Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології icon

Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Скачати 157.96 Kb.
НазваРобоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Дата07.08.2012
Розмір157.96 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології


Тривалість навчання на кафедрі – 2 тижні

Лекцій – 16 год.

Семінарських занять – 26 год.

Практичних занять – 26 год.

Залікове заняття – 4 год.

Всього – 72 год.

Кількість робочих днів – 10.


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології

п/п

Теми занять

Лекцій

Семінар занять

Прак. занять

Роб. днів

Разом

1.

Антенатальна охорона плода. Критич-ні періоди розвитку плода.

2

2

3

1

7

2.

Фізіологічні зміни в серцево-судин-ній, дихальній, кровотворній систе-мах під час вагітності.

2

3

3

1

8

3.

Особливості функціонування органів сечовидільної, ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту, ЦНС під час фізіологічної вагітності.

2

3

3

1

8

4.

Захворювання серцево-судинної сис-теми і вагітність.

2

3

3

1

8

5.

Захворювання органів сечовиділення та вагітність.

2

3

3

1

8

6.

Патологія органів шлунково-кишко-вого тракту, крові, ендокринної систе-ми і вагітність.

2

3

3

1

8

7.

Захворювання органів дихання, зору, дифузні захворювання сполучної тканини, ЦНС, міастенія.

2

3

3

1

8

8.

Особливості підготовки хворих з екстрагенітальною патологією до оперативного лікування та ведення післяопераційного періоду.

2

3

2

1

7

9.

Контрацепція у жінок з екстраге-нітальною патологією.

-

3

3

1

6

10

Залікове заняття

-

-

-

1

4
Всього

16

26

26

10

72^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

циклу тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010-2011 н.р.


п/п

Назва теми

К-сть годин

1.

Антенатальна охорона плода. Критичні періоди розвитку плода.
2.

Фізіологічні зміни в серцево-судинній, дихальній, кровотворній системах під час вагітності.

2

3.

Особливості функціонування органів сечовидільної, ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту, ЦНС під час фізіологічної вагітності.

2

4.

Захворювання серцево-судинної системи і вагітність.

2

5.

Захворювання органів сечовиділення та вагітність.

2

6.

Патологія органів шлунково-кишкового тракту, крові, ендокринної системи і вагітність.

2

7.

Захворювання органів дихання, зору, дифузні захворювання сполучної тканини, ЦНС, міастенія при вагітності.

2

8.

Особливості підготовки хворих з екстрагенітальною патологією до оперативного лікування та ведення післяопераційного періоду.

2
Всього:

16^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології


п/п

Назва теми

К-сть годин

1.

Антенатальна охорона плода. Критичні періоди розвитку внутрішньоутробного плода.

2

2.

Особливості функціонування серцево-судинної, дихальної, кровотворної систем під час вагітності.

3

3.

Фізіологічні зміни органів сечовидільної, ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту, ЦНС під час вагітності.

3

4.

Захворювання органів серцево-судинної системи і вагітність. Клініка, діагностика, особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду. Лікувальна тактика, родорозрішення.

3

5.

Захворювання органів сечовидільної системи та вагітність. Тактика ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду.

3

6.

Патологія шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи та крові при вагітності. Особливості клініки, ведення гестаційного періоду, пологорозрішення.

3

7.

Особливості перебігу захворювань органів дихання, зору, дифузних захворювань сполучної тканини, ЦНС, міастенії під час вагітності.

3

8.

Підготовка хворих з екстрагенітальною патологією до оперативного лікування. Особливості ведення післяопераційного періоду.

3

9.

Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією.

3
Всього:

26^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології

п/п

Назва теми

К-сть годин

1.

Ведення антенатального періода. Критичні періоди внутрішньо-утробного розвитку плода.

3

2.

Функціонування органів серцево-судинної, дихальної, крово-творної систем під час вагітності.

3

3.

Фізіологія органів систем сечовиділення, шлунково-кишкового тракту, ЦНС, ендокринної системи під час вагітності.

3

4.

Захворювання органів серцево-судинної системи і вагітність: недостатність кровообігу, ревматизм, хвороби міокарда, порушення серцевого ритму, набуті та уроджені вади серця, гіпертонічна хвороба, захворювання вен.

3

5.

Захворювання органів сечовидільної системи та вагітність: пієлонефрит, гломерулонефрит, цистіт, туберкульоз нирок, єдина нирка, аномалії розвитку нирок, гостра ниркова недостатність.

3

6.

Захворювання шлунково-кишкового тракту (стравоходу, шлунку, кишківника, підшлункової залози, печінуи, жовчовивідних шляхів), ендокринної системи (цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, гіперпролактинемія, ожиріння) та крові (анемії, гемобластози) при вагітності.

3

7.

Патологія органів дихання (ГРЗ, бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма), зору, дифузних захворювань сполучної тканини (системний червоний вовчак, склеродермія, ревматоїдний артрит, хвороба Шегрена), ЦНС, міастенії під час вагітності.

3

8.

План обстеження та підготовка хворих з екстрагенітальною патологією до оперативного лікування. Ведення після-операційного періоду.

2

9.

Особливості застосування контрацептивів у жінок з екстрагенітальною патологією.

3
Всього:

26^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЛІКАРІВ-СЛУХАЧІВ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології ”

Рівень знань і вмінь лікарів оцінюється у відповідності до кваліфікаційних вимог. Оцінка якості підготовки лікаря здійснюється диференційовано з урахуванням теоретичних знань і вмінь та ступеня опанування ним практичних навиків, які передбачені навчальною програмою і кваліфікаційними вимогами.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, може визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості і варіанти захворювання у конкретних хворих (вагітних), проводить обгрунтування діагнозу, здійснює диференційну діагностику, складає детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого (з урахуванням віку, супутніх захворювань), вміє надати невідкладну допомогу при екстрагенітальній патології, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипоказання, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи.

Оцінка “добре” ставиться лікарю, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів акушерства та гінекології, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями з фармакодинаміки, фармакокінетики, побічної дії ліків, але допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю, який має знання з основних питань акушерства та гінекології, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі; знає механізм дії та побічні дії лише основних груп ліків.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю, який не засвоїв значну частину матеріалу, не знає механізмів дії та побічних дій ліків, допускає помилки при вирішенні клінічної задачі, має незадовільну оцінку за комп’ютерне тестування.


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВОГО ЗАНЯТТЯ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології ”


І ЕТАП складається з тестового комп’ютерного контролю рівня підготовки за затвердженою МОЗ України автоматизованою комп’ютерною атестаційною системою, яка включає всі питання, що передбачені навчальною програмою. Під час комп’ютерного тестування кожному лікарю пропонується дати відповідь на 72 тестових завдання із розділу “Екстрагенітальна патологія”.

ІІ ЕТАП: контроль практичних навичок, який складається із обстеження вагітної, роділі, породілі, хворої (опитування, фізичне обстеження, складання плану обстеження, обгрунтування попереднього діагнозу, проведення диференційного діагнозу, призначення лікування, оформлення протоколу).

ІІІ ЕТАП: співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань або розв’язування ситуаційних задач.


ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БАЗИСНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ПРАКТИЧНИХ ЛІКАРІВ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології ”

Базисний контроль знань лікаря проводиться з самого початку навчання на циклі шляхом комп’ютерного тестового контролю за атестаційною комп’ютерною програмою, затвердженою МОЗ України; біля ліжка вагітної та хворої, в кабінетах функціональної діагностики та шляхом співбесіди з викладачем.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку практичних знань, вмінь та контроль володіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками з відповідних тем.

Проміжний контроль проводиться на заняттях, наприкінці вивчення окремих розділів програми та відповідних циклів. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки, комп’ютерне тестування за атестаційною програмою, співбесіду.

Підсумковий контроль, заключна атестація здійснюється після проходження циклу навчання і включає такі етапи:

 1. Комп’ютерний тестовий контроль за атестаційною комп’ютерною програмою, затвердженою МОЗ України.

 2. Перевірка практичної підготовки:

 • робота з вагітними, роділями, породілями, хворими (вміння зібрати анамнез, провести спеціальне обстеження вагітної, хворої, інтерпретувати результати додаткових методів обстеження, обгрунтувати попередній діагноз, провести диференційний діагноз, скласти план лікування, реабілітації; виписати рецепти).

 1. Співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань або розв’язування ситуаційних задач.

Екзаменаційна оцінка враховує результати всіх трьох етапів заключної атестації.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна:

 1. Абрамченко В.В. Послеоперационная интенсивная терапия в акушерстве. - СПб: СпецЛит, 2000. -212 с

 2. Айламазян Э.К. “Акушерство”. – СПб.-2003. – 528 с.

 3. Акруальные вопросы акушерства: Руководство для врачей акушеров-гинекологов, интернов и студентов мед. университетов / под ред. Коханевич Е.В. – К.: ТМК, 2001. – 152 с.

 4. Акушерство и гинекология. Руководство для врачей /Под ред. Г.М.Савельевой. - М.: Медицина. 2006. 348 с.

 5. Акушерство: Підручник для лікарів-інтернів / ред. Грищенко В., Артамонов В., Богдаликін М., Венцковський Б. – Харків: Основа. -2000.-392 с.

 6. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепехин В.К. Клиническая фармокология и фармакотерапия. М.: Универсум, 2003 – 296 с.

 7. Бокарев И.Н., Смоленский В.С. Внутренние болезни. Дифференциальная диагностика и терапия. – М., 1995, кн. 3, 304 с.

 8. Вудли М., Уэланн А. Терапевтичечкий справочник Вашингтонского университета. – М.: Практика, 1995. – 831 с.

 9. Дуда В.И., Дуда В.И. Клиническое акушерство. Минск,– 2001.-314 с.

 10. Елисеев О.М. Сердечно-сосудистые заболевания у беременных. – М.: “Медицина”, 1994.

 11. Запорожан В.М., Цегельский М.Р. Акушерство та гінекологія. – К., Здоров’я, 2004.-416 c.

 12. Перебіг вагітності та пологів у жінок з екстрагенітальною паталогією: Навчально – методичний посібник /Укл. Кравченко О.В. та ін. – Чернівці: Медуніверситет, 20005. – 206 с.

 13. Руководство Дьюхерста по акушерству и гинекологии для последипломного обучения: Руководство: пер. с англ. / Ред. Уитфилд Ч., Краснопольский В.-М.: Медицина, 2003.- 808 с.

 14. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. - М.: " ТРИАДА-Х", 2005. – 816 с.

 15. Шехтман М.М. Неотложная помощь при экстрагинетальной паталогии у беременных. – М., 2001. – 316 с.

 16. Экстрагенитальная патология и беременность: Практическое руководство /Под ред. З.Ш. Гилезутдиновой. – М.: ООО Медпресс, 1998.


Додаткова:

 1. Абрамченко В.В. Перигатальная фармакология. – Манкт Петербург.- 2003. – 156 с.

 2. Акунц К.Б. Акушерство. Аттестационные вопросы.-М. 2002.-164с.

 3. Григор’єв П.Я., Стародуб Є.М., Яковенко Е.П. Хвороби оранів травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 446 с.

 4. Довлатян А.А. Острый пиелонефрит беременных. – М.: Медицина, 2004. – 215 с.

 5. Дуда В.И., Дуда В.И. Клиническое акушерство. Минск,– 2001.-314 с.

 6. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. - Минск: Вышейшая школа, 2001. - Т.1. – 522 с.

 7. Подымова С.Д. Болезни печени. - М.: Медицина, 2004. –703 с.

 8. Чернуха Е.А. Родовой блок. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Триада-Х, 2001. – 416 с.

 9. Шехтман М.М., Бурдули Г.М. Болезни органов пищеварения и крови у беременных. М.: Триада-Х, 2004. – 304 с.

 10. Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003р. “Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”

 11. Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002р. “Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”

 12. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”

 13. Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”

 14. Наказ МОЗ України № 782 від 29.12.2005р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги ”

 15. Наказ МОЗ України № 59 від 10.02.2003р. “Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в пологових будинках (акушерських стаціонарах)”;

 16. Наказ МОЗ України № 194 від 6.05.2003р. “Про затвердження галузевої програми “Первинна реанімація новонароджених на 2003-2006 роки””;

 17. Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000р. “Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД”;

 18. Наказ МОЗ України № 344 від 15.12.2000р. “Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД ”;

 19. Наказ МОЗ України № 539 від 4.08.2006р. “Про організацію діяльності служби планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні”;

 20. Наказ МОЗ України № 584 від 29.08.2006р. “Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою при народженні”;

 21. Наказ МОЗ України № 899 від 27.12.2006р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Тазове передлежання плода””;

 22. Наказ МОЗ України № 900 від 27.12.2006р. “Дистрес плода при вагітності та під час пологів”;

 23. Наказ МОЗ України № 901 від 27.12.2006р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Переношена вагітність”;

 24. Наказ МОЗ України № 906 від 27.12.2006р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Перинатальні інфекції”;

 25. Навчальний посібник “Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини”.- К.: “Акві-К”, 2003.- 184с.

 26. Наказ МОЗ України № 234 від 10.05.2007р. “Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах”.

Схожі:

Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconНавчальний план підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconРобоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення
...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconРобоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Актуальні питання планування сім’ї” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Мета навчання на циклі одержання знань з питань організації служби планування сім'ї в Україні, збереження репродуктивного та сексуального...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconРобоча навчальна програма тематичного удосконалення лікарів-слухачів циклу
Мета: удосконалення знань з актуальних питаньтеорії І практики невідкладного акушерства, ургентних станів в гінекології, з метою...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconКалендарний план Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010 2011 навчальнипй рік
Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconКалендарний план Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010 2011 навчальнипй рік
Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconКалендарний план Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2011 рік
Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconКалендарний план лекцій з акушерства та гінекології кафедри акушерства, гінекології та перинатології на осінній семестр 2010-2011 навчального року
Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconРобоча навчальна програма передатестаційного циклу навчання (стажування) лікарів-слухачів за спеціальністю “Акушерство І гінекологія” Тривалість циклу 1 міс./156год
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології iconКалендарний план лекцій по кафедрі акушерства І гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології на осінній семестр 2010-2011 н р. для студентів ІV курсу медичного факультету
Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи