М.І. Мальков \" \" 2011 року icon

М.І. Мальков " " 2011 року
Скачати 425.54 Kb.
НазваМ.І. Мальков " " 2011 року
Сторінка2/3
Дата08.10.2012
Розмір425.54 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

5. Загальні умови


5.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до університету, а не пройшли за конкурсом.

5.2. Усі спірні питання, що пов’язані з прийомом до КВПС Держспецтрансслужби, вирішує приймальна комісія на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою для видання відповідного наказу ректором університету. КВПС Держспецтрасслужби зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльністю, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності).

Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, кількість місць оприлюднена на сайті www.diit.edu.ua.

5.3. Контроль за дотриманням Особливостей правил прийому на КВПС Держспецтрансслужби здійснюється Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


Начальник кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби


професор А. В. Радкевич


”____” ______________ 2011 року


”Погоджено”

Перший проректор, проректор

з навчальної роботи Б. Є. Боднар


Відповідальний секретар

приймальної комісії О.М. Гулівець

Додаток № 1

Порядок визначення оцінки

за результатами застосування психодіагностичного інструментарію при наборі кандидатів в курсанти кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби


При кількісній оцінці рівня нервово – психічної стійкості кандидатів за комплексним використанням тестових методик «ХАО-НПН» і «ПДТ» необхідно керуватися даними, викладеними в таблицях 1.1., 1.2., 1.3.

В якості базової основи для оцінки є показники тесту «ХАО-НПН». В разі заполучення результатів за цим тестом, які відносяться до категорії «незадовільно», необхідно проаналізувати матеріали тесту «ПДТ». При цьому, в разі наявності результатів за однією та більше шкал психодіагностичного тесту «ПДТ» (які приведені в таблиці 1.3.) за значеннями 9 і більше стенів, загальний висновок по критерію визначення рівня нервово – психічної стійкості вважається незадовільним. В даному випадку застосування анкети «Прогноз» при податкових обстеженнях на кінцевий висновок не впливає.


Таблиця 1.1.

^ Нормативні оцінки шкал тесту

«Характеріологічні акцентуації особливості

нервово – психічна нестабільність» (ХАО-НПН)


^ Стандартні бали (стени) →

Тип акцентуації ↓


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

1 - Екстра-інтроверсія

(Е-1)

7 і менше

8-10

11-13

14-17

18-20

21-22

23-24

25-26

27-28

29 і більше

2 – Експлозивна форма

(ЕФ)

0-1

2

3-4

5-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-21

22 і більше

3 – Психастенічна форма

(ПФ)

0

1

2-3

4-5

6-8

9-11

12-14

15-17

18-20

21 і більше

4 – Шизоїдна форма

(ШФ)

0

1-2

3

4-5

6-7

8-9

10

11-12

13-14

15 і більше

5 – Істероїдна форма

(ІФ)

0-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21 і більше

6 – Шкала загальної НПН

0-1

2-3

4-8

9-14

15-19

20-25

26-31

32-36

37-42

43 і більше


В тих випадках, коли результати обстеження за тестом «ХАО – НПН» ненадійні, в якості додаткової (дублюючої) методики використовувати анкету «Прогноз» (дані в таблиці 1.4.). За результатами її застосування (з підтвердженням даних тестом «ПДТ») здійснюється висновок про рівень нервово – психічної стійкості.

При кількісній оцінці спроможності до навчання кандидатів за комплексним використанням тестових методик «Равена матриці прогресивні» і «Амтхауера інтелекту структури тест AIST-AR» необхідно керуватися даними таблиць 1.5., 1.6.

В якості базової основи для оцінки є показники тесту «Равена матриці прогресивні». В разі заполучення результатів за цим тестом, які відносяться до категорії «незадовільно» (рейтинг-бал менше 35 балів), необхідно проаналізувати матеріали тесті «AIST-AR». При цьому, в разі заполучення показника за таблицею 1.6 рейтинг – балу менше чим 35 балів, загальний висновок по критерію визначення оцінки спроможності до навчання вважається незадовільним.

^ Таблиця 1.2.

Характеристика рівнів

нервово – психічної стійкості за тестом «ХАО-НПН»


Первинне значення за школою НПН (в сирих балах)

Оцінка результатів в стандартних балах (стенах)

Категорія по ознаці невро-

психічної стійкості


ПРИМІТКА

0 – 1

2

висока
2 – 3

2

висока
4 – 8

3

добра
9 – 14

4

добра
15 – 19

5

добра
20 – 25

6

задовільна
26 – 31

7

задовільна
32 – 36

8

умовно задовільна

Див. примітку №3

37 – 42

9

незадовільна
42 і більше

10

незадовільна
Примітки: 1.- Результат оцінюється по дихотомічній шкалі відповідей
( «згоден», «незгоден» з ствердженням опитувальника);

2.- При первинних показниках шкали надійності 10 і більше балів результати тестування є надійними;

3.- При наявності акцентуації ( 9 і більше стенів) хоча за однією з шкал ЕФ, ПФ чи ШФ категорія по ознаці нервово – психічної стійкості є незадовільною.


^ Таблиця 1.3.

Нормативні оцінки шкал

«Психодіагностичного тесту» (ПДТ)^ Стандартні бали (стени) →

Шкали ↓


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

1 – шкала невротизму

(НЕВ)

0

1

2

3-5

6-7

8-10

11-13

14-17

18

19 і більше

^ 2 – шкала психотизму

(ПСХ)

0

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13

14-15

16 і більше

^ 3 – шкала депресії

(ДЕП)

0

1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-12

13-14

15-16

17 і більше

^ 4 – шкала психічної нестійкості (ПСН)

0

1

2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15 і більше

^ 5 – шкала асоціальності

(АСЦ)

0

1

2

3-4

5

6

7-8

9

10

11 і більше


Примітка: 1.- Наявність результатів 9 і більше стенів по одній (або більше) шкалах тесту «ПДТ» підтверджуються незадовільні висновки тесту «ХАО-НПН».

2.- В разі не підтвердження тестом «ПДТ» результатів обстеження за тестом «ХАО-НПН» - загальний висновок по визначенню рівня нервово – психічної стійкості є позитивним.

3.- В таблиці 1.3. приведені не все шкали тесту «ПДТ», а лише ті, за якими здійснюється висновки про рівень нервово психічної стійкості.


^ Таблиця 1.4.

Характеристика рівнів нервово – психічної

стійкості за даними анкети «ПРОГНОЗ»


^ Первинне значення за шкалою (сирі бали)

Оцінка результатів по шкалі степенів

Категорія нервово - психічної стійкості

ПРОГНОЗ

1

2

3

4

0

1

висока

сприятливий

1

2

висока

сприятливий

2 – 4

3

висока

сприятливий

1

2

3

4

5 – 8

4

добра

сприятливий

9 – 11

5

добра

сприятливий

12 – 14

6

задовільна

сприятливий

15 – 18

7

задовільна

сприятливий

19 – 22

8

задовільна

сприятливий

23 - 25

9

незадовільна

несприятливий

26 і більше

10

незадовільна

несприятливийПримітки: 1.- Результат оцінюється по дихотомічній шкалі відповідей
( «згоден», «незгоден» з ствердженням опитувальника);

2.- При первинних показниках шкали щирості 11 і більше балів результати тестування є ненадійними.


^ Таблиця 1.5.

Нормативні оцінки шкал тесту

«Равена матриці прогресивні»^ Стандартні бали

(стени)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показники

в сирих балах

0-119

120-149

150-169

170-199

200-217

218-239

240-259

260-275

276-289

290-311

Показники

рейтинг - балу

5

20

30

37

43

48

54

60

67

70
1   2   3

Схожі:

М.І. Мальков \" \" 2011 року iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
М.І. Мальков \" \" 2011 року icon«затверджено»
України №501 від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року, І надано статусу національного відповідно до Указу Президента...
М.І. Мальков \" \" 2011 року icon«затверджено»
України №501 від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року, І надано статусу національного відповідно до Указу Президента...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconТ. М. Бойчук І. Д. Шкробанець 2011 року 2011 року календарний план

М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №445 Про проведення і-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 навчального року
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 2011 року «Про проведення Всеукраїнської...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №14 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» у 2011/2012 навчальному році
«Учитель року – 2011», наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №14 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» у 2011/2012 навчальному році
«Учитель року – 2011», наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
М.І. Мальков \" \" 2011 року iconНаказ №14 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» у 2011/2012 навчальному році
«Учитель року – 2011», наказу Міністерства освіти І науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи