Донецький національн icon

Донецький національн
Скачати 447.39 Kb.
НазваДонецький національн
Сторінка1/2
Дата22.03.2013
Розмір447.39 Kb.
ТипДокументи
  1   2

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГО


БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БІБЛІОТЕКУ


( СІЧЕНЬ 2013 р.)


ДОНЕЦЬК, 2013


«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом січня 2013 року.

Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін.

«Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного каталогу, усередині розділів – в алфавіті авторів і заголовків.

Розділи покажчика формуються залежно від наповнення електронного каталогу і актуальності. Інформаційний бюлетень про нові надходження до бібліотеки випускається у друкованому та електронному варіанті. З друкованим покажчиком можна ознайомитися в інформаційно -бібліографічному відділі бібліотеки ( навч. корп. № 1).

Для того, щоб отримати видання, яке Вас зацікавило слід звертатися на абонементи наукової та навчальної літератури бібліотеки та у студентську читальну залу (навч. корп. № 3)


Контактні телефони: 344-40-65; biblio@dsmu.edu.ua

та адреса 344-40-74;

344-41-46;

344-36-54.


З побажаннями та пропозиціями просимо Вас звертатися до директора бібліотеки ДонНМУ.


^

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК :
ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ Кабардіна Г.К.

ДонНМУ 344-41-46

boss_lib@dsmu.edu.ua

Укладач:

Зав. інформаційно- Котелевська Г.М.

бібліографічним відділом 344-40-65

biblio@dsmu.edu.ua

СкладI. Медична література 4 - 34.

1. Загальні питання медицины. Історія медицини.

Медична генетика 4 – 5.

2. Анатомія. Гістологія. Фізіологія 5 – 6.

3. Гігієна та проф.. патологія. Гігієна навколишнього

середовища 6 – 7.

4. Соціальна медицина та організація

охорони здоров’я 7 – 8.

5. Фармакологія. Фармакогнозія. Фармакотерапія 8 – 11.

6. Фтизіатрія та пульмонологія 11.

7. Онкологія 12-13.

8. Педіатрія та неонатологія 13 – 15.

9. Діагностика. Променева діагностика

та променева терапія 15 – 16.

10. Патологічна фізіологія. Патологічна анатомія 16 – 17.

11. Імунологія. Алергологія 17.

12. Невідкладні стани. Інтенсивна терапія 17.

13. Сімейна медицина 18.

14. Серцево-судинні захворювання. 18 – 20.

15. Оториноларингологія 20 – 21.

16. Гастроентерологія 21 – 22.

17. Стоматологія 23 – 25.

18. Ендокринологія. 25.

19. Дерматологія та венерологія 25 – 26.

20. Урологія. Нефрологія. 26.

21. Ортопедія 26 – 27.

22. Неврологія та психіатрія. Нейрохірургія 27 - 28.

23. Інфекційні хвороби 28 – 29.

24. Хірургія. Травматологія. Комбустіологія 29 - 31.

25. Очні хвороби 31.

26. Акушерство та гінекологія 32 – 34.


II. Природничо-наукова література С. 34 – 35.

III. Гуманітарна та соціально - економічна

література С. 35 - 37.


3.1.Педагогика вищої школи 35 – 36.

3.2. Політика. Право. Економіка 36 – 37.

3.3. Релігієзнавство 38.


^ I. МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА.


1. Загальні питання медицини. Історія медицини. Медична генетика.


1. В65 Войтенко Л.П. Методичні засади конструювання змісту медичної інформатики у вищих медичних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук (13.00.02) / Л.П. Войтенко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2012. - 20 с.


2. Белоусов Ю.В. Педиатрическая гастроэнтерология в Харькове: этапы развития / Ю.В. Белоусов // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 16-25.


3. Гусакова І.В. Емпатичні здібності сучасних студентів-медиків / І.В. Гусакова, С.В. Коновалов // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2012. - № 3. - С. 13-15.


4. Зигмунд Фрейд // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 66.


5. Киселев А.С. Триумф и трагедия (из истории мировой отохирургии) / А.С. Киселев // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2012. - № 6. - С. 65-74. -- Лемперт Юлиус (1890-1968), отиатр.


6. Кміть І. Професійно-деонтологічний потенціал медичної сестри / І. Кміть, Л. Головачук // Вища школа. - 2012. - № 10. - С. 60-68.


7. Коладзе Н.Н. Медицинские мотивы в творчестве М.П. Клодта / Н.Н. Коладзе // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 74-78.


8. Коладзе Н.Н. Нил Федорович Филатов // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 57-65.


9. Кутя С.А. Врачи-труэнты. Олимпийские чемпионы / С.А. Кутя // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 33-39.


10. Майданик Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики / Р. Майданик // Право України. - 2012. - № 9. - С. 215-225.


11. Пересадин Н.А. Константин Паустовский: медицинские аспекты биографии и творческого наследия замечательного писателя ( к 120-летию со дня рождения) / Н.А. Пересадин // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 148-158.


12. Синдром Фрейзера, редкий клинический случай в практике врача-генетика / С.Б. Арбузова, Л.А. Хлевная, М.И. Николенко, Т.В. Лысенко // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, № 2. - С. 211.


13. Супотницкий М.В. Биотеррор в Ветхом Завете / М.В. Супотницкий // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 50-56.


14. Теличкин И.А. "...кто не желает зла своим обидчикам,тому завидуют боги!" К 175-летию со дня рождения Эрнста Бергмана / И.А. Теличкин // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 6-15.


15. Теличкин И.А. Что же кроется за строками предсмертной записки Н.И.Пирогова (еще одна попытка раскрыть подлинный смысл рукописного документа) / И.А. Теличкин // Асклепий. - 2012. - Т. 15, № 1. - С. 9-24.


16. Шаройкина Е.А. Генетическая безопасность - права и обязанности / Е.А. Шаройкина // Наука и религия. - 2012. - № 10. - С. 14-18.


17. Ярутіна Н.М. Сторінки історії Луганського обласного медичного училища / Н.М. Ярутіна, Є.Ю. Шутов // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 247-248.


2. Анатомія. Гістологія. Фізіологія.


1. 612.015

В60 Biochemistry in Schemes. Part 1 = Биохимия в схемах. Ч. 1. / Донецкий мед. ун-т. - Donetsk, 2012. - 111 p.


2. 612.015(075.5)

М54 Методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету з кредитно-модульної системи навчання. Ч. 2 / ред. Б.Г. Борзенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 106 с.


3. 612.015(075.5)

М61 Methodical guidelines for self-training of biochemistry by students of Stomatological faculty. Part 2 = Методические указания по биохимии для студентов стоматологического факультета. Ч.2 / Донецкий мед. ун-т. - Donetsk, 2012. - 88 p.


4. 612.015(075.8)

О-28 Общие закономерности обмена веществ. Метаболизм углеводов, липидов белков и его регуляция : учеб. пособие / уклад. Б.Г. Борзенко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2012. - 106 с.


5. 612.015(075.8)

П61 Посібник до практичних занять з біохімії для студентів фармацевтичного факультету / ред. Б.Г. Борзенко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 267 с.


6. 612.3(075.8)

Ф50 Фізіологія травлення : навч. посiбник / ред. В.М. Казаков ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 102 с.


7. Л174 Лазарик О.Л. Особливості будови дванадцятипалої кишки новонароджених після внутрішньоплідної дії антигенів (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.03.01) / О.Л. Лазарик ; Запорізький мед. ун-т. - Запорiжжя, 2012. - 20 с.


8. І-265 Ігнатов Д.Ю. Функціональна неоднорідність нейтрофілів і її роль в механізмах регуляції кількості лейкоцитів периферичної крові людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.03) / Д.Ю. Ігнатов ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 18 с.


9. О-587 Онисько Р.М. Морфологічні особливості гемомікроциркуляторного русла тонкої кишки в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) / Р.М. Онисько ; Львівський мед. ун-т. - Львів, 2012. - 18 с.


3. Гігієна та професійна патологія. Гігієна

навколишнього середовища.


1. П563 Пономаренко А.М. Гігієнічні основи профілактики чинників ризику для працівників основних професій транспортної галузі : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.02.01) / А.М. Пономаренко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 31 с.


2. П775 Приходько О.Б. Наукове обгрунтування системи оцінки пилкового забруднення атмосферного повітря та розробка попереджувальних заходів щодо зниження негативного впливу на здоров'я населення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук (14.02.01) / О.Б. Приходько ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеева. - К., 2012. - 36 с


3. Ф954 Фурсов І.В. Гігієнічна оцінка шкідливих викидів підприємств із виробництва вогнетривів і їх вплив на здоров'я населення : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / І.В. Фурсов ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 19 с.


4. Ц162 Цандур Н.В. Гігієнічна оцінка ролі факторів довкілля у формуванні онкологічної патології шкіри та губи серед населення різних клімато-географічних регіонів України : дис. ... канд. мед. наук (14.02.01) / Н.В. Цандур ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 244 с.


4. Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я.


1. Веропотвелян М.П. До питання організації медико-генетичної допомоги в умовах модернізації системи охорони здоров'я / М.П. Веропотвелян, О.М. Авксентьев, П.М. Веропотвелян // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, № 2. - С. 216-217.


2. Галацан О.В. Фармацевтичне і медичне право: про необхідність реформування охорони здоров'я України для покращення наркологічної та криміногенної ситуаціїї серед населення / О.В. Галацан, В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2012. - № 3. - С. 17-21.


3. Децик О.З. Аналіз шляхів та обгрунтованості госпіталізації у хірургічні відділення стаціонарів / О.З. Децик, А.М. Яворський, М.І. Яворський // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 60-61.


4. Досвід системного вирішення завдань охорони репродуктивного здоров'я в мегаполісі Східної України / Ю.В. Сороколат, М.А. Голубова, Л.Г. Назаренко, О.Л. Черняк // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, № 2. - С. 187-189.


5. Здоровье-2020: основы политики и стратегия. Ч. 2. : ВОЗ, Европейский региональный комитет, 62 сессия (10-13 сентября 2012 г., Мальта) // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 63-91.


6. Короп А.Ф. Результати соціологічного дослідження стану та змін організації амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню деяких регионів України / А.Ф. Короп, О.І. Сердюк, О.А. Короп // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 52-53.


7. Москаленко В.Ф. Проблеми та перспективи кадрового забезпечення охорони здоров'я / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва, Л.І. Галієнко // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 49-51


8. Москаленко В.Ф. Стан і перспективи кадрового забезпечення первинної ланки охорони здоров'я / В.Ф. Москаленко, Л.І. Галієнко, Т.С. Грузєва // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 53-54.


9. Москаленко В.Ф. Шляхи удосконалення екстреної медичної допомоги на програмній основі / В.Ф. Москаленко, Л.І. Галієнко, Т.С. Грузєва // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 61-62.


10. Орлова Н.М. Деякі аспекти управління медичною допомогою / Н.М. Орлова, О.В. Савчук // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 54-55.


11. Перспектива розвитку стаціонарів вдома для дітей / О.А. Цодікова, О.О. Рожнов, С.Г. Золотарьова, О.М. Михайлова // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2012. - № 3. - С. 5-8.


12. Підвищення знань керівників підрозділів лікарні - важлива вимога сьогодення / Б.Г. Веденко, В.А. Мельник, В.Г. Даценко, А.В. Даценко // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 92-96.


13. Погоріляк Р.Ю. Кадрові ресурси охорони здоров'я Закарпатської області / Р.Ю. Погоріляк // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 163-164.


14. Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой. Ч. 3. Улучшение деятельности систем финансирования здравоохранения. Гл. 10. Согласование управления государственными расходами и финансами с реформами системы финансирования здрав / Kutzin J., ред. // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 14-47.


15. Слабкий В.Г. Методологія проведення розрахунків необхідних видатків на провадження первинної медико-санітарної допомоги / В.Г. Слабкий, Н.В. Некрасова // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 47-58.


16. Харковенко Р.В. Участь громадськості в реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я / Р.В. Харковенко // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 48-49.


17. Шевченко М.В. Окремі показники та оцінка стану раціоналізації та подальшого розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах за 2011 рік / М.В. Шевченко // Главный врач. - 2012. - № 11. - С. 59-60.


5. Фармакологія. Фармакогнозія. Фармакотерапія.


1. 615.322(03)

Р89 Русско-украинский словарь лекарственных растений / уклад. Л.А. Мирошниченко ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : ДонНМУ, 2012. - 67 с.


2. 615.322(03)

У45 Українсько-російський словник лікарських рослин / уклад. Л.А. Мірошниченко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : ДонНМУ , 2012. - 67 с.


3. А471 Алєксєєва М.О. Анаболічні властивості амідованих похідних (2-оксоіндолініліден-3) карбонових кислот : автореф. дис. ... канд. фарм. наук (14.03.05) / М.О. Алєксєєва ; Нац. фарм. ун-т. - Харків, 2012. - 18 с.


4. А954 Ахмад С. Експериментальне обгрунтування клінічного застосування нової мазі "Філетол" для лікування ран та опіків : автореф. дис. ... канд. фарм / С. Ахмад ; Нац. фарм. ун-т. - Харків, 2012. - 20 с.


5. Б461 Бензель І.Л. Пошук, одержання та фітохімічне дослідження рослинних індукторів інтерферону : автореф. дис. ... канд. фарм. наук (15.00.02) / І.Л. Бензель ; Львівський мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів, 2012. - 24 с.


6. П191 Пасісниченко В.О. Експериментальне обгрунтування ефективності пробіотикотерапії при лікарському дисбіозі кишечника : автореф. дис. ... канд. фар / В.О. Пасісниченко ; Нац. фарм. ун-т. - Харків, 2012. - 18 с.


7. П472 Позднякова А.Ю. Фармакологічне вивчення екстракту з суцвіль липи серцелистої як противиразкового засобу : автореф. дис. ... канд. фарм. наук: (14.03.05) / А.Ю. Позднякова ; Нац. фарм. ун-т. - Харків, 2012. - 20 с.


8. Р64 Розанова С.Л. Вплив низьких температур на антиоксидантні властивості екстрактів плаценти : автореф. дис. ... канд. біол. наук (03.00.19) / С.Л. Розанова ; Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. - Харьков, 2012. - 20 с.


9. Ф333 Федорова В.С. Фармакотерапевтична ефективність ацетилцистеїну на моделі закритої черпно-мозкової травми : автореф. / В.С. Федорова ; Нац. фарм. ун-т. - Харків, 2012. - 18 с.


10. Блажеєвський, М.Є. Вольамперометричне визначення кодеїну фосфату в лікарських формах у вигляді N-оксиду, одержанного за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату / М.Є. Блажеєвський, Я.Ю. Анацька, О.П. Кисіль // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 28-30.


11. Блажеєвський М.Є. Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 31-33.


12. Гевоян С.Р. Дослідження супозиторіїв з ліпофільним екстрактом пилка квіткового на перебіг експериментального травматичного простатиту / С.Р. Гевоян, Г.В. Зайченко // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 58-62.


13. Журавель I.О. Визначення якісного складу та кількісного вмісту цукрів та органічних кислот в сировині родини імбирні / I.О. Журавель // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 77-78.


14. Клочков О.Є. Вплив урсолізину в комбінації з препаратом артишока гепар-пос на показники системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі туберкульозу легень / О.Є. Клочков, Н.Б. Губергріц // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 91-94.


15. Маційчук О.П. Дослідження фенольного складу листків та квітів подорожнику великого та подорожнику ланцетолистного / О.П. Маційчук // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 119-121.


16. Мусієнко К.С. Дослідження ефірної олії квіток бирючини звичайної / К.С. Мусієнко, В.С. Кисличенко // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 125-127.


17. Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу бонджигару в медичній реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит С з синдромом часткового внутрішньопечінкового холестазу / Т.П. Гарник, Я.А. Соцька, О.В. Круглова, I.В. Санжаревська // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 52-57.


18. Розробка та валідація методик контролю якості оригінальної субстанції нооксин / Н.Ю. Бевз, С.В. Колісник, В.В. Болотов, Є.I. Бисага // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 11-14.


19. Савченкова Л.В. Дослідження впливу кріоактивованого порошку аронії чорноплідної на стан вуглеводного обміну у тварин з гіпокінетичним стресом / Л.В. Савченкова, М.С. Акімова // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 175-177.


20. Трофименко О.М. Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та бонджигару на концентрацію циклічних нуклеотидів (цАМФ та цГМФ) у крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості / О.М. Трофименко // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 199-203.


21. Хіміон Л.В. Вплив аторвастатину на прогресування атеросклерозу і розвиток кардіо- і цереброваскулярних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак / Л.В. Хіміон // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2012. - № 3. - С. 30-33.


22. Черкасова В.С. Вплив сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" на показники системи глутатіону при лікуванні хворих на гепесвірусну інфекцію / В.С. Черкасова // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 231-234.


23. Шлюсар О.I. Вольтамперометричне визначення левомепромазину у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату / О.I. Шлюсар, М.Є. Блажеєвський, О.П. Кисіль // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 242-244.


24. Юрченко Н.С. Хромато-мас-спектрометричне дослідження етилацетатно-спиртової фракції трави Asperula Humifusa (М.В.) Bess.(Galium Humifusum Bieb.) // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 245-246.


6. Фтизіатрія та пульмонологія.


1. М575 Мигович В.В. Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму в поєднанні з ментаболічним синдромом з урахуванням основних патогенетичних шляхів їх виникнення : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) / В.В. Мигович ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 233 с.


2. Щ611 Щербак В.В. Протеолитические и антиоксидантные механизмы развития репаративных процессов в легких при воспалении : дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) / В.В. Щербак ; Крымский мед. ун-т. - Симферополь, 2012. - 125 с.


3. Калмиков С.А. Динаміка показників біохімічного аналізу крові у хворих на інфільтративний туберкульоз легень на тлі застосування засобів лікувальної фізкультури / С.А. Калмиков // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2012. - № 3. - С. 34-43.


4. Распутіна Л. В. Ступінь коморбідності та його прогностичне значення у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби / Л.В. Распутіна // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 168-171.


5. Упир Д.В. Розробка збору для лікування інфекційних захворювань легень та туберкульозу / Д.В. Упир, А.В. Мартинов, В.С. Кисличенко // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 3. - С. 214-215.  1. Онкологія.


1. Б947 Бучинська Л.Г. Ендометріоїдний рак: таксономія генетичних змін пухлинних клітин та їх роль у визначенні потенціалу злоякісності : автореф. дис. ... д-ра біол. наук (14.01.07) / Л.Г. Бучинська ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. - К., 2012. - 34 с.


2. Л156 Ладур А.І. Поліорганна функціонально-зберігаюча і реконструктивно-відновна хірургія колоректального раку : дис. ...д-ра мед. наук (14.00.07) / А.І. Ладур ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 392 с.


3. П619 Пославська О.В. Плоскоклітинні раки орофарінгеальної області: особливості імунофенотипу та інвазії : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.02) / О.В. Пославська ; Запорізький мед. ун-т. - Запорiжжя, 2012. - 22 с.


4. П772 Притуляк С.М. Шунтування стравоходу у лікуванні хворих на нерезектабельний гастроезофагеальний рак : автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / С.М. Притуляк ; Нац. ін-т раку. - К., 2012. - 20 с.


5. Х76 Хоменко А.В. Двохетапна селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні місцево-розповсюдженого раку молочної залози : дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) / А.В. Хоменко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 165 с.


6. Х984 Хурані Іяд Фахід. Генетичні передумови розвитку легеневих ушкоджень і шляхи їх профілактики у хворих на рак грудної залози : автореф. дис. ... д-ра мед. наук (14.01.07) / Хурані Іяд Фахід ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2012. - 36 c.


7. Молекулярно-генетичні характеристики онкогематологічних захвоювань мієлоїдного походження у постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / С.В. Клименко, I.В. Дмитренко, О.М. Костюкевич, В.В. Шолойко // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, № 2. - С. 167-169.


8. Мутації у генах BRCA1/2 у жінок з раком молочної залози та відносно здорових жінок, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / Л.А. Рибченко, Г.В. Бичкова, Г.В. Скибан та ін. // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, № 2. - С. 183-184.


9. Цитогенетичні дослідження лімфатичних вузлів, отриманих методом лапароскопічної біопсії у хворих на дифузну великокліттину лимфому / М.О. Вальчук, А.С. Лук'янова, О.В. Зотова та ін. // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, № 2. - С. 214-215.


10. Цитогенетичні методи дослідження при обстеженні хворих на волосистоклітинну лейкемію / М.О. Вальчук, О.В. Зотова, А.С. Лук'янова та ін. // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, № 2. - С. 214.


  1   2

Схожі:

Донецький національн iconДонецький національн
«Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів І збірок...
Донецький національн iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Донецький національн iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчаль ного закладу «Київський національн ий економічн ий університет ім ені Вадима Гетьмана» I. Загальні положення
Університету задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення захисту прав та...
Донецький національн iconДодаток 6 до Правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році I
Пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення...
Донецький національн iconЗміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році
Додаток 1 до листа пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» №122 від 27. 03. 2012 р
Донецький національн iconМiнiстерство освiти І науки україни донецький національний технiчний унiверситет донецький національний унiверситет донецька філія державного закладу
Донецькому національному технічному університеті та Донецькому національному університеті 11-13 квітня 2006 року. Конференція присвячується...
Донецький національн icon«донецький національний технічний університет» 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58 телефон (062) 301 03 64
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 11 р. Донецький національний технічний університет призначений...
Донецький національн iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Відповідно до правил прийому до пвнз «Донецький інститут соціальної освіти» у 2012 році програмні питання з дисципліни педагогіка...
Донецький національн iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Донецький національн iconДодаток 5 до правил прийому в Доннту порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" I
Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи