Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» icon

Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»
Скачати 128.89 Kb.
НазваНауково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»
Дата03.08.2012
Розмір128.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ


ПРОГРАМА


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


«Актуальні питання рекламно-інформаційного

забезпечення туристично-рекреаційної галузі

у рамках проведення «Євро-2012»


20 травня 2011 року


ТЕРНОПІЛЬ – 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Управління з питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації

Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій МАУП м. Київ

Національний технічний університет України «КПІ»

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Ягелонський університет м. Краків, Польща

Державний технічний університет, м. Брест, Білорусія

Державний університет м. Барановичі, Білорусія

Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції (ТООУСНТІ)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


^ КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ

МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


«Актуальні питання рекламно-інформаційного

забезпечення туристично-рекреаційної галузі

у рамках проведення «Євро-2012»


20 травня 2011 року


ТЕРНОПІЛЬ – 2011


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


Голова – ректор ТНТУ імені Івана Пулюя, д.т.н., професор Ясній П.В.


^ Співголови програмного комітету конференції:

– начальник Управління з питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Серета Л.Й.

– проректор з наукової роботи ТНТУ, д.т.н., професор  Рогатинський Р.М.

–декан факультету економіки і підприємницької діяльності к.е.н., доцент

Ціх Г.В.


^ Члени програмного комітету:

– завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності д.е.н., професор Андрушків Б.М.

– д.е.н., професор кафедри маркетингу МАУП Романова Л.В., м. Київ

– д.е.н., професор кафедри менеджменту КНПІ «КПІ» Шульгіна Л.М., м. Київ

– д.г.н., професор, завідувач кафедри географії України і туризму ТНПУ імені Володимира Гнатюка Заставецька О.В

– к.е.н., професор, завідувач кафедри промислового маркетингу ТНТУ імені Івана Пулюя Федорович Р.В.

– д.д.у., професор, завідувач кафедри державного управління і економіки ТНТУ імені Івана Пулюя Рудакевич М.І.

– к.г.н., доцент кафедри економічної та соціальної географії, декан географічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка Флінта Н.І.

– к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і контролю Павликівська О.І

.– завідувач кафедри прикладної економіки професор доктор економіки Ягелонського університету Тадеуш Вавак м. Краків, Польща

– д.г.н., професор Брестського державного технічного університету Волчек О.О., Білорусія

– старший викладач кафедри природно-наукових дисциплін державного університету Зуєв В.М., м. Барановичі, Білорусія


^ Науковий секретар – аспірант кафедри фінансів, обліку і контролю Голда А.І.


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Голова організаційного комітету – проректор з наукової роботи ТНТУ, д.т.н., професор Р.М. Рогатинський

^ Заступник голови організаційного комітету – к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу Голда Н.М.

Члени організаційного комітету:

– завідувач відділу міжнародних зв’язків, к.т.н., доцент кафедри зварювання Лазарюк В.В.

– начальник ВПЛІР, старший викладач кафедри промислового маркетингу Дубик О.І.

– начальник відділу досліджень та розвитку туристично-рекреаційної галузі управління з питань туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Циклиняк О.Б.

- виконавчий директор Тернопільської обласної організації Українського союзу науково-технічної інтелігенції Блавіцький М.Я.

– директор видавництва Катрич А.П.

– к.і.н., доцент кафедри державного управління і економіки Левицький В.О.

– к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу Краузе О.І.

– к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу Оксентюк Д.А.

– к.е.н., доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності Стойко І.І.

^ Науковий секретар – старший викладач кафедри промислового маркетингу Міщук О.І.


Оргкомітет науково-практичної конференції «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012», що проводиться на базі кафедри промислового маркетингу ТНТУ імені Івана Пулюя 20 травня 2011 року, запрошує Вас взяти участь у роботі конференції.

^ Робота конференції буде проводитися за секціями:

1) Науково-методичні напрямки оцінювання природно-рекреаційних ресурсів регіону.

2. Державна політика у сфері туризму України.

3. Проблеми та перспективи розвитку спеціалізованих видів туризму.

4. Використання архітектурних пам’яток та історичних постатей у туристичній діяльності.

5. Менеджмент туризму: підготовка фахівців для туристичної галузі у розрізі «Евро-2012».

6. Маркетингова підтримка та рекламно-інформаційне забезпечення туристичної галузі.

7. Фінансова підтримка туристичної галузі.

Регламент роботи конференції:

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників (брейк-кава)

10.00 – 12.00 – пленарне засідання

12.00 – 13.00 – перерва на обід

13.00 – 15.00 – секційні засідання

16.00 – 17.00 – перерва

17.00 – 19.00 – підведення підсумків

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.

Доповіді на секційному засіданні – до 10 хв.

Виступи у дискусіях – до 3 хв.

ПЛЕНАРНЕ ТА СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

(корпус № 10 ауд. 144, Конференц-зал)


9.00-10.00

Реєстрація учасників

10.00-10.30

Вітальні промови:

  • Рогатинський Роман Михайлович – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи ТНТУ ім. Івана Пулюя

  • Головач Микола Йосифович - заступник голови обласної державної адміністрації

  • Бицюра Леонід Олексійоввич - заступник міського голови Тернополя з гуманітарних питань

  • Роман Володимирович Федорович – к.е.н., професор, завідувач кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. Івана Пулюя, академік Академії економічних наук України

  • Андрушків Богдан Миколайович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності

  • Римар Лариса – директор Комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр»
10.30-10.45

«МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ»

Людмила Шульгіна, д.е.н., професор кафедри менеджменту КНПУ «КПІ»

10.45-11.00

«ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ»

Ольга Заставецька, – д.г.н., професор, завідувач кафедри географії України і туризму ТНПУ імені Володимира Гнатюка

11.00-11.15

«РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО КАНАЛУ ПРОДАЖІВ ПРОДУКТІВ ТУРИСТИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РОЗРІЗІ «ЄВРО-2012»»

Василь Пила – д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської та страхової справи Інститут міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій МАУП

11.15.-11.30

«ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Василь Шикитинець – к. д.у.., доцент кафедри туризму і краєзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інститут туризму

11.30-11.45

«Екскурсійні маршрути по Бережанщині: традиції, сучасні розробки, перспективні осмислененя»

Володимир Парацій Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани


12.00 – 13.00

Обідня перерва

13.00 – 15.00


Секційне засідання

16.00 – 17.00

Перерва

17.00 – 19.00

Підведення підсумків


РОБОТА СЕКЦІЙ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМКАМИ

(ТНТУ, корпус № 10 конференц-зал)

12.00-17.00


Секція 1. Науково-методичні напрямки оцінювання природно-рекреаційних ресурсів регіону

Вільчинський А. О.
^

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ЦЕНТР» – ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ТУРИСТИЧНОГО ТЕРНОПІЛЛЯ


Дударчук К. Д.

МУЗЕЇ В ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТАХ ТЕРНОПІЛЬСЬСКОЇ

ОБЛАСТІ.

Заставецька Л. Б.

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РЕКРЕАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Ковальчук М. А.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ “МЕДОБОРИ-ТОВТРИ

ЗАПРОШУЮТЬ”

Кузишин А. В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ

Кутліна І. Ю.

ПроблемИ якості ГОТЕЛЬних послуг в Україні

Мариняк Я. О.

ТУРИЗМОЛОГІЯ ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА СУЧАСНИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ НАУК ПРО ТУРИЗМ

^ Пушкар І. М., Пушкар Б. Т.

Туризм регіону та його територіальна структура

Рогатинська О. Р.

ТУРИСТИЧНО – РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БУКОВИНИ


СЕКЦІЯ 2. Державна політика у сфері туризму України


Біль М. М.

ПРОМОЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ РЕГІОНУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Дяченко Л. А.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Криворучко Ю. М

МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ

Рудакевич М. І.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Шикеринець В. В.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
^

Філюк С. М.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО, ЗЕЛЕНОГО

ТУРИЗМУ
Секція 3.Проблеми та перспективи розвитку спеціалізованих видів туризму

Альтгайм Л. Б.

Роль паломницьких екскурсій у пізнавально-екскурсійній діяльностіГалицька І. Б.

oсновні об’єкти лікувально-оздоровчого туризму

в тернопільській області

Глібчук П. В.

Унікальні туристичні об’єкти вздовж Дністровського каньйону: стан їх поінформованості і використання….

Заставецька О. В.

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

Зінченко А. І.

Ефективні засоби популяризації зеленого туризму

Маркович М. Й.

МІСЦЕ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ В ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Парацій В.

Екскурсійні маршрути по Бережанщині: традиції,

сучасні розробки, перспективні осмислененя

Прокопчук О. І.

Розвиток активного (спортивно-оздоровчого) туризму на території Кременецьких гір

Рудакевич І. Р.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ У м. ТЕРНОПОЛІ

Фіткайло О. А.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ


СЕКЦІЯ 4.Використання архітектурних пам’яток та історичних постатей у туристичній діяльності

Дудар Р. І.

ТУРИСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЕНДРОПАРКІВ І ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Левицький В. О.

Збаразький замок: від середньовічних тортур до органної зали

Кузик О. М.

ПОДІЄВІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ І ЗНАКИ ЇХ УВІЧНЕННЯ

Підставка Р. В.

інфраструктура Збаразького замку і ЄВРО-2012: сучасний стан і перспективи

Уніят В. Б.

ВШАНУВАННЯ НИКИФОРА ГІРНЯКА


^ СЕКЦІЯ 5. Менеджмент туризму: підготовка фахівців для туристичної галузі у розрізі «Евро-2012»

Вовк Ю. Я.

Маркетинг інновацій на туристичному підприємстві

^ Зяйлик М. Ф., Вівчар О. І.

ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Нагорняк Г. С.

НАПРЯМКИ ЗМІЦНЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Малюта Л. Я.

Маркетингове забезпечення активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

Стойко І. І.

НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Стецько Н. П.

КЛЮЧОВІ ОСВІТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ


Секція 6. Маркетингова підтримка та рекламно-інформаційне забезпечення туристичної галузі

Воробець І. В.

Види конкурентних переваг у туристичному бізнесі

Голда А. І.

Основні перспективи та напрямки розвитку туризму західної України

Голда Н. М.

Інвестиційна привабливість туристичного бізнесу

Голда Ю. І.

особливості реклами у туристичному бізнесі

Дубик О. І.

Конкуренція, як важливий елемент ринку туристичних послуг

^ Залипська М. Я., Гавура О. М.

РЕКЛАМА ЯК ІНСТУМЕНТ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНО-ВІДПОЧИНКОВОГО КОМПЛЕКСУ «ВЕЖА ВЕДМЕЖА»)

^ Крамар І.Ю., Мариненко Н. Ю.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Кузь Т.І.
^

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

Краузе О. І.


ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Камінський В. В.

Модель процесу діагностики

конкурентоспроможності

Карась О. С.

Перевага інтермодальних перевезень у міжнародній транспортній системі

^ Малюта Л., Зубова О., Спиридонова Ю.

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Міщук О.І.

Методологічні підходи до вивчення ємності ринку

Мізарецька Н.

Фактори успіху туристичного ринку

Оксентюк Б А.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Обуд О. П.

Комунікаційна політика на ринку туристичниї послуг України

Паламар А.

Вплив туризму на стан економіки України

Прочан А. О.

СУТНІСТЬ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Романова Л. В.

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ружович А. В

Роздрібна торгівля як допоміжна ланка туризму

Шульгіна Л. М.

МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Федорович Р. В.

Використання методів економічного аналізу в оцінці діяльності туристичних підприємств

Флінта Н. І.

ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА "САМ"

Янчур О.

оРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА

ПІДПРИЄМСТВІ


Секція 7. Фінансова підтримка туристичної галузі
^

Бігдаш В.Д., Пила В.І.

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО КАНАЛУ ПРОДАЖІВ ПРОДУКТІВ ТУРИСТИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РОЗРІЗІ «ЄВРО-2012»


Винник Т.М.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ..

^ Марущак Л.І.

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Кіляр О.Р.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В

УКРАЇНІ

^ Казмірчук С.В., Сівчук І.П.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Сівчук І. П., Казмірчук С. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ


НОТАТКИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі:

Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» iconПлан проведення наукових І науково-технічних заходів в 2013 р
...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» iconV міжнародна науково-практична конференція
Досліджено питання “рекреаційний потенціал” як основи розбудови рекреаційної сфери. Розглянуто структуру та взаємозв’язки складових...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» iconПовідомлення №1 16 квітня 2013 року в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині здоров'я нації» відбудеться науково-практична конференція молодих вчених " актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки"
Актуальні питання гігігєни та екологічної безпеки”, організатором якої виступає ду «Інститут гігієни та медичної екології ім. О....
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання матеріального та процесуального права: історія, сучасність, майбутнє»
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання матеріального...
Науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» iconА. киселя медико-психологічний факультет 01601, м. Київ-601, бульвар Т. Шевченка, 13 тел. 234-60-63
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити Сьома науково-практична конференція студентів та молодих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи