Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення icon

Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення
Скачати 148.23 Kb.
НазваРобоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення
Дата07.08.2012
Розмір148.23 Kb.
ТипДокументиРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення

Актуальні питання перинатальної медицини” за спеціальністю “акушерство і гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології


Тривалість навчання на кафедрі – 2 тижні

Лекцій – 14 год.

Семінарських занять – 20 год.

Практичних занять – 34 год.

Залік – 4 год.

Всього – 72 год.

Кількість робочих днів – 10.


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки лікарів на циклі ТУ “Актуальні питання перинатальної медицини”

за спеціальністю “акушерство і гінекологія” на кафедрі акушерства,

гінекології та перинатології

Тривалість 10 днів (72 години)

п/п

Теми занять

Лекцій

Семінар занять

Прак. занять

Разом

1.

Антенатальна охорона плода. Критичні періоди розвитку плода. Сучасні принципи організації перинатальної допомоги. Скринінг та обстеження під час вагітності. Ведення вагітних з високим та вкрай високим ступенем перинатального ризику. Патологія антенатального періоду.

2

4

6

12

2.

Інтранатальна охорона плода та перинатальні наслідки.

2

-

-

2

3.

Внутрішньоутробна гіпоксія плода. Методи діагностики внутрішньоутробного стану плода. Дистрес плода під час вагітності та в пологах.

2

4

8

14

4.

Плацентарна дисфункція. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода.

2

2

8

12

5.

Профілактика і ведення інфекцій під час вагітності.

2

4

4

10

6.

Питання перинатальної фармакології.

2

2

-

4

7.

Невиношування вагітності.

2

2

4

8

8.

Багатоплідна вагітність. Діагностика, ведення вагітності та пологів після застосування сучасних репродуктивних технологій.

-

2

4

6
Залік

-

-

-

4
Всього:

14

20

34

72^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема. Антенатальна охорона плода. Критичні періоди розвитку плода. Сучасні принципи організації перинатальної допомоги. Скринінг та обстеження під час вагітності. Ведення вагітних з високим та вкрай високим ступенем перинатального ризику. Патологія антенатального періоду.

Антенатальна охорона плода. Критичні періоди розвитку ембріона і плода. Вплив на ембріон і плід шкідливих факторів навколишнього середовища. Методи обстеження вагітної. Перинатологія, як науковий напрямок в акушерстві. Ведення вагітних з високим та вкрай високим ступенем перинатального ризику. Патологія антенатального періоду.


^ Тема. Інтранатальна охорона плода та перинатальні наслідки.

Передчасні та запізнілі пологи. Аномалії скоротливої діяльності матки. Тазові передлежання плода. Вузький таз. Багатоплідна вагітність. Багатоводдя і маловоддя. Дистрес плода. СЗРП. Причини, клініка, тактика ведення вагітності та пологів, наслідки для плода і новонародженого.


^ Тема. Внутрішньоутробна гіпоксія плода. Методи діагностики внутрішньоутробного стану плода. Дистрес плода під час вагітності та в пологах.

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода: біопсія хоріону, кордоцентез. УЗД, ЕКГ, ФКГ, амніоскопія, амніоцентез, кордоцентез, цитогенетичні та біохімічні методи дослідження стану плода у різні строки вагітності. КТГ, біофізичний профіль плода, доплерометрія. Дистрес плода під час вагітності та в пологах. Діагностика, тактика ведення вагітності та пологів.


^ Тема. Плацентарна дисфункція. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода.

Етіологія, патогенез плацентарної недостатності. Методи діагностики плацентарної недостатності, лікування, ведення вагітності та пологів. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода: патогенез, діагностика, лікування, профілактика, ведення пологів.


^ Тема. Профілактика і ведення інфекцій під час вагітності.

ТОRСН-інфекції у вагітних, клінічний перебіг, діагностика, лікування, профілактика. Принципи ведення вагітності, пологів при підвищеному ризику перинатальної патології (ТОRСН-інфекції). Захворювання, що передаються статевим шляхом (трихомоноз, гонорея, кандидоз, вірусні ураження, уреа-, мікоплазмоз, хламідіоз): діагностика, лікування під час вагітності, наслідки для плода та новонародженого. Діагностика, лікування та профілактика бактеріального вагінозу.


^ Тема. Питання перинатальної фармакології.

Фармакотерапія в акушерстві. Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських препаратів. Вплив на плід. Особливості фармакотерапії під час лактації, вплив ліків на новонародженого.


^ Тема. Невиношування вагітності.

Причини мимовільного переривання вагітності в різні строки вагітності. Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного аборту. Передчасні пологи. Перебіг передчасних пологів, особливості їх ведення. Профілактика недоношування вагітності.


^ Тема. Багатоплідна вагітність. Діагностика, ведення вагітності та пологів після застосування сучасних репродуктивних технологій.

Етіологія та сучасні діагностичні можливості в діагностиці багатоплідності. Тактика ведення вагітності та пологів при багатоплідності. Синдром фето-фетального кровообігу. Ведення вагітності та пологів після застосування сучасних репродуктивних технологій.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

циклу тематичного удосконалення “Актуальні питання перинатальної медицини” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатологіїп/п

Назва теми

К-сть годин

1.

Антенатальна охорона плода. Критичні періоди розвитку плода.

2

2.

Інтранатальна охорона плода та перинатальні наслідки.

2

3.

Внутрішньоутробна гіпоксія плода.

2

4.

Плацентарна дисфункція. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода.

2

5.

Профілактика і ведення інфекцій під час вагітності.

2

6.

Питання перинатальної фармакології.

2

7.

Невиношування вагітності.

2
Всього:

14^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

тематичного удосконалення “Актуальні питання перинатальної медицини” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології


п/п

Назва теми

К-сть годин

1.

Сучасні принципи організації перинатальної допомоги.

2

2.

Патологія антенатального періоду.

2

3.

Сучасні методи діагностики внутрішньоутробного стану плода.

4

4.

Діагностика та профілактика затримки внутрішньоутробного розвитку плода.

2

5.

Ризик внутрішньоутробного інфікування.

4

6.

Особливості ведення передчасних пологів.

2

7.

Багатоплідна вагітність. Діагностика, ведення вагітності та пологів.

2

8.

Особливості фармакотерапії під час вагітності та в період лактації

2
Всього:

20^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

тематичного удосконалення “Актуальні питання перинатальної медицини” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології


п/п

Назва теми

К-сть годин

1.

Скринінг та обстеження під час вагітності. Ведення вагітних з високим та вкрай високим ступенем перинатального ризику.

6

2.

Оцінка стану плода (КТГ, БПП, доплерометрія).

4

3.

Антенатальна охорона плода. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода.

4

4.

Плацентарна дисфункція. Діагностика, лікування, тактика ведення вагітності.

4

5.

Дистрес плода під час вагітності та в пологах.

4

6.

Перинатальні інфекції. Діагностика, наслідки для плода, лікування під час вагітності.

4

7.

Діагностика, ведення вагітності та пологів при недоношуванні.

4

8.

Особливості ведення багатоплідної вагітності після застосування сучасних репродуктивних технологій.

4
Всього:

34^ Критерії оцінки знань і вмінь лікарів на циклі тематичного удосконалення “Актуальні питання перинатальної медицини”


Рівень знань і вмінь лікарів оцінюється у відповідності до кваліфікаційних вимог. Оцінка якості підготовки лікаря здійснюється диференційовано з урахуванням теоретичних знань і вмінь та ступеня опанування ними практичних навиків, які передбачені навчальною програмою і кваліфікаційними вимогами.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, може визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості і варіанти захворювання у конкретних вагітних, проводить обгрунтування діагнозу, здійснює диференційну діагностику, складає детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого (з урахуванням віку, супутніх захворювань), вміє надати невідкладну допомогу, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипоказання, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи.

Оцінка “добре” ставиться лікарю, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів програми, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями з фармакодинаміки, фармакокінетики, побічної дії ліків, але допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю, який має знання з основних питань акушерства, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі; знає механізм дії та побічні дії лише основних груп ліків.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю, який не засвоїв значну частину матеріалу, не знає механізмів дії та побічних дій ліків, допускає помилки при вирішенні клінічної задачі, має незадовільну оцінку за комп’ютерне тестування.


^ Методика проведення залікового заняття на циклі ТУ

Актуальні питання перинатальної медицини”


І ЕТАП складається з тестового комп’ютерного контролю рівня підготовки за затвердженою МОЗ України автоматизованою комп’ютерною атестаційною системою, яка включає всі питання, що передбачені навчальною програмою. Під час комп’ютерного тестування кожному лікарю пропонується дати відповідь на 70 тестових завдання із розділу “Перинатологія”.

ІІ ЕТАП: контроль практичних навичок, який складається із обстеження вагітної, роділі, породілі, хворої (опитування, фізичне обстеження, складання плану обстеження, обґрунтування попереднього діагнозу, проведення диференційного діагнозу, призначення лікування, оформлення протоколу).

ІІІ ЕТАП: співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань або розв’язування ситуаційних задач.


^ Методика проведення базисного, проміжного та підсумкового контролю знань і вмінь лікарів циклу ТУ “Актуальні питання перинатальної медицини”


Базисний контроль знань лікаря проводиться з самого початку навчання на циклі шляхом комп’ютерного тестового контролю за атестаційною комп’ютерною програмою, затвердженою МОЗ України; біля ліжка вагітної, в кабінетах функціональної діагностики та шляхом співбесіди з викладачем.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку практичних знань, вмінь та контроль володіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками з відповідних тем.

Проміжний контроль проводиться на заняттях, наприкінці вивчення окремих розділів програми та відповідних циклів. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки, комп’ютерне тестування за атестаційною програмою, співбесіду.

Підсумковий контроль, залік здійснюється після проходження циклу навчання і включає такі етапи:

 1. Комп’ютерний тестовий контроль за атестаційною комп’ютерною програмою, затвердженою МОЗ України.

 2. Перевірка практичної підготовки:

 • робота з вагітними, роділями, породілями, хворими (вміння зібрати анамнез, провести спеціальне обстеження вагітної, хворої, інтерпретувати результати додаткових методів обстеження, обгрунтувати попередній діагноз, провести диференційний діагноз, скласти план лікування, реабілітації; виписати рецепти).

 1. Співбесіда для підсумкової оцінки рівня теоретичної та практичної підготовки у формі усних запитань або розв’язування ситуаційних задач.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна:

 1. Абрамченко В.В. Послеоперационная интенсивная терапия в акушерстве. - СПб: СпецЛит, 2000. -212 с

 2. Айламазян Э.К. “Акушерство”. – СПб.-2003. – 528 с.

 3. Акруальные вопросы акушерства: Руководство для врачей акушеров-гинекологов, интернов и студентов мед. университетов / под ред. Коханевич Е.В. – К.: ТМК, 2001. – 152 с.

 4. Акушерство и гинекология. Руководство для врачей /Под ред. Г.М.Савельевой. - М.: Медицина. 2006. 348 с.

 5. Акушерство: Підручник для лікарів-інтернів / ред. Грищенко В., Артамонов В., Богдаликін М., Венцковський Б. – Харків: Основа. -2000.-392 с.

 6. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепехин В.К. Клиническая фармокология и фармакотерапия. М.: Универсум, 2003 – 296 с.

 7. Дуда В.И., Дуда В.И. Клиническое акушерство. Минск,– 2001.-314 с.

 8. Запорожан В.М., Цегельский М.Р. Акушерство та гінекологія. – К., Здоров’я, 2004.-416 c.

 9. Наказ МОЗ України № 900 від 27.12.2006р. “Дистрес плода при вагітності та під час пологів”;

 10. Наказ МОЗ України № 906 від 27.12.2006р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Перинатальні інфекції”.


Додаткова:

 1. Абрамченко В.В. Перинатальная фармакология. – Санкт Петербург.- 2003. – 156 с.

 2. Дуда В.И., Дуда В.И. Клиническое акушерство. Минск,– 2001.-314 с.

 3. Чернуха Е.А. Родовой блок. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Триада-Х, 2001. – 416 с.

 4. Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003р. “Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”

 5. Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002р. “Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”

 6. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”

 7. Наказ МОЗ України № 676 від 31.12.2004р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”

 8. Наказ МОЗ України № 782 від 29.12.2005р. “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги ”

 9. Наказ МОЗ України № 539 від 4.08.2006р. “Про організацію діяльності служби планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні”;

Схожі:

Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconРобоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Актуальні питання планування сім’ї” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Мета навчання на циклі одержання знань з питань організації служби планування сім'ї в Україні, збереження репродуктивного та сексуального...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconРобоча навчальна програма тематичного удосконалення лікарів слухачів циклу
Мета: удосконалення знань та практичних навиків лікарів-спеціалістів: акушер-гінекологів, сімейних лікарів, лікарів ендокринологів,...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconРобоча навчальна програма підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconРобоча навчальна програма тематичного удосконалення лікарів-слухачів циклу
Мета: удосконалення знань з актуальних питаньтеорії І практики невідкладного акушерства, ургентних станів в гінекології, з метою...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Робоча навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання...
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconКалендарний план Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010 2011 навчальнипй рік
Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconКалендарний план Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010 2011 навчальнипй рік
Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconКалендарний план Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2011 рік
Проведення передатестаційних циклів навчання та тематичного удосконалення лікарів
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconНавчальний план підготовки лікарів-слухачів на циклі тематичного удосконалення “Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології
Робоча навчальна програма підготовки лікарів на циклі тематичного удосконалення iconДекану факультету
Кафедра неврології та нейрохірургії повідомляє графік передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення для лікарів-невропатологів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи