Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т icon

Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т
Скачати 42.35 Kb.
НазваВітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т
Дата03.08.2012
Розмір42.35 Kb.
ТипДокументи

2006-2007Аблицов Н.П. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки : (Метод. пособие для студентов 4-6 курсов, обучающихся на рус. яз.) / Н.П. Аблицов, А.П. Базяк ; Луган. гос. мед. ун-т, каф. хирургии и профпатологии. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 42 с.
Алексеев А.В. Желчекаменная болезнь. Острый и хронический холециститы : (Метод. пособие для иностранных студентов 4-6 курсов) ; Луган. гос. мед. ун-т., каф. хирургии и профпатологии. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 26 с.
Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків (діагностика, лікування, диспансерне спостереження) : Метод. рекоменд. для лікарів-інтернів і лікарів вторинної спеціалізації за спец. "Загальна практика - сімейна медицина" / Ю.Г. Бурмак, В.В. Лейкіна, Л.П. Черепахіна, В.Б. Ковальов ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛугДМУ, 2007. - 22 с.
Бондарев Р.В. Острый перитонит : (Метод. пособие для иностранных студентов 4-6 курсов с обучением на рус. яз.) ; Луган. гос. мед. ун-т., каф. хирургии и профпатологии. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 35 с.
616-057(75)

В54 Вітріщак В.Я. Питання профілактики професійних

захворювань у робітників різних галузей промисловості [Текст] : навч.

посібник для вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / В.Я.

Вітріщак, С.В. Вітріщак, О.Л. Савіна ; Луган. держ. мед. ун-т. –

Луганськ : ЛДМУ, 2007. - 52 с.
Вітріщак В.Я.Технологія організації самостійної роботи студентів при вивченні гігієни та екології [Текст] : метод. рекомендації для студ. та інтернів / В.Я. Вітріщак, І.О. Погорелова, С.В. Вітріщак ; Луган. держ. мед. ун-т ; каф. гігієни та екології. - Луганськ : ЛДМУ, 2007. - 43 с.
611.018(075)

З-41 Збірник тестових завдань зразка "Крок-1" з розділу

"Спеціальна гістологія" для самостійної роботи студентів 1 та 2 курсів

медичного та стоматологічного факультетів / Луган. держ. мед. ун-т ;

С.А. Кащенко, Л.Д. Савенко, М.1. Моісеева та ін. - Луганськ :

ЛугДМУ, 2007. - 98 с.
547(075)

К65 Контрольні завдання з курсу органічної хімії для студентів ІІ

курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. Ч. 1 /

Луган. держ. мед. ун-т, Фармац. фак., В.Й. Тріскач, Е.М. Чернікова,

І.І. Тернинко та ін. - Луганськ : ЛДМУ, 2006. - 58 с.615.1

М54 Методичні вказівки з навчально-виробничої практики для

студентів I-V курсів фармацевтичного факультету / Луган. держ. мед.

ун-т, Уклад. О.П. Гудзенко, Н.Ф. Бенюх, О.Д. Немятих. - Луганськ :

ЛДМУ, 2006. - 98 с.
Мудрая В.Н. Заболевания пародонта. Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение : Метод. пособие для иностран. студ. и врачей-интернов по спец. "Стоматология" / Луган. гос. мед. ун-т. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 86 с. : ил.
Мудрая В.Н. Методика проведения местной анестезии : Метод. указ. для студ. по спец. "Стоматология" / Луган. гос. мед. ун-т ; В.Н.Витрищак, А.С.Шаповалов, Н.В.Левченко. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 43 с. : ил.
Мудрая В.Н. Хирургическая пародонтология. Манипуляции с мягкими тканями : Ч.І : Метод. пособие для иностран. студ. и врачей-интернов по спец. "Стоматология" / Луган. гос. мед. ун-т. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 27 с. : ил.
Оноприенко М.М. Основы биомеханики зубочелюстной системы : Метод. пособие для студентов стомат. фак. / М.М. Оноприенко, А.И. Девдера ; Луган. гос. мед. ун-т. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 22 с. : ил.
Пепенин А.В. Острый панкреатит : (Метод. пособие для иностранных студентов 4-6 курсов с обучением на рус. яз.) ; Луган. гос. мед. ун-т. Каф. хирургии и профпатологии. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 26 с.
Профілактика професійних захворювань серед медичних працівників : Метод. рекоменд. для студ.-інтернів и практ. лікарів / Луган. держ. мед. ун-т; каф. гігієни і екології, В.Я. Вітріщак, О.Н. Савіна. - Луганськ : ЛугДМУ, 2007. - 26 с.
Романьков И.А. Методика одонтопрепарирования зубов под ортопедические конструкции (искусственные коронки, мостовидные протезы) : метод. указ. для студ. стомат. фак. / И.А. Романьков, М.М. Оноприенко ; Луган. гос. мед. ун-т. - Луганск : ЛугГМУ, 2007. - 23 с. : ил.

Романьков І.О. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології : Метод. посібник для студ. стомат. фак. і лікарів інтернів / І.О. Романьков, А.Д. Бабенко ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛугДМУ, 2007. - 23 с. : іл.

Романьков І.О. Протезування дефектів зубних рядів частковими знімними протезами : метод. вказівки для студ. стомат. фак. та лікарів-інтернів / І.О. Романьков, В.М. Ільяно ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛугДМУ, 2007. - 15 с.
Романьков І.О.Матеріали для постійної та тимчасової фіксації незнімних ортопедичних конструкцій : метод. вказівки для студ. стомат. фак. та лікарів-інтернів / І.О. Романьков, А.Д. Бабенко ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : ЛугДМУ, 2007. - 19 с. : іл.
Фармакологія засобів, що впливають на тверді тканини зубів : Метод. рекомендации для стомат. ф-ту мед. ВУЗів і лікарів-інтернів / Луган. держ. мед. ун-т ; В.Д. Лук'янчук , О.О.Шпуліна, О.А. Лисенко. - Луганськ : ЛугДМУ, 2006. - 38 с.
616.1/4-053.2(075)

Ш-66 Шкала Л.В. Передпатологічні стани та захворювання юних

спортсменів під час нераціональних занять спортом. Медична та

спортивна реабілітація : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. мед.

закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / [Шкала Л.В., Сухоплюєва Н.І.,

Лінніченко О.Р.] ; М-во охорони здоров'я України, Луганськ. держ.

мед. ун-т. - Луганськ : ЛДМУ, 2007. - 115 с. - Бібліогр.: с.113-114.
Principles of preventive maintenance, rehabilitation, treatment of patiens with ischemic heart disease, essential hypertension. The urgent help at a pre-hospital state. (6 hours) : (Methodikal recommendation for practical classes for foreign students on У course at the medical faculty on a speciality "Medical survese") / Minisrty of Health of Ukraine, Lugansk State Medical University, Chair of General Practice, Family Medicine and a Polyclinic Survese. - Lugansk : LSMU, 2007. - 19 p.
Shkala L.V. Syndrome of an anemia. Principles of diagnostics, prophylactic medical examination, treatment, rehabilitation. Work capacity of patients with a syndrome of an anemia in out-patient conditions. The urgent help. (8,1 hours) : Methodical recommendation for practical classes for teachers and foreign students on УІ course of medical faculty of higher educational institutions ІІІ-ІУ levels of accreditation on a speciality "Medical service" / Lugansk state medikal university. - Lugansk : LSMU, 2007. - 18 p.


Схожі:

Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconПрактикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів
Вітріщак В. Я. Методичні вказівки до практичних занять з гігієни для студентів 2 курсу факультету медсестер-бакалаврів / В. Я. Вітріщак,...
Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconО. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм
...
Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconН. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил
Б79 Болезни оперированного желудка [Текст] : информ пособ для студ. 4-6 курсов, обучающихся на русском языке / Н. П. Аблицов; Луган...
Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconСписок за останні роки Тарнашинська Л
...
Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconГрафік поточних консультацій для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф та 6 курсу 3 мед ф-ту (педіатричне відділення) у весінньому семестрі 2012-2013 навчального року на кафедрі внутрішньої медицини №1

Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда шум общие требования безопасности гост 12 003-83
Г. И. Варнашов; А. А. Меньшов, д-р мед наук; В. Н. Сога; Ю. П. Пальцев, канд мед наук; А. В. Колесникова, канд мед, наук; Ш. Л. Злотник,...
Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconАвтори тестових завдань
Назаренко Іван Григорович к мед н., доцент, Лойко Євген Євгенович к мед н., доцент, Якименко Олександр Григорович к мед н., асистент,...
Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconГрафік перездачи модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 курсу 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту, ммф на кафедрі внутрішньої медицини №1

Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconНавчально-методичний план для заочного відділення інститут педагогіки І психології І 8 пр., ІІ – 8 пр. + залік, ІІІ – 8 пр. + залік, іv– іспит
Тексти та граматичні вправи з англійскої мови: навч посіб./укладачі: А. С. Чужик, Л. Г. Максименко, О. А. Басов; Держ закл. "Луган...
Вітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи