Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 icon

Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Скачати 97.21 Kb.
НазваЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Дата04.08.2012
Розмір97.21 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

07.07.2009 № 484


ЗМІНИ

до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94 № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.94 за № 146/355


1. Доповнити розділ 1 Положення пунктом 1.9:

“1.9. Комп’ютерний контроль рівня знань проводиться для лікарів (провізорів), які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами (додаток 1).

Особи, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії, проходять комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що дає право продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) з певної лікарської (провізорської) спеціальності”.

2. У пункті 2.4 розділу 2 слово “двомісячного” замінити словом “одномісячного”.

3. Доповнити Положення новим додатком 1 такого змісту:

«Додаток 1»

до Положення про проведення

іспитів на передатестаційних циклах


Шкала значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період

між передатестаційними цикламиз/п

 Вид діяльності

Кількість (балів)

1

2

3

1

Навчання на передатестаційному циклі в закладах (на факультетах) післядипломної освіти


40

2

Підвищення кваліфікації на циклах тематичного вдосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти тривалістю:

- 1 тиждень

- 2 тижні

- 4 тижні

- 6 тижнів10

15

30

45

3

Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у закладах (на факультетах) післядипломної освіти


10

4

Проведення лекції (крім викладачів):

- для медсестер, пацієнтів, громадян, виступ та публікація у засобах масової інформації (10*)

- для лікарів (10*)5

10

5

Навчання на курсах інформації та стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, охорони здоров’я, науково-дослідних інститутах, у т.ч. за кордоном, тривалістю:

- 1 місяць

  • 2 місяці

  • 3 місяці20

30

40

6

Підготовка на короткотривалих курсах інформації та стажування, переривчастих курсах, семінарах на місцевих базах, в регіональних центрах (що підтверджено обласним відділом охорони здоров’я) тривалістю:

- не менше 36 годин на рік

- не менше 72 годин на рік5

10

7

Науково-педагогічна (педагогічна) робота у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах і закладах (на факультетах) післядипломної освіти

^ I-II рівнів акредитації:

- за основним місцем роботи

- за сумісництвом

III-IV рівнів акредитації:

- за основним місцем роботи

- за сумісництвом20

10


30

15

8

Керівництво групою інтернів на базі стажування

10

9

Участь у науково-практичній конференції, симпозіумі, з’їзді, конгресі, засіданні професійної асоціації за спеціальністю:

міжнародних (в країнах Європи, Азії та Америки (3*)):

- з доповіддю

- без доповіді

міжнародних в країнах СНД (5*):

- з доповіддю

- без доповіді

національних (5*):

- з доповіддю

- без доповіді

10 регіональних (10*):

- з доповіддю

- без доповіді9

3


10

2


5

2


5

2

10

Видання фахового:

- підручника

- навчального посібника

- монографії


30

20

20

11

Публікація статті у фахових виданнях:

- одноосібно

- у співавторстві


10

5

12

Отримання патенту на фаховий винахід:

- одноосібно

- у співавторстві


20

10

13

Видання:

- галузевих методичних рекомендацій

- інформаційного листка, раціоналізаторської пропозиції

Підготовка експертного висновку обласного рівня

Участь у розробці нормативних документів


6

3

3

3

14

Упровадження у практичну діяльність інноваційних розробок та технологій, нових методів діагностики, лікування, фарманалізу


10

15

Публікації в тезах науково-практичної конференції, симпозіуму, з’їзду, конгресу:

- міжнародних

- національних

- регіональних 5

3

2

16

Виступ у середніх та загальноосвітніх закладах та на підприємствах

Виступи та публікації в засобах масової інформації, у тому числі місцевих

2


3

17

Присвоєння звання “Заслужений лікар України”, “Заслужений діяч науки і техніки України”, “Заслужений працівник охорони здоров’я України”, “Заслужений працівник освіти”20

18

Нагородження грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та грамотами облдержадміністрацій, Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства охорони здоров’я України – нагрудним знаком "Хрест Пантелеймона Цілителя"10

19

Обіймання посади головного позаштатного спеціаліста району, міста, області


5

20

Захист дисертації на здобуття учених ступенів:

- доктора медичних наук

- кандидата медичних наук


40

30

21

Закінчення клінічної ординатури, аспірантури, магістратури, докторантури


30

22

Робота в закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, не менше 3 років


10

* Кількість заходів.

Критерії відповідності Шкали значень певній лікарській (провізорській) категорії:


^ Для вищої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

8 балів

48 балів

2011

16 балів

56 балів

2012

24 бали

64 бали

2013

32 бали

72 бали

Починаючи з 2014 року

40 балів

80 балів


Для першої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

6 балів

46 балів

2011

12 балів

52 бали

2012

18 балів

58 балів

2013

24 бали

64 бали

Починаючи з 2014 року

30 балів

70 балів


Для другої кваліфікаційної категорії:

Рік

Постійна частина, бали нараховуються за навчання на передатестаційних циклах у закладах (на факультетах) післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації

Варіативна частина

Разом

2010

40 балів

4 бали

44 бали

2011

8 балів

48 балів

2012

12 балів

52 бали

2013

16 балів

56 балів

Починаючи з 2014 року

20 балів

60 балів

У зв’язку з цим додаток до Положення вважати додатком 2.

4. У пункті 3.1 розділу 3 слово “додаток” замінити словом та цифрою “додаток 2”.


Директор Департаменту кадрової

політики, освіти та науки М.В. Банчук

Схожі:

Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах доповнюється додатком «Шкала значень різних видів діяльності лікарів...
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139, зі змінами, наказую
Кабінету Міністрів України від 07. 03. 2007 №423, зі змінами, та пунктів 3, 1 та 8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого...
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconНаказ №448 Про затвердження Положення про тк 146
Відповідно до Закону України „Про стандартизацію” та Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом...
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconПоложення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича",...
Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355 iconПоложення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом вак україни від 29. 08. 2000 №429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2000 за №918/5139 (зі змінами), що додаються
Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи