Програма XIV наукової конференції icon

Програма XIV наукової конференції
Скачати 213.74 Kb.
НазваПрограма XIV наукової конференції
Дата22.09.2012
Розмір213.74 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Тернопільський національний технічний університет

імені Івана ПулюяПРОГРАМА
XIV
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

27-28 жовтня 2010 року


Т


ЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Голова: П. Ясній – д.т.н., проф., ректор.

Заступник голови: Р. Рогатинський – д.т.н., проф.

Вчений секретар: В.Дзюра – к.т.н., ст. викл.

Члени: д.ф-м.н., проф. О.Шаблій, д.т.н., проф. І. Луців, д.т.н., проф. В.Андрійчук, д.е.н., проф. Б.Андрушків, д.п.н., проф. Н.Буняк, д.т.н., проф. Б.Гевко, д.ф.-м.н., проф. Л.Дідух. к.ф.н., доц. А. Довгань, д.т.н., проф. П.Євтух, к.т.н., доц. О.Закалов, д.е.н., доц. Н.Кирич, д.ф.-м.н., проф. В.Кривень, к.п.н., доц. В.Кухарська, к.ф.н., проф. В. Лобас, к.т.н., доц. А.Лупенко, к.т.н., доц. С.Мацюк, к.ф.н., проф. В. Ніконенко, к.т.н., доц. М.Паламар, д.т.н., проф. М.Підгурський, к.т.н., доц. А.Пік, д.т.н., проф. М.Пилипець, д.т.н., проф. М. Приймак, к.т.н., проф. Я.Проць, д.т.н., проф. Т.Рибак, д.т.н., проф. П.Стухляк, д.іст.н., доц. Я. Стоцький, к.е.н.. проф. Р.Федорович, к.ф.-м.н., доц. Б.Шелестовський, д.б.н., проф. В. Юкало, д.т.н., доц. Б.Яворський, нач. ЦМС к.т.н., доц. В.Лазарюк, нач. відділу ПЛІР О.Дубик.


^ Адреса оргкомітету: ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001,

тел. (0352) 251686, факс (0352) 254983

E-mail: volodymyrdzyura@gmail.com


НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


 • Математичне моделювання і механіка.

 • Машинобудування.

 • Інформаційні технології.

 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.

 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.

 • Електротехніка та світлотехніка.

 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій.

 • Математика.

 • Фізика.

 • Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.

 • Обладнання харчових виробництв.

 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.

 • Економіка та підприємництво.

 • Гуманітарні науки.Регламент роботи конференції:


27 жовтня 2010 року


13.00 – 13.10

відкриття конференції

вул. Руська, 56, корпус №2, (ауд. 79)

13.10 – 15.30

пленарні доповіді

вул. Руська, 56, корпус №2, (ауд. 79)

15.30 – 18.00

робота по секціях

28 жовтня 2010 року


15.00 – 17.00

робота по секціях
17.00 – 17.30

підведення підсумків


Пленарне засідання 27 жовтня 2010 р.

(корпус №2, ауд. №79, вул. Руська. 56).


Вітальне слово ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя докт. тех. наук, професора П.В. Яснія.


Виступи (регламент 20 хв.):


 1. 13.10 – 13.40

П. Марущак, Д. Баран, Р. Біщак, І. Окіпний

Стадійність Зародження множинних дефектів

за умов малоциклової втоми


 1. 13.40 – 14.10

Ю. Скоренький, Ю.Нікіфоров, А. Пундик

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


 1. 14.10 – 14.40

Б. Яворський, Ю. Промович

МАТИМАТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ В ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ З ПІДВИЩЕНОЮ ВІРОГІДНІСТЮ


 1. 14.40 – 15.10

М. Петрик, Д. Михалик

Моделювання компетитивного переносу в неоднорідному середовищі мікропористої структури 1. 15.10 – 15.40

М. Зайлик

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК


Секція: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА

Керівники: проф. О.Шаблій, проф. В.Кривень, доц. М.Михайлишин

Секретар: асист. Д. Михалик


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 70, корпус №2)


 1. І. Габрусєва

ВПЛИВ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ШАРІ ПРИ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЖОРСТКИМ ШТАМПОМ ДЛЯ ВИПАДКУ ПРУЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРЕЛОАРА


 1. М. Михайлишин, Б. Головатий

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В КРУГЛИХ ДИСКАХ ПРИ НАПЛАВЛЮВАННІ ЇХНЬОЇ ЗОВНІШНЬОЇ КРОМКИ


 1. О.Децик, Г. Семенишин,

НЕСТАЦІОНАРНЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ЇЇ ЛОКАЛЬНОМУ ПОВЕРХНЕВОМУ НАГРІВІ


 1. М. Михайлишин, В. Михайлишин

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ І НАПРУЖЕНЬ В РЕЗУЛЬТАТІ ІНДУКЦІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ КРУГЛИХ ДИСКІВ З ВРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ


 1. Д. Михалик

Моделювання компетитивного переносу в неоднорідному середовищі мікропористої структури 1. М. Петрик

математична ідентифікація кінетичних
параметрів масопереносу


 1. О. Шкодзінський, Г. Козбур

ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ, НАВАНТАЖЕНОЇ ВНУТРІШНІМ ТИСКОМ q

ТА РОЗТЯГУЮЧИМ ЗУСИЛЛЯМ N


 1. О. Шаблій, Л. Цимбалюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ КРУГЛИХ ДИСКІВ

Секція: МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівники: проф. І. Луців, проф. Б. Гевко, проф. М. Пилипець

Секретар: доц. В. Васильків


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 105, корпус №2)


 1. Б. Бригадир, С. Пилипець

ЗМІЦНЕННЯ ВАЖКОНАВАНТАЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН


 1. В. Васильків, Д. Радик

ПОШУК РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ УНІФІКАЦІЙНОГО СИНТЕЗУ


 1. Іг. Гевко

СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГНУЧКИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ


 1. Б. Гевко, О. Олексишин

НОВИЙ ТИП ГНУЧКОГО КОНВЕЄРА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ


 1. В Диня

СПОСІБИ ОБРОБЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС З ВНУТРІШНІМ ЕЛІПТИЧНИМ ЗАЧЕПЛЕННЯМ


 1. Р. Івасечко

ДОРН ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ГАРТОВАНИХ ШПОНКОВИХ ПОВЕРХОНЬ


 1. Ю. Капаціла

РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ


 1. Б. Капаціла

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ВІБРОАБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ


 1. М. Квас

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ СФЕРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ 1. Р. Комар

ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ У ПРИВОДІ ІЗ ЗАПОБІЖНО-КОМПЕНСУЮЧОЮ МУФТОЮ


 1. Н. Кравець

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИКИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ФЛАКОНА ВЗДОВЖ КОСОЇ НАПРЯМНОЇ


 1. Н. Кравець, Р. Івасечко

КОНВЕЄР ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ В БАНКИ


 1. П. Кривий, В. Крупа, Є. Горлій

Визначення конструкторсько-технологічних параметрів багато різцевих розточних головок з одночасним поділом товщини та ширини зрізуваного шару


 1. І. Логуш, О.Фльонц

ВЕРСТАТ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ НОЖОВИХ БЛОКІВ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ ГЛАДКОЇ КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ НА СМУГИ


 1. І. Луців

АНАЛІЗ НЕРІВНОМІРНОСТІ АДАПТИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ РОБОТІ ВЕРСТАТНОГО ОСНАЩЕННЯ


 1. О. Лясота, М. Левкович

ОБРОБКА СФЕРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ В ОДИНИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ


 1. С. Панасюк

Механізм періодичної подачі заготовок в зону оброблення


 1. М. Пилипець

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ

ГВИНТОВИХ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН


 1. М. Пилипець, А. Гловин

МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ В СІЧЕНІ ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВИХ ДЕТАЛЕЙ


 1. М. Пилипець, П. Босюк

ПРОЦЕСИ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОКАТУВАННІ ВНУТРІШНІХ РІЗЬБОВИХ ПОВЕРХОНЬ 1. М. Пронкевич

ПЛАВАЮЧА ГОЛОВКА ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ДОВГОМІРНИХ ЗАГОТОВОК


 1. А. Саньоцький

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНЕРЦІЙНОГО МОМЕНТУ КАРДАННОЇ ПЕРЕДАЧІ


 1. Р. Хорошун

Пристрій для складання пруткових транспортерів


 1. В. Дзюра, О. Шевчук

ПРОТЯЖКА ДЛЯ ВИГОТВЛЕННЯ НАПІКРУГЛИХ ШВИНТОВИХ ШЛІЦЬОВИХ КАНАВОК


 1. П. Кривий, Н. Кашуба

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЧИСТОВОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ВІБРООБКОЧУВАННЯМ


 1. В.Васильків; О.Дудін

АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕБ 2.0 У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
 1. О.Зубченко, І.Зубченко

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ПРИВОДНИХ БАГАТОРЯДНИХ ЛАНЦЮГІВ


 1. А.Матвійчук

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОТРАКТОРНИХ ШИН ТА РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПОРІЗКИ


Секція: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Керівники: проф. М.Приймак, доц. С.Лупенко, доц. С.Мацюк

Секретар: доц. Н. Загородна


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 701, корпус №1)


 1. Боднарчук І.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ 1. Ю. Гладьо, О. Дуда

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ Й ОБЛІКУ ТЕЛЕМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Р. Драпак, М. Приймак

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ ТРАФІКІВ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ


 1. Н. Загородна, М. Фриз

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ГАЗОСПОЖИВАННЯ ЯК СТОХАСТИЧНО ПЕРІОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ


 1. О. Карнаухов, М. Приймак
^

СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДЛЯ УМОВ РИТМІКИ

 1. В. Ковбашин

ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БУДОВИ АКВОДІОКСОТРИЦІАНОКОМПЛЕКСІВ ВОЛЬФРАМУ (IV) ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ Kat3([WO2(CN)3H2O])2 (Kat=Ba2+, Ca2+, Mg2+)


 1. Р. Козак

До питання метрики якості програмного забезпечення

В. Крамар, С. Лупенко

ОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ


 1. Я. Литвиненко

ОГЛЯД МЕТОДІВ ПОШУКУ «РОЗЛАДКИ» ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ


 1. О. Маєвський, Г. Шимчук

ПРИЧИНИ ВТРАТ ДАНИХ ІЗ ЖОРСТКИХ ДИСКІВ


 1. О. Мацюк, Т. Лобур, Ю. Шилінська-Лобур

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ


 1. О.Мацюк, О.Назаревич, Г.Шимчук

Програмна реалізація задачі апроксимації законів розподілу кривиМИ Пірсона


 1. Т. Михайлович, М. Фриз

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ВОДОСПОЖИВАННЯ


 1. О. Назаревич

Виділення сезонного тренду як адитивної складової часового ряду газоспоживання


 1. М.Приймак, О.Мацюк, О.Маєвський

ОЦІНКА ГУСТИН ЙМОВІРНОСТЕЙ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ МЕТОДОМ ЇХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПОДАНЬ


 1. М. Приймак, Р.Сарабун

ОЦІНКА ЗМІННОГО ПЕРІОДУ ТА ЗМІННОЇ ЧАСТОТИ СЕРЦЕБИТТЯ ПАЦІЄНТІВ У РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУПАХ


 1. М. Приймак, С. Прошин

Марківські процеси як моделі реальних сигналів та явищ


 1. В. Савків, І. Козбур,

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПНЕВМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ І ВИМІРЮВАННЯ РОЗМІРІВ В БЕЗКОНТАКТНИХ СТРУМЕНЕВИХ ЗАХОПЛЮВАЧАХ


 1. М. Савчук

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ VISSIM


 1. Б. Хомів, С. Лупенко, О. Пастух

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ОПІНІЇ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У WEB-ДОКУМЕНТАХ


 1. Б. Млинко

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МЕТОДОМ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЇ


Секція: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Керівники: проф. Р.Рагатинський, проф. Т.Рибак

Секретар: доц. А. Бабій


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 74, корпус №2)


 1. А.Бабій, Т.Рибак

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ СИЛИ УДАРУ РІДИНИ ОБ СТІНКИ ПРЯМОКУТНОЇ ЄМНОСТІ ОБПРИСКУВАЧА ОПШ-2000-2


 1. С. Білик, В. Солтисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЯМОКОПАЧІВ


 1. С. Білик, В. Солтисюк

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ОЧИСНИХ РОТОРНИХ ДИСКІВ НАВІСНОГО КОРЕНЕЗБИРАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ


 1. М. Клендій, О. Клендій

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПАТРУБОК ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА


 1. Р. Любачівський

Гвинтовий змішувач з пересипом


 1. П. Попович, О. Цьонь, А. Дутка

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДОВГОВІЧНОСТІ МОБІЛЬНИХ С/Г МАШИН


 1. П. Попович, О. Цьонь
^

особливості ДОСЛІДЖЕНЬ характеристик втомного руйнування МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ РАМ С\Г машин

 1. П. Попович, Цьонь О.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ НЕСУЧИХ РАМ С\Г ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 1. Ч. Пулька, В. Сенчишин, О. Король, М. Шарик

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДУКЦІЙНОГО НАПЛАВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН З ВИКОРИСТАННЯМ ІНЕРЦІЙНИХ СИЛ (ВІБРАЦІЇ)


 1. В. Дзюра, Р. Романовський

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДЖИВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ В ГНУЧКИХ РУКАВАХ


 1. В. Солтисюк

Навісний ямокопач


 1. М. Цепенюк

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МЕХАНІЗМУ ПІДІЙМАННЯ СТРІЛИ РОТОРНОГО ЕКСКАВАТОРА


 1. І. Чвартацький, Р. Чвартацький

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ТА ЗМІШУВАННЯ КОРМІВ


 1. М. Підгурський, М. Сташків, Т. Довбуш, І. Тихий

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МІНІМУМУ ПОТЕНЦІАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЕФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧУВАНИХ СИСТЕМ


 1. О. Рогатинська, Л. Рогатинська

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РАБОТИ ШВИДКОХІДНИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ


Секція: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ

Керівники: проф. П. Ясній, проф. П. Стухляк, проф. М. Підгурський

Секретар: ст. викл. І. Окіпний


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 22, корпус № 2, вул. Руська, 56)


 1. П. Ясній, С. Федак, І. Шульган

дослідження Граничного стану структурно неоднорідного матеріалу з тріщиною за допомогою програмного комплексу ANSYS

 1. Д. Баран, П. Марущак, Р. Біщак, І. Окіпний

Стадійність Зародження множинних дефектів

за умов малоциклової втоми


 1. Р. Біщак, І. Окіпний, П. Марущак, І. Коноваленко

Вплив пластичного деформування та наводнювання

НА ПАРАМЕТРИ МАГНІТНОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ


 1. В. Гладьо, А. Собчак

КОРОЗІЙНА ПОШКОДЖУВАНІСТЬ СТАЛІ КОЛЕКТОРА ПАРОПЕРЕГРІВАЧА


 1. П. Марущак, В. Ясній, Н. Луцик

ОЦІНЮВАННЯ ГРАНИЧНОГО СТАНУ РОЛИКІВ МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК


 1. І. Окіпний, П. Марущак, Р. Біщак

ВПЛИВ ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ НА ТРИМКУ ЗДАТНІСТЬ СТАЛІ КОРПУСУ РЕАКТОРА


 1. О. Мильніков, М. Підгурський

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ В МІКРОЗОНАХ КОНТАКТІВ СКЛО-МЕТАЛ ТА СКЛО-СИТАЛОЦЕМЕНТ МЕТОДОМ ФОТОПРУЖНОСТІ


 1. І. Сименів

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ ПАР ГІДРОПРИВОДІВ ЗАТВОРІВ


 1. А. Сорочак, Ю. Пиндус

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ МАТЕРІАЛУ ОСЕЙ КОЛІСНИХ ПАР ЛОКОМОТИВІВ


 1. І. Ярема, П. Колибаб’юк, Ю. Наконечний, А. Антонов

ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ КУЛЬОВИХ КРАНІВ Ду-50 «GROVE» ШЛЯХОМ РЕСТАВРАЦІЇ КУЛІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ УЩІЛЬНЕНЬ


 1. Ю. Наконечний, І. Ярема, П. Колибаб’юк, Л. Бутковська

ПЛАСТМАСОВІ ЛОПАТКИ ТУРБОДЕТАНДЕРІВ: РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНЬ В ЗАМКОВІЙ ЧАСТИНІ


 1. Н.Шингера, Я. Ковальчук

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛІ ВСт3пс НА ДІЛЯНЦІ ТЕРМІЧНОГО ВПЛИВУ ВІД ЗВАРНОГО ШВА


Секція: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА

Керівники: проф. В. Андрійчук, проф. П.Євтух, доц. М. Ямко

Секретар: ст. викл. В. Коваль


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 106, корпус № 2)


 1. В. Андрійчук, С. Поталіцин, М. Наконечний

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА В СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛННЯ


 1. В. Закордонець, Н. Кутузова, М.Тарасенко

ВПЛИВ ТЕПЛОВОГО РОЗІГРІВУ ДЖОУЛЯ НА КВАНТОВУ ЕФЕКТИВНІСТЬ СВІТЛОДІОДІВ


 1. В. Коваль, А. Федусь

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ РІВНЯ ОСВІТЛЕНОСТІ ВІД СВІТИЛЬНИКІВ МІСЦЕВОГО ОСВІТЛЕННЯ


 1. В. Кузiв

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ДЛЯ ЗАТВЕРДІННЯ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТЬ


 1. М. Липовецький

Визначення коеФІЦІЄНТА кОРИСНОЇ ДІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА


 1. Я. Осадца

ГРАДУЮВАННЯ МАТРИЧНИХ ОПТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТА ФОТОКАМЕР НА ЇХ ОСНОВІ


 1. М. Тарасенко

ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНІСТЬ ТА ОКУПНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП


Секція: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ

Керівники: проф. Б. Яворський, доц. Р. Ткачук

Секретар: асист. М. Хвостівський


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 507, корпус № 9)


 1. М. Хвостівський, Л.Дедів

ВИКОРИСТАННЯ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДНОСТІ СИНФАЗНОГО АЛГОРИТМУ ОПРАЦЮВАННЯ електрокардіосигналів в системах голтерівського моніторингу


 1. В. Фалендиш, М. Бачинський

ТЕСТОВА ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РИТМОКАРДІОСИГНАЛУ з перехідним процесом при засинанні ЛЮДИНИ


 1. Р. Карпюк, М.Бачинський

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛОГОВОЇ ТА ЦИФРОВОЇ РЕНТГЕНОГРАФІЇ


 1. Н. Джичка

Математична модель голосного звуку людини

для задачі діагностування фонастенії


 1. О. Семчишин

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НЕЗАЛЕЖНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛІВ МАТЕРІ І ПЛОДУ


 1. Р. Ткачук, О. Корецька, Л. Лапшинська

ПРОТОТИП ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ

ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕЙРОТОКСИКАЦІЇ ЦНС ТА ПНС


 1. В. Дозорський, Г. Шадріна

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ КОРЕЛЬОВАНОСТІ ВОКАЛІЗОВАНИХ ФРИКАТИВНИХ ЗВУКІВ


 1. В. Забитівський, Є. Яворська

Метод визначення періоду корельованості електрокардіосигналу


 1. О. Гавришко, Г. Шадріна

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТАЛОГІЙ МОЗКУ


 1. Ю. Промович, М. Грушевець, О. Гевко

РОЗРОБКА ЛІНІЙНО-ІТЕРАЦІЙНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ЗАДАЧІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ В ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ


 1. І.Дедів

КРИТЕРІЙ ОЦІННЮВАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ СИГНАЛІВ ДИХАЛЬНИХ ШУМІВ


 1. Б. Ковалюк, В. Мочарський, Г. Шадріна

КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДИФІКОВАНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ ПІД ЧАС ІМПУЛЬСНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ


 1. В. Дунець, Є. Яворська

Спосіб дослідження змін електрокардіосигналу під впливом дозованого фізичного навантаження


Секція: МАТЕМАТИКА

Керівник: доц. Б.Шелестовський

Секретар: ст. викл. Г. Габрусєв


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 302, корпус № 1)


 1. О. Демчишин

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОСКОГО КУТА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧНИКА КЕЛІ-МЕНГЕРА


 1. Б. Окрепкий, А. Алілуйко

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАДАЧІ

ДЛЯ СИСТЕМИ ДВОХ КОНТАКТУЮЧИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


 1. Л. Романюк

ПОБУДОВА МЕТОДИК РОЗРАХУНКІВ ПЛОСКИХ ПРИМЕЖЕВИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ ОДНОПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ


 1. О. Самборська

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСКІНЧЕННИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ В ЗАДАЧАХ ПРО ВНУТРІШНЮ НЕСТІЙКІСТЬ КОМПОЗИТІВ


 1. Л. Стельмащук

Розв’язування інтегро-диференціальних рівнянь з вольтеровим інтегральним членом


 1. Л. Фурсевич

ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РІВНЯННЯ З ЗАТУХАЮЧОЮ ПАМ’ЯТТЮ


 1. М. Шелестовська

РОЗВ’ЯЗОК РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО ІЗОТРОПНОГО ПІВПРОСТОРУ ПРИ НЕІДЕАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМУ КОНТАКТІ


 1. Б. Шелестовський, Г. Габрусєв

НАБЛИЖЕНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ ПАРНИХ ТА ПОТРІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ ДЕФОРМІВНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА

Секція: ФІЗИКА

Керівники: проф. Л.Дідух, доц. Л.Скоренький

Секретар: асист. О. Маньовська


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 14, корпус №2, вул. Руська, 56)


 1. Л. Дідух, Ю. Скоренький, О. Крамар, Ю. Довгоп’ятий, С. Дубик

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ТА УМОВИ ПЕРЕХОДУ ДІЕЛЕКТРИК-МЕТАЛ В МАТЕРІАЛАХ З АНДЕРСОН-ГАББАРДІВСЬКИМИ ЦЕНТРАМИ


 1. Л. Дідух, О. Крамар, Ю. Довгоп’ятий

Новий варіант узагальненого наближення

Хартрі-Фока. II. Густина енергетичних станів

в моделі Хаббарда і полярній моделі


 1. Л.Дідух, О.Крамар, Ю.Скоренький, Ю.Довгоп’ятий, Ю. Дрогобицький

МЕТОД КАНОНІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ГАМІЛЬТОНІАН ПЕРІОДИЧНОЇ МОДЕЛІ АНДЕРСОНА


 1. Ю. Скоренький, Ю.Нікіфоров, А. Пундик

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


 1. Ю. Нікіфоров, О. Багрій-Заяць

МЕТОДИ ЛАЗЕРНОГО ВПЛИВУ НА РЕЧОВИНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ В ПРАКТИЦІ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ТА МЕДИЦИНІ


 1. А. Пундик

Методичні засади організації самостійної роботи студентів над курсом фізики


 1. Ю. Нікіфоров, О. Маньовська

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМО-ЕРС В АЛЮМІНІЄВІЙ МАТРИЦІ З ВВЕДЕНИМИ НАНОТРУБКАМИ


 1. Р. Гуль

ВПЛИВ ХЛОРУ ТА ВОДНЮ НА ПАРАМЕТРИ КОНТАКТІВ SnO-p-Si ОТРИМАНИХ методом СПРЕЙ-ТЕХНОЛОГІЇ


 1. О. Рокіцький, Н. Рокіцька, В. Шендеровський

Повернення до світлої ПАМ’ЯТІ Івана Пулюя


Секція: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ

Керівники: проф. В.Юкало, проф. О. Покотило

Секретар: ст. викл. Л. Сторож


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 27, корпус № 2)


 1. Л. Бейко

ЗБЕРІГАННЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ-ОСНОВНА ЗАДАЧА КОНСЕРВУВАННЯ


 1. О.Мельнічук, О. Гащук, В. Сельський

Дослідження ринку консервної галузі України та Тернопільської області


 1. І. Назарко

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК БІОЕТИЧНА ПЕРЕДУМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ЛЮДСТВА


 1. О. Покотило, М. Коваль, Х. Недошитко, В. Васьків

Жирнокислотний склад БАД “Альфа+омега” залежить від температурних умов і тривалості зберігання


 1. С. Тхорик

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КРОХМАЛЬНОЇ ПАТОКИ


 1. В. Червонюк

РЕЙТЕНГОВЕ ЗАНЯТТЯ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.


 1. В. Юкало, Л. Сторож, Ю. Галич

Диск-електрофорез казеїну в градієнтному гелі


Секція: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Керівники: доц. О. Закалов, проф. Мазяк

Секретар: доц. О. Лясота


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 33, корпус № 2)


 1. О. Лясота, О. Базар

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ


 1. Т. Вітенько, Т. Зарецька, Н. Чорній

ГІДРОДИНАМІЧНА КАВІТАЦІЯ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ


 1. С.Балабан, В.Куц, В. Каспрук, В.Чиж
^

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ

 1. В. Ворощук, М. Шинкарик, Л. Бринзей, О. Булянра

ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ РОБОТИ РОТОРНО-ВИХРОВОГО ЕМУЛЬСОРА


Секція: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Керівники: проф. Б.Андрушків, проф. Н.Кирич.

Секретар: доц. Ю. Вовк


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 304, корпус № 7)


 1. Т. Борисова

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ НА ТЕЛЕФОННУ ЛІНІЮ ЦЕНТРУ КОНСУЛЬТУВАННЯ МІГРАНТІВ


 1. І. Вовк

ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ РЕСУРСООЩАДНИХ СТРАТЕГІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ


 1. Ю. Вовк

СТАРТАП-ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ


 1. І. Сівчук

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. І. Стойко, Б. Паласюк
^

ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 1. Г. Нагорняк

ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЛІЦЕНЗІЙ НА ОБ’ЄКТИ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


 1. Г. Нагорняк

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ВАЖЛИВИЙ

НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Секція: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Керівники: проф. Р.Федорович, доц. Ціх Г.В.

Секретар: ст. викл. О. Гевко


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 111, корпус № 10)


 1. О. Бурліцька

КОНЦЕПЦІЯ МЕНЕДЖЕРИЗМУ ЯК НАПРЯМКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ


 1. О. Дячун

Характеристика бізнес-плану 1. Т. Кузь

МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ


 1. В. Левицький

Розвиток економічної теорії в сучасній Україні


 1. Г. Левчунь

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ


 1. О. Мазуренок

РОЛЬ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ


 1. Л. Малюта

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 1. Н. Мариненко

РОЗРОБЛЕННЯ ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНЦЕПЦІЯХ НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ


 1. І. Нагорняк

Особливості сучасних міжнародних економіних відносин


 1. В. Ониськів

Розробка нового товару в умовах економічної кризи


 1. Б. Паласюк

ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


 1. І. Піняк

БАЗИ ДАНИХ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА


 1. О. Руда

ЗАХИСТ ФУНКЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА


 1. С.Семенюк

ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


 1. Б.Сидяга, С. Хрупович

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ


 1. Н. Синькевич

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ


 1. Б. Федишин, А. Василюк

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙ


 1. І. Химич

РІВЕНЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ


 1. Г. Хіта

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ УМОВАХ


 1. Н. Цепенюк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ РЕГІОНУ


 1. Г. Ціх, І. Крамар

ОСОБЛИВОСТІ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ


 1. С. Шпилик

Реклама, як засіб створення Іміджу


 1. А. Голда

ОЦІНКА ВЛАСНОЇ ПОЗИЦІЇ ФІРМИ НА РИНКУ


 1. Н. Голда, Ю. Голда

МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОСЛУГ


 1. О. Дубик

КОНКУРЕНЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА РИНКУ


 1. О. Краузе

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ


 1. М. Данильченко

АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ


Секція: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Керівники: проф. В.Лобас, доц. А.Довгань, проф. В.Ніконенко, проф. Н.Буняк, доц. В.Кухарська, проф. Я.Стоцький

Секретар: асист. Н. Габрусєва


Робота секції: 27.10.2010 р. 1500 – 1800

28.20.1010 р. 1500 – 1700

(ауд. 303, корпус № 1)


 1. Ж. Баб’як

ЯКІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ


 1. Н. Бутрин

МЕЖІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОРПОРПТИВНИХ ПРАВ


 1. Н. Гавдида

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ


 1. В.Грузін

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВАНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ


 1. Л. Косянчук

ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ У XIX ст.


 1. А. Криськов

КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОМІЩИЦТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ


 1. В. Лобас

ОСОБЛИВОСТІ І МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ» В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


 1. О. Луців

«ШВЕДСЬКИЙ ДІМ» І «ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ»: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ


 1. Л. Надкевич

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО

ПОЛЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ


 1. В. Ніконенко

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ


 1. М. Паласюк, Б. Паласюк

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


 1. О. Перенчук

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ


 1. Л. Петришина

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЖИТКУ ЯК ФОРМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ


 1. І. Плавуцька

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ САТИРИ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ПРОБЛЕМИ


 1. Г. Процик

РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ. СИСТЕМА ВПРАВ.


 1. І. Салук, В. Третьяк, В. Луців

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ


 1. П. Сівчук

ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ МАКСА ВЕБЕРА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРААНСФОРМАЦІЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ


 1. З. Сокол

ТЕХНОСФЕРА ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


 1. С. Сокол

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


 1. М. Стухляк

БРАТСЬКІ ШКОЛИ УКРАЇНИ


 1. С. Федак

Особливості вживання закінчень родового, давального і місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові XVIII ст.


 1. В. Цвiркун

СВІТОГЛЯДНА НАСТАНОВА ТА УСТНОВКА (ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС)


 1. І. Шовдра

ОЦІНКА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ГУСЯТИНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ТНТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ


 1. Г. Щигельська

ДІАСПОРА ЯК ФАКТОР ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ


 1. О. Босюк, Я.Курко

Плавання ЯК засіб підвищення СТІЙКОСТІ організму людини ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ ВПЛИВІВ ПОГОДИ


 1. І. Казмірчук
^

ПРИЧИНИ І ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМ У СИЛОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

 1. Я. Курко

СПОРТ ЯК ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ЖИТТЯ


 1. Я. Надозірний, Я. Курко

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП


 1. Г. Ралло, О. Федчишин

Музично-ритмічний розвиток студентів у взаємодії фізичного і естетичного виховання


 1. О. Федчишин, Я. Курко

Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів ТНТУ


 1. І. Яцків

Дослідження впливу основних систем навчання плаванню на розвиток ранніх швидкісних можливостейСхожі:

Програма XIV наукової конференції iconПрограма всеукраїнської студентської наукової конференції «Молодіжні виміри якості життя та соціального капіталу в сучасному суспільстві»
Реєстрація учасників конференції (вул. Артема, 94; аудиторія 414, 6 навчальний корпус)
Програма XIV наукової конференції iconТейлор Нельсон Софрез Україна Інформаційний лист Всеукраїнської наукової студентської конференції «Молодь опановує маркетинг» Шановні учасники Всеукраїнського конкурс
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової студентської конференції
Програма XIV наукової конференції iconПрограма конференції: 23. 04. 2013р. (вівторок) 24. 04. 2013р. (середа) 8 30 9 50 реєстрація учасників
Учасники конференції мають першочергове право на опублікування наукової статті у фаховому збірнику «Вісник Криворізького національного...
Програма XIV наукової конференції iconПрограма ІХ наукової конференції
Огляд виставки навчально-методичних видань та сучасних телекомунікаційних засобів
Програма XIV наукової конференції iconПрограма звітно-наукової конференції
Педагогічна конституція Європи як підґрунтя професійної підготовки майбутніх вихователів
Програма XIV наукової конференції iconПрограма звітно-наукової конференції
Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами дитячого фольклору
Програма XIV наукової конференції iconПрограма четвертої Міжнародної наукової конференції
Полтавський інститут економіки І права Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”
Програма XIV наукової конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Молодіжне об’єднання «Євроклуб» Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XIV міжнародної науково-практичної конференції
Програма XIV наукової конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Молодіжне об’єднання «Євроклуб» Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XIV міжнародної науково-практичної конференції
Програма XIV наукової конференції iconПрограма наукової конференції студентив університету
Аветисян П. С. /Мт-172/ Автоматичне виявлення референційних зв'язків у тексті /наук кер доц. Стативка Ю.І
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи