Педіатричний профіль icon

Педіатричний профіль
НазваПедіатричний профіль
Сторінка1/7
Дата04.08.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Педіатричний профіль


Дитина 7 рокiв госпiталiзована зi скаргами на кашель, пiдвищення температури тiла, задишку. Стан важкий. Ознаки дихальної недостатностi. При перкусiї легень укорочення перкуторного звуку в задньо-нижнiх вiддiлах, аускультативно - жорстке дихання. В зонi укорочення дихання ослаблене, крепiтацiя, посилена бронхофонiя. Встановлено дiагноз: двостороння вогнищева пневмонiя, гострий перебiг. З чим пов’язане посилення бронхофонiї?

A. Наявнiстю бронхоектазiв

B. Наявнiстю ателектазiв

C. Ущiльненням легеневої тканини.

D. Збiльшенням бронхiальних лiмфатичних вузлiв

E. Реактивним плевритом


Хлопчик 6 рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 390C, слабкiсть, ба

гаторазове блювання, болi в животi, кашель. При оглядi: стан важкий, виражена задишка змiшаного типу, ЧД - 42/хв., в актi дихання приймає участь допомiжна мускулатура. Вiдмiчається вiдставання правої половини грудної клiтки при диханнi. Перкуторно - справа внизу тупий звук, аускультативно в цiй же дiлянцi дихання не прослуховується, злiва - дихання жорстке. Тони серця ослабленi, 110/хв. Живiт м’який. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Крупозна пневмонiя

B. Правостороннiй пневмоторакс

C. Iнфаркт правої легенi

D. Правостороннiй ателектаз

^ E. Правостороннiй ексудативний плеврит


Хлопчик 12 рокiв хворiє на iнсулiнозалежний цукровий дiабет з шести рокiв. Перебiг захворювання лабiльний. В останнiй час перiодично вiдзначаються пiдйоми АТ. Тест на мiкроальбумiнурiю позитивний. Якiй стадiї дiабетичної нефропатiї може вiдповiдати стан даного хворого?

A. I стадiя - гiпертрофiя i гiперфункцiя нирок

^ B. III стадiя - початкова нефропатiя

C. II стадiя - гiстологiчнi змiни в нирках

D. IV стадiя - явна нефропатiя

E. V стадiя - хронiчна ниркова недостатнiсть


Хлопчик 10 рокiв перенiс 4 роки тому вiрусний гепатит В. В теперiшнiй час вислов

лено припущення про формування цирозу печiнки. Яке додаткове обстеження допо

може встановити дiагноз?

^ A. Пункцiйна бiопсiя печiнки

B. Протеїнограма

C. Ехохолецистографiя

D . Визначення маркерiв гепатиту В

E. Визначення рiвня трансамiназ


У дитини 2 рокiв пiсля ГРВI зберiгається лихоманка, з’явилися болi в животi i часте болiсне сечовипускання. Рiк тому перенесла пiєлонефрит. Загальний аналiз сечi - каламутна, бiлок - 0,9 г/л, лейкоцити - все поле зору. Припущено загострення хронiчного пiєлонефриту. Який найбiльш вiрогiдний етiологiчний фактор?

A. Грибкова iнфекцiя

B. Вiруси

C. Хламiдiї

D. Синьогнiйна паличка

^ E. Кишечна паличка


У хлопчика 8 рокiв через 2 тижнi пiсля перенесеної ангiни з’явились набряки на обличчi, нижнiх кiнцiвках. Стан важкий.АТ - 120/80 мм рт.ст. Сеча бурого кольору. Олiгурiя. Загальний аналiз сечi: вiдносна густина 1015, бiлок - 1,2 г/л, еритроцити - вилуженi, покривають все поле зору, зернистi цилiндри - 1-2 в п/з, солi - урати - велика кiлькiсть. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурiєю та гiпертензiєю

B. Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом

^ C. Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом

D. Гострий гломерулонефрит з iзольованим сечовим синдромом

E. Ниркокам’яна хвороба


У дитини 4 мiсяцiв з менiнгококцемiєю при зверненнi: акроцiаноз, кiнцiвки холоднi, тахiпное, пульс ниткоподiбний, АТ - 30/0 мм рт.ст., анурiя, сопор. Який синдром найбiльш вiрогiдний ?

A. Нейротоксикоз

^ B. Iнфекцiйно-токсичний шок

C. Ексикоз

D. Енцефалiчний синдром

E. Гостра ниркова недостатнiсть


У хлопчика 12 рокiв, що переносить 3-ю атаку ревматизма, при обстеженнi в стацiонарi знайдено грубий систолiчний шум "дуючого"тембру на верхiвцi, що проводиться за током кровi i не змiнює своїх характеристик при змiнi положення тiла. Лiва межа серця на 2 см назовнi вiд лiвої соскової лiнiї. Яка причина появи шуму найбiльш вiрогiдна?

^ A. Недостатнiсть мiтрального клапана

B. Природжена вада серця

C. Коарктацiя аорти

D. Пролапс мiтрального клапана

E. Шум анемiчного генезу


У дiвчинки 4 рокiв з народження цiаноз, задишка в спокої i перiодично ядухо-цiанотичнi напади з присiданням навпочiпки. Рiзко вiдстає в фiзичному розвитку, серцевий горб. Вислуховується грубий систолiчний шум над всiєю поверхнею серця, який проводиться на спину. ЕКГ - гiпертрофiя правого шлуночка. Яка вада серця найбiльш вiрогiдна?

A. Вiдкрите овальне вiкно

B. Iзольований стеноз отвору легеневого стовбура

C. Вiдкрита артерiальна протока

^ D. Тетрада Фалло

E. Транспозицiя магiстральних судин

Хлопчика 3-х років виписано з відділення кардіології, де він перебував у зв'язку із частими ядухо-ціанотичними нападами внаслідок тетради Фалло. Який препарат найбільш доцільно використовувати для подальшої профілактики приступів?

А. Кордарон

В. Курантил

С. Реланіум

D. Дигоксин

^ Е. Обзідан


Хлопчик 3-х мiсяцiв госпiталiзований в зв’язку з жовтяницею, що затяглася, та впертими закрепами. Хворiє з дня народження. Вагiтнiсть у матерi була ускладнена токсикозом. При оглядi мало активний, обличчя набрякле, макроглосiя, шкiра iктерична. Вузькi очнi щiлини. М’язовий тонус знижений. Брадикардiя. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Кишечна форма муковiсцидозу

B . Хвороба Дауна

C. Рахiт

^ D . Вроджений гiпотиреоз

E. Хвороба Гiршпрунга


Дiвчинка 7 рокiв в стацiонарi з хронiчною недостатнiстю кровообiгу отримує диго-

ксин. На п’ятий день лiкування з’явились блювання, нудота, анорексiя, головний бiль, порушення кольорового зору, рiдке випорожнення. Яка найбiльш iмовiрна причина виникнення даного ускладнення?

A. Гостра ниркова недостатнiсть

B. Загострення основного захворювання

^ C. Дигiталiсна iнтоксикацiя

D . Гострий менiнгоенцефалiт

E. Ботулiзм


У хворого на протязі останніх 2 місяців наростаюча біль, слабкість, кровоточивість (кожні геморагії, кровотечі з носу), лихоманка. Лімфатичні вузли, печінка та селезінка не збільшені. Гемограма: НЬ - 50г/л, Ер - 1,5х1012л, КП - 1,0, Л - 1,8х109/л, п/я - 1 %, с/я - 28%, е-1%, л - 6%, м - 5%, ШОЕ – 60 мм/год., Тр - 30х109/л. Який діагноз?

^ A.Апластична анемія

B.Залізодефіцитиа анемія

C.Гемолітична анемія

D.Гострий лейкоз

E.В12-дефіцитна анемія


У дитини 10 мiсяцiв на тлi легкого перебiгу ГРВI з’явилися повторнi клонiчнi судоми. При оглядi констатовано чiткi прояви рахiту середньої важкостi. Рiвень кальцiю кровi - 1,6 ммоль/л, iнтервал Q-T на ЕКГ подовжений - 0,33 сек. Даних про перинатальне ушкодження ЦНС немає. Спинно-мозкова рiдина iнтактна, витiкала пiд тиском. Вигодовування штучне, без овочевих страв. Яке захворювання проявилося на тлi ГРВI?

A. Нейротоксикоз

^ B. Спазмофiлiя

C. Енцефалiтична реакцiя

D. Менiнгiт

E. Енцефалiт


Дитинi 5 мiсяцiв. Маса при народженнi була 3000 г, довжина тiла - 50 см. Вигодовування штучне з використанням адаптованих сумiшей. Визначити добовий об’єм їжi дитини.

A. 890 мл

B. 930 мл

C. 880 мл

D . 950 мл

E. 900 мл


Дитина госпiталiзована з вогнищевими змiнами в складках шкiри. При оглядi дитина неспокiйна, шкiра суха, з окремими папульозними елементами i зонами лiхенiфiкацiї з нечiткими краями. Висипка на шкiрi супроводжується сильним свербiнням. Покращення стану дитини вiдмiчається в лiтнi мiсяцi, погiршення - взимку. Дитина з 2-х мiсяцiв на штучному вигодовуваннi, перенесла ексудативний дiатез. Бабуся по лінії матерi хворiє бронхiальною астмою. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Кропивниця

B. Алергiчний контактний дерматит

C. Себорейна екзема

D . Строфулюс

^ E. Атопiчний дерматит

Дитина 1,5 років захворіла гостро: підвищилася температура тіла до 37,8 °С, з'явився кашель і нежить. На першу добу хвороби вночі дитина прокинулась, стала неспокійною, метушиться, з'явився гавкаючий кашель, охриплість голоса, інспіраторна задишка. Діагностований круп. Який зі збудників найбільш імовірно спричинив розвиток цього синдрома?

А. Вірус грипу

^ В. Вірус парагрипу

С. Аденовірус

D. Респіраторно-синцитіальпий вірус

Е. Дифтерійна паличка


Дитина 6 років скаржиться на часті рідкі випорожнення, однократну блювоту, підвищення температури, болі в лівій клубовій області. При огляді відзначається млявість, температура 38,4 °С, живіт човноподібної форми, пальпується спазмована болюча сигмовидна кишка, випорожнення за добу - 10 разів, рідкі, малокалові, зі слизом, зеленню і прожилками крові. Ваш передбачуваний діагноз?

А. Ієрсиніоз кишковий

В. Сальмонельоз

^ С. Шигельоз

D. Ешерихіоз снтеропатогенний

Е. Вірусна діарея


У сiм’ї, що складається з 4 осiб вiком вiд 3 до 30 рокiв, є випадок менiнгококової iнфекцiї. Яку екстрену профiлактику необхiдно провести серед контактних осiб?

^ A. Призначити антибiотик

B. Провести вакцинацiю протименiнгококовою вакциною

C. Ввести нормальний iмуноглобулiн людини

D. Профiлактика не проводиться

E. Полоскання ротоглотки антисептиком


У дитини 5 рокiв на 8 день захворювання, яке супроводжувалося пiдвищенням температури тiла, везикульозним висипом, переважно на шкiрi тулуба та волосистої частини голови, з’явився сильний головний бiль, блювота, атаксiя, загальмованiсть, дискоординацiя рухiв, тремор кiнцiвок. Другою хвилею гарячки дiагностовано енцефалiт. Ускладненням якого захворювання може бути енцефалiт у цiєї дитини?

A. Герпетична iнфекцiя

B. Кiр

C. Краснуха

D. Ентеровiрусна iнфекцiя

^ E. Вiтряна вiспа


У дитини 7 рокiв з епiдемiчним паротитом на 5 день захворювання пiдвищилась температура тiла, з’явився головний бiль, блювота. При оглядi визначалась ригідність м’язiв потилицi. Дiагностовано менiнгiт. Якi змiни лiквору найбiльш iмовiрнi?

A. Нормоцитоз

^ B. Лiмфоцитарний цитоз

C. Нейтрофiльний цитоз

D . Високий вмiст бiлка

E. Пiдвищення рiвня цукру


У дитини 5 рокiв захворювання почалося гостро з високої температури, однократно

го блювання, збiльшення тонзилярних лiмфовузлiв, в ротоглотцi вiдмежована яскрава гiперемiя, гнiйний налiт на мигдаликах, на шиї, грудях, в паховiй дiлянцi - дрiбноточковий висип, на гiперемiйованому фонi блiдий носогубний трикутник. Яке захворювання можна запiдозрити?

A. Ентеровiрусна екзантема

B. Кiр

C . Краснуха

^ D. Скарлатина

E. Iнфекцiйний мононуклеоз


У хлопчика 10 рокiв пiсля укусу бджоли з’явилася виражена набряклiсть у параорбітальній областi обличчя, яка супроводжувалася гiперемiєю та свербiнням. При клiнiчному обстеженнi: ЧСС - 94/хв., АТ – 100/60 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Анафiлактичний шок

B. Кропивниця

^ C. Набряк Квiнке

D. Атопiчний дерматит

E. Дерматомiозит


У новонародженої, на вигляд здорової дівчинки, на 2 добу життя спостерігаються блювання з домішками крові, мелена. Найвірогідніший діагноз?

^ A. Геморагічна хвороба новонародженого

B.Пологова травма

C.Синдром аспірації меконію

D.ДВЗ-синдром

E.Гепатит


У родiллi 26 рокiв народилась жива дитина вагою 4000 г, довжиною 54 см. Шкiра

обличчя та кiнцiвок цiанотичнi, тiло рожеве; дитина дихає, крик слабкий; серцебиття 100/хв.; переважає тонус згинальних м’язiв; на подразнення вiдповiдає гримасою. Якою має бути оцiнка новонародженого за шкалою Апгар?

A. 9 балiв

B. 6 балiв

C. 7 балiв

D. 8 балiв

^ E. 5 балiв


У новонародженого, з оцiнкою за шкалою Апгар при народженнi - 7, при повторному оглядi через годину привертають увагу пiдвищене збудження i руховий неспокiй. Новонароджений безпричинно кричить, пронизливо скрикує, стогне, дихання поверхневе, тонус м’язiв знижений, колiнний та п’ятковий рефлекси в’ялi. Шкiра блiда, виражений периоральний цiаноз. Очi вiдкритi, спрямованi в одну точку (симптом вiдкритих очей), перiодично з’являється збiжна косоокiсть. Про яку патологiю йде мова?

A. Асфiксiя новонародженого важкого ступеня

^ B. Внутрiшньочерепна пологова травма

C. Пологова травма спинного мозку

D. Крововилив в наднирники

E. Пневмопатiя новонароджених


Дитина вiд II вагiтностi, пологи в строк у жiнки з I (0) групою кровi, Rh (+). З перших днiв життя у дитини мала мiсце жовтяниця, непрямий бiлiрубiн 328 ммоль/л. На 3 добу з’явились зригування, погане смоктання. Печiнка та селезiнка збiльшенi. Hb – 140 г/л, ер. 4 ∗ 1012/л. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Кон’югацiйна жовтяниця

B. Фiзiологiчна жовтяниця

C. Фетальний гепатит

^ D. Гемолiтична хвороба новонароджених

E. Атрезiя жовчних шляхiв


У високорослих хворих з гiпергонадотропним гiпогонадiзмом та з поєднаним вмiстом Х таY–хроматину в букальному епiтелiї для заключної дiагностики захворювання необхiдно дослiдити:

^ A. Карiотип

B. Морфологiчний стан зони гiпофiза

C. Продукцiю соматотропiну

D. Продукцiю iнсулiноподiбних факторiв росту

E. Генеалогiчне дослiдження


У хлопчика кругла голова, скошене вузьке чоло, "монголоїдний" розріз очей, широкий язик з глибокою поздовжньою борозною, зменшена вушна раковина з прирослою мочкою, чотирьохпальцева поперечна борозна на долоні, природжений порок серця, імбецильність. При обслідуванні виявлена трисомія по 21 парі хромосом. Яке захворювання найбільш імовірне в дитини?

A. Синдром Елерса - Данлоса

^ B. Синдром Дауна

C.Фенілкетонурія

D.Синдром Шерешевського - Тернера

E.Синдром Кляйнфельтера


Новонароджений вiд вагiтностi з важким гестозом другої половини, народився на 41 тижнi гестацiї, з вагою 2400 г, зрiст - 50 см. При об’єктивному обстеженнi: шкiра брезкла, пiдшкiрно-жирова клiтковина тонка, м’язова гiпотонiя, рефлекси перiоду новонародженостi зниженi. Внутрiшнi органи без патологiчних змiн. Як оцiнити дану дитину?

A. Переношений

B. Недоношений

C. Незрiлий

^ D. Доношений iз затримкою внутрiшньоутробного розвитку

E. Доношений з нормальною масою тiла


Дитинi 3 мiсяцi, на штучному вигодовуваннi з 2-х мiсяцiв. Годується 4 рази на день

розведеним коров’ячим молоком, 1 раз – овочеве пюре та терте яблуко. Якi змiни

необхiднi, щоб вигодовування стало рацiональним?

A. Призначити овочевий вiдвар

B. Призначити цiльне коров’яче молоко

C. Включити в рацiон 10-процентну манну кашу

D. Ввести в рацiон яєчний жовток

^ E. Призначити адаптовану молочну сумiш


Дитинi 5 мiсяцiв, знаходиться на природному вигодовуваннi. Їй призначений вiтамiн D з профiлактичною метою. Вкажiть добову дозу препарата.

A. 500 МЕ

B. 300 МЕ

C. 400 МЕ

D. 600 МЕ

E. 700 МЕ


У хлопчика 3 рокiв на фонi вродженої вади серця спостерiгається одночасна затримка маси та росту. Як називається такий стан?

A. Гiпотрофiя

^ B. Гiпостатура

C. Гiпоплазiя

D. Субнанiзм

E. Нанiзм


Мати 10-мiсячної дитини скаржиться на значну блiдiсть, поганий апетит, збільшений живiт малюка. У неонатальному вiцi дитина лiкувалась у стацiонарi з приводу жовтяницi та анемiї. Об’єктивно: шкiра блiда iз жовтяничним вiдтiнком, зубiв немає, живіт збiльшений, пальпується селезiнка. Hb - 90 г/л, ер. - 3, 0 ∗1012/ë, КП - 0,9, мiкросфероцитоз, ретикулоцитоз до 20%, бiлiрубiн сироватки - 37 мкМ/л, непрямий - 28 мкМ/л. Який тип анемiї має мiсце?

A. Бiлководефiцитна анемiя

B. Залiзодефiцитна анемiя

^ C. Гемолiтична анемiя

D. B12-дефiцитна анемiя

E. Спадковий елiптоцитоз


Хлопчик 12 рокiв захворiв гостро: лихоманка до 390Ñ, проливнi поти, озноб. Лiкар

виявив збiльшенi шийнi лiмфатичнi вузли злiва щiльної консистенцiї, гiперемiю та

гiперплазiю мигдаликiв. Який метод є найбiльш iнформативним для пiдтвердження

дiагнозу?

A. Пункцiя селезiнки

B. Лейкоцитарна формула кровi

C. Пункцiя лiмфатичного вузла

D. Радiоiзотопне дослiдження лiмфатичної системи

^ E. Бiопсiя лiмфатичного вузла


Новонародженому з пiдозрою на внутрiшньочерепну пологову травму проведено люмбальну пункцiю. Було отримано кров’янистий лiквор. Який крововилив має мiсце у цьому випадку?

^ A. Субарахноїдальний

B. Кефалогематома

C. Епiдуральний

D. Супратенторiальний

E. Субтенторiальний


У 5-рiчної дитини гостро виник напад серцебиття, що супроводжувався нудотою, запамороченням, загальною слабкiстю. На ЕКГ зафiксована тахiкардiя з частотою серцевих скорочень 220/хв. Шлуночковi комплекси деформованi i розширенi. Зубець Р вiдсутнiй. Який першочерговий препараттреба призначити для надання невiдкладної допомоги?

A. Новокаїнамiд

B. Iзоптин

C. Седуксен

^ D. Лiдокаїн

E. Строфантин


У 6-мiсячного малюка цiаноз губiв, носа, пальцiв, задишка пiд час годування i плачу. Об‘єктивно: дещо вибухає лiва половина грудної клiтки, верхiвковий поштовх посилений, в III-IV мiжребер‘ї злiва визначається систолiчне тремтiння. При аускультації – грубий систолiчний шум з епiцентром злiва вiд груднини, який проводиться пiд лопатку. На рентгенограмi: серце нормальних розмiрiв, нагадує формою “черевик”, легеневий малюнок збiднений, аорта розташована справа. На ЕКГ – гiпертрофiя правого шлуночка, вiдхилення осi серця вправо. Яку серцеву ваду слiд запiдозрити у хворого?

A. Коарктацiю аорти

^ B. Тетраду Фалло

C. Незарощення боталової протоки

D. Дефект мiжшлуночкової перегородки

E. Дефект мiжпередсердної перегородки


Дитина 6 рокiв знаходиться на диспансерному облiку у кардiоревматолога з приводу вродженої вади серця у стадiї субкомпенсацiї. До якої групи здоров’я буде віднесено даного хворого?

A. 2-ї

B. 1-ї

C. 4-ї

D. 3-ї

E. 5-ї


У дитини 6 рокiв на шкiрi верхнiх та нижнiх кiнцiвок з’явився папульозний геморагiчний висип, здебiльше на розгинальних поверхнях. Елементи висипу знаходяться на однiй стадiї розвитку, не зникають при натискуваннi. За два тижнi до цього дитина перенесла ангiну. Що лежить в основi патогенезу даного захворювання?

A. Порушення якостi тромбоцитiв

B. Зниження кiлькостi тромбоцитiв

C. Ураження судинної стiнки бактерiями

D. Природжений дефект мезенхiмальної стiнки судини

^ E. Запально-iмунна реакцiя в стiнцi судини


У 5-рiчної дiвчинки з транзиторним iмунодефiцитом по Т-системi протягом двох мiсяцiв спостерiгається клiнiчна картина правобiчної пневмонiї. Про який перебiг пневмонiї слiд думати у даному випадку?

^ A. Затяжний

B. Рецидивуючий

C. Хронiчний

D. Хвилеподiбний

E. Гострий


Хлопчик 3-х мiсяцiв потрапив у клiнiку на 4-й день захворювання у важкому станi.

Температура тiла 38, 50C, ЧСС – 138/хв. При клiнiко-рентгенологiчному обстеженнi встановлено дiагноз гострого бронхiолiту. Чим найбiльш iмовiрно обумовлена важкiсть стану дитини?

A. Iнтоксикацiєю

^ B. Обструкцiєю дихальних шляхiв

C. Гiпертермiєю

D. Нейротоксикозом

E. Серцевою недостатнiстю


У 4-рiчної дiвчинки спостерiгається нападоподiбний кашель, цiаноз, ядуха, розширення мiжреберних промiжкiв, дистанцiйнi свистячi хрипи. На пiдставi клiнiко-iнструментального обстеження встановлено дiагноз: бронхiальна астма, атопiчна фома. Яка добова доза теофiлiну є максимальною для даної хворої?

A. 18 мг/кг

B. 20 мг/кг

C. 24 мг/кг

D. 16 мг/кг

E. 14 мг/кг


У недоношеної дитини, народженої в термiнi гестацiї 34 тижнi, через 4 години після народження спостерiгається тахiпное, дихання по типу гойдалки, западання груднини, експiраторнi шуми. ЧДР - 80/мин. Над легенями прослуховується послаблене дихання з непостiйними рiзнокалiберними хрипами. На рентгенограмi легенiв – повiтряна бронхограма та нодозно-ретикулярна сiтка. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Ателектази легень

^ B. Хвороба гiалiнових мембран

C. Синдром масивної меконiальної аспiрацiї

D. Пологова травма

E. Пневмонiя новонароджених


Дитина 12 років хворіє на атопічний дерматит. Яке обстеження необхідно провести дитині?

A. Рівень еозинофілії

B.Циркулюючі імунні комплекси

C.Біопсія шкіри
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль

Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль

Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль
move to 0-17855345
Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль
С$, relative humidity 45\%, air movement velocity 0,3 m/s, light coefficient 1/5
Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль
С$, relative humidity 45\%, air movement velocity 0,3 m/s, light coefficient 1/5
Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль
У хворого 1,5 років, нещепленого, після 3-х діб гарячки, катаральних явищ, діареї та
Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль
У хворого 1,5 років, нещепленого, після 3-х діб гарячки, катаральних явищ, діареї та
Педіатричний профіль icon3. Педіатричний профіль
У хворого 15 років, після 3-х діб гарячки та помірних симптомів інтоксикації раптово
Педіатричний профіль iconПедіатричний профіль Педіатрія
Восьмирічна дівчинка перенесла малу хорею та зворотній ревмокардит 6 місяців тому. 1,5 місяці лікувалась стаціонарно. Знаходиться...
Педіатричний профіль iconПедіатричний профіль Педіатрія
Восьмирічна дівчинка перенесла малу хорею та зворотній ревмокардит 6 місяців тому. 1,5 місяці лікувалась стаціонарно. Знаходиться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи