За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” icon

За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина”
Скачати 245.7 Kb.
НазваЗа спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина”
Дата04.08.2012
Розмір245.7 Kb.
ТипЗакон

Тематичний план

проходження заочного циклу лікарями-інтернами першого року навчання

за спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина”

Сімейна медицина


план семінарських і практичних занять

№ п/п

Тема заняття

Примітка

1.

Медична документація лікаря загальної практики-сімейної медицини. Наказ МОЗУ №72 від 23.02.2001р. „Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини”. ОУОЗ №301 від 15.08.2001р. „Про впровадження облікової медичної документації та звітності щодо діяльності закладів загальної практики-сімейної медицини”.

Наказ МОЗУ 05.05.2003 № 191 «Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю "загальна практика-сімейна медицина".

Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги».

Наказ МОЗУ 23.02.2012 № 129 «Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

Наказ МОЗУ 3.02.2012 № 132 «
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
___________№________
Примірний табель оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони зхдоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу».

Наказ МОЗУ 16.09.2011595 «Календар профілактичних щеплень в Україні». Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень.


Додаток до наказу МОЗУ від 23.02.2012 № 130 «Примірний перелік лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню».

Практичне


2

Складання звіту про діяльність територіальної дільниці лікаря загальної практики-сімейної медицини за рік. Методи розрахунку і аналіз основних показників роботи лікаря загальної практики-сімейної медицини.

Практичне


3

Взаємодія між амбулаторією, поліклінікою і стаціонаром. ОУОЗ №202 від 21.05.1999р. „Про подальший розвиток денних стаціонарів поліклінік та стаціонарів вдома”.

Практичне


4

Санаторно-курортне лікування. Відбір хворих. Покази, протипокази. Принципи визначення критеріїв ефективності санаторно-курортного лікування.

Практичне


5

Особливості диспансерного спостереження за особами із захворюваннями внутрішніх органів, декретованими контингентами населення (чорнобильці, ветерани війни, інваліди, особи похилого віку, жінки фертильного віку з екстрагенітальною патологією). Наказ МОЗ України №191 від 5.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державно-соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

Семінарське

6

Наказ МОЗ України від 29.07.1996р. №233 „Про удосконалення протитуберкульозної служби та затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз” та Наказ ОУОЗ від 30.04.1998р. №98 „Про удосконалення протитуберкульозної служби у Чернівецькій області”. Наказ МОЗ України від 28.10.2003 р. №499 "Про затвердження інструкцій щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим". Постанова №667 від 23.04.99р. Кабінету Міністрів України “Про комплексні заходи боротьби з туберкульозом”. Закон України від 5.07.2001р. №2586-ІІІ “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”. Наказ МОЗУ №610 від 15.11.2005р. „Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії запобігання поширення туберкульозу”. Наказ ОУОЗ №92.

Практичне

7

Нормативні акти, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (Наказ МОЗУ №455). Покази до направлення хворих терапевтичних нозологій на МСЕК.

Семінарське

Підпис керівника

КАРДІОЛОГІЯ


План семінарських і практичних занять

1

Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи. Практикум з ЕКГ.

Наказ МОЗ України від 10.08.98, № 247 „Про внесення змін і доповнень до Наказу МОЗ України від 30.12.92 № 206 „Про заходи щодо поліпшення якості кардіологічної допомоги населенню України”.

Практичне

2

Біль в ділянці серця. Диференційна діагностика, тактика лікування, профілактика. Діагностика, диференційна діагностика різних форм інфаркту міокарда. Ускладнення інфаркту міокарда, особливості перебігу у осіб похилого віку. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. Наказ МОЗ України №191 від 5.05.2003 р. «Про затвердження тимчасових державно-соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

Семінарське

3

Екстрасистолії та блокади. Етіологія, патогенез, клініка і діагностика. Порядок обстеження хворих. План лікування. МСЕ хворих з екстрасистолією та блокадами серця.

Практичне

4

Аналіз ЕКГ при пароксизмальних тахікардіях та миготливій аритмії. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі. МСЕ. Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

Практичне

5

Артеріальна гіпертензія в практиці сімейного лікаря. Указ Президента України про „Програму профілактики та лікування артеріальних гіпертензій в Україні” від 4.02.99 р. №117/99, Наказ МОЗ України та АМН України „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання „Програми …” від 30.03.99 р. № 74/18 та Наказ МОЗ України від 10.08.98 р. №247 (Додаток 1: „Інструкція для лікаря-практика по виявленню і проведенню вторинної профілактики гіпертонічної хвороби (есенціальної гіпертензії та вторинних симптоматичних артеріальних гіпертензій”). ОУОЗ №134 від 19.04.99р. „Про організацію виконання розпорядження обласної державної адміністрації №231-Р від 1.04.99р.” „Про заходи щодо виконання в області Указу Президента України” „Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні” від 04.02.99р. №117/99, Рекомендації 2007 р. по лікуванню артеріальної гіпертензії (Європейське товариство гіпертензії/Європейське товариство кардіологів).

Практичне

6

Нейроциркуляторна дистонія в практиці сімейного лікаря.

Практичне

7

Хвороби серцево-судинної системи та вагітність.

Практичне

8

Серцева недостатність. Класифікація, діагностика, сучасні підходи до лікування

Семінарське

Підпис керівника

ТЕРАПІЯ


план семінарських і практичних занять

1

Гострі пневмонії, хронічні бронхіти. Класифікація, діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Особливості перебігу гострих пневмоній у осіб похилого віку. Наказ МОЗ України №128 від 19.023.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

Практичне

Семінарське

2

ХОЗЛ. Класифікація. Сучасні методи діагностики. Клінічна симптоматика. Диференційний діагноз. Тактика лікування. МОЗУ інструкція медико-соціальна експертиза при хронічному обструктивному бронхіті від 18.09.99р. Наказ МОЗ України №128 від 19.023.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

Практичне

Семінарське


3

Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, класифікація. Тактика лікування, профілактика. Лікування астматичного статусу. МСЕ хворих із бронхіальною астмою. Наказ МОЗ України №128 від 19.023.2007 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

Семінарське


4

Медикаментозні алергози. Особливості алергічних реакцій медикаментозного походження. Клініка, сучасні методи діагностики, диференційна діагностика. Лікування, профілактика. ОУОЗ №263 від 27.07.2000р. “Про удосконалення спеціалізованої алергологічної допомоги населенню Чернівецької області ”.

Семінарське

5


Цукровий діабет. Указ Президента „Про комплексну програму „Цукровий діабет”.

Семінарське


6

Диспансерне спостереження за хворими з дораковою патологією. Формування груп ризику згідно Наказу МОЗУ №192 (1986р.). Державна Програма „Онкологія”. Виписка наркотичних засобів.

Практичне


Підпис керівника ___________________________

^

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


план семінарських та практичних занять

№ п/п

Тема заняття

Вид заняття

1.

Теоретичні основи, організаційні принципи, напрямки і провідні етапи розвитку сімейної медицини в світі і Україні.

Основи законодавства України щодо охорони здоров'я населення. Правові основи впровадження сімейної медицини в Україні

Семінарське

2.

Здоров'я населення, здоров'я сім'ї, здоров'я індивідума. Методи їх вивчення.

Практичне

3.

Теоретичні і методичні основи медичної статистики.

Семінарське

4.

Основи організації лікувально-профілактичної допомоги, в тому числі первинної медико-санітарної допомоги.

Практичне

5.

Теоретичні і практичні основи реформування системи первинної медико-санітарної допомоги, перехід до сімейної медицини.

Семінарське

6.

Управління здоров'ям пацієнта, сім'ї і підпорядкованого контингента населення.

Практичне


Підпис керівника ________________________

ендокринологія

план семінарських та практичних занять

№ п\п

Тема заняття

Вид заняття

1.

Захворювання наднирників. Хвороба Іценко-Кушинга. Хвороба Аддисона. Клініка, діагностика, лікування, МСЕ.


Семінарське

2.

Дифузний токсичний зоб. Етіологія, патогенез, клініка, лікування, МСЕ. Тиреоїдити. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.


Практичне

3.

Захворювання паращитовидних залоз: діагностика, диференційна діагностика, ускладнення, диференційоване лікування, МСЕ.


Семінарське

4.

Цукровий діабет. Указ Президента „Про комплексну програму „Цукровий діабет”.


Практичне

5.

Гіпоталамо-гіпофізарні захворювання (акромегалія, нанізм, нецукровий діабет). Діагностика, лікування, МСЕ.


Семінарське


Підпис керівника ___________________________


ПЕДІАТРІЯ


план семінарських і практичних занятьп/п

Тема заняття

Вид заняття

1

TORCH- інфекції новонароджених та інші внутрішньоутробні інфекційні захворювання

Семінарське

2

Хвороби шкіри новонароджених дітей

Практичне

3

Лікування та профілактика рахіту у дітей

Практичне

4
^

Аномалії конституції у дітей


Семінарське

5

Вроджені вади серця у дітей.

Практичне

6

Ревматоїдний артрит. Дифузні захворювання сполучної тканини в дитячому віці.

Семінарське

7

Порушення серцевого ритму в дитячому віці, принципи діагностики, лікування, диспансерного спостереження.

Практичне

8

Принципи дієтотерапії при основних соматичних захворюваннях у дітей.

Практичне

9

Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей, атипові форми, принципи лікування, диспансерного спостереження. Астматичний статус.

Семінарське

10

Диференційна діагностика синдрому корчів у дитячому віці

Семінарське

11

Диференційна діагностика артеріальних гіпо- та гіпертонічних станів у дітей. Лікування, диференційна діагностика, профілактика. Принципи інтенсивної терапії при гіпертонічному кризі у дітей.

Практичне

12

Диференційна діагностика кишкових інфекцій у дітей першого року життя. Клініка, перебіг, діагностика, принципи лікування.

Семінарське


Підпис керівника ___________________________

АКУШЕРСТВО


план семінарських і практичних занять

№ п/п

Тема заняття

Примітка

1.

Методи обстеження в акушерстві та гінекології.

Практичне

2.

Ведення фізіологічної вагітності та пологів.

Семінарське

3.

Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Клініка, діагностика, терапія на догоспітальному етапі.

Семінарське

4.

Гестози. Клініка, діагностика, терапія на догоспітальному етапі.

Семінарське

5.

Клімактеричний синдром.

Семінарське

6.

«Гострий живіт» в акушерстві та гінекології

Семінарське

7.

Групи перинатального ризику. Вплив шкідливих факторів на розвиток внутрішньоутробного плода.

Практичне

8.

Неправильні положення плода. Пологи в тазовому передлежанні.

Семінарське

9.

Травматизм в акушерстві та гінекології.

Семінарське

10.

Ендометріоз.

Семінарське


Підпис керівника ___________________________

ХІРУРГІЯ

план семінарських та практичних занять


№ п/п

Тема заняття

Примітка

1.

Хронічний апендицит

Семінарське


2.

Хронічний холецистит

Практичне

3.

Хронічний панкреатит

Практичне

4.

Перитоніт

Семінарське

5.

Захворювання та травматичні ушкодження стравоходу

Семінарське

6.

Цироз печінки

Практичне

7.

Механічна жовтяниця

Семінарське

8.

Хвороба Крона

Практичне

9.

Переливання компонентів та препаратів крові

Семінарське

10.

Переливання кровозамінників

Семінарське

11.

Ускладнення при переливанні компонентів крові та кровозамінників

Семінарське

Підпис керівника ___________________________

НЕВРОЛОГІЯ


План семінарських занять

№ п/п

Тема заняття

Примітка


1.
^

Організація невідкладної медичної допомоги населенню на догоспітальному та госпітальному етапах.

Семінарське


2.
^

Диспансеризація неврологічних хворих. Лікарська трудова експертиза.


Семінарське

3.

Види атаксій.


Семінарське

4.
^

Порушення мови при неврологічних захворюваннях. Симптоми кіркових порушень. Види афазій.


Семінарське

5.
^

Вегетативна нервова система. Методи дослідження.


Семінарське

6.

Методи клінічного та параклінічного дослідження нервової системи /заліковий семінар/.


Семінарське

7.
^

Методи лікування неврологічних хворих в умовах стаціонару та поліклініки /заліковий семінар/.


Семінарське

8.
^

Церебральні синдроми обкрадання як механізм порушення мозкового кровообігу.


Семінарське

9.

Ураження нервової системи при дифтерії, грипі, герпесі та інших інфекціях.


Семінарське

10.
^

Вегетативні синдроми при остеохондрозі хребта. Солярит і соляралгія.


Семінарське

Підпис керівника ___________________________

^ РЕАНІМАТОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ


План семінарських та практичних занять

№ п/п

Тема заняття

Примітка

1

Вивчення будови наркозної апаратури та інструментарію, які використовуються в анестезіології. Техніка безпеки в операційній

Практичне

2

Передопераційне обстеження хворих анестезіологом-реаніматологом. Клінічна оцінка стану хворого і підготовка їх до операції та наркозу.

Практичне

3

Методи серцево-легеневої та церебральної реанімації

Семінарське

Практичне

4

Гостра дихальна недостатність

Семінарське

5

Гострі хімічні отруєння

Семінарське

6

Коми, діагностика та невідкладна допомога

Семінарське

7

Шоки

Семінарське

8

Методи і компоненти анестезії. Техніка маскового наркозу

Практичне


9

Способи місцевої анестезії (регіонарна, спинномозкова, епідуральна), можливі ускладнення

Практичне

Підпис керівника ___________________________
ПСИХІАТРІЯ


план семінарських та практичних занять

№ п/п
^
Тема заняття

Вид заняття

1

Невідкладна допомога психічно хворим.

Практичне


2

Наркоманії. Токсикоманії! Алкоголізм. Інтоксикаційні психози.

Практичне

3

Ендогенні психози (шизофренія). Реактивні психози.

Практичне

4

Психічні порушення у передстаречому та старечому віці (інволюційні та старечі психози ). Психопатії.

Семінарське

5

Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку (церебральний атеросклероз, гіпертонічна хвороба)

Семінарське

6

Психічні порушення, що виникають унаслідок черепно-мозкових травм.

Семінарське


Підпис керівника ___________________________

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ


план семінарських та практичних занять

№ п/п
^

Тема заняття


Вид заняття

1.

Черевний тиф.

Семінарське


2.
Поворотній тиф

Семінарське

3.
Холера. Чума

Семінарське

4.
Ку-гарячка. Геморагічні гарячки

Семінарське

5.
Лейшманіоз

Семінарське

6.
Вірусні енцефаліти

Семінарське

7.
Приготування мазків і "товстої" краплі крові

Практичне

8.
Промивання шлунка та кишечнику

Практичне

9.

Правила виписки хворих із стаціонару. Диспансерний нагляд після виписки із стаціонару

Практичне

10.

Забір крові для бактеріологічного та серологічного дослідження. Забір матеріалу для бактеріологічного, вірусологічного дослідження

Практичне


Підпис керівника ___________________________


функціональна діагностика

план семінарських та практичних занять

№ п\п

Тема заняття

Вид заняття

1.

Дослідження хворих з патологією органів дихання.

Практичне

2.

Дослідження хворих з патологією серцево-судинної системи.

Семінарське

3.

Клінічна розшифровка ЕКГ при стенокардії та інфаркті міокарда.

Семінарське

4.

Зняття і розшифровка ЕКГ при порушеннях ритму.

Практичне

5.

Зняття і розшифровка ЕКГ при порушеннях провідності.

Практичне


Підпис керівника ___________________________


рентгендіагностика

план семінарських та практичних занять

№ п\п

Тема заняття

Вид заняття

1.

Рентгенологічні методи діагностики злоякісних пухлин.

Семінарське

2.

Діагностика захворювань бронхолегеневої системи

Практичне

3.

Діагностика захворювань органів травлення.

Практичне

4.

Діагностика захворювань опорно-рухового апарату.

Практичне

5.

Діагностика захворювань серцево-судинної системи.

Семінарське


Підпис керівника ___________________________


^ СПИСОК тем для реферативного опрацювання


СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, КАРДІОЛОГІЯ, терапія

 1. Принципи реорганізації первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини.

 2. Моделі організації ПМСД на засадах сімейної медицини.

 3. Програма і методика аналізу діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря.

 4. Обов’язкове медичне страхування та сімейна медицина.

 5. Економічні аспекти страхової медицини.

 6. Методи обстеження хворих з патологією органів дихання.

 7. Пневмонії: бактеріальні пневмонії, вірусні пневмонії, змішані пневмонії; лікування пневмоній.

 8. Нагнійні хвороби легень: гострий абсцес, хронічний абсцес, бронхоектатична хвороба, гангрена легень; лікування та профілактика.

 9. Грибкові хвороби легень.

 10. Гостра та хронічна дихальна недостатність. Легеневе серце.

 11. Гіпертонічна хвороба. Класифікація, діагностика, сучасні медикаментозні засоби лікування.

 12. Симптоматичні артеріальні гіпертензії: нефрогенні (ренопаренхіматозні, реноваскулярні), кардіоваскулярні, ендокринні, нейрогенні.

 13. Стенокардія: клініка, функціональні класи, основні напрямки консервативної терапії та хірургічного лікування.

 14. Інфаркт міокарда (атипові форми, ускладнення), затяжний і рецидивуючий інфаркт міокарда, повторний інфаркт міокарда. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

 15. Пароксизмальні форми порушень серцевого ритму: клінка та ЕКГ-діагностика, невідкладна допомога на догоспітальному етапі..

 16. Хвороби міокарда: кардіоміопатії, міокардити, міокардіодистрофії.

 17. Гостра та хронічна недостатність кровообігу: класифікація, сучасні підходи до лікування.


ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

 1. Інсулінома. Екзогенні та інші гіпоглікемічні стани. Діагностика, лікування.

 2. Альдостеронізм: діагностика, диференційна діагностика, лікування, МСЕ.

 3. Ендемічний зоб: діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика, МСЕ.


педіатрія

 1. Поняття про ембріо- та фетопатії. Основні спадкові та генетично обумовлені захворювання у дітей. Медико-генетичне консультування.

 2. Особливості розвитку недоношеної дитини.

 3. Клініко-біохімічні особливості адаптації новонароджених. Граничні стани періоду новонародженості.

 4. Гемолітична хвороба новонароджених.

 5. Геморагічна хвороба новонароджених.

 6. Пологові пошкодження новонароджених.

 7. Внутрішньочерепна пологова травма, принципи діагностики, лікування, диспансерного спостереження на дільниці, реабілітаційні заходи.

 8. Основи водно-електролітного обміну, кислотно-лужного балансу у дітей різних вікових груп, типи їх порушень та лікування в дитячому віці.

 9. Принципи, техніка та переваги грудного вигодовування. Техніка приготування та введення прикорму. Кількісні та якісні відмінності жіночого та коров’ячого молока.

 10. Основи штучного вигодовування у дітей, особливості застосування штучних молочних сумішей, контроль за їх приготуванням.

 11. Хвороби органів дихання періоду новонародженості.

 12. Синдром дихальних розладів у дітей раннього віку.

 13. Міокардити.

 14. Рецидивуюча пневмонія. Рецидивуючий та хронічний бронхіти в дитячому віці.

 15. Бронхіальна астма - сучасні підходи до лікування. Астматичний статус.

 16. Диференційний діагноз інфекційних екзантем у дітей.

 17. Імунодефіцитні стани в дитячому віці. Синдром набутого імунодефіциту.

 18. Вакцинопрофілактика дитячих інфекцій.акушерство та гінекологія

 1. Етіопатогенез, клініка, принципи надання медичної допомоги та профілактика ЕРН-гестоза.

 2. Кровотечі під час вагітності.

 3. Передракові захворювання шийки матки.

 4. Запальні захворювання у дівчат.

 5. Захворювання нирок під час вагітності.

 6. Ендометріоз.

 7. Клімактеричний синдром.

 8. Позаматкова вагітність.


хірургія

 1. Лікування панарицію, абсцесу, гідраденіту, абсцедуючого фурункула, фурункульоза.

 2. Лікування врослого нігтя, атероми та нагноєної атероми, ліпоми.

 3. Методи зупинки артеріальної та венозної кровотечі на до госпітальному етапі.

 4. Рентгенологічне обстеження ШКТ за хірургічної патології.

 5. Функціональне обстеження судин нижніх кінцівок за хірургічної патології.


неврологія

 1. Медико-генетичне діагностування спадкових захворювань нервової системи.

 2. Диференційна діагностика судинних захворювань головного мозку.

 3. Поствакцинальні енцефаліти, діагностика, профілактика.

 4. Туберкульоз нервової системи, сучасні методи лікування.

 5. Нейросифіліс, методи діагностики та лікування.

 6. Ураження нервової системи при дифтерії, грипі, герпесі та інших інфекціях.

 7. Вегетативні синдроми при остеохондрозі хребта. Солярит і соляралгія.

 8. Ранні симптоми розсіяного склерозу. Ступені тяжкості та експертиза працездатності.

 9. Спадкові хвороби з ураженням екстрапірамідної системи. Спиноцеребральні атаксії.

 10. Ранні та пізні ускладнення закритої травми головного мозку.


РЕАНІМАТОЛОГІЯ

 1. Гострі отруєння барбітуратами, транквілізаторами. Клініка, діагностика, надання невідкладної допомоги.

 2. Отруєння ФОЗ. Клініка, діагностика, надання невідкладної допомоги.

 3. Отруєння чадним газом. Клініка, діагностика, надання невідкладної допомоги.

 4. Отруєння грибами. Клініка, діагностика, надання невідкладної допомоги.


психіатрія

 1. Надання невідкладної допомоги при психомоторному збудженні.

 2. Масковані депресії в лікарській практиці. Діагностика.

 3. Алкоголізм. Клініка. Лікування. Профілактика.

 4. Надання невідкладної допомоги при важкому ступені алкогольного сп’яніння.

 5. Наркоманія. Клініка. Класифікація наркотичних речовин.

 6. Токсикоманія. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика.інфекційні хвороби

 1. Активна та пасивна імунопрофілактика.

 2. Діагностика та невідкладна терапія інфекційно-токсичного шоку.

 3. Діагностика та невідкладна терапія дегідратаційного шоку.

 4. Діагностика та невідкладна терапія анафілактичного шоку.

 5. Діагностика та невідкладна терапія набряку головного мозку.

 6. Профілактика правця та сказу.

 7. Сибірка.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 14 червня 2012 року (протокол №13)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький

Схожі:

За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconРішення навчально-методичної конференції Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова «Підготовка лікарів за спеціальністю «Загальна практика- сімейна медицина» у
«Підготовка лікарів за спеціальністю «Загальна практика- сімейна медицина» у відповідності до «Наскрізної програми» затвердженої...
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconМіністерство охорони здоров’я України Підготовка лікарів за спеціальністю «загальна практика- сімейна медицина»
Підготовка лікарів за спеціальністю «загальна практика- сімейна медицина» у відповідності до «наскрізної програми» затвердженої Міністерством...
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»/ Н. В....
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconЗа спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” Сімейна медицина
Наказ №308 від 2006 р. «Про затвердження табелю оснащення фапів, лікарських амбулаторій (у т ч амбулаторій загальної практики-сімейної...
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconРозклад практичних та семінарських занять для лікарів-інтернів іі-го року навчання, за спеціальністю „загальна практика-сімейна медицина” на 2007/2008 н р

За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconНаказ №191 м. Київ
Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю "загальна практика-сімейна...
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconНаказ №191 м. Київ
Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю "загальна практика-сімейна...
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconНаказ №191 м. Київ
Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю "загальна практика-сімейна...
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconТематичний план практичних занять зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування Пульмо практичні
Тематичний план практичних занять зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування
За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconТеми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»

За спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина” iconГрафік проведення практичних та семінарських занять лікарів-інтернів та курсантів з фаху “Загальна практика – сімейна медицина (2011-2013)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи