Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року icon

Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року
НазваРезультати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року
Сторінка1/4
Дата22.09.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 1.06.2010 року по 31.05 2011 року


Всього викладачів у списку –369 чол.

Не подали інформацію без поважних причин–5 чол.:

Ратинський В.В. – асистент кафедри фінансів, обліку і контролю,

Савків Г.В. – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій,

Заблоцький О.Ю. – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій,

Лобур Т.Б. - старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж;

Байсарович І.М. - старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій .

З поважних причин – 3 чол.

Аналіз приведено для 369 чол.

- професорів –41 чол., 11,11 %;

  • доцентів –170 чол., 46,07 %;

  • старших викладачів –93 чол., 25,2 %;

  • асистентів – 65 чол., 17,61 %.

Крок обчислення для віднесення до певної групи за кількістю набраних балів – 500 балів. Роботу викладачів оцінено в цілому по 5 бальній шкалі:

погано, задовільно, добре, дуже добре, відмінно.

Розподіл кількості науково-педагогічних працівників ТНТУ по факультетах відповідно до набраних за результатами обчислення рейтингу балів приведено у табл.1 і на рис.1а, б.

Таблиця 1з/п

Оцін-ка

бали

Факультети, (всього 370 чол.)

Всьо-го,

чол.

%

ЕМФ 26

ФРК 30

ФКТ 38

ФІС 47

ФХВ 52

МТФ

48

ФБВ

35

ФПД 50

ФРІ

43

1

погано

<500

-

-

3

3

1

1

-

3

-

11

2,98

2

500-1000

2

1

2

3

1

2

2

2

-

15

4,06

3

Задо-вільно

1000-1500

8

10

11

12

13

8

5

3

20

90

24,39

4

добре

1500-2000

11

13

12

14

14

12

5

8

10

99

26,83

5

дуже добре

2000-2500

4

1

5

6

8

7

10

6

8

55

14,90

6

2500-3000

1

3

3

6

6

5

2

14

4

44

11,94

7

відмінно

3000-3500

-

2

-

-

3

2

6

8

1

22

5,97

8

3500-4000

-

-

-

2

3

6

1

-

-

12

3,25

9

4000-4500

-

-

2

-

-

4

3

3

-

12

3,25

10

4500-5000

-

-

-

-

2

-

-

2

-

4

1,08

11

5000-5500

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

0,27
5500-6000

-

-

-

1

1

-

1
-

3

0,81

12

6000-6500

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

0,27

Порівняно з попереднім роком значно зросла кількість осіб, які набрали більше 4000 балів – з 4 до 21, що може свідчити і як активізацію зусиль викладачів, і як завищення кількості балів за різні види робіт.

Узагальнені дані за результатами роботи НПП факультетів приведено в табл.2.

Таблиця 2

Місце


Факультет, чол.

Відмінно

Дуже добре і добре

Задовільно і погано

Чол./ %

1.

ФПД, 50

14/28,0

28/56,0

8/16,0

2.

ФБВ, 35

11/31,42

17/48,58

7/20,00

3.

МТФ, 48

13/27,08

24/50,0

11/22,92

4.

ФХВ, 52)

9/17,30

28/53,84

14/27,86

5.

ФРК, 30

2/6,67

17/56,67

11/36,67

6.

ФІС, 47

3/6,38

26/55,31

17/38,31

7.

ЕМФ, 26

0/0

16/61,54

10/38,46

8.

ФКТ, 38

2/5,26

20/52,63

16/42,11

9.

ФРІ, 43

1/2,33

22/51,16

20/46,51
Місце

(2008/09;

2009/10н.р.)

Факультет, чол.

Відмінно, дуже добре і добре (чол./%)

^ Задовільно і погано

(чол./%)

1. (1,1)

ФПД, 50

42/84,00

8/16,00

2. (5,4)

ФБВ, 36

28/80,00

7/20,00

3. (2,2)

МТФ, 48

37/77,08

11/22,92

4. (4,3)

ФХВ, 52

37/72,54

15/27,86

5. (7,5)

ФРК, 30

19/63,33

11/36,67

6. (6,7)

ФІС, 47

29/61,69

18/38,31

7. (8,6)

ЕМФ, 26

16/61,54

10/38,46

8. (3,8)

ФКТ, 38

22/57,89

16/42,11

9.

ФРІ, 43

23/53,49

20/46,51


Втретє перше місце посів ФПД (декан Ціх Г.В.), стабільно у трійці МТФ (декан Пиндус Ю.І.), з 5 на 2 місце перемістився ФБВ (декан Дудкін П.Д.).


Серед деканів найкращих показників досягли:


1. Декан ФХВ д.б.н., проф. Юкало В.Г. 4671 балів.

2. Декан ФКТ д.т.н., проф. Стухляк П.Д. 4498 балів.

3. Декан МТФ к.т.н., доц. Пиндус Ю.І. 4107 балів.

4. Декан ФБВ к.е.н., доц. Дудкін П.Д. 4079 балів.


Рейтинг завідувачів кафедрами.

Аналіз роботи завідувачів кафедрами приведено в табл. 3

Таблиця 3з/п

Оцін-ка

бали

Факультети, (всього 34чол)

^ Всього,

чол.

%

ЕМФ 4

ФРК 3

ФКТ 3

ФІС 5

ФХВ 5

МТФ4

ФБВ3

ФПД 4

ФРІ 3

1

погано

<500

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1 (не врах.)

2,86

2

500-1000

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2,86

3

Задові-льно

1000-1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

добре

1500-2000

1

-

-

-

1

-

1

-

-

3

8,57

5

дуже добре

2000-2500

2
1

1

-

-

-

-

-

4

11,43

6

2500-3000

1

2

1

-

1

-

-

3

2

10

28,57

7

відмінно

3000-3500

-

1

-

1

1

-

-

-

1

4

11,43

8

3500-4000

-

-

-

1

-

1

-

-

-

2

5,71

9

4000-4500

-

-

1

-

-

2

1

-

-

4

11,43

10

4500-5000

-

-

-

-

1

-

-

1

-

2

5,71

11

5000-5500

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

2,86

12
5500-6000

-

-

-

1

1

-

1

-

-

3

8,57


Більше 2500 балів набрали 74,28% завідувачів кафедрами. Кращі серед них, які отримали більше 3500 балів:

1. К.т.н., доц. Закалов О.В. 5855 балів.

2. Д.е.н., проф. Андрушків Б.М. 5813 балів.

3. Д.т.н., доц. Лупенко С.А. 5505 балів.

^ 4. Д.т.н., проф. Гевко Б.М. 5196 балів.

5. Д.б.н., проф. Юкало В.Г. 4671 балів.

6. Д.т.н., проф. Рогатинський Р.М. 4625 балів.

7. Д.т.н., проф. Стухляк П.Д. 4498 балів.

8. Д.е.н., проф. Кирич Н.Б. 4386 балів.

9. Д.т.н., проф. Луців І.В. 4305 балів.

^ 10. Д.т.н., проф. Підгурський М.І. 4114 балів.

11. К.т.н., доц. Мацюк О.В. 3894 балів.

12. Д.т.н., проф. Пилипець М.І. 3684 балів.


Рейтинг кафедр

В табл.5 приведено рейтинг кафедр відповідно до середнього балу викладачів.

Таблиця 4


Місце

Кафедра

Сер.

бал

Місце

Кафедра

Сер.

бал

1 (10,2)

Менеджменту підприємницької діяльності

3434

19 (16,13)

Фізики

1925

2 (1,3-5)

Будівельної механіки

3076

20 (29, 23)

Комп’ютерних наук

1906

3 (4,6-7)

Обладнання харчових виробництв

2914

21 (12, 33)

Конструювання верстатів, інструментів і машин

1871

4 (7,12))

Промислового маркетингу

2831

22 (22,15)

Систем електроспоживання та комп. технологій в ен.

1838

5 (2,3-5)

Комп’ютерних технологій в машинобудуванні

2648

23 (30,20-22)

Фізичного виховання і спорту

1809

6 (8,16-17)

Технології та обладнання зварювального виробництва

2549

24 (28,)

Радіотехнічних систем

1764

7 (15, 9))

Економічної кібернетики

2429

25 (31, 28)

Українознавства і філософії

1683

8 (3)

Програмної інженерії

2361

26 (24, 6-7)

Математичних методів в інженерії

1678

9 (9,3-5)

Психології у виробничій сфері

2330

27 (32,25-27)

Електротехніки

1568

10 (6,10))

Державного управління та економіки

2318

28 (20,34)

Вищої математики

1558

11 (25,1)

Технології машинобудування та автомобілів

2282

29 (33,31)

Іноземних мов

1529

12 (5,8)

Фінансів, обліку і контролю

2214

30 (17,14)

Комп’ютерно-інтегрованих технологій

1505

13 (11,11)

Технічної механіки і с/г машинобудування

2179

31 (26,20-22)

Енергозбереження та енергетичного менеджменту

1486

14 (18)

Комп’ютерних систем та мереж

2118

32 (35,20-22)

Світлотехніки

1440

15 (13, 19)

Менедж.менту у виробничій сфері

2082

33 (27, 24)

Приладів та контрольно-вимірювальних систем

1416

16 (14,18)

Автоматизації технологічних процесів у виробництві

2056

34 (21, 25-27)

Графічного моделювання

1391

17 (19,29)

Харчової біотехнології і хімії

2026

35 (34, 30)

Інформатики і математичного моделюван.

1272

18 (23,25-27)

Біотехнічних систем

1937

  1   2   3   4

Схожі:

Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconПро організацію рейтингового оцінювання у Донецькому державному університеті управління
З метою забезпечення умов розвитку кадрового потенціалу університету, об`єктивності та прозорості оцінювання діяльності науково-педагогічних...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconПро організацію рейтингового оцінювання у Донецькому державному університеті управління
З метою забезпечення умов розвитку кадрового потенціалу університету, об`єктивності та прозорості оцінювання діяльності науково-педагогічних...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconНаказ №294 Про впровадження системи рейтингового оцінювання у Дондуу
З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconПоложення про конкурс науковців Львівського національного університету імені Івана Франка на здобуття почесних звань " Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету"
Молодий науковець року Університету” проводиться серед наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів І аспірантів Університету....
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Ичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconНаказ №1185 Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів у 2008/09 навчальному та 2009 календарному роках
України та її інтеграції в європейське І світове освітнє співтовариство на період до 2010 року для забезпечення впровадження системи...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconПоложення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів
До впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,...
Результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 06. 2010 року по 31. 05 2011 року iconЛист-подання
Кращий науковець року” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи