М.І. Мальков \" \" 2011 року icon

М.І. Мальков " " 2011 року
Скачати 425.54 Kb.
НазваМ.І. Мальков " " 2011 року
Сторінка1/3
Дата08.10.2012
Розмір425.54 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


УЗГОДЖЕНО

Голова Адміністрації

Державної спеціальної

служби транспорту

генерал-лейтенант


М.І. Мальков


”____” ___________ 2011 року


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

національного університету

залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

професор

О.М. Пшінько


”____” ___________ 2011 року
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ


на кафедру військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2012 році


Дніпропетровськ

2011

^ Довідкова інформація

Початок свого існування військова кафедра бере із розпорядження народного комісара Цивільної Оборони від 22 серпня 1933 року № 119, за яким при Дніпропетровському інституті інженерів транспорту (ДІІТ) утворюється факультет особливого призначення. З 10 лютого 1934 року факультет був перейменований у кафедру військово-транспортних дисциплін (ВТД). З 1936 року кафедра ВТД була перейменована в кафедру військових дисциплін і проіснувала до серпня 1941 року. Під час евакуації у
м. Новосибірську в 1942 році вона була відновлена, як кафедра військової підготовки і в цьому ж році одержала статус кафедри військової і фізичної підготовки.

Після евакуації, з 1944 по 1961 роки, кафедра військової підготовки розміщувалася в м. Дніпропетровську. В 1961 році кафедра була розформована і знову відновлена вже у 1968 році. З 1993 року на кафедрі розпочалася підготовка офіцерів служби за контрактом для залізничних військ і органів військових сполучень Збройних Сил України. Згідно з наказом Міністра транспорту та зв’язку України від 14 вересня 2004 року
№3Т «Про формування підрозділів Державної спеціальної служби транспорту» кафедра військової підготовки перейменована в кафедру військової підготовки Держспецтрансслужби.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року
№1082 «Питання кафедри військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна» кафедра військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна була реорганізована у кафедру військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна.


  1. Загальні положення

1.1. Дані Особливості правил прийому на кафедру військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту (далі - КВПС Держспецтрансслужби) Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі – університет) визначають організацію і порядок проведення прийому на КВПС Держспецтрансслужби.

Ці Особливості правил прийому розроблені у відповідності до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за
№ 1221/19959, наказу Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року
№ 152 «Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України» (із змінами), Статуту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, а також Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна в 2012 році.

1.2. Підготовка курсантів на КВПС Держспецтрансслужби з числа військовозобов’язаних, випускників військових ліцеїв, цивільної молоді, осіб, які проходять строкову військову службу, військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу, а також прапорщиків, проводиться за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Бакалавр”.

1.3. Курсанти, які закінчили КВПС Держспецтрансслужби за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», отримують диплом встановленого державного зразка та нагрудний знак про закінчення університету. Відповідно до Указу Президента України від 3 лютого 2009 року
№ 60/2009 ”Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту” при проходженні військової служби на офіцерських посадах часу, що дорівнює терміну їх навчання для здобуття попередньої вищої освіти, випускники КВПС Держспецтрансслужби мають можливість по рекомендації безпосереднього командування продовжити навчання для отримання повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями ”Спеціаліст”, ”Магістр”.

Відповідно до Указу Президента України від 3 лютого 2009 року
№ 60/2009 ”Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту” по закінченню навчання курсантам наказом Голови Адміністрації Держспецтрансслужби присвоюється первинне військове звання - ”лейтенант”.  1. Умови прийому на кафедру військової підготовки спеціалістів

Держспецтрансслужби

2.1. На перший курс КВПС Держспецтрансслужби приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту та виявили бажання служити у Держспецтрансслужбі та органах військових сполучень Збройних Сил України, відповідають встановленим вимогам проходження військової служби згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» (із змінами), Указу Президента України від 10 грудня
2008 року № 1153/2008 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», Указу Президента України від 3 лютого 2009 року № 60/2009 ”Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту”:

з числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби;

з числа військовослужбовців та військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 23 років.

2.2. КВПС Держспецтрансслужби здійснює підготовку офіцерів для структурних підрозділів Держспецтрансслужби та органів військових сполучень Збройних Сил України за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”Бакалавр” з терміном навчання 4 роки на основі конкурсного відбору із найбільш підготовленої до навчання молоді за напрямами (спеціальностями), зазначеними в таблиці 1.


Таблиця 1

^ Напрям підготовки

Спеціальність

Військово-облікова спеціальність (ВОС)

6.060101 Будівництво

Мости і транспортні

тунелі

170202 (застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи)

6.070108 Залізничні споруди та колійне господарство

Залізничні споруди та колійне господарство

170201 (застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва на об’єктах національної транспортної системи)

6.050503 Машинобудування

Підйомно–транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

170203 (застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва на об’єктах національної транспортної системи)

6.070101 Транспортні технології (залізничний транспорт)

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

260101 (організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом)


2.3. Організацію прийому на КВПС Держспецтрансслужби здійснює відбіркова комісія, склад якої затверджується ректором університету. Відбіркова комісія очолюється начальником КВПС Держспецтрансслужби та представляє собою функціональний підрозділ приймальної комісії університету.


  1. Порядок проведення відбору кандидатів на навчання

на кафедру військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби


3.1. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до КВПС Держспецтрансслужби університету, яка здійснює підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу. Приймальна комісія університету проводить прийом документів вступників зазначених категорій до 20 липня 2012 року.

Професійний психологічний відбір, оцінка рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською комісією вступників на КВПС Держспецтрансслужби, які передбачені наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 «Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України» (із змінами), а також вступні випробування для осіб, які зазначені у пункті 4.8 цих Особливостей правил прийому, проводяться з 20 липня
2012 року.

Зарахування вступників на КВПС Держспецтрансслужби здійснюється не пізніше 1 серпня 2012 року.

3.2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, а також документи, які підтверджують право на пільги при зарахуванні, вступник подає особисто до приймальної комісії після прибуття до університету.

3.3. Відбіркова комісія, не пізніше як у тижневий строк після реєстрації документів розглядає документи кандидатів та приймає рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову із зазначенням причин у повідомленні.

3.4. Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальник КВПС Держспецтрансслужби повідомляє кандидатів до 20 липня 2012 року особисто та через районні (міські) військові комісаріати.

Кандидати з числа цивільної молоді прибувають до університету у термін, вказаний у виклику районними (міськими) військовими комісаріатами.


4. Підготовка, організація та проведення конкурсного

відбору на навчання. Зарахування на кафедру військової

підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби

4.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до КВПС Держспецтрансслужби для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів за переліком, що наведений в таблиці 2. Профільним предметом при вступі до КВПС Держспецтрансслужби є математика.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів: не нижче 124 - з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 - з математики.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних предметів нижче 124 балів за умови, що кількість балів з математики становить не нижче 170 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на КВПС Держспецтрансслужби, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього балу документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбаченими цими Особливостями правил прийому. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".


Таблиця 2

^ Напрям підготовки

Спеціальність

Назва конкурсних предметів

6.060101 Будівництво

Мости і транспортні

тунелі

українська мова та література,

математика (профільний),

фізика або хімія

6.070108 Залізничні споруди та колійне господарство

Залізничні споруди та колійне господарство

українська мова та література,

математика (профільний),

фізика або іноземна мова

6.050503 Машинобудування

Підйомно–транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

українська мова та література,

математика (профільний),

фізика або хімія

6.070101 Транспортні технології (залізничний транспорт)

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

українська мова та література,

математика (профільний),

фізика або іноземна мова


Вступники, які виявили бажання навчатися на КВПС Держспецтрансслужби проходять професійний психологічний відбір та медичне обстеження, а також оцінюється рівень їх фізичної підготовки.

4.2. До вступних екзаменів допускаються лише вступники, зазначені у пункті 4.8. даних Особливостей правил прийому.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено нижче встановлених цими Особливостями правил прийому балів (за шкалою від 100 до 200 балів) до участі у конкурсі не допускаються.

4.4. Медичний огляд кандидатів проводиться відповідно до наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України» (зі змінами) в полікліниці університету.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на військово-лікарську комісію у зазначений за розкладом час, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

Військово-лікарська комісія не передбачає лікувальних заходів.

За результатами медичного огляду вступника робиться висновок стосовно його відповідності до навчання – «придатний» або «непридатний».

При наявності висновку «непридатний» вступник із числа кандидатів для вступу відраховується. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляються окремим протоколом.

4.5. Професійний психологічний відбір проводиться згідно з «Інструкцією з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів», затверджених наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року
№355. Професійний психологічний відбір проводиться виявлення конкретних якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання, оволодіння обраною військовою спеціальністю та ефективного застосування одержаних знань у майбутній військово-професійній діяльності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється фахівцями в галузі професійного психологічного відбору при проведенні вступних випробувань.

Психологічне обстеження вступників за їх індивідуальними психологічними якостями оцінюється як «придатний» або «непридатний» (додаток 1).

Кандидати, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів до вступу відраховуються. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом.

4.6. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ: підтягування на поперечині (на кількість разів), біг 100 м, біг 3 км;

Форма одягу для виконання вправ:

для цивільної молоді - спортивна;

для військовослужбовців - № 3.

Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не допускається.

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу оцінюється як «залік» або «незалік». Результати виконання трьох фізичних вправ переводяться в бали (додаток 2). Максимальна сума балів - 70. Для
отримання оцінки «залік» абітурієнту необхідно набрати не менше 35 балів (отримати оцінку «задовільно» з кожної вправи).

У разі отримання оцінки «незалік» вступник із числа кандидатів на навчання до КВПС Держспецтрансслужби відраховується. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів, які не набрали відповідної кількості балів оформляється окремим протоколом.

4.7. Особи, які успішно пройшли професійний психологічний відбір, оцінювання рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарської комісією допускаються до участі у конкурсі.

4.8. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять строкову військову службу, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленого Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

Зараховуються до університету особи із списку рекомендованих, які подали до приймальної комісії оригінали документа про освіту та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.9. ^ За результатами співбесіди за умови подання сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з оцінками не нижче передбачених цими Особливостями правил прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), зараховуються:

особи, яким законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами) надано таке право.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали до приймальної комісії сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти.

4.10. ^ Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

Зараховуються до КВПС Держспецтрансслужби за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад з математики.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики до конкурсного бала зараховується при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатковий бал.

Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами І ступеня, - 50 балів;

особам, нагородженим дипломами ІІ ступеня, - 40 балів;

особам, нагородженим дипломами ІІІ ступеня, - 30 балів.

Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасникам міжнародних олімпіад з математики, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.11. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети до вузівської підготовки) університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до КВПС Держспецтрансслужби додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

4.12. Норма, яка визначена пунктом 4.11 цього розділу, поширюється на випускників системи довузівської підготовки в рік вступу, які виконали весь навчальний план запланований за програмою курсів (обсяг навчальних годин не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців). За результатами підсумкової атестації, по закінченню підготовчих курсів, випускник отримує довідку, яку він подає до приймальної комісії університету разом з іншими документами в терміни установленими правилами прийому до університету. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 4.11. нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією університету до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

4.13. Поза конкурсом подання сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) з оцінками не нижче передбачених цими Особливостями правил прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), зараховуються :

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського» (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків відповідно до Указу Президента України
від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення їх військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві ”Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»);

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить університет) не нижче встановленої цими Особливостями правил прийому мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

Кількість місць для осіб, визначених у цьому пункті, встановлено приймальною комісією університету за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і становить не більше 25% обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності) університету.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених цим пунктом, відбувається відповідно до конкурсного бала вступника.

4.14. Право на першочергове зарахування до КВПС Держспецтрансслужби мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до КВПС Держспецтрансслужби;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на базі повної загальної середньої освіти;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до університету.

4.15. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 4.14 цих Особливостей правил прийому.

  1   2   3

Схожі:

М.І. Мальков \" \" 2011 року iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
М.І. Мальков \" \" 2011 року icon«затверджено»
України №501 від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року, І надано статусу національного відповідно до Указу Президента...
М.І. Мальков \" \" 2011 року icon«затверджено»
України №501 від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року, І надано статусу національного відповідно до Указу Президента...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconТ. М. Бойчук І. Д. Шкробанець 2011 року 2011 року календарний план

М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №445 Про проведення і-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 2011 року «Про проведення Всеукраїнської...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №14 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» у 2011/2012 навчальному році
«Учитель року – 2011», наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №14 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» у 2011/2012 навчальному році
«Учитель року – 2011», наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №14 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» у 2011/2012 навчальному році
«Учитель року – 2011», наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи