Календарний план лекцій icon

Календарний план лекцій
Скачати 252.44 Kb.
НазваКалендарний план лекцій
Дата04.08.2012
Розмір252.44 Kb.
ТипДокументи

Календарний план лекцій з патофізіології на осінній (V) семестр

2011-2012 н.р, для студентів ІІІ курсу, медичного факультету № 1, 2 спеціальність: "ЛІКУВАЛЬНА справа".

№ п/п


Назва

дис-цип­ліни


Дата, пара, місце проведення
Тема лекції
Відповідальний за проведення


1 потік


2 потік


П а т о л о г і ч н а ф і з і о л о г і я

1 пара

2 пара

Лекційна зала,

Богомольця, 2

1.


09.09.


7.09


Предмет і задачі патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень. Вчення про хворобу, етіологію та патогенез.


Лектор: Роговий Ю.Є.

Дублер: Мислицький В.Ф.2.


23.09


21.09


Патологія реактивності.

Порушення діяльності імунної системи. Недостатність імунітету.


Лектор: Філіпова Л.О. Дублер: Роговий Ю.Є.


3.


7.10.


5.10.


Алергія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Аутоімунні захворювання.


Лектор: Філіпова Л.О. Дублер: Роговий Ю.Є.


4.


21.10.


19.10.


Патофізіологія клітини. Загальні механізми клітинного пошкодження і смерті. Некробіоз і апоптоз.


Лектор: Мислицький В.Ф Дублер: Дорошко В.А.


5.


4.11.


2.11.


Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції.


Лектор: Роговий Ю.Є Дублер: Мислицький В.Ф


6.


18.11.


16.11.


Запалення: види, прояви. Етіологія, патогенез гострого та хронічного запалення.


Лектор: Роговий Ю.Є. Дублер: Мислицький ВФ.


7.


2.12.


30.11.


Патофізіологія екстремальних станів


Лектор: Роговий Ю.Є

Дублер: Мислицький В.Ф.


8.


16.12.


14.12.


Респіраторний дистрес синдром дорослих


Лектор: Мислицький В.Ф Дублер: Роговий Ю.Є9.


30.12.


28.12.


Патологія водно - сольового обміну. Роль закону Старлінга - регуляції водно-електролітного обміну на тканинному рівні в патогенезі набряків. Дизгідрії: види, етіологія, патогенез.


Лектор: Роговий Ю.Є. Дублер: Філіпова Л.О.


10.


13.01.12

11.01.12


Порушення кислотно-основного стану. Ацидози, алкалози: класифікація, етіологія, патогенез. Механізми компенсації та корекції.


Лектор: Ткачук О.В. Дублер: Дорошко В.А.Зав. кафедри патологічної фізіології, професор Роговий Ю.Є.

^ Календарний план лекцій з патофізіології на осінній (V) семестр 2011-2012 н.р, для студентів ІІІ курсу, медичного факультету № 1 спеціальність: "ПЕДІАТРІЯ".

№ п/п


П а т о л о г і ч н а ф і з і о л о г і я Назва дисципліни

Дата, пара,

місце

прове-

денняТема лекції
Відповідальний за проведення


1 пара,

Бого-

моль-

ця, 21.


5.09.


Предмет і задачі патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень. Вчення про хворобу, етіологію та патогенез.


Лектор: Мислицький В.Ф. Дублер: Дорошко В.А.2.


19.09


Патологія реактивності.

Порушення діяльності імунної системи. Недостатність імунітету.


Лектор: Філіпова Л.О. Дублер: Роговий Ю.Є.


3.


3.10.


Алергія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Аутоімунні захворювання.


Лектор: Філіпова Л.О. Дублер: Роговий Ю.Є.


4.


17.10.


Патофізіологія клітини. Загальні механізми клітинного пошкодження і смерті. Некробіоз і апоптоз.


Лектор: Мислицький В.Ф Дублер: Роговий Ю.Є.


5.


31.10.


Типові порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції.


Лектор: Роговий Ю.Є. Дублер: Філіпова Л.О.

6.


14.11.


Запалення: види, прояви. Етіологія, патогенез гострого та хронічного запалення.


Лектор: Роговий Ю.Є. Дублер: Мислицький ВФ.


7.


28.11.


Патофізіологія екстремальних станів


Лектор: Роговий Ю.Є. Дублер: Мислицький В.Ф.


8.


12.12.


Респіраторний дистрес синдром дорослих


Лектор: Мислицький В.Ф Дублер: Ходоровський В.М.


9.


26.12.


Патологія водно - сольового обміну. Роль закону Старлінга - регуляції водно-електролітного обміну на тканинному рівні в патогенезі набряків. Дизгідрії: види, етіологія, патогенез.


Лектор: Роговий Ю.Є. Дублер: Філіпова Л.О.


10.

Порушення кислотно-основного стану. Ацидози, алкалози: класифікація, етіологія, патогенез. Механізми компенсації та корекції.


Лектор: Мислицький В.Ф. Дублер: Дорошко В.А.Зав. кафедри патологічної фізіології, професор Роговий Ю.Є.

^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

лекцій з патологічної фізіології в т.ч. патофізіології щелепно-лицьової ділянки для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету

на V семестр 2011-2012 н.р.
Тема лекції

Дата

Лектор

Примітка: 27.09.2010; 25.10.2010; 22.11.2010; 20.12.2011 – лекції з патологічної анатомії

1

Патологія системи еритроцитів. Еритроцитози.

Анемії. Порушення фізико-хімічних властивостей крові і системи гемостазу.

13.09.11

доц.Філіпова Л.О.,

дублер проф. Роговий Ю.Є.

2

Патологія системи лейкоцитів. Лейкоцитози, лейкопенії. Лейкози

11.10.11

проф. Роговий Ю.Є.

дублер доц.Філіпова Л.О.

3

Етіологія і патогенез серцевої недостатності кровообігу. Етіологія і патогенез судинної недостатності кровообігу.

8.11.11

проф. Роговий Ю.Є.,

дублер доц.Філіпова Л.О.

4

Патофізіологія печінки.

6.12.11

проф. Мислицький В.Ф. дублер доц. Дорошко В.А.

5

Патофізіологія нирок. Поняття про ренальні і екстраренальні розлади сечоутворення і сечовиділення. Основні синдроми. Синдром ниркової недостатності.

3.01.12

проф. Мислицький В.Ф.

дублер доц. Дорошко В.А.Зав. кафедри патофізіології, професор Роговий Ю.Є.

^ Календарний план лекцій з ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ на осінній (III) семестр 2011-2012 н.р. для студентів ІІ курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність:


"клінічна фармація"
п/п

Назва дисцип-

ліни

Дата, пара, місце проведення

Тема лекції

Відповідальний за проведення

1.

^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ

ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ


14.09.2011,

ІІ пара, ауд.

N 4 кафедри патологічної фізіології

Предмет і задачі патофізіології.

Методи патофізіологічних досліджень. Вчення про хворобу, етіологію та патогенез.

Лектор: доц.Дорошко В.А.

Дублер: Філіпова Л.О.

2.*

28.09.2011,

ІІ пара, ауд. кафедри пато-морфології

Предмет і задачі основ патологічної анато­мії. Основні морфологічні методи дослідження патологічного процесу. Структура загальної та спеціальної патологічної анатомії. Загальні закономірності розвитку патологічного процесу. Автопсія (розтин). Поняття про біопсії та некропсії.

кафедра патоморфології

3.*

12.10.2011,

ІІ пара, ауд. кафедри пато-морфології

Розлади кровообігу. Гіперемія. Ішемія.

Повнокров’я венозне та артеріальне, недостат­ність серця, стаз, порушення лімфовідто­­ку. Крововиливи, кровотеча, тромбоз, поняття “шок”, “кома”, “стрес”, “колапс”, “емболія”.

кафедра патоморфології.

4.*

26.10.2011,

ІІ пара, ауд. кафедри пато-морфології

Альтерація. Патологічна анатомія адаптації. Регенерація.

Внутрішньоклітинна дистрофія, дезорганізація сполучної тканини, некроз, поняття про апоптоз. Адаптація. Поняття про структурний гомеостаз. Визначення поняття регенерації. Роль вікового фактору при регенерації. Загальні закономірності регенерації на різних рівнях організації живої матерії. Фізіологічна, репаративна та патологіч­на регенерація. Гіперплазія, гіпертрофія, атрофія.

кафедра патоморфології

5.

9.11.2011,

ІІ пара,

ауд. N 4 кафедри патологічної фізіології

Запалення: види, прояви. Етіологія, патогенез гострого та хронічного запалення.

Лектор: Роговий Ю.Є.

Дублер: Філіпова Л.О.

Примітка: * - Лекції з основ патологічної анатомії.


Зав. кафедри патологічної фізіології, професор Роговий Ю.Є.

Календарний план лекцій з патофізіології на осінній (V) семестр

2011-2012 н.р. для студентів ІІІ курсу, медичного факультету № 4 з ВММФФ, спеціальність: "лабораторна діагностика"п/п

Назва дисцип-

ліни

Дата, пара, місце проведення

Тема лекції

Відповідальний за проведення

1.

^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

2.09

І пара


Предмет, методи і структура патофізіології. Загальна нозологія. Хвороба. Етіологія. Патогенез.

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

2.

6.09.

І пара


Пошкодження клітини

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


3.

9.09

ІІ пара


Імудефіцити. Алергія.

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

4.

16.09.

І пара


Порушення місцевого кровообігу

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

5.

20.09

І пара


Запалення

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


6.

23.09.

ІІ пара


Гарячка

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

7.

30.09

І пара


Патогенез шоку

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

8.

4.10.

І пара


Порушення водно-електролітного обміну

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


9.

7.10

ІІ пара


Порушення кислотно-лужного стану

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

10.

14.10.

І пара


Порушення вуглеводного та енергетичного обмінів

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

11.

18.10

І пара


Порушення жирового обміну

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


12.

21.10.

ІІ пара


Порушення білкового обміну

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

13.

28.10

І пара


Анемії-1

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

14.

1.11.

І пара


Анемії -2

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.


15.

4.11

ІІ пара


Гемолітичні анемії

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


16.

11.11.

І пара


Лейкоцитози

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

17.

15.11

І пара


Лейкози

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

18.

18.11.

ІІ пара


Патофізіологія серцевої недостатності

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


19.

25.11

І пара


Патофізіологія некрозів міокарда

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

20.

29.11.

І пара


Патофізіологія артеріальної гіпертензії

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

21.

2.12.

ІІ пара


Патофізіологія системи дихання

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


22.

9.12.

І пара


Респіраторний дистрес-синдром дорослих

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

23.

13.12

І пара


Патологія кишечника

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

24.

16.12.

ІІ пара


Патофізіологія печінки

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Перепелюк М.Д.


25.

23.12

І пара


Патофізіологія нирок- 1

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

26.

27.12.

І пара


Патофізіологія нирок-2

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

27.

30.12

ІІ пара


Патофізіологія ендокринних порушень

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.Зав. кафедри патологічної фізіології, професор Роговий Ю.Є.


^

Календарний план лекцій

з патофізіології на осінній семестр 2011-2012 н.р. для студентів 2 курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність - "ФАРМАЦІЯ"

^

(освітньо-кваліфікаційний рівень - СПЕЦІАЛІСТ)п/п

Назва дисцип-

ліни

Дата, пара, курс

Тема лекції

Відповідальний за проведення

1.

^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

13.09

Іпара - 2 курсПредмет і задачі патофізіології.

Методи патофізіологічних досліджень.

Вчення про хворобу, етіологію та патогенез.


Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

2.

27.09

І пара - 2 курс


Патологія реактивності.

Порушення діяльності імунної системи. Недостатність імунітету.

Лектор: Філіпова Л.О.

Дублер: Роговий Ю.Є.

3.

11.10

І пара - 2 курс


Алергія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви.

Аутоімунні захворювання.


Лектор: Філіпова Л.О.

Дублер: Роговий Ю.Є.

4.

25.10

І пара - 2 курс


Запалення: види, прояви. Етіологія, патогенез гострого та хронічного запалення.

Лектор: Дорошко В.А.

Дублер: Мислицький В.Ф.

5.

8.11

І пара - 2 курс


Патофізіологія екстремальних станів

Лектор: Роговий Ю.Є.

Дублер: Дорошко В.А.Зав. кафедри патологічної фізіології, професор Роговий Ю.Є.


^

Календарний план лекцій

з патофізіології на осінній семестр 2011-2012 н.р. для студентів ІІ курсу, медичного факультету №4 з ВММФФ,

спеціальність – ^ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

"МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"
п/п

Назва дисцип-

ліни

Дата, пара, місце проведення

Тема лекції

Відповідальний за проведення

Примітка: 22.12.2011; 5.01.2012 – лекції з патологічної анатомії


1.

^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

1.09

ІІ пара


Запалення

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

2.

15.09.

ІІ пара


Патофізіологія ВСО.

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

3.

29.09.

ІІ пара


Місцеві розлади кровообігу

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

4.

13.10.

ІІ пара


Патофізіологія дихання.

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

5.

27.10

ІІ пара


Порушення травлення

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

6.

10.11.

ІІ пара


Недостатність печінки

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

7.

24.11

ІІ пара


Патофізіологія нирок

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.

8.

8.12.

ІІ пара


Порушення функції ендокринної системи

Лектор: Перепелюк М.Д.

Дублер: Мислицький В.Ф.Зав. кафедри патологічної фізіології, професор Роговий Ю.Є.
^

Календарний план лекцій

з патофізіології на осінній семестр 2011-2012 н.р. для студентів

ІІІ курсу, фармацевтичного факультету, спеціальність - "ФАРМАЦІЯ"

^

(освітньо-кваліфікаційний рівень – БАКАЛАВР-

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
п/п

Назва дисцип-

ліни

Дата, пара, місце проведення

Тема лекції

Відповідальний за проведення

1.

Пато-фізі-

оло-

гія


19.09. 2011

І пара

Предмет та завдання патологічної фізіології, її місце серед інших дисциплін Експеримент як основний метод патофізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу, етіологію і патогенез. Роль причин та умов у виникненні хвороби.

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.

2.

Пато-фізі-

оло-

гія

6.12. 2011

І пара

Поняття про регулювальну, інтегральну роль ендокринної, імунної та нервової систем за умов патології.

Лектор: Мислицький В.Ф.

Дублер: Перепелюк М.Д.


Зав. кафедри патологічної фізіології, професор Роговий Ю.Є.

Схожі:

Календарний план лекцій icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Календарний план лекцій icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Календарний план лекцій icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету
Календарний план лекцій iconКалендарний
Календарний план лекцій 3 дисципліни "медсестринство в геронтології та геріатрії" для студентів IIІ -го курсу медичного факультету...
Календарний план лекцій iconКалендарний план
Календарний план виконання кандидатської дисертації кафедри П.І. Б. на тему "( )"
Календарний план лекцій iconКалендарний план
Календарний план виконання магістерської роботи кафедри П.І. Б. на тему "( )"
Календарний план лекцій iconКалендарний план
Календарний план виконання кандидатської дисертації кафедри П.І. Б. на тему "( )"
Календарний план лекцій iconТематика та календарний план лекцій з патентознавства для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету

Календарний план лекцій icon" Затверджую " проректор по навчальній роботі
Тематичний та календарний план лекцій з урології для студентів IV курсу медичних факультетів №1, №2
Календарний план лекцій icon" Затверджую " проректор по навчальній роботі
Тематичний та календарний план лекцій з урології для студентів IV курсу медичних факультетів №1, №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи