Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. icon

Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.
Скачати 33.71 Kb.
НазваІнформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.
Дата14.09.2012
Розмір33.71 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка г Кафедра філософії та культурології ЧНПУ під егідою ІФ "НАНУ, за сприяння газети «День» планують у червні 2011 року проведення ПІ Всеукраїнських Кулішевих читань з філософії етнокультури, присвячених пам'яті С.Б. Кримського,

«Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі»

(м.Чернігів, 29-30 червня 2011 р.)


Пропонована проблематика для обговорення:

1. Історія української культурології: від П.Куліша до С.Кримського. Становлення сучасної

філософії етнокультури.

2. Сигнатура софійності в українській культурі. Ціннісно-смисловий універсум в історії

духовності українського народу.

3. Архетипа та універсали української культури, їх вияв у мові, мистецтві, літературі.

4. Бароковий універсалізм українського художнього мислення. Культурна універсальність

українського бароко та необароко.

5. Пізнання як трансценденція Софії.

6. Софійність як святість буття. Софійні символи буття в мові, літературі, мистецтві.

7. Мова як «дім буття». Запити філософських смислів в українському культурологічном

дискурсі.

8. Філософські смисли в українській літературі та мистецтві.

9. Особливості української культурної ментальності і сучасні проблеми філософії освіти та

виховання.

10. Філософська і культурологічна регіоніка. «Дім-Поле-Храм» у регіональних вимірах

україністики.

11. Українська «сміхова культура» та енциклопедія гумору від академіка Кримського.

Список проблем відкритий для доповнення і авторських підходів.

Матеріали конференції будуть опубліковані в університетському Віснику ЧНПУ, сері) "Філософські науки". Об'єм статей — 8-Ю сторінок формату А-4 по ЗО рядків на сторінці, 60 62 знаки в рядку. Статті набирати українською мовою в редакторі Word for Windows 2003 шрифтом Times New Roman інтервал — 1,5, розмір шрифту — 14 у форматі ЯТІ7. Поля: ліве — 25 мм, праве — 15 мм, верхнє і нижнє — 20 мм. Посилання робити по тексту у квадратних дужках. Список використаної літератури подавати в кінці рукопису, згідно з існуючими вимогами.

На окремому аркуші просимо вказати відомості про автора: прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, e-mail.

Статті надсилати в одному примірнику, підписаному автором, з копією на дискеті.

Вртість друку - 15 грн. за 1 сторінку організаційний внесок - 100 грн.

проїзд І проживання за рахунок учасників конференції

Статті і заявки приймаються до 7 червня 2011 р.

Статті (роздрук і дискету) обсягом 8-10 стор., структуровані згідно з вимогами ВАКу, з шифром УДК, з анотаціями українською, російською та англійськими мовами і списком літератури іросимо надсилати за адресою: 14013 м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53, Педагогічний університет, кафедра філософії та культурології, професору Личковаху В.А. Можливий варіант електронної пошти (Е-mail): kafedra-philosophy@yandex.ru

Контактний телефон: (0462)66-52-17 (увечері), (050) 313-48-07 (моб.)

З повагою Оргкомітет Кулішевих читань

Структура та зміст статті повинні відповідати вимогам ВАК України і мати такі необхідні елементи:

1) УДК;

2) прізвище, ініціали автора;

3) назва статті;

4) резюме та ключові слова українською, російською та англійською мовами (резюме англійською мовою із зазначенням прізвища, ініціалів автора та повної назви статті);

5) постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

6) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

7) формулювання мети статті (постановка завдання);

8) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

9) висновки


ЗРАЗОК

УДК 37 (09) Пащенко В.О.


^ РОДИНА РУСОВИХ І ПОЛТАВЩИНА

У статті розглядаються складні сторінки життєвого шляху відомих українських діячів кінця ХІХ - початку XX століття Олександра та Софії Русових у період перебування в Полтаві


Ключові слова: Полтавський період життя сім'ї Русових, культурно-

просвітницька діяльність Русових співпраця з українськими культурно громадськими діячами.


Історія знає чимало фактів, які на перший догляд важко пояснити. Так було й у випадку з родиною Русових... [текст статті]

Література

1.Русова С. Мемуари. Щоденник. / С.Ф.Русова. - К.; Поліграфкнига, 2004. – 544с.

2. …

Схожі:

Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут філософії імені Григорія Сковороди нан україни Сумський державний університет Кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
Міжнародної науково-теоретичної конференції «Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм», яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року в Сумському...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут філософії імені Григорія Сковороди нан україни Сумський державний університет Кафедра філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
Заочної міжнародної науково-теоретичної конференції «Гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм», яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconГ. С. Сковороди Кафедра практичної психології Товариство психологів України інформаційний лист друге повідомлення
Конференція відбудеться 19-20 жовтня 2012 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
На базі дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV всеукраїнська науково-практична...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconXxxi міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький національний технічний...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка : з минулого в майбутнє : бібліогр покажч. / уклад. Н. Ф....
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconІнститут мовознавства імені О. О. Потебні нан україни Інститут української мови нан україни Український мовно-інформаційний фонд нан україни Інститут російської
Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та історіографія мовознавства», присвяченій...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут гуманитарно-технічної освіти інформаційний лист
Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя технологій та професійного навчання в умовах стандартизації вищої освіти в Україні...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут гуманитарно-технічної освіти інформаційний лист
Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя технологій та професійного навчання в умовах стандартизації вищої освіти в Україні...
Інформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. icon"харківська школа психології: наукова спадщина І сучасність" до 80-річного ювілею Харківської психологічної школи в хнпу імені Г. С. Сковороди
Конференція відбудеться 19-20 жовтня 2012 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи