Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів icon

Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
Скачати 54.06 Kb.
НазваНаказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
Дата30.01.2013
Розмір54.06 Kb.
ТипНаказ
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З“21” грудня 2012р. № 851-д

м. Івано-Франківськ


Факультет післядипломної освіти


Про створення комісій для проведення

атестації лікарів (провізорів) – інтернів


З метою проведення державної атестації лікарів – інтернів на визначення знань та практичних навиків які закінчують навчання 31 січня 2013 року і присвоєння звання лікаря – спеціаліста з конкретної спеціальності згідно вимог кваліфікаційних характеристик, на основі наказу МОЗ України №266 від 13.04.12р., Про проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів на визначення знань та практичних навиків у 2012/2013 навчальному році, яким призначено голів атестаційних комісій:


Н А К А З У Ю:

§1.Створити комісії для проведення державної атестації лікарів (провізорів) – інтернів в період з 01.01.13р. по 31.01.13р. з числа професорсько – викладацького складу медичного університету за наступними спеціальностями:


1.Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології.

Голова комісії: Винник Михайло Іванович – д.мед.н., професор, зав. кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології;

^ Члени комісії: Мулик М.І. – головний позаштатний психіатр Івано – Франківського ГУОЗ ОДА, головний лікар ОПНЛ №3; Тодорів І.В. – к.мед.н., доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології;


^ 2.Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб.

Голова комісії: Зозуляк Василь Іванович – д.мед.н., професор кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб.

^ Члени комісії: Островський М.М. – д.мед.н., професор, зав. кафедрою фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб; Малофій Л.С. – директор ОФПЦ, професор; Пилипенко І.І. – к.мед.н.; доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб; Атаманюк О.Ю. – к.мед.н., доцент кафедри хірургії ФПО, заступник декана ФПО.


^ 3. Кафедра неврології

Голова комісії: Герасимчук Роман Дмитрович – д.мед.н., професор кафедри неврології;

Члени комісії: Гриб В.А. – д.мед.н., доцент кафедри неврології; Купновицька – Сабадош М. Ю. – к.мед.н., доцент кафедри неврології; Чмир Г.С. – к.мед.н., обласний позаштатний невролог, зав. вдділом судинної неврології ОКЛ; Ничипорчук Г.П. – к.мед.н., доцент, заступник декана ФПО.


^ 4.Кафедра терапії і сімейної медицини ФПО

Голова комісії: Глушко Любомир Володимирович – д.мед.н., професор, зав. кафедрою терапії і сімейної медицини ФПО;

^ Члени комісії: Юрцева А.П. – д.мед.н., професор кафедри пропедевтики дитячих хвороб; Позур Н.З. – к.мед.н., доцент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО; Головчак І.С. – к.мед.н., асистент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО; Попович Я.О. - к.мед.н., асистент кафедри терапії і сімейної медицини ФПО; Бойчук І.І. – провідний спеціаліст ГУОЗ ОДА з медицини невідкладних станів; Іваночко В.М. – к.мед.н., доцент кафедри анатомії людини оперативної хірургії та топографічної анатомії, заступник декана ФПО.


^ 5.Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

Голова комісії: Дикий Богдан Миколайович – д.мед.н., професор, зав. кафедрою інфекційних хвороб та епідеміології, Заслужений діяч науки та техніки.

^ Члени комісії: Пришляк О.Я. – д.мед.н., професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології; Кобрин Т.З. – к.мед.н., доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології; Остяк Р.С. – головний лікар ОКІЛ, головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ ОДА, Заслужений лікар України; Атаманюк О.Ю. – к.мед.н., доцент кафедри хірургії ФПО, заступник декана ФПО.


^ 6.Кафедра радіології та радіаційної медицини

Голова комісії: Рижик Валер’ян Миколайович - д.мед.н., професор, зав. кафедрою радіології та радіаційної медицини;

^ Члени комісії: Дудій П.Ф. – д.мед.н., професор кафедри радіології та радіаційної медицини; Остап’як І.М. – к.мед.н., доцент кафедри радіології та радіаційної медицини; Кметюк В.М. – головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ ОДА за спеціальністю рентгенологія; Сєрна А.М. – позаштатний обласний спеціаліст ГУОЗ ОДА за спеціальністю ультразвукова діагностика.


^ 7.Кафедра дерматології та венерології

Голова комісії: Вірстюк Наталія Григорівна – д.мед.н., професор, зав. кафедрою дерматології та венерології;

^ Члени комісії:Чмут В.Г. – к.мед.н., доцент кафедри дерматології та венерології; Ткач В.Є. - к.мед.н., доцент кафедри дерматології та венерології;

Никифорук Р.Ф. – головний лікар ОКДД, асистент кафедри дерматології та венерології.


§2. Головам атестаційних комісій під час проведення державної атестації лікарів – інтернів на визначення знань та практичних навиків провести аналіз практичної підготовки спеціалістів в інтернатурі, результати цього аналізу викласти у звіті (форма звіту додається – додаток 1)

Звіти подати в деканат ФПО до 10.02.13р. для подальшого їх направлення до Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України. (м. Київ, 01021, вул. М. Грушевського, 7)


§3. Контроль за своєчасним і якісним поданням звітів покласти на декана ФПО Пелехана Л.І.


Ректор М.М.Рожко


Погоджено:

Перший проректор ______________________ Г.М.Ерстенюк

Юридичний відділ ______________________ Н.В. Гевка

Головний бухгалтер _____________________ Л.В.Павлюк

Начальник планово – фінансового відділу ___________Л.А.Тимощук

Начальник навчального відділу____________ М.О. Іванців

Декан ФПО _____________________________Л.І.Пелехан


3-20-45


Додаток 1.


Рекомендації МОЗ України до структури звітів


1.Робота кафедри спрямована на удосконалення підготовки спеціалістів в інтернатурі:

1.1.Дані про атестаційну комісію (персональний склад, дата проведення атестації, дата видання відповідних документів про затвердження складу атестаційної комісії).

1.2.Зміни в матеріальному та методичному забезпеченні інтернатури на кафедрі за останній навчальний рік. Які зміни в матеріальному та методичному забезпеченні баз стажування, які контролює кафедра, мали місце в останній рік.

1.3.Кількість баз стажування, які контролює кафедра, в яких областях розташовані бази, їх кількість, кількість виїздів викладачів на бази. Оцінка роботи з інтернами на базах. Чи відповідають керівники інтернів на базах встановленим вимогам?

1.4.Як використовуються комп’ютерна техніка при підготовці та проведенні атестації інтернів? Яка програма використовується? Кількість питань, на які відповідають інтерни при атестації за комп’ютерною програмою, загальна кількість тестових питань.

Якщо при атестації інтернів не застосовуються атестаційні тести, то пояснити причини.

2.Результати атестації лікарів (провізорів) – інтернів.

2.1.Чи є зміни в методиці проведення атестації?

2.2.Кількість інтернів, що атестувались. Кількість інтернів, що не отримали позитивної оцінки при атестації і не були атестовані, кількість інтернів, що не були допущені до атестації (з якої причини), кількість інтернів, що будуть атестуватись пізніше.

2.3.Які оцінки отримали інтерни при проведенні атестації?

2.4.Характеристика теоретичних знань інтернів.

2.5.Характеристика рівня оволодіння практичними навиками. Зазначити, які практичні навики та теоретичні розділи інтерни опанували недостатньо, причини.

Які зміни в знаннях інтернів порівняно з попередніми випусками.

3.Недоліки в організації проведення підготовки в інтернатурі.

4.Кількість інтернів, що навчались в кожній групі, кількість груп.

Схожі:

Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ №362-д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
Моз україни №266 від 13. 04. 12р., Про проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів на визначення знань та практичних навиків...
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ №362-д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
move to 1143-14712
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ №362-д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
move to 1143-14712
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ № м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про допуск лікарів (провізорів) інтернів до атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора) спеціаліста з конкретної спеціальності
move to 1143-14711
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ № м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про допуск лікарів (провізорів) інтернів до атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора) спеціаліста з конкретної спеціальності
move to 1143-14711
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ № м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про допуск лікарів (провізорів) інтернів до атестації для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря(провізора) спеціаліста з конкретної спеціальності
Керуючись Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації...
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ №485 м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про зарахування в інтернатуру лікарів (провізорів) на 1-й рік очної частини нвчання та перевід на 2-й І 3-й рік навчання інтернів
Моз №261 від 21. 11. 2005р., в межах ліцензії «Державної акредитаційної комісії України» №78 від 04 червня 2009 року, на підставі...
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ №576-д м. Івано-Франківськ Про створення комісій по контролю якості проведення лекцій І практичних занять
Затвердити склад комісії по контролю за якістю проведення практичних, семінарських занять в наступному складі
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
move to 1143-14534
Наказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів iconНаказ №81-с м. Івано-Франківськ Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2011-2012 н р
move to 1143-14502
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи