Підченко Юрій Петрович icon

Підченко Юрій Петрович
Скачати 66.64 Kb.
НазваПідченко Юрій Петрович
Дата08.10.2014
Розмір66.64 Kb.
ТипДокументи

Підченко Юрій Петрович

6 липня 1940 року народження

Україна м. Павлоград Дніпропетровської області.

Професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, фізико-математичні науки.

1964 р. – Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка.
1974 р. – кандидат фізико-математичних наук, 1978 р. – доцент, 2007 р. – професор.

1970 – 2007 рр. – аспірант кафедри вищої математики; асистент; ст. викладач; доцент кафедри вищої математики; доцент; професор кафедри математичного аналізу НПУ імені М.П. Драгоманова.

читає лекційні курси “Математичний аналіз” та “Диференціальні рівняння” для студентів фізико-математичного факультету, керує написанням курсових, магістерських і кваліфікаційних робіт.

Наукові дослідження Підченка Ю.П. присвячені системам лінійних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами. Автор вузівських підручників з вищої математики.

Науковий та методичний доробок Підченка Ю.П. – наукових праць, з них: монографії, підручників, навчальні посібники, навчально-методичних посібників.

Основні друковані праці:

 1. Про асимптотичний розв’язок системи лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами нейтрального типу. Тези доповіді АН УРСР серія 3 1973 рік.0,25 др. арк. (Шкіль М. І.).

 2. До питання про асимптотичний розв’язок системи лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами. Доповідь АН УРСР серія А в. 9, 1973 рік.0,5 др. арк.( Шкіль М. І. ).

 3. Об асимптотическом решении систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами.// Сб. работ аспиран. « Приближенные решения дифференциальных и интегральных уравнений»., 1973 год 1 др. арк. ( Шкиль Н. И. ).

 4. Побудова формальних розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу.// ДАН УРСР, серія “А”, № 12, 1973 рік. 0,3 др. арк.

 5. Об асимптотическом решении систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами.// Сб. работ аспиран. « Приближенные решения дифференциальных и интегральных уравнений»., 1973 год 1 др. арк. ( Шкиль Н. И. ).

 6. О приближенном решении системы линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами.// Сб. «Вычислительная и прикладная математика» в. 22, 1974 рік 1 др. арк.(Шкиль Н. И. )

 7. К вопросу о построении асимптотических решений уравнений нейтрального типа. Доклад научной конференции «Научно-технический прогресс», Канев., 26-27 сентября 1974 г. 0,25 др. арк. (Шкиль Н.И.)

 8. О построении асимптотических решений уравнений нейтрального типа.// Сб. «Приближенные методы мат. анализа» КГПИ, 1974 г. 0,75.( Шкиль Н. И. ).

 9. Тезисы доклада IV Всесоюзной Конференции по теории и приложениям дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, 1975 г. 0,25 др. арк. ( Шкиль Н. И. )

 10. О построении формальных решений систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа. // Сб. «Приближенные методы математического анализа» КГПИ, 1976 год. 0,25 др. арк.

 11. К вопросу о построении формальных решений неоднородных систем уравнений нейтрального типа. // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1977 год, 0,5 др. арк. (Шкиль Н. И.)

 12. Вычисление объемов растровых элементов в глубокой автотипии // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1978 год, 0,25 др. арк. (Рамский Ю. С)

 13. Определение объема печатающихся элементов в глубокой автотипии. // Труды ВНИИПП «Специальные виды печати» т.27 в. 3., 1979 г. 0,31 др. арк. (Королева Н. И. и др.)

 14. Решение некоторых систем дифференциальных уравнений с малым параметром. // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1979 год, 0,25 др. арк.

 15. Пидченко Ю. П., Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом (монография) «Наукова думка», 1981 г., 18,5 др. арк. (Шкиль Н. И., Фещенко С. Ф., Сотниченко Н. А.)

 16. Об асимптотическом решении некоторых систем дифференциально-разностных уравнений с малым параметром. // Сб. «Приближенные методы мат. анализа», 1982 г. 0,5 др. арк.

 17. К вопросу о решении некоторых систем дифференциально-разностных уравнений с малым параметром // Кн. «Теоремы тауберова типа и дифференциальных уравнений с малым параметром»., 1983 г. 0,5 др. арк.

 18. О построении формальных систем дифференциальных уравнений с переменным отклонением аргумента. // Сб. «Суммирование расходящихся рядов и дифференциального уравнения с малым параметром»., 1985 г., 0,5 др. арк.

 19. Асимптотическое решение некоторых систем дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной. Тезисы доклада II Всесоюзной конференции « Лаврентьевские чтения по математике, механике, физике», Киев 1986 г. 0,5 др. арк.

 20. Асимптотическое решение систем дифференциальных уравнений второго порядка с отклоняющимся аргументом и малым параметром. // Сборник КГПИ 1986 г. 0,5 др. арк. (Старая Е. В.).

 21. Решение некоторых систем дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом и малым параметром. Тезисы доклада Всесоюзного Совещания по методам малого параметра 1987 г. 0,06 др. арк. (Шкиль Н. И.)

 22. О построении асимптотических решений систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с отклоняющимся аргументом. // Сб. «Асимптотические методы решений дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений» КГПИ, 1987г 0,2 др. арк. (Старая Е. В.).

 23. Построения асимптотического решения для системы линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами. Тезисы доклада IX научной конференции. Москва Университет Дружбы народов имени П. Лумумбы. 1973г. 0,1 др. арк. (Шкиль Н. И.)

 24. Об асимптотических разложениях решений систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами. Автореферат кандидатской диссертации. Киев, 1973 г. 1 др. арк.

 25. Розв’язування і дослідження рівнянь і нерівностей, що містять параметри. // Зб. “Вибрані питання математики”, Київ КДПУ, 1989 р. 0,45 др. арк. (Можарівська Л. С.).

 26. Решение нелинейных систем дифференциально-разностных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами. // Сб. «Методы исследования алгебраических и топологических структур». Киев, КГПИ., 1989 г. 0,45 др. арк.

 27. Использование информационной технологии в учебном процессе», Киев: «Радянська школа», 1990 г. 0,1 др. арк. (Коваленко С. Н.)

 28. Решение некоторых систем дифференциальных уравнений, содержащих точки поворота. Тезисы доклада конференции « Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и мат. физики – Вторые Боголюбовские чтения», Киев., 1992 г. 0,1 др. арк.

 29. Асимптотическое решение некоторых нелинейных дифференциально-разностных систем. // Дифференциально-функциональные уравнения. – К.: КГПИ., 1991 г.0,4 др. арк.

 30. Решение некоторых систем дифференциальных уравнений, содержащих точки поворота. Тезисы доклада конференции «Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики. Вторые Боголюбовские чтения», Киев.1992 г. 0,05 др. арк.

 31. Розв’язування систем диференціальних рівнянь , що містять точки повороту. Тези доповіді // Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях. – К.: Вища школа,1993 р. 0,6 др. арк.

 32. Знаходження розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами. Тези доповіді Всеукраїнської конференції “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”, Чернівці, 15-16 травня 1996 р. 0,05 др. арк.

 33. До питання про розв’язування у квадратурах систем лінійних диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку. Тези доповіді “Асимптотичні та якісні методи і теорії нелінійних коливань , Треті Боголюбівські читання (Київ, 18-23 серпня 1997р.) 0,05 др. арк.

 34. Знаходження точних розв’язків лінійної системи диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку. Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова Фізико-математичні науки .- Київ НПУ імені М. П. Драгоманова, 1999 р. 0,6 др. арк.

 35. Знаходження точних розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку. Теорія еволюційних рівнянь. – Міжнародна конференція. П2яті Боголюбівські читання (Кам’янець - Подільський, 22-24 травня 2002р.): Тези доповіді. – Кам’янець – Подільський : Абетка-Нова, 2002. 0,05 др. арк.

 36. До питання у квадратурах систем лінійних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами. // Наукові записки , Вип.XLI, Київ НПУ імені М. П. Драгоманова, 2001р. 0,2 др. арк.

 37. Знаходження асимптотичних розв’язків деяких нелінійних диференціально-різницевих систем рівнянь. // Нелінійні коливання . –Т.5. - №4, 2002 р. 0,7 др. арк.

 38. Знаходження точних розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку // Наукові записки, НПУ імені М. П. Драгоманова. - №2., 2001 0,6др. арк.

 39. До питання про розв’язування систем лінійних диференціальних рівнянь. // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова.- №3., 2002 0,4 др. арк.

 40. Асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу. Тези доповіді Міжнародної конференції. присвяченої 70-річчю акад. М І. Шкіля. – Київ: НПУ імені М. П. Драгома-нова. 2002р. 0,1 др. арк.

 41. Обчислення визначників малого порядку. // У світі математики. -№1, 2003.0,2 др. арк.

 42. Асимптотика розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу. Тези доповіді Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М. В. Остро-градського, 27-28 вересня 2001 р. 0,1 др. арк.(Рашевський М. О.).

 43. Вища математика. Довідник для студентів вищих навчальних закладів. “Діал”, 1999 р. 10,6 др. арк. (Пастушенко С. М.)

 44. Использование компьютерной графики в контроле знаний студентов при изучении курса «Алгебра и геометрия». // Использование информационной технологии в учебном процессе. Материалы межвузовской научно-практической конференции., 1990г. 0,1 др. арк. (Коваленко С. Н.).

 45. Вища математика. Довідник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге перероблене і доповнене “Діал”, 2003 р. 14,5 др. арк. (Пастушенко С. М.).

 46. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач. Перша частина. “Діал”, 2000, 2003 р. 11,0 др. арк. (Пастушенко С. М.).

 47. Розв’язування систем лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку у замкненій формі. // наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова, т. 4, 2003 р., стор. 201-207. 0,6 др. арк.

 48. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач. Перша частина. Видання третє, доповнене “Діал”, 2004 р. 12,0 др. арк. (Пастушенко С. М.).

 49. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач. Друга частина. “Діал”, 2004 р. 12,0 др. арк. (Пастушенко С. М.).

 50. Про інтегрування у квадратурах системи лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку. Тези доповіді з матеріалів міжнародної математичної конференції В. І Скоробагатька. М. Дрогобич. – Львів 2004, с. 174., 2005р. 0,1 др. арк.

 51. До питання про знаходження точних розв’язків систем диференціальних рівнянь. Тези Міжнародної конференції: “Диференціальні рівняння та їх застосування”. КДУ, 2005р. 0,1 др. арк.

 52. Інтегрування у квадратурах лінійної системи диференціальних рівнянь з матрицею другого порядку. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова. 2006 р. – С. 78.

Схожі:

Підченко Юрій Петрович iconЮрій петрович ященко
Випускник Донецького політехнічного інституту, доктор економічних наук, академік Академії гірничих наук України, міністр вугільної...
Підченко Юрій Петрович iconПалаженко Олег Петрович
Палаженко Олег Петрович, викладач Рівненського державного гуманітарного університету кафедри музичного мистецтва з 2010р., народився...
Підченко Юрій Петрович iconВіктор Петрович Андрущенко
Петрович Андрущенко : біобібліографічний покажчик / Упоряд. Н. І. Тарасова; Наук ред. Л. В. Савенкова; Бібліогр ред. Г. І. Шаленко;...
Підченко Юрій Петрович iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович – д т н., проф., проректор нау з наукової роботи, Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Підченко Юрій Петрович iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович — проректор нау з наукової роботи, д т н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Підченко Юрій Петрович iconОлександр Петрович Реєнт
Р33 Член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / нан україни, Інститут історії України;...
Підченко Юрій Петрович iconОлександр Петрович Реєнт
Р33 Член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / нан україни, Інститут історії України;...
Підченко Юрій Петрович iconУкраїни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004
С32 Володимир Петрович Сергієнко: Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І. Тарасова. К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2004. 36 с
Підченко Юрій Петрович iconВащенко Юрій

Підченко Юрій Петрович iconКлен Юрій прокляті роки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи