особливості анатомії щитоподібної залози осіб Прикарпатського регіону: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.03.01)/ О.М. Мота; Київ.нац.мед.ун-т ім.О.О.Богомольця .-К.,2004.-19 с.


24.М853 Мотлохова О. В.

Клініко-імунологічні показники та морфологічні зміни органів імунної системи при бактерійних менінгітах та менінгоенцефалітах: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.13)/ О.В. Мотлохова; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб .-К.,2004.-20 с.


25. М86 Мохамед Рушді Мостафа М.Аль-Нахали

Ішемія міокарду у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію та її медикаментозна корекція: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.11)/ Рушді Мохамед; Запорізький мед.ун-т.-Запорiжжя ,2004.-22 с.


26. М86 Мохамед Зухер Фаджер

Хірургічне лікування хворих з гострою емпіємою плеври з урахуванням показників імунореактивності: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.03)/ З.Ф. Мохамед; Дніпропетровська держ.мед.академія .-Дніпропетровськ ,2004.-20 с.


27. М894 Мужчиль О. В.

Стан ендотеліальної та гуморальної регуляції при серцевій недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні з ІХС старших вікових груп в динаміці лікування: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ О.В. Мужчиль; Кримський мед.ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь ,2004.-24 с.


28.М894 Мужичук О. В.

Зміни прооксидантно-антиоксидантної, імунної систем та їх корекція у хворих на рак грудної залози під час комбінованого лікування: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.07) / О.В. Мужичук; Ін-т онкології .-К.,2003.-19 с.


29. М913 Муризіна І. Ю.

Гормонально-цитокіновий профіль при порушенні процесу допологової перебудови та його корекція шляхом тканинної терапії: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.01)/ І.Ю. Муризіна; Харківський держ.мед.ун-т .-Харків ,2004.-20 с.


30. М991 М'якінькова Л. О.

Клініко-біохімічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на хронічний пієлонефрит: Атореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ Л.О. М'якінькова; Кримський мед.ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь ,2003.-20 с.


31. Н167 Нагорнюк В. Т.

Особливості нейроендокринної адаптації новонароджених від матерів з залізодефіцитною анемією: Атореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.10)/ В.Т. Нагорнюк; Дніпропетровська держ.мед.академія .-Дніпропетровськ ,2004.-20 с.


32.Н167 Нагорний О. Є.

Комплексне лікування хворих на генітальний хламідіоз з урахуванням стану неспецифічних факторів захисту організму: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.20)/ О.Є. Нагорний; Ін-т дерматології та венерології .-Харкiв ,2003.-19 с.


33.Н176 Надкернична О.В.

Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи-небобова рослина: Автореф.дис. ...д-ра біол.наук (03.00.16)/ О.В. Надкернична; Ін-т агроекології та біотехнології.-К.,2004.-32 с.


34. Н178 Надточій С. М.

Вплив активації мітохондріальної пори на діяльність серця: Автореф.дис.... канд.біол.наук:(03.00.02)/ С.М. Надточій; Ін-т фізіології ім.О.О.Богомольця .-К.,2003.-24 с.


35. Н405 Невойт Г. В.

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ Г.В. Невойт; Кримський мед.ун-т ім.С.І.Георгієвського .-Сімферополь ,2004.-20 с.


36. Н451 Нейвірт Е. Г.

Лікування хронічного аденоїдиту у дітей з алергічним ринітом: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.19)/ Е.Г. Нейвірт; Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка .-К.,2004.-16 с.


37. Н561 Нестерчук В. І.

Ефективність застосування драже суміші побутових алергенів у специфічній імунотерапії алергічних ринітів: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.19)/ В.І. Нестерчук; Ін-т отоларингології ім.О.С.Коломійченка .-К.,2004.-20 с.


38. Н623 Нікітаєв С. В.

Диференціація тактики лікування міхурово-сечовідного рефлюксу при нейрогенних дисфункціях сечового міхура: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.06)/ С.В. Нікітаєв; Ін-т урології .-К.,2004.-16 с.


39. Н624 Нікітіна О. А.

Профілактика стресового нетримання сечі в жінок у пізньому післяпологовому періоді: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.06)/ О.А. Нікітіна; Ін-т урології .-К.,2003.-19 с.


40. Н626 Никитюк Г. П.

Нейтрофільно-ендотеліальні механізми при хронічній гіперімунокомплексній патології та деякі підходи до їх корекції: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.03.04)/ Г.П. Никитюк; Тернопільська держ. мед. академія.-Тернопiль ,2004.-16 с.


41. Н636 Ніколенко А. Є.

Особливості діагностики пограничних психічних порушень у хворих на ревматоїдний артрит і шляхи їх корекції: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.16)/ А.Є. Ніколенко; Харківська мед.академ.післядипломної освіти .-Харкiв ,2003.-17 с.


42.Н735 Новицька І. О.

Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та обгрунтування диференційованого відновного лікування хворих різного віку: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(14.01.02)/ І.О. Новицька; Івано-Франківська держ. мед. академія.- Івано-Франківськ, 2003.-19 с.


43. Н84 Носач Олена Василівна

Порушення окисного гомеостазу у хворих на хронічний холецистит, які зазнали впливу факторів Чорнобильської аварії, та їх корекція: Автореф.дис.... канд.мед.наук:(03.00.04)/ О.В. Носач; Ін-т геронтології .-К.,2004.-19 с.

Схожі:

Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconУчебное пособие по физиологии крови с протоколами практических занятий для студентов фармацевтического факультета/ ред. В. Н. Казаков; Донецкий мед ун-т. Донецк, 2006. 72 с
Дистанционное обучение в медицине: учебно-методическое пособие / В. Н. Казаков, В. Г. Климовицкий, А. В. Владзимирский; Донецкий...
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconМетодические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическому занятию
Острый живот” в гинекологии. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика неотложных состояний в гинекологии,...
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconПрактикум по цитологии и общей эмбриологии для кредитно-модульной системы обучения: Учеб пособие / Под ред. Э. Ф. Баринова; Донецкий мед ун-т. Донецк-Киев : Каштан, 2006. 125 с
М42 Медицинское образование в мире и в Украине: Учеб пособие. К.,2005. 464 с. Моз укр. Isbn 966-8855-33-7: 89,00 грн
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconМетодические указания к практическим занятиям (для студ фарм фак-та)/ сост. Н. М. Савченко; Донецкий мед ун-т. Донецк: Донгму,2006. 94 с
Ф79 Формирование целей обучения и создание системы их достижения и контроля в соответствии с государственными стандартами непрерывного...
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconУчебник для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации в двух томах / Под ред. А. К. Николишина. Т. И. Полтава: «Дивный», 2005. 392 с
Модуль № Болезни пародонта. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение и профилактика
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconРуководство по анестезиологии под редакцией профессора
П69 Практическое руководство по анестезиологии /Под ред. В. В. Лихванцева. — М.: Медицинское информацион­ное агентство, 1998. — 288...
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconРуководство по нарушениям ритма сердца / ред. Е. И. Чазов, С. П. Голицын. М. Гэотар-медиа, 2010. 416 с
И. Г. Купновицкая, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, Н. М. Рожко; под ред. Ю. Г. Кононенко; Ивано-Франков нац мед ун-т. 2-е изд. Винница...
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconI. медицин а
Г46 Гигиенический русско-украинский глоссарий/ Н. П. Гребняк, А. Б. Ермаченко, В. П. Гребняк, И. И. Солдак; Донецкий мед ун-т. Донецк,...
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconРуководство по ортопедической стоматологии / Под ред. Копейкина В. Н. М.: Медицина, 1993. 496 с
Аболмасов Н. Г., Аболмасов Н. Н. Ортопедическая стоматология. М.: Мед. Пресс-информ, 2002. 576 с
Руководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с iconМзо украины винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова
Менингеальный синдром в клинике инфекционных болезней. Дифференциальная диагностика серозных и гнойных менингитов. Менингококковая...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи