Вельмишановні колеги! icon

Вельмишановні колеги!
Скачати 88.67 Kb.
НазваВельмишановні колеги!
Дата27.09.2012
Розмір88.67 Kb.
ТипДокументи

Вельмишановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі ХII Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми механіки залізничного транспорту", що відбудеться у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДİİТ).

У цих конференціях, які традиційно проводяться кожні 4 роки, беруть участь представники університетів і науково-дослідних інститутів, залізниць, локомотиво- і вагонобудівних заводів багатьох країн світу.

Обмін знаннями й досвідом учених й інженерів, які представляють наукові школи різних країн, є особливо коштовним у сучасних умовах транспорту й транспортного машинобудування.

Робота Конференції буде проходити в секціях:

  • безпека руху поїздів, перехідні режими, енергозбереження;

  • взаємодія рухомого складу й колії, знос коліс і рейок;

  • динаміка високошвидкісного рухомого складу;

  • міцність, надійність.

На конференції будуть заслухані й обговорені найбільш актуальні й цікаві з доповідей, що надійшли.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок учасника конференції становить €290 (для аспірантів €30) за курсом Національного банку на день перерахування й включає витрати на видання матеріалів конференції (тези, програма, інформаційні матеріали, запрошення, збірник праць) та її проведення. Внесок перераховується до 31-го березня 2008 р. При перерахуванні внеску по безготівковому розрахунку при собі мати підписаний платником договір (2 екз.).

Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції. Тези можуть бути представлені в електронному виді українською, російською або англійською мовами (на дискеті або по E-mail) і в роздрукованому вигляді обсягом 1 сторінка в редакторі WinWord 7.0 і вище. Формат аркуша А4 з полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, міжстроковий інтервал одинарний (12 пт).

Послідовність викладу матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, розмір шрифту 12 пт, набирати прописними й малими літерами, вирівнювання по центрі); через 1 рядок з вирівнюванням по центрі – прізвище й ініціали авторів, місце роботи, адреса для листування; через 1 рядок – анотація англійською мовою до 5 рядків; через 1 рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині. Відредагований (без виправлень) текст, видрукуваний на лазерному принтері й підписаний авторами на другому екземплярі, не повинен містити бібліографій, малюнків й, по можливості, формул. Тези доповіді повинні практично цілком заповнити сторінку.

Заявка про Вашу участь у конференції й тези доповіді (2 екз.) повинні надійти в Оргкомітет не пізніше 1 березня 2008 року й бути оформлені відповідно до вищевказаних вимог. У випадку їхнього недотримання тези до опублікування не приймаються. Автори доповідей, включених у програму конференції, будуть сповіщені до 1 березня 2008 року.

Статті учасників конференції, які будуть оформлені відповідно до наведеного нижче вимогами, планується опублікувати в збірнику наукових статей. Статті повинні бути представлені до 31 травня 2008 року.

За підсумками роботи буде виданий збірник праць, статті в який представляються до завершення конференції.

Докладну інформацію й приклади оформлення статей можна одержати на сайті http://dynam.dp.ua .

Розрахунковий рахунок для перерахування внесків учасниками конференції:

Східний науковий центр
Транспортної академії України.


49010, м. Дніпропетровськ, вул. Акад. Лазаряна, 2.

Р/р 2600000101061 в ТОВ КБ «Земельний капітал»,

^ МФО 305880, ЄДРПОУ 19157365.

ACC № ...……...... (№ контр. від ...…(дата)).

Найменування клієнта (фірми).

Оплата (передоплата) за договором № ...… від ...…

^ Адреса університету: вул. Академіка В. Лазаряна, 2; м. Дніпропетровськ 49010. Україна.

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу трамваєм № 1 до кінцевої зупинки або маршрутними таксі
№ 123, № 101 до зупинки «ДİİТ»; від аеропорту – маршрутним таксі № 109 до зупинки «ДİİТ» на проспекті Гагаріна.

Адреса Оргкомітету: ДІІТ, вул. Академіка В. Лазаряна, 2; м. Дніпропетровськ, Україна. 49010.

Тел.: +38 (056) 776-72-44, (0562) 33-19-08,

(0562) 47-18-88.

Факс: +38 (056) 776-72-44.

E-mail: conf@dynam.dp.ua

onildpps@gmail.com

Сайт: http://dynam.dp.ua

Голова конференції,

професор Є. П. БЛОХІН

Вчений секретар конференції,

доцент Л. В. УРСУЛЯК

ХII Міжнародна науково-технічна конференція

«Проблеми механіки залізничного транспорту»


ЗАЯВКА


1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


2. Посада, учений ступінь, звання

_______________________________________

_______________________________________


3. Організація (повністю й абревіатура)

_______________________________________

_______________________________________


4. Поштова адреса

_______________________________________

_______________________________________


5. Телефон, факс (з кодом міста), Е-mail

_______________________________________

_______________________________________


6. Назва доповіді (якщо планується)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________


7. Необхідність бронювання готелю


_______________________________________


8. Дата приїзду й від'їзду, вид транспорту

_______________________________________

Вимоги до оформлення статей.


Текст статті надається у двох варіантах: надрукований варіант – на білому папері формату А4, електронний варіант – на дискеті 3,5” (у вигляді не архівіруваного в текстовому редакторі Word for Windows-7/97 і вище і з розширенням *.doc, або ZIP (RAR) файлу) з текстом й, при наявності малюнків, додатковими графічними файлами.

Поля: ліве й праве – по 22,5 мм, верхнє – 18 мм, нижнє – 30 мм.

Шапка статті: шрифтом Times New Roman (TNR) в одну колонку з вирівнюванням до лівого краю в такому порядку: у першому рядку – УДК (TNR, 12 пт, напівжирний), інтервал перед 0 пт, після 12 пт; у другому рядку – прописними літерами ініціали, прізвище автора (авторів), далі малими літерами – уч. ступінь, звання, місце роботи, у дужках – найменування країни (TNR, 12 пт, світлий), інтервал перед – 0 пт, після – 12 пт; у наступному рядку вказується прописними буквами назва доповіді (TNR, 14 пт, напівжирний), інтервал перед – 0 пт, після – 12 пт; у наступному рядку малими літерами – анотації російською мовою (TNR, 10 пт, світлий), інтервал перед 0 пт, після – 12 пт.

Основний текст розташовується у дві колонки однакової ширини з відстанню між колонками 0,5 см (TNR, 11 пт, малі світлі літери). Абзацний відступ – 5,4 мм однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від іншого. Розміщення переносів – автоматичне.

^ У тексті не повинно бути «твердих» переносів.

Підзаголовки: шрифт TNR, 11 пт, напівжирний, малі літери, відступу першого рядка немає, вирівнювання по центрі. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом в 12 пт, наступного – 6 пт.

Цифри, що позначають границі деякої величини, розділяються многокрапкою, наприклад 20...80 чоловік.

Набір таблиць. Не приймаються статті з таблицями, розгорнутими по вертикалі (альбомна орієнтація). Таблиця повинна бути надрукована по можливості ближче до першого посилання на неї в тексті. Таблиці набираються в Microsoft Word.

^ Номер таблиці: шрифт TNR, 10 пт, світлий, вирівнювання по правому краї, інтервали перед і після – по 6 пт.

Назва таблиці: шрифт TNR, 10 пт, напівжирний, вирівнювання по центрі, інтервал перед – 0 пт, після – 6 пт.

^ Текст таблиці: шрифт TNR, 10 пт, малий світлий.

Заголовки граф (шапка таблиці): шрифт 9 пт, малий світлий з вирівнюванням посередині відповідних граф, інтервал перед і після – 1 пт.

Ілюстрації. Малюнки й фотографії (растрові, чорно-білі, з дозволом не нижче 300 dpi) уставляються в текст. ^ Складні ілюстрації надаються у вигляді окремих файлів формату TIFF (для растрових) або CDR (для векторних, виконаних в CorelDRAW 8.0), які повинні бути по ширині не більше 165 мм і допускати зменшення до розмірів колонки. Не дозволяється для створення ілюстрацій використати графічний редактор, убудований в Word for Windows!

Підпис під ілюстраціями: поза малюнком, інтервали перед і після 6 пт, шрифт TNR, малий світлий, 10 пт, вирівнювання по центрі.

^ Надписи на ілюстрації: шрифт Arial, 8 пт, світлий, курсив.

Фотографії повинні бути чіткими й контрастними. Якщо на фотографіях потрібно вказати номери (позиції), то це виконується в Photoshop (формат *.PSD).

^ Набір формул. Для набору формул використається убудований в Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0. Формули мають у своєму розпорядженні окремі рядки, посередині колонки. Нескладні, невеликі формули, що не мають самостійного значення, розміщають усередині текстових рядків.

Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в правому краї набору в один рядок з формулою, що нумерується. Якщо формула займає декілька рядків, то номер розташовують у останній рядок формули.

Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм. До й після формул інтервал по 6 пт.

^ Загальні правила набору: Цифри у формулах набирають прямим шрифтом. Скорочені математичні терміни (наприклад, sin та ін.) набирають прямим шрифтом. Скорочені найменування фізичних і технічних одиниць виміру, метричних мір і похідних від них набирають прямим шрифтом без крапок, наприклад 12 км. Скорочення в індексах набирають прямим шрифтом.

Використана автором література приводиться загальним списком (TNR, 10 пт, малий світлий) наприкінці статті під найменуванням БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК (TNR, 11 пт, прописний світлий, перед – 12 пт, після – 6 пт, вирівнювання по середині колонки). Посилання на відповідні джерела, поміщені в списку, даються в тексті у квадратних дужках.

Більш детальніша інформація щодо правил оформлення статті – на сайті http://dynam.dp.ua .


Орієнтовна вартість проживання у готелях міста.


Вартість номерів у готелі (без броні),

Готель

1-местн.

2-х місць.

3-х місць.

2-х комн. люкс

Дніпропетровськ

38

4156

Жовтнева

34

53

16 на чіл.

64

Світанок

34

34

56

60


^ МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
İМ. АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА


ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ


XII Міжнародна науково-технічна конференція


ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ
ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ


Безпека руху, динаміка, міцність
рухомого складу й енергозбереження


28.05 – 30.05.2008


Дніпропетровськ

2008

Схожі:

Вельмишановні колеги! iconВельмишановні колеги!

Вельмишановні колеги! iconВельмишановні колеги!
move to 0-17475603
Вельмишановні колеги! iconВідкритий Міжнародний університет розвитку людини „україна open International University
Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас прийняти участь у І регіональній міжвузівській науково-практичній конференції
Вельмишановні колеги! iconІнформаційний лист вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Театр Слова» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Вельмишановні колеги! iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у VI всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Вельмишановні колеги! iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у V всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Вельмишановні колеги! iconІнформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у VI всеукраїнській науково-практичній конференції
Проблеми формування інформаційної культури особистості та підготовка сучасного фахівця в умовах інформаційного суспільства
Вельмишановні колеги! iconВельмишановні колеги !!!
Оголошується прийом публікацій з актуальних питань історії та етнології у черговий випуск наукового журналу, включеного до переліку...
Вельмишановні колеги! iconВельмишановні колеги!
Маємо честь запросити Вас взяти участь у науковому симпозіумі “Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології”, який відбудеться 20-21...
Вельмишановні колеги! iconПолтавський державний педагогічний університет імені в. Г. Короленка інформаційнийлис т Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції
Моделі профільної та професійної підготовки старшокласників в сільській та міській місцевості
Вельмишановні колеги! iconВельмишановні колеги!
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету запрошує взяти участь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи