П О С Т А Н О В а верховної ради україни icon

П О С Т А Н О В а верховної ради україни
Скачати 45.75 Kb.
НазваП О С Т А Н О В а верховної ради україни
Дата02.08.2012
Розмір45.75 Kb.
ТипДокументи


                                                          


П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИПро Премію Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 17, ст.258 )
З метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки,
активізації участі талановитих молодих учених у проведенні
міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень
та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави,
підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у
суспільстві Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Заснувати з 1 січня 2008 року 20 Премій Верховної Ради
України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі -
Премія).

2. Встановити, що Премія присуджується щороку, а її розмір
становить 20 тис. гривень кожна.

3. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок (додається).

4. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
забезпечувати до 1 листопада кожного року внесення до Верховної
Ради України кандидатур на присудження Премії.

5. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту
закону про Державний бюджет України передбачати бюджетні
призначення, необхідні для виплати Премії Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок.


Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 16 березня 2007 року
N 775-V


Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року N 775-V

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок
1. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок (далі - Премія) запроваджується для
молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при
проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, при
цьому:

відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово
нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і
концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в
Україні та (або) за її межами;

розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові
штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх
удосконалено або використано за новим призначенням, що
підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у
практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та
соціально-економічних проблем (підтверджується актами
впровадження);

створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні
процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають
світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами
про винахід), та впровадження яких у практику суттєво впливає на
вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем
(підтверджується актами впровадження);

створено нові ефективні засоби навчання і підготовки
спеціалістів.

2. Висунення кандидатур на присудження Премії проводиться
вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами
наукових установ із залученням наукової громадськості,
забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.

На присудження Премії не висуваються кандидатури, відповідні
праці яких були відзначені державними нагородами України.

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може
перевищувати 4-х осіб.

Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів
або співавторів) один раз.

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова
частина ділиться між ними порівну і виплачується кожному
відповідно.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року
проведення конкурсу має бути менше 35 років.

Наукові установи за рішенням відповідних вчених рад подають
за підпорядкуванням пропозиції про присудження Премій до
центральних органів виконавчої влади чи Національній, галузевим
академіям наук України. Зазначені пропозиції можуть також
подаватися відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим
чи місцевих рад.

3. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти центральними
органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами,
Національною та галузевими академіями наук України до 1 квітня
щорічно.

4. Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти
для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження
Премії утворюється Конкурсна комісія з призначення Премії
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок (далі - Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти. До складу Конкурсної комісії
обов'язково залучаються провідні вчені з відповідних наукових
напрямів. Склад Конкурсної комісії затверджує голова Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти. Члени Конкурсної
комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії
визначається її головою.

5. Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на
присудження Премії та їх працями відповідна інформація
публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради
України "Голос України".

Рецензії, відгуки, зауваження, що надходять до Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти, на матеріали щодо
робіт претендентів на присудження Премії враховуються під час
прийняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань науки
і освіти про присудження Премії.

6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за
поданням Конкурсної комісії щорічно до 1 листопада вносить до
Верховної Ради України подання про присудження Премії.

7. Верховна Рада України до 1 грудня щорічно приймає рішення
про присудження Премії.

8. Особам, яким присуджено Премію, в урочистій обстановці
вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Опис
відповідного свідоцтва і почесного знака затверджується Верховною
Радою України.

9. Виплата Премій здійснюється за рахунок коштів,
передбачених кошторисом Верховної Ради України.

Схожі:

П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
П О С Т А Н О В а верховної ради україни icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconПро подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
Ш-iv рівнів акредитації, директорам наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconПро подання претендентів на призначення іменних стипендій Верховної Ради України Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
Ш-iv рівнів акредитації, директорам наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconТема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141
Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. –...
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconКонкурс на здобуття премій Верховної Ради України у 2012 році
Зразки матеріалів по оформленню роботи для подання на Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних...
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconЗа роботу «Апроксимативні характеристики функціональних класів»
Відомості Верховної Ради України, 2007 р., №17, ст. 258; 2009р., №26, ст присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим...
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconЩодо подання претендентів та робіт на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України
Комітетом Верховної Ради України з питань науки І освіти (далі Комітет) просимо до 15. 03. 2011 подати до міністерства претендентів...
П О С Т А Н О В а верховної ради україни iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 133
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи