KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon

KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
НазваKrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
Сторінка1/4
Дата07.08.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипМатериалы для подготовки
  1   2   3   4
1. /2002-2006/русс. вариант/1.0. Неорганическая химия 2002-2006.doc
2. /2002-2006/русс. вариант/2.0. Орг. химия 2002-2006.doc
3. /2002-2006/русс. вариант/3.0. Аналит. химия 2002-2006.doc
4. /2002-2006/русс. вариант/4.0. физкол. химия 2002-2006.doc
5. /2002-2006/русс. вариант/5.0. Биохимия 2002-2006.doc
6. /2002-2006/русс. вариант/6.0 Ботаника 2002_2006.doc
7. /2002-2006/русс. вариант/7.0. Физиология 2002-2006.doc
8. /2002-2006/русс. вариант/8.0. патофиз 2002-06.doc
9. /2002-2006/русс. вариант/9.0. микробиология 2002-2007.doc
10. /2002-2006/укр. вариант/1.0. Неорган_чна х_м. 2002-06 ..doc
11. /2002-2006/укр. вариант/2.0. Орг. х_м_я 2002-2006.doc
12. /2002-2006/укр. вариант/3.0. Анл_т. х_м_я .2002-2006.doc
13. /2002-2006/укр. вариант/4.0.ф_зкол.х_м. 2002-06.doc
14. /2002-2006/укр. вариант/5.0. Б_ох_м_я 2002-2006.doc
15. /2002-2006/укр. вариант/6.0. Ботан_ка 2002_2006.doc
16. /2002-2006/укр. вариант/7.0. Ф_з_олог_я 2002-2006.doc
17. /2002-2006/укр. вариант/8.0. патоф_з 2002-2006.doc
18. /2002-2006/укр. вариант/9.0.м_кроб_олог_я 2002-2007.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м

----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М
7.0. Фізіологія 2002-2006 рік


1. Людині ввели курареподібну речовини викликає

розслаблення всіх скелетних м’язів. Що є причиною

цього?

A *Блокада холінорецепторів постсинаптичної

мембрани

B Порушення синтезу ацетилхоліну

C Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани

D Порушення синтезу холінестерази

E Порушення виділення ацетилхоліну


2. І.М.Сеченов біля 150 років відкрив явище

центрального гальмування в експериментах на

жабах.Який відділ ЦНС приймає участь у цьому

виді гальмування?

A *Ядра ретикулярної формації середнього мозку

B Червоні ядра середнього мозку

C Чорна субстанція середнього мозку

D Вестибулярні ядра довгастого мозку

E Підкоркові ядра


3. Під час морської хитавиці у пасажира розвинулася

морська хвороба. Підвищена збудливість яких

структур у першу чергу викликає ці явища?

A *Вестибулярного апарату

B Судинно-рухового центру

C Блукаючих нервів

D Блювотного центру

E Симпатичної нервової системи


4. Для дослідження очного дна необхідно розширити

зіницю. Укажіть речовину, яка для цього

використовується в клініці:

A *Атропін

B Ацетилхолін

C Езерін

D Дофамін

E Пілокарпін


5. У сечі хворого на ниркову хворобу виявлено

високомолекулярні білки. Який із процесів

сечоутворення порушений?

A *Фільтрація

B Облігатна реабсорбція

C Секреція

D Факультативна реабсорбція

E АТФ-залежний транспорт


6. Утворення первинної сечі в нирках відбувається

внаслідок фільтрації в клубочках. Які компоненти

плазми крові затримубть воду у судинному руслі?

A *Білки

B Лейкоцити

C Еритроцити

D Катіони

E Аніони


7. Перебування людини в умовах зниженого

атмосфероного тиску приводить до розвитку

гіпоксії. Як зреагують на це нирки?

A *Збільшенням секреції еритропоетинів

B Зменшенням секреції еритропоетинів

C Збільшенням фільтрації

D Зменшенням фільтрації

E Порушенням реабсорбції


8. Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок

трьох послідовних процесів. Укажіть найбільш

вірогідну послідовність.

A *Фільтрація, реабсорбція, секреція

B Секреція, фільтрація, реабсорбція

C Реабсорбція, фільтрація, секреція

D Секреція, реабсорбція, фільтрація

E Послідовність немає значення


9. Який з гормонів при винекненні сприга забезпечує

регуляцію ОЦК і процесу сечоутворення?

A *Вазопрессін (антидіуретичний гормон )

B Адреналін

C Соматостатин

D Окситоцин

E АКТГ


10. У хворого суттєво знижена кислотність шлункового

соку. Функції яких клітин порушено?

A *парієтальні

B додаткові

C головні

D м"язові

E слизові


11. Какое количество белка в плазме крови?

A *7-8%

B 2-3%

C 8-10%

D 0,4%

E 90-92%


12. Какой вид гемолиза может наблюдаться пpи

встряхивании флакона с консервированной кровью?

A *Механический

B Осмотический

C Онкотический.

D Биологический.

E Теpмический


13. Какие функции выполняют нейтpофилы:

A *Фагоцитоз.

B Специфические гумоpальные иммунные реакции.

C Обpазование фактоpов свеpтывания крови

D Транспорт углекислого газа

E Регуляция рН крови


14. Какова нормальная величина гематокpитного

показателя крови?

A * 45%,

B 35%

C 68%,

D 87%

E 20%


15. Какова продолжительность жизни эpитpоцитов в

крови:

A *100 - 120 дней

B 2 -1 месяц

C 5 - 6 месяцев

D 1 год

E 2 года


16. У человека после нескольких форсированных

глубоких вдохов закружилась голова и побледнели

кожные покровы. С чем связано это явление?

A *Развивается гипокапния

B Развивается гиперкапния

C Развивается гипоксия и гиперкапния

D Развивается гипоксия

E Развивается гипоксия и гипокапния


17. Які фактори гуморальної регуляції найбільш

активно стимулюють функцію діхального центру?

A *Вуглукислий газ

B Адреналін

C Ацетілхолін

D Тіроксін

E Інсулін


18. Які зміни в процесі дихання відбудуться після

травми спинного мозку вище рівня розташування

мотонейронів діафрагмального нерву?

A *Зупиниться

B Стане поверхневим і частим

C Стане поверхневим і рідким

D Стане глибоким і частим

E Станеглибоким і рідким


19. У людини в стані фізичного та психологічного

спокою частота серцевих скорочень постійно

більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий

стан?

A * Збільшення виділення тироксину

B Збільшення виділення альдостерону

C Зменшення виділення адреналіну

D Збільшення виділення натрійуретичного гормону

E Вплив простагландинів


20. У жінкі в післяпологовому періоді спостерігається

недостатнє утворення молока. Гіпофункцію якої

залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A * Аденогіпофізу

B Паращітоподібні

C Щитоподібної залози

D Підшлункової залози

E Наднирників


21. Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий

час у неї стане світлішим колір шкіри. Чому?

A * Зменшиться продукція меланотропіну

B Зменшиться продукція тиреотропіну

C Збільшиться продукція вазопресину

D Збільшиться продукція тиреотропіну

E Збільшиться продукція окситоцину


22. Гарно сервірований стіл, апетитний вигляд їжі

викликають секрецію шлункового соку. Який

рефлекс зумовлює цю реакцію?

A * Умовно-рефлекторний

B Безумовно-рефлекторний

C Ваго-вагальний

D Метасимпатичний

E Вісцеро-сенсорний


23. У досліджуванного викликали колінний

сухожилковий рефлекс. На якому рівні ЦНС

замикається цей рефлекс?

A * Поперековий відділ спинного мозку

B Шийний відділ спинного мозку

C Грудний відділ спинного мозку

D Крижовий відділ спинного мозку

E Коприковий відділ спинного мозку


24. Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах

рефлекторної дуги парасимпатичного рефлексу?

A *Ацетилхолін

B Адреналін

C Гліцин

D Дофамін

E ГАМК


25. В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги

симпатичного рефлексу розташовані рецептори

A *Н- Холінорецептори

B Бета -адренорецептори

C М-холінорецептори

D Альфа-адренорецептори

E Дофамінові


26. При определении группы крови по системе АВ0 с

помощью стандартных сывороток наблюдалась

агглютинация в сыворотках I и II групп. Какие

агглютиногены содержатся в исследуемой крови?

A

B А

C А и В

D Нет агглютиногенов

E Невозможно определить


27. Вкажіть медіатори, які відносяться до гальмівних.

A *ГАМК та гліцін

B Адреналін та норадреналін

C Норадреналін та дофамін

D Серотонін та гліцін

E Ацетилхолін та ГАМК


28. У пацієнта порушений сутінковий зір при

збереженому денному. Яка причина вказаної

аномалії зору?

A *дефіцит вітаміну А

B дефіцит вітаміну В1

C дефіцит вітаміну С

D дефіцит вітаміну В2

E дефіцит вітаміну Д


29. Зменшення збудливості кардіоміоцитів можна

досягти шляхом:

A * блокади Na+ - каналів

B активації Са++ - каналів

C активації Na+ - каналів

D блокади К+ - каналів

E блокади Cl- - каналів


30. Введенням препаратів якого з хімічних елементів

можна збільшити силу серцевих скорочень?

A *кальцію

B Калію

C Магнію

D Марганцю

E Міді


31. Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних

відведеннях

A *P, R, T

B P, Q, R

C Q, R, S

D Q, R, T

E R, S, T


32. Які ферменти приймають участь в гідролізі

вуглеводів в ШКТ?

A *альфа-амілазою підшлункового соку

B пептидазами підшлункового соку

C ліпазами підшлункового соку

D рібонуклеазами кишкового соку

E ентерокіназою кишкового соку


33. Які ферменти підшлункового соку можна

рекомендувати пацієнту в разі недостатнього

перетравлення в нього жирної їжі?

A *Ліполітичні

B Амілолітичні

C Протеолітичні

D Ентерокіназу

E Нуклеази


34. Посилення секреції соляної кислоти в шлунку

можна викликати введенням:

A *гастрину

B Секретину

C Холецистокініну

D Соматостатину

E Мотиліну


35. Для зменшення здатності крові до зсідання при її

консервації використовують цитрат Na+. Який

механізм його дії?

A *Зв'язує іони Са++ в плазмі крові

B зменшує адгезію тромбоцитів

C активує плазмін

D інактивує тромбін

E являється антагоністом фактора Хагемана


36. Під час короткочасного емоційного напруження у

людини відбувається:

A * Активація симпато-адреналової системи

B Гальмування симпато-адреналової систмеми

C Активація парасимпатичної нервової системи

D Гальмування парасимпатичної нервової системи

E Зміни вегетативної нервової системи в межах

гомеостазу


37. Які структури головного мозку відповідають за

формування емоцій?

A *Лімбічна система

B Соматосенсорна кора

C Ретикулярна формація

D Таламус

E Структури середнього мозку


38. Під час визначення у пацієнта групи крові в системі

АВО за допомогою цоліклонів спостерігається

реакція з анти-А та анти-В. До якої групи крові

належить результат?

A * АВ (ІV)

B В (ІІІ)

C А (ІІ)

D О (І)

E Помилковий результат


39. Какой вид гемолиза возникает при переливании

несовместимых групп крови?

A *Биологический

B Химический

C Термический

D Осмотический

E Механический


40. Какой гормон оказывает влияние на процессы

реабсорбции воды в канальцах нефрона?

A *Вазопрессин (антидиуретический гормон)

B Окситоцин

C Глюкагон

D Инсулин

E Липокаин


41. Активной частью гемоглобина является сложное

соединение протопорфиерина с катионом. Этот

катион представлен:

A Fe2+

B Mg2+

C Ca2+

D K+

E Na+


42. Пищеварительный фермент кишечного сока

энтерокиназа является активатором другого

протеолитического фермента. Какой это фермент?

A *Трипсиноген

B Химотрипсиноген

C Пепсиноген

D Липаза

E Амилаза


43. Альдегидная форма одного из витаминов входит в

состав зрительного пигмента. О каком витамине

идет речь?

A *Витамин А

B Витамин D

C Витамин В6

D Витамин В12

E Витамин Е


44. О метаболизме белков можно судить по количеству

введенного в организм и выведенному из него:

A *Азота

B Натрия

C Хлора

D Железа

E Кальция


45. Образование ультрафильтрата в нефроне связано

с показателями давления в сосудистом клубочке .

Этот показатель составляет:

A 70 мм рт. ст.

B 50 мм рт. ст.

C 100 мм рт. ст.

D 20 мм рт. ст.

E 10 мм рт. ст.


46. Половые гормоны вырабатываются в гонадах.

Какие еще железы вырвбатывают эти гормоны?

A *Надпочечники

B Щитовидная железа

C Поджелудочная железа

D Паращитовидные железы

E Вилочковая железа


47. Активная реакция крови обусловлена наличием в

ней:

A *Водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов

B Эритроцитов

C Лейкоцитов

D Солей

E Тромбоцитов


48. Первичные центры слуха и зрения расположены в

одном из отделов головного мозга. В каком отделе

они находятся?

A *Средний мозг

B Мозжечок

C Продолговатый мозг

D Промежуточный мозг

E Конечный мозг


49. К мембранным белкам, контактирующим с тем или

иным биологически активным веществом,

передающим информацию внутрь клетки, относят:

A Белки-рецепторы

B Белки-насосы

C Белки-ферменты

D Белки-каналы

E Гликокаликс


50. В каком отделе ЖКТ секретируется

пищеварительный сок, имеющий кислую реакцию?

A *Желудок

B Ротовая полость

C Тонкий кишечник

D Толстый кишечник

E Пищевод


60. Центр терморегуляции находится в одном из

отделов головного мозга. В каком отделе ЦНС он

находится?

A *Гипоталамус

B Мозжечок

C Средний мозг

D Продолговатый мозг

E Конечный мозг


61. Периферическим отделом зрительного анализатора

является:

A *Фоторецепторы

B Барорецепторы

C Хеморецепторы

D Механорецепторы

E Терморецепторы


62. Адекватным раздражителем для вестибулярного

анализатора является:

A *Ускорение при движении

B Равномерное движение

C Звуковые волны

D вибрация

E Световые волны


63. Під час полювання місливський пес ушкодив лапу і

почав її зализувати. Яку функцію виконує слина в

цьому випадку?

A *Захисну

B Ферментативну

C Секреторну

D Екскреторну

E Інкреторну


64. Яка речовина гальмує передачу збудження в

нервово-м’язових синапсах?

A *Кураре

B Норадреналін

C Адреналін

D Соматостатин

E Аспартат


65. При формуванні гальмівного постсинаптичного

потенціалу в хімічному ГАМК-ергичному синапсі

відбувається:

A *Гіперполяризація постсинаптичної мембрани

B Деполяризація постсинаптичної мембрани

C Гіперполярізація пресинаптичної мембрани

D Реполяризація постсинаптичної мембрани

E Гіперполяризація синаптичної щілини


66. Які зміни складу сечі спостерігаються при

підвищенні концентрації глюкози в крові?

A *Глюкозурія

B Зменшення секреції натрію

C Зменшення вмісту глюкози в сечі

D Зменшення реабсорбції глюкози

E Зменшення діурезу


67. Якщо основний обмін обстежуваного на 35% нижче

належного, то порушення діяльності якої залози

можна припустити?

A *Щитоподібнв залоза

B Епіфіз

C Гіпофіз

D Підшлункова залоза

E Наднирникові залози


68. До сімейного лікаря відділення звернувся юнак 17

років пропорційної статури ростом 115 см з

недорозвиненням статевих органів. З

недостатністю секреції якого гормону пов'язаний

такий стан?

  1   2   3   4

Схожі:

KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconРектору Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «крок»
Прошу зарахувати мене на курси за програмою «крок до web-дизайну» Університету економіки та права «крок»
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок 3
Дистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconДокументи
1. /КРОК-2/akush-2001.doc
2. /КРОК-2/akush-2003.doc
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon«крок через 20 років. Які кроки для цього треба зробити вже сьогодні»
«крок» І є підприємством, основна мета його полягає не у зароблені грошей. Місія університету це перш за все створення системи, що...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconПоложення про Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» Загальні засади
Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» (далі – конкурс) є щорічним заходом, що проводиться до дня...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м iconПоложення про конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» Загальні засади
Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету «крок» (далі – конкурс) є щорічним заходом, що проводиться до дня...
KrokTest org ua Все материалы для подготовки к экзаменам крок-1, крок-2, крок-3 и крок-м icon3009 Сборник тестовых вопросов по социальной медицине, организации и экономике здравоохранения для подготовки к лицензионному экзамену «Крок-2»
Сборник тестовых вопросов по социальной медицине, организации и экономике здравоохранения для подготовки к лицензионному экзамену...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи