Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни icon

Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни
Скачати 55.45 Kb.
НазваЛазаряна східний науковий центр транспортної академії україни
Дата27.09.2012
Розмір55.45 Kb.
ТипДокументи

МіНіСТЕРСТВО

освіти, науки, молоді та спорту україни


ДНіПРОПЕТРОВСьКИЙ НАЦіОНАЛЬНиЙ УНіВЕРСИТЕТ залізничного ТРАНСПоРТу

іМЕНі АКАДеМіКА В. ЛАЗАРЯНА


СХІДНИЙ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ


Кафедра філософії і соціології


інформаційний лист


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень».

Конференція відбудеться 26-27 квітня 2012 р. в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДІІТ).

Головними задачами конференції є обговорення антропологічних аспектів науки та техніки, проблематики людини і людської суб’єктивності у культурологічних та історико-філософських рефлексіях.


Напрямки роботи конференції:

 1. Антропологічний ракурс філософії техніки та філософії науки:

 • інструментальне, онтологічне та гуманістичне розуміння техніки;

 • привабливі перспективи та приховані загрози техніки;

 • проблема істини: наука, філософія, релігія.

 1. Філософські проблеми мови:

 • антропологічні інтенції європейської філософії та «поворот до мови»;

 • аналітична філософія мови.

 1. Історико-філософські рефлексії в епоху постмодерну:

 • постмодерн: завершення чи продовження модерну?

 • проблема людини в філософії постмодерну.

 1. Антропологічні аспекти ґендерних досліджень

 • культурно-філософські аспекти ґендерної тематики.

 • феномен людської суб’єктивності в контексті ґендерних досліджень


До участі в конференції запрошуються фахівці в галузі філософії, соціології та інших соціальних та гуманітарних наук, а також аспіранти і здобувачі, котрі мають наміри здійснити апробацію своїх наукових досліджень.

Регламент: доповіді - до 15 хвилин, виступи – до 7 хвилин.


Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

Робота конференції буде організована секціями та проведенням круглих столів з означеної проблематики.

Оргкомітет планує як очну, так і дистанційну форму участі в конференції.

Термін подання тез доповідей та наукових статей – до 20.03.2012 р. По факту отримання даної інформації оргкомітет вишле повідомлення на Ваш E-mail.

Матеріали конференції будуть опубліковані у двох збірниках, кожен у друкованому та електронному виглядах: збірник наукових праць «Антропологічні виміри філософських досліджень»; збірник тез доповідей.

Збірники в друкованому вигляді видаються безпосереднім учасникам конференції безкоштовно.

Дистанційним учасникам конференції на E-mail надсилається інформація щодо публікації, програма конференції та надаються режими доступу до збірників в електронному вигляді.


Матеріали для збірників надсилаються винятково електронною поштою на E-mail: e-library@b.diit.edu.ua або

diit.media@gmail.com у відповідності з наступними вимогами:

- Заявку на участь у конференції та тези доповідей надсилати одним файлом з назвою - прізвище та ініціали автора латинськими літерами, з позначкою теми: «конференція з філософії»;


- Тексти наукових статей учасникам конференції надсилати за темою «науковий збірник з філософії» двома файлами:

перший – із текстом статті та анотаціями з ключовими словами. Назва файлу – прізвище та ініціали автора латинськими літерами;

другийдозвіл на право відкритої публікації, наприклад: «Я, Янковський С. В., дозволяю розміщувати статтю (назва) в електронному вигляді у відкритому доступі».


У текстах статей та тез не повинно бути «жорстких» переносів.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти роботи, що не відповідають означеній тематиці, критеріям щодо наукового тексту або не є належним чином оформлені.


1. Вимоги щодо об’єму публікацій:

• тези доповідей – до 2-х стор.;

• наукові статті – до 12-ти стор.


2. Правила оформлення наукових статей

Наукова стаття повинна відповідати вимогам п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року.

Матеріали потрібно надсилати у форматі Місrosoft Word версія від 2003 (2007…) Матеріал надається у форматі А 4; Times New Roman; шрифт для тексту – 14, для списку літератури, анотацій та ключових слів – 12. верхнє та нижнє поля – 2,5 см., ліве та праве – 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5; виділення абзаців – 1,25 см.

^ УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається великими літерами в наступному за УДК рядку і вирівнюється посередині, без заключної крапки. На наступному рядку вказують відомості про автора: прізвища, ініціали авторів, нижче – місце роботи/навчання. Далі розташовуються анотації та ключові слова. Обсяг анотації не повинен перевищувати 30-35 слів. Ключові слова – 4-7 слів.

Заголовок статті, відомості про автора, анотації та ключові слова повинні бути наведені українською, російською та англійською мовами. Для авторів – не громадян України, переклад назви статті, відомостей про автора, анотації та ключових слів на українську мову не обов’язковий, це зробить за Вас редактор.

^ 3. Тези доповідей оформлюються аналогічно науковим статтям, але без анотацій, УДК та ключових слів.

Детальнішу інформацію про оформлення текстів можна отримати на сайті кафедри «Філософія і соціологія». Пошук: http://www.diit.edu.ua – «Сайти підрозділів» - каф. «Філософія і соціологія».


Організаційний внесок на дружню вечірку – 50 грн. при реєстрації.

^ Заявка на участь у конференції

Прізвище:

Ім’я:

По батькові:

Організація:

Посада:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Адреса ВНЗ (з індексом):

Домашня адреса (з індексом):

Телефони (моб., дом., служб.):

E-mail:

Тема доповіді:

Назва секції:

Планую:

-виступити (з пленарною доповіддю,

секційною доповіддю);

- друк статті

- друк тез


Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

При необхідності можливо самостійно забронювати місця в готелях:

• Готель «Дніпропетровськ»

м.Дніпропетровск, Набережна Леніна, 33

www.hotel.dp.ua/

• Готель «Гвардійський»

м.Дніпроперовськ, вул. Погребняка, 21

тел. (0562) 46-45-06

• Готель університету внутрішніх справ (одна зупинка від ДІІТу) м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26. Тел/факс: +38(056) 370-28-75.


Адреса електронної пошти:

e-library@b.diit.edu.ua;

diit.media@gmail.com

Телефон для довідок : (056) 373-15-88.


Адреса університету:

вул. Акад. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна


Проїзд від Центрального залізничного вокзалу трамваєм №1 до кінцевої зупинки або маршрутним таксі №101 – до зупинки “ДІІТ”; від аеропорту маршрутним таксі №109 – до зупинки “ДІІТ” на проспекті Гагаріна.

Схожі:

Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconЛазаряна східний науковий центр транспортної академії україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconПоложення про навчально-науковий центр Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна визначення понять
move to 0-145987
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень (додається). Роботу центру проводити на площах, що є у наявності кафедри патоморфології. Контроль за виконанням даного наказу доручити начальнику ндч осіпову В. А
Створити при кафедрі патоморфології Сумського державного університету науково-дослідний центр за назвою «Науковий центр патоморфологічних...
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconКультура народов Причерноморья. Экономические науки Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр нан україни І мон україни, Міжвузівський центр “Крым економічні 06. 10. 10

Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconПро створення на кафедрі
Створити при кафедрі патоморфології Сумського державного університету науково-дослідний центр за назвою «Науковий центр патоморфологічних...
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconАвторського договору
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, Венецька Марина Віталіївна, старший науковий співробітник Інституту держави і права...
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconКонкурс творчих робіт на тему: Моє бачення майбутнього української транспортної галузі
Проект єс «Підтримка впровадження Транспортної Стратегії України» оголошує Конкурс творчих робіт на тему
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconМолоді та спорту україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Філософія [Текст]: хрестоматія для практичної роботи студентів: у 3 ч. / уклад.: В. В. Хміль, А. М. Малівський, О. П. Варшавський;...
Лазаряна східний науковий центр транспортної академії україни iconМолоді та спорту україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Філософія [Текст]: хрестоматія для практичної роботи студентів: у 3 ч. / уклад.: В. В. Хміль, А. М. Малівський, О. П. Варшавський;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи