Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю icon

Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю
Скачати 80.59 Kb.
НазваМатеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю
Дата30.05.2013
Розмір80.59 Kb.
ТипДокументи

Буковинський державний медичний університет

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології


Матеріали

науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю


c:\users\pk-5\desktop\робочий стіл\обложка посібн\8712641.jpg


Актуальні питання сучасної перинатології

м. Чернівці

4 – 5 квітня 2013 року


Буковинський державний медичний університет

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології


Матеріали

науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю


^ Актуальні питання сучасної перинатології


4 – 5 квітня 2013 року, м. Чернівці


м. Чернівці


УДК 618.2/.7(08)

ББК 57.16 я 23

А 43


Актуальні питання сучасної перинатології // Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю.- Чернівці: Медуніверситет, 2013.- с.


ББК 57.16 я 23


У збірнику представлено матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної перинатології» (Чернівці, 4-5.04.2013р.) зі стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам перинатальної медицини. Розглянуті сучасні аспекти організації перинатальної допомоги в Україні, проблеми антенатального розвитку плода, питання пренатальної діагностики вроджених вад розвитку плода, оцінки його внутрішньоутробного стану, невиношування вагітності, проблеми передчасних пологів, анте- та інтранатальної охорони плода та актуальні аспекти неонатального періоду.


Загальна редакція – доктор медичних наук, професор Кравченко О.В.


Наукові рецензенти:

доктор медичних наук, професор Кравченко О.В.

доктор медичних наук, професор Макар Б.Г.

доктор медичних наук, професор Колоскова О.К.


ISBN 978-966-697-480-1 © Буковинський державний медичний університет, 2013


ЗМІСТ
РОЗДІЛ І

Проблеми антенатального розвитку плода

Антонюк О.П., Єршов В.Ю.

Гемоциркуляція при атрезії стінки кишок у новонароджених
Ахтемійчук Ю.Т., Кашперук-Карпюк І.С.

Морфогенез міхурово-сечівникового сегмента у плодів
Ахтемійчук Ю.Т., Проняєв Д.В.

Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в перинатальному періоді онтогенезу
Гораш Є.В., Швигар Л.В.

Ультразвукова анатомія сигморектального сегмента в дітей раннього віку
Кавун М.П.

Особливості будови пупкової вени, ворітної печінкової вени та власної печінкової артерії у плодів 6 – 7 місяців розвитку
Лаврів Л.П., Олійник І.Ю.

Топографія привушних слинних залоз із суміжними структурами у восьмимісячних плодів людини
Лойтра А.О., Марчук Ф.Д., Шкробанець А.А.

Становлення топографії очної ямки в пренатальному періоді онтогенезу людини
Макар Б.Г., Сикирицька Т.Б., Бамбуляк А.В., Лопушняк Л.Я., Бірюк І.Г.

Морфологічні перетворення судинно-нервових елементів м’язів очного яблука наприкінці передплодового, початку плодового періоду розвитку людини
Марчук Ф.Д., Макар Б.Г., Лойтра А.О., Кривецький В.В., Хмара Т.В., Банул Б.Ю.

Мікроскопія маткових труб у плодів людини
Наварчук Н.М., Гузік О.В., Решетілова Н.Б.

Розвиток черепних нервів, які мають вплив на формування структур обличчя та шиї
Сикирицька Т.Б, Макар Б.Г., Бамбуляк А.В., Кушнір О.Л., Бірюк І.Г.

Розвиток і становлення топографії мязів очного яблука у плодів 4-го місяця розвитку людини
Товкач Ю.В.

Перинатальний морфогенез стравохідно-шлункового переходу
Хмара Т.В., Галичанська О.М.

Синтопічні кореляції складових середостіння у плода 7 місяців
Шкробанець А.А., Лойтра А.О.

До питання топографії очної артерії та її гілок у пренатальному періоді онтогенезу людини

^ РОЗДІЛ ІІ

Анте- та іНтранатальна охорона плода
Албота О.М.

Досвід використання трактоцилу (атосібану) при передчасних пологах в клініці пологового будинку №1 м.Чернівці
Бакун О.В., Андрієць О.А., Купчанко В.Г.

Антиоваріальні антитіла при запальних захворюваннях яєчників
Бербець А.М.

Патологія гормональної функції фетоплацентарного комплексу у жінок із загрозою невиношування у ранні терміни гестації
Бирчак І.В.

Особливості загального та акушерсько-гінекологічного анамнезу у вагітних зі звичним невиношуванням вагітності
Бирчак І.В.

Характеристика морфометричних показників плацент вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі гіпертензії під час вагітності
Боднарюк О.І., Андрієць О.А., Гуменна К.Ю.

Асоціативні взаємовідношення мікроорганізмів у вмісті порожнини піхви дівчат, хворих на сальпінгоофорит на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура
Гошовська А.В., Гошовський В.М.

Оцінка ретроспективного аналізу медичної документації у жінок з невиношуванням вагітності при гіперандрогенії
Гошовська А.В., Гошовський В.М.

Характеристика плацентарної дисфункції шляхом кореляційного аналізу взаємозв'язку між процесами гормональної регуляції та морфологічним станом плаценти
Гресько М.Д., Андрієць О.А., Небоженко Х.М.

Влияние заместительной горомональной терапии на массу тела и углеводный обмен у женщин в постменопаузе
Гресько М.Д., Андрієць О.А., Приймак С.Г.

Профілактика і корекція менопаузальних розладів
Дондюк Юрий

Пути снижения перинатальных потерь в Республике Молдова
Косілова С.Є.

Аналіз перебігу вагітності та функціонального стану плода у жінок з плацентарною дисфункцією
Косілова С.Є.

Вивчення стану компенсаторно-пристосовчих механізмів у вагітних з плацентарною дисфункцією
Кравченко О.В.

Корекція порушеного мікробіоцинозу піхви під час вагітності
Кравченко О.В., Куріцин А.В., Гошовський В.М.

Особливості перебігу вагітності у жінок з рубцем на матці, пологи яких закінчились вагінальним шляхом
Ласитчук О. М.

Аналіз причин антенатальної загибелі плода
Маринчина І.М.

Гемореологічні порушення у вагітних із плацентарною дисфункцією, обумовлені гіперандрогенією
Маринчина І.М.

Стан ендокринної функції плаценти у вагітних з гіперандрогенією
Медведь В.И., Дуда Е.М.

Опыт применения препарата Магнерот у беременных с сочетанным гестозом на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы
Моцюк Ю. Б., Геник Н. І., Кінаш Н. М.

Хронічна венозна недостатність при вагітності: оцінка терапевтичних заходів
Ніцович І.Р.

Перинатальні наслідки вагінальних інфекцій
Паращук Ю.С., Стрюков Д.В.

Зміни у фетоплацентарному комплексі у вагітних жінок, хворих та туберкульоз легень
Приймак С.Г., Андрієць О.А.

Цитомегаловірусна інфекція в структурі перинатальних ускладнень
Рак Л.М., Кожарко І.О.

Оптимізація діагностики та лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок із безпліддям трубного походження
Ринжук Л.В., Ринжук В.Є.

Безсимптомна бактеріурія: функціональна характеристика нирок та ниркового кровоточу при персистенції мікробного збудника в сечі вагітних
Семеняк А.В.

Вплив хірургічних втручань на виникнення позаматкової вагітності
Тодоріко Л.Д., Бойко А.В.

Особливості перебігу туберкульозу у вагітних – сучасний стан проблеми
Юзько О.М., Булик Т.С.

Асоціація інсерційно-делеційного поліморфізму гену ангіотензин-перетворюючого ферменту з загрозою втрати ранньої вагітності в жінок із ожирінням
Юр’єва Л.М.

Аналіз результатів ультразвукового моніторингу вагітних із багатоплідною вагітністю
Юр’єва Л.М., Варвус В.А.

Досвід прогнозування передчасних пологів з урахуванням результатів тесту «Actim Partus»
Ясніковська С.М.

Генетичні аспекти анембріонії
Ясніковська С.М.

Корекція децидуально-трофобластичних порушень у жінок з невиношуванням


^ РОЗДІЛ ІІІ

Актуальні проблеми неонатального періоду
Бєлашова О.В., Марусик У.І., Сторощук Т.К.

Значення патології перинатального і неонатального періодів у формуванні атопічної реактивності в дітей раннього віку
Білоус Т.М., Калуцька Н.І., Сімак І.З., Дідух Г.В

Особливості перинатального статусу в дітей залежно від типу вегетативної дисфункції
Гарас М.Н.

Діагностичне значення маси тіла при народженні у формуванні тяжкого варіанту бронхіальної астми у школярів
Колоскова О.К.

Роль патології перинатального періоду у формуванні гіперчутливості до компонентів їжі у хворих на бронхіальну астму дітей
Колюбакіна Л.В., Власова О.В., Ластівка І.В. , Колюбакін Д.В.

Синдром Адамса-Олівера у новонародженого (випадок із практики)
Ластівка І.В., Сорокман Т.В., Микитинський Є.М.,

Антофійчук С.М.

Синдромологічний підхід в діагностиці множинних уроджених вад розвитку
Марусик У.І., Бєлашова О.В., Донська Т.В., Колісник І.Д.

Особливості неонатального періоду дітей хворих на бронхіальну астму
Buriak O.G., Nechytailo D.Yu.

Application of scales of severity evaluation in newborns with respiratory failure in critical condition
Схожі:

Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров'я України
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтегративна медицина на етапах медико-санітарної...
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconМіністерство охорони здоров`я України Запорізький державний медичний університет Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю
Орат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Запорізького державного медичного університету запрошують Вас...
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconЗаявка на участь у ІІ щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю

Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconФормування естетичного середовища: теорія і практика / Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в процесі впровадження інтегрованих курсів»
Всеукраїнського міжнародного форуму з міжнародною участю «відкриті інновації як феномен глобально-орієнтованого суспільства» (13-17...
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року Місце проведення
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconУчасть викладачів кафедри бухгалтерського обліку в конференціях
Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції....
Матеріали науково-практичної Інтернет – конференції з міжнародною участю iconІнформаційне повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців»
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання теорії та практики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи