KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon

KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
НазваKrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
Сторінка1/6
Дата07.08.2012
Розмір0.78 Mb.
ТипМатериалы для подготовки
  1   2   3   4   5   6
1. /2002-2006/русс. вариант/1.0. Неорганическая химия 2002-2006.doc
2. /2002-2006/русс. вариант/2.0. Орг. химия 2002-2006.doc
3. /2002-2006/русс. вариант/3.0. Аналит. химия 2002-2006.doc
4. /2002-2006/русс. вариант/4.0. физкол. химия 2002-2006.doc
5. /2002-2006/русс. вариант/5.0. Биохимия 2002-2006.doc
6. /2002-2006/русс. вариант/6.0 Ботаника 2002_2006.doc
7. /2002-2006/русс. вариант/7.0. Физиология 2002-2006.doc
8. /2002-2006/русс. вариант/8.0. патофиз 2002-06.doc
9. /2002-2006/русс. вариант/9.0. микробиология 2002-2007.doc
10. /2002-2006/укр. вариант/1.0. Неорган_чна х_м. 2002-06 ..doc
11. /2002-2006/укр. вариант/2.0. Орг. х_м_я 2002-2006.doc
12. /2002-2006/укр. вариант/3.0. Анл_т. х_м_я .2002-2006.doc
13. /2002-2006/укр. вариант/4.0.ф_зкол.х_м. 2002-06.doc
14. /2002-2006/укр. вариант/5.0. Б_ох_м_я 2002-2006.doc
15. /2002-2006/укр. вариант/6.0. Ботан_ка 2002_2006.doc
16. /2002-2006/укр. вариант/7.0. Ф_з_олог_я 2002-2006.doc
17. /2002-2006/укр. вариант/8.0. патоф_з 2002-2006.doc
18. /2002-2006/укр. вариант/9.0.м_кроб_олог_я 2002-2007.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М


3.0. Аналітична хімія 2002-2006

Банк ТЗ

20

Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Со2+, Ni2+ Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок конценрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається:

A*Утворення розчинних у воді аміачних комлексних сполук.

B Утворення гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах.

C Утворення забарвлених, нерозчинних у воді сполук.

D Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у лугах.

E Утворення гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду.


21

В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори:

A * Нітритометрія.

B Алкаліметрія.

C Комплексонометрія.

D Перманганатометрія.

E Аргентометрія.


22

Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

A *Забарвленого розчину.

B Каламутного розчину.

C Оптично-активної речовини.

D Безбарвного розчину.

E Будь-якого розчину.


24

Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

A *Катіонів металів.

B Аніонів сильних кислот.

C Аніонів слабких кислот.

D Гідроксид-іонів.

E Гідроген-іонів.


25

Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:

A *Калію гідроксид.

B Хлоридної кислоти.

C Оксалатної кислоти.

D Натрію тетраборат.

E Амонію гідроксид.

41

Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

A *Амфотерність гідроксидів.

B Нерозчинність солей у воді.

C Добра розчинність деяких солей.

D Розчинність гідроксидів в кислотах.

E Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку.

114

Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка містить

нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

A *Аргентометрію.

B Йодометрію.

C Комплексонометрію.

D Кислотно-основне титрування.

E Перманганотометрію.


115

В контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію розчину натрію

гідроксиду. Який первинний стандартний розчин він може для цього використати:

A *Оксалатної кислоти.

B Ацетатної кислоти.

C Хлоридної кислоти.

D Натрію тетраборату.

E Натрію хлориду.


116

В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом прямого

комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування кінцевої точки

титрування:

A *Еріохром чорний Т

B Крохмаль.

C Флуоресцеїн.

D Калію хромат.

E Еозін.


117

Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод кількісного

визначення калію хлориду:

A *Аргентометрія.

B Нітритометрія.

C Перманганатометрія.

D Йодиметрія.

E Йодхлориметрія.


118

Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському

препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

A *Комплексонометрія.

B Дихроматометрія.

C Аргентометрія.

D Меркурометрія.

E Йодометрія.


138

Для кількісного визначення аргентуму в фармацевтичному препараті застосували метод Фольгарда. Для фіксування кінцевої точки титрування використовують iндикатор :

A *Залiзо-амонiйний галун.

B Натрiю еозинат.

C Калiю хромат.

D Крохмаль.

E Дифенілкарбазон.


139

В методах редоксиметрії при визначенні окисників і відновників фіксування точки кінця титрування

здійснюють :

A *Усіма перелiченими способами.

B Безiндикаторним методом.

C З використанням специфiчних iндикаторiв.

D З використанням редокс-iндикаторiв.

E З використанням iнструментальної iндикацiї.


140

При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи додають індикатори, які реагують на зміну:

A *Редокс-потенцiалу системи.

B Концентрації йонів гідроксилу.

C Йонної сили розчину.

D Ступеню іонізації досліджуваної речовини.

E Концентрації йонів гідрогену.


141

Закон Бугера-Ламберта-Бера-лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу. Згідно з цим

законом оптична густина розчину:

A *Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

B Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.

C Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

D Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.

E Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.


142

В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і маннози. Для ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:

A *Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.

B Поляриметрії.

C Спектрофотометрії.

D Полярографії.

E Амперометричного титрування.


143

Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіолгічному розчині хімік-аналітик застосував

метод Мора, титрантом якого є:

A *Аргентуму нітрат.

B Амонiю тіоціонат.

C Натрію тетраборат.

D Меркурію (І) нітрат.

E Меркурію (ІІ) нітрат.


144 /

На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу використав хімік

для визначення його концентрації:

A *Спектрофотометричний.

B Флуориметричний.

C Поляриметричний.

D Кулонометричний.

E Кондуктометричне титрування.


145

Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2 Н

розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких катіонів

вказує цей аналітичний ефект:

A *Аргентуму (І).

B Плюмбуму (ІІ).

C Меркурію (І).

D Меркурію (ІІ).

E Стануму (ІІ).


146

Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин і відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату. Який метод

аналізу був застосований:

A *Метод Мора.

B Метод Фольгарда.

C Метод Фаянса-Ходакова.

D Меркурометричне титрування.

E Трилонометрія.


147 /

Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували гравіметричний

метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію. Гравіметричною формою в

даному випадку є:

A *Оксид алюмінію.

B Гідроксид алюмінію.

C Хлорид амонію.

D Нітрат амонію.

E Карбонат алюмінію.


349

В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали

невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон

виявили цією реакцією?

A * іон алюмінію.

B іон кальцію.

C іон барію.

D іон калію.

E іон натрію.


350

При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна

класифікація) спостерігали малинове забарвлення. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?

A * катіон нікелю (II)

B катіон меркурію (II)

C катіон купруму (II)

D катіон кадмію (II)

E катіон кобальту (II)


351

При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином у середовищі

сульфатної кислоти – з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей

аналітичний ефект?

A *нітрит-іон

B хромат-іон

C нітрат-іон

D бромід-іон

E йодид-іон


379

Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При

цьому проводять:

A * титрування замісника.

B пряме титрування в сильнокислому середовищі.

C зворотне титрування в кислому середовищі.

D зворотне титрування в лужному середовищі.

E пряме титрування в лужному середовищі.


380

Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

A * цинку сульфату .

B натрію тетраборату.

C натрію хлориду .

D калію дихромату.

E оксалатної кислоти .


413

Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:

A * комплексонометрії

B нітритометрії

C аргентометрії

D тіоціанатометрії

E ацидиметрії


485

В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

A *реактиву Несслера

B Калію хромату.

C Цинку уранілацетату.

D Реактиву Чугаєва.

E Натрію сульфату.


486

Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

A *Перманганатометрії .

B Броматометрії.

C Йодиметрії .

D Нітритометрії .

E Аргентометрії .


487

Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.

A *Калію хромат.

B Дифенілкарбазон.

C Еозин .

D Флюоресцеїн.

E Метиловий червоний.


488

До досліджуваного розчину додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору, який не

розчинюється в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:

A *Барію .

B Кальцію.

C Натрію .

D Кобальту.

E Магнію.


489

Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Буферні розчини використовують для:

A *Підтримки певного значення величини рН розчину.

B Зміни величини рН розчину.

C Зміни константи іонізації речовини.

D Зміни іонної сили розчину.

E Зміни добутку розчинності речовини.


491

До досліджуваного розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду. Хлороформний шар

забарвився в оранжевий колір. Це свідчить про присутність у розчині:

A *Бромід-іонів .

B Сульфіт-іонів .

C Сульфат-іонів .

D Нітрат-іонів .

E Іодид-іонів .


492

Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод

Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A *Флуоресцеїну.

B Метилового червоного .

C Калію хромату.

D Амонію феруму (III) сульфату .

E Фенолфталеїну.


493

Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод аналізу, в

основі якого лежить залежність між:

A *Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.

B Електричною провідністю розчину та його концентрацією.

C Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .

D Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.

E Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .


494

Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний

стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють за:

A *Сульфаніловою кислотою.

B Хлоридною кислотою .

C Ацетатною кислотою .

D Оксалатною кислотою.

E Сульфатною кислотою .


495

В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді

використовують метод:

A *Йодометрії .

B Перманганатометрії.

C Хроматометрії .

D Нітритометрії .

E Церіметрії .


496

В кислотно-основному методі титрування використовують рН-індикатори, інтервал переходу

яких залежить від:

A *Константи іонізації індикатора.

B Концентрації титранту .

C Концентрації досліджуваного розчину.

D Концентрації розчину індикатору .

E Природи досліджуваної речовини.


497

Титрант методу комплексонометрії - розчин трилону Б - утворює з катіонами металів незалежно від їх валентності комплексні сполуки у співвідношенні:

A * 1:1

B 1:3

C 1:2

D 2:1

E 3:1


498

Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті йодометричним

методом:

A * Окиснення-відновлення .

B Ацилювання .

C Нейтралізації .

D Осадження.

E Комплексоутворення .


499

Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за градуювальним

графіком, який будують у координатах:

A * Оптична густина – концентрація .

B Оптична густина – температура .

C Оптична густина – товщина шару рідини .

D Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі .

E Оптична густина – довжина хвилі .


500 /

Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині для ін’єкцій:

A * Комплексонометрія .

B Церіметрія.

C Кислотно-основне титрування .

D Йодхлориметрія.

E Нітритометрія.


501

Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу. Вкажіть

метод кількісного визначення цих сполук:

A * Нітритометрія .

B Йодометрія .

C Дихроматометрія .

D Перманганатометрія .

E Церіметрія .


502

Для кількісного визначення заліза(ІІ) в фармацевтичному препараті використовують

безіндикаторний метод:

A * Перманганатометрія .

B Комплексонометрія.

C Аргентометрія .

D Йодометрія .

E Нітритометрія .


503

Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом :

A * Непрямої відгонки .

B Виділення.

C Осадження .

D Прямої відгонки.

E Виділення та непрямої відгонки .


504

Гравіметричне визначення карбонат-іонів у забрудненому препараті СаСО3 проводять:

A *методом прямої відгонки .

B методом осадження .

C методом виділення .

D методом непрямої відгонки.

E методами виділення та непрямої відгонки .


505

Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

A *метиловий оранжевий.

B мурексид .

C метиленовий синій .

D дифеніламін .

E фероїн .


506

Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III):

A * Сульфосаліцилова кислота

B Оксалатна кислота

C П-амінобензойна кислота

D Фенілоцтова кислота .

E Хлороцтова кислота .


507

До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині:

A * Hg22+

B Ag+

C Pb2+

D Ba2+

E Mg2+


508

Зазначте реагенти, що дозволяють визначити йони As(III) та As(V) реакцією Зангер-Блека:

A * Zn0, HCl, HgCl2

B H2S, HCl,

C Zn0, HCl

D Zn0, HCl, AgNO3

E HCl, NaH2PO4


509 /

Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають :

A * Потенціал напівхвилі .

B Потенціал виділення .

C Потенціал розкладу .

D Граничний дифузійний струм .

E Залишковий струм .


510

При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:

A * Кут обертання поляризованого променю світла .

B Коефіцієнт заломлення світла .

C Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином .

D Дисперсію променю світла розчином .

E Оптичну густину розчину .


631

Які катіони 6 аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) знаходяться в розчині, якщо при додаванні до нього розчину аміаку спочатку спостерігається випадіння голубувато-зеленого осаду, розчинного в надлишку реактиву з забарвленням інтенсивно синього кольору :

А *Купруму

B Нікелю

З Кобальту

D Меркурію (II)

E Кадмію (II)


632 /

Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті(II) є реакція з калій йодидом. При проведенні реакції спостерігають:

А *Яскраво-червоний осад .

B Яскраво-червоний розчин .

С Брудно-зелений осад .

D Чорний осад .

E Білий осад .


633

Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометричним методом. Для цього вимірюють:

А *Показник заломлення розчину .

B Кут обертання площини поляризованого світла.

З Кут повного внутрішнього віддзеркалення променя світла .

D Кут падіння променя світла .

E Кут заломлення променя світла .


634

Молярний коефіцієнт поглинання представляє значення оптичної густини розчину при товщині поглинаючого шару 1 см і концентрації рівної:

А 1 міль/л

B 0,1 міль/л

З 1 \%

D 1г/мл

E 1 г/л


635

Яка з вказаних реакцій визначення катіонів амонію є специфічною?

А Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні .

B Реакція з калія гексагідроксоантимонатом.

З Реакція з натрій гексанітрокобальтатом(Ш) .

D Реакція з калій тетрайодомеркуратом (П) в лужному середовищі .

E Реакція з натрій гексанітрокобальтатом(Ш) в кислому середовищі.


637

В газорідинній хроматографії досліджувані речовини вводять в потік газу-носія, який повинен відповідати вимогам:

А Інертністю по відношенню до нерухомої фази і досліджуваних речовин .

B Високою теплопровідністю .

С Великою молекулярною масою .

D Швидкістю руху по колонці .

E Спорідненістю до нерухомої фази .


730

До розчину, якій містить катіони меркурію(I), додали розчин хлоридної кислоти. До утвореного

осаду додали розчин аміаку. Вкажіть хімічний склад осаду:

A *[HgNH2]Cl+Hg;

B Hg2O;

C [HgNH2]Cl;

D Hg(OH)2;

E HgO.


731

Для кількісного визначення лікарських речовин використовують метод ацидиметрії, титрантом

якого є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. Точну концентрацію хлоридної кислоти

встановлюють за:

A *Натрію тетраборатом.

B Оксалатною кислотою

C Калію дихроматом.

D Натрію тіосульфатом.

E Магнію сульфатом.


732

Для визначення нітрат-аніонів до досліджуваного розчину додали дифеніламін. Який аналітичний

ефект при цьому спостерігається:

A *Розчин синього кольору. .

B Осад жовтого кольору.

C Осад синього кольору.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconРектору Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «крок»
Прошу зарахувати мене на курси за програмою «крок до web-дизайну» Університету економіки та права «крок»
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок 3
Дистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon«крок через 20 років. Які кроки для цього треба зробити вже сьогодні»
«крок» І є підприємством, основна мета його полягає не у зароблені грошей. Місія університету це перш за все створення системи, що...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconПоложення про Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» Загальні засади
Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» (далі – конкурс) є щорічним заходом, що проводиться до дня...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconПоложення про конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» Загальні засади
Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» (далі – конкурс) є щорічним заходом, що проводиться до дня...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon3009 Сборник тестовых вопросов по социальной медицине, организации и экономике здравоохранения для подготовки к лицензионному экзамену «Крок-2»
Сборник тестовых вопросов по социальной медицине, организации и экономике здравоохранения для подготовки к лицензионному экзамену...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи