Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил icon

Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил
Скачати 93.44 Kb.
НазваН. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил
Дата03.08.2012
Розмір93.44 Kb.
ТипДокументи

2010616.33(075)

Б79 Болезни оперированного желудка [Текст] : информ. пособ.

для студ. 4-6 курсов, обучающихся на русском языке / Н.П. Аблицов ;

Луган. гос. мед. ун-т. - Луганск : Изд-во ЛГМУ, 2010. - 30 с. : ил.,

табл. - Библиогр.: с. 30
616.9(075)

В24 Введення в курс інфектології. Імунопрофілактика

інфекційних хвороб. Загальна характеристика інфекційних хвороб із

фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф; паратиф

А та В. [Текст] : метод. розробка самостійної роботи студентів V

курсу мед. фак. у підготовці до практичного заняття з інфекційних

хвороб / В.О. Терьошін, А.Д. Старік, І.О. Шаповалова ; за ред. В.М.

Фролова ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2010. –

20 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 6, 14
616.9(075)

В24 Введення в курс інфектології. Імунопрофілактика

інфекційних хвороб. Загальна характеристика інфекційних хвороб із

фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф; паратиф

А та В. [Текст] : метод. розробка практ. заняття з інфекційних хвороб

зі студ. V курсу / В.О. Терьошін, А.Д. Старік, І.О. Шаповалова ; за

ред. В.М. Фролова. - Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2010. - 27 с. : схеми,

табл. - Бібліогр.: с.11, 27
616.24(075)

В41 Вибрані пульмонологічні та кардіологічні захворювання в

практиці дільничного терапевта та сімейного лікаря [Текст] : навч.

посібник для студ. V курсу вищ. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів

акредитації / уклад. С.Г. Афанасьєвський та ін. ; Луган. держ. мед. ун-

т, каф. внутрішньої медицини №4. - Луганськ : Вид-во ЛугДМУ, 2010.

- 151 с. : іл., схеми, табл. - Бібліогр.: с. 151.
51(075)

Г17 Гальченко В.Я. Методичний посібник з вищої математики

[Текст] : для студ. фармац. спец. / В.Я. Гальченко, В.Г. Пінькас, І.М.

Приземіна ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2010. -

178 с. : іл., табл.
616.34(075)

Г72 Гострий апендицит [Текст] : інформ. посіб. для студ. 4-6

курсів і лікарів інтернів-хірургів при вивченні модуля "Абдоминальна

хірургія" / О.В. Пепенін, О.П. Базяк ; Луган. держ. мед. ун-т, каф.

хірургії. - Луганськ : ЛДМУ, 2010. - 39 с. : іл. - Бібліогр.: с. 39
616.34

Г91 Грыжи живота [Текст] : информ. пособие для студ. 4-6

курсов, обучающихся на русском языке / Н.П. Аблицов ; Луган. гос.

мед. ун-т, каф. хирургии. - Луганск : Изд-во ЛГМУ, 2010. - 26 с. :

схема. - Библиогр.: с. 26
614.4

Д26 Дезінфекція. Дезінсекція. Дератизація. Стерилізація [Текст] :

метод. посібник / Н.І. Хомутянська ; за ред. В.М. Фролова ; Луган.

держ. мед. ун-т. - Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2010. - 38 с. : табл. –

Бібліогр.: с. 38
616.9(075)

Е65 Епідеміологія (методична розробка лекцій). Тема ІІ [Текст] :

метод. посіб. для студ. V курсу лікувального фак-ту з епідеміології /

Н.І. Хомутянська ; за ред. В.М. Фролова ; МОЗ України, Луган. держ.

мед. ун-т, каф. інфекційних хвороб та епідеміологіїї. - Луганськ :

ЛДМУ, 2010. - 40 с. : іл. - Бібліогр.: с. 33-34
616.34(075)

З38 Захворювання червоподібного відростка [Текст] : інформ.

посіб. для студ. ІV курсу мед. фак., за спец. "Лікувальна справа",

"Педіатрія" при вивченні модуля "Абдомінальна хірургія" / склад.

А.П. Базяк ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : Вид-во ЛугДМУ,

2010. - 18 с.
611.7(075)

З-41 Збірник тестових завдань. Крок-1. Опорно-руховий апарат.

(Міологія) [Текст] / В.Г. Ковешніков, В.М. Волошин, Л.Ю. Санькова

та ін. ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", каф. анатомії людини. - Луганськ :

Вид-во ЛугДМУ, 2010. - 38 с. - Бібліогр.: с. 38.

616.9(075)

І 55 Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : метод.

посібник / Н.І. Хомутянська ; за ред. В.М. Фролова ; Луган. держ. мед.

ун-т. - Луганськ : ЛДМУ, 2010. - 23 с. : табл.

616-002.5(075)

К82 Критичні стани при туберкульозі органів дихання у

дорослих [Текст] : навч. посібник для вищ. мед. навч. закладів / Н.І.

Фомічова, Н.К. Казімірко, Ю.Г. Пустовий та ін. ; за ред. Н.К.

Казімірко, Н.І. Фомічової. - Луганськ : ЛугДМУ, 2010. - 158 с. : табл. –

Бібліогр.: с. 153-154.

614.7(075)

М54 Методика гігієнічної оцінки грунту за даними обстеження і

результатами лабораторного аналізу [Текст] : навч.-метод. реком. для

самостійної роботи студ. лік., пед., фармац. і стомат. фак-тів / С.В.

Вітріщак, О.В. Січанова, О.Л. Савіна ; Луган. держ. мед. ун-т. –

Луганськ : Вид-во ЛугДМУ, 2010. - 39 с. : іл., схеми, табл. - Бібліогр.:

с. 29.611.7(075)

М54 Методичні вказівки для студентів (Остеологія). Опорно-

руховий апарат [Текст] / В.Г. Ковешніков, О.К. Нужна, Л.Ю. Санькова

та ін. ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. анатомії людини. - Луганськ : Вид-

во ЛДМУ, 2010. - 67 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: в кінці теми
617

М54 Методичні рекомендації для студентів, викладачів і базових

керівників з організації і проведення літньої виробничої практики

студентів V курсу медичного факультету на модулі "Основні

обов'язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення

поліклініки" [Текст] : спеціальності: 7.110101 "Лікувальна справа",

7.110104 "Педіатрія" / В.М. Комаревцев, О.М. Мироненко, В.В. Потій

та ін. ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. хірургії та урології. - Луганськ :

Вид-во ЛДМУ, 2010. - 15 с. : табл. - Бібліогр.: с. 12
617.55(075)

М54 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи

студентів ІV курсу медичного факультету за фахом "Лікувальна

справа" і "Педіатрія" при вивченні модулю "Абдомінальна хірургія і

захворювання молочних залоз" [Текст] / В.І. Бондарев, Р.В. Бондарев,

М.П. Абліцов та ін. ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. хірургії. - Луганськ :

Вид-во ЛДМУ, 2010. - 78 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розділу
547(075)

М54 Методичний посібник для підготовки до "КРОК-1" з курсу

органічної хімії для студентів фармацевтичного факультету [Текст] : в

5 ч. / уклад. Е.М. Чернікова ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", каф. фарм.

хімії та фармакогнозії. - Луганськ : Вид-во ЛУГДМУ, 2010

Ч. І. - 2010. - 68 с.

Ч. ІІІ. - 2010. - 104 с.

Ч. IV. - 2010. - 95 с.

Ч. V. - 2010. - 61 с.
616.34(075)

О-79 Острый аппендицит [Текст] : информац. пос. для студ. 4-6

курсов и врачей интернов-хирургов, обуч. на рус. языке, при изучении

модуля "Абдоминальная хирургия" / А.В. Пепенин, А.П. Базяк ; МОЗ

Украины, Луган. гос. мед. ун-т, каф. хирургии. - Луганск : ЛГМУ,

2010. - 42 с. : ил. - Библиогр.: с. 42611.1(075)

С23 Сборник тестовых заданий КРОК-1. Анатомия человека.

Сосуды и нервы туловища и конечностей [Текст] : для студентов мед.

фак., обучающихся на русском языке / В.И. Лузин, В.Г. Ковешников,

И.Я. Кожемяка, В.Н. Волошин ; Луган. гос. мед. ун-т, каф. анатомии

человека. - Луганск : Изд-во ЛугДМУ, 2010. - 70 с. : табл.
618.2

С11 Сімрок В.В. Організація і проведення виробничої практики

студентів 4-го курсу з акушерства [Текст] : метод. рекомендації для

студ. ІV курсу мед. фак-ту за фахом "Лікувальна справа" / В.В.

Сімрок, О.В. Бєлкіна ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. акушерства і

гінекології мед. фак-ту. - Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2010. - 19 с. : табл.

- Бібліогр.: с. 19
614.1

С78 Статистичний та інтелектуальний аналіз даних у медико-

гуманітарних дослідженнях (SIAD-2010) [Текст] : матеріали Всеукр.

наук.-практ. INTERNETконференції (Луганськ, 8-19 лютого 2010 р.) /

Луган. держ. мед. ун-т. ; редкол.: В.К. Івченко (гол. ред.) та ін. –

Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2010. - 122 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці

статті.
611.8(075)

Т36 Тестовые задания к практическим занятиям по анатомии

человека. Раздел "Центральная нервная система и органы чувств"

[Текст] : метод. пособ. для студ. международ. фак-та / В.Г.

Ковешников, Н.П. Мищенко, В.Н. Волошин ; МОЗ Украины, Луган.

гос. мед. ун-т, каф. анатомии человека. - Луганск : ЛГМУ, 2010. - 59 с.

: табл.
613.95(075)

Ф50 Физическое развитие детей как показатель состояния

здоровья [Текст] : метод. рек. для студ., интернов и семейных врачей /

С.В. Витрищак, С.В. Жук, Е.Л. Савина ; МОЗ Украины, Луган. гос.

мед. ун-т. - Луганск : ЛГМУ, 2010. - 43 с. : схема, табл. - Библиогр.: с.

43.

616.9(075)

Х76 Хомутянська Н.І. Епідеміологія (методична розробка лекцій).

Тема І [Текст] : метод. посіб. для студ. V курсу лікувального фак-ту з

епідеміології / Н.І. Хомутянська ; за ред. В.М. Фролова ; Луган. держ.

мед. ун-т, каф. інфекц. хвороб та епідеміології. - Луганськ : ЛДМУ,

2010. - 46 с. : табл. - Бібліогр.: с. 45-46.

616.833(075)

Ч-46 Черепно-мозкова травма. Гострий і віддалений період

[Текст] : (клініко-діагностичні і терапевтичні алгоритми) : навч.

посібник для вищ. мед. навч. закладів ІV рівня акредитації та лікарів-

інтернів / Н.К. Казімірко, Т.В. Мироненко, М.П. Смирнова та ін. ;

Центр. метод. кабінет, Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ : Вид-во

ЛугДМУ, 2010. - 118 с. : фотоіл. - Бібліогр.: с. 113-118.
616.9(075)

G36 Gavrilova L.A. General characteristic group of infectious disease

with air-borne mechanism of transmission [Text] : methodical materials for

students on infectious diseases / L.A. Gavrilova ; edited by V.E. Miliryan ;

Lugansk state medical university, department of infectious disease and

epidemiology. - Lugansk : LSMU, 2010. - 83 p. : tables
616.9(075)

G36 General characteristic group of infectious disease with air-borne

mechanism of transmission [Text] : metodical materials for the teachers on

infectious diseases / L.A. Gavrilova ; edited by V.E. Miliryan, V.M. Frolov

; Lugansk state medical university, department of infectious diseases and

epidemiology. - Lugansk : LSMU, 2010. - 85 p. : tables. - Bibliography: p.

36, 73
617.55

Н22 Handbook of abdominal surgery [Electronic resourse] : for

English medium students of IV course and interns / V.I. Bondarev, M.P.

Ablitson, A.P. Bazyak and other ; Lugansk state medical university,

department of surgery. - 80 Min/700 MB. - Lugansk : LSMU, 2010. - 1

electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter. - System demand: Pentium; 32

Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. Name is title screen617

M61 Methodical recommendations for students, teachers and

surepvisors of centres for organization and realization of summer practical

training [Text] : for fifth years students of medical faculty in the module

"Basic responsibilities and professional actions of doctor of surgical

department in polyclinic" : professions: 7.110101"General medicine",

7.110101 "Pediatrics" / V.M. Komarevtsev, O.M. Mironenko, V.V. Potiiy

[et al.] ; Lugansk state medical university, department of surgery and

urology. - Lugansk : LSMU, 2010. - 14 p. : tables. - Bibliography: p.11
612.014.4(075)

M46 Plakhotnik V.Y. Medical & biological physics. Lecture notes

[Text] : for the students of the Higher Medical Schools of the ІV degree of

Accreditation studying the subject in English / V.Y. Plakhotnik, N.YU.

Grin ; prepared under common guide of V.YA. Halchenko ; Lugansk state

medical university. - Lugansk : LSMU, 2010. - 223 p. : ill., tables.
612.014.4(075)

M46 Plakhotnik V.YU. Medical & biological physics. Laboratory

notebook [Text] : for the students of the Higher Medical Schools of the ІV

degree of Accreditation studying the subject in English / V.Y. Plakhotnik,

N.YU. Grin ; prepared under common guide of V.YA. Halchenko ;

Lugansk state medical university. - Lugansk : LSMU, 2010. - 163 p. : ill.,

tables. - Bibliography: p. 163.

616.9(075)

S17 Salmonellosis: Сholera. FTI with fecal-oral mechanism of

transmission [Text] : methodical recommendations for students on the

department of infectious diseases and epidemiology of the 5th year of

teaching / I.V. Dekalyuk, L.A. Gavrilova ; editors V.E. Meleryan, V.M.

Frolov ; Lugansk state medical university, department of infectious

diseases and epidemiology. - Lugansk : LSMU, 2010. - 29 p. : scheme,

tables. - Bibliography: p. 25

616.92 (07)

S66 Shapovalova I.A. Theoretical bases of infectious diseases as a

science. Common characteristic of infectious diseases in fecal - oral

mechanism of a transmission. Typhoid fever. Paratyphoid A and B [Text] :

methodical recommendations for student's independent work on infectious

diseases for the teachers / I.A. Shapovarova, L.A. Gavrilova, I.V. Dekaluk ;

edited by V.E. Mileryan, V.V. Frolov ; Lugansk state medical university,

department of infectious diseases and epidemiology. - Lugansk : LSMU,

2010. - 45 p.
616.36(07)

S66 Shapovalova I.A. Viral hepatitis with fecal - oral mechanism of a

transmission. Acute viral hepatitis with parenteral mechanism of

transmission [Text] : methodical recommendations for student's

independent work on infectious diseases for the teachers / I.A.

Shapovalova, I.V. Dekaluk, L.A. Gavrilova ; edited by V.E. Mileryan,

V.M. Frolov ; Lugansk state medical university, department of infectious

diseases and epidemiology. - Lugansk : LSMU, 2010. - 26 p. : tab.

87

S70 Sokolova A.A. Philosophy [Text] : methodical materials for study

of the dicipline for English-speaking students of II course, the faculty of

foreign students / A.A. Sokolova ; Lugansk state medical university,

department of philosophy and social sciences. - Lugansk : LSMU, 2010. –

117 p. : tab. - Bibliography at the practical class

616.98:578.828(07)

S74 Sotskaya YA.A. AIDS. AIDS - associated infection [Text] :

methodical recommendations for student's independent work on infectious

diseases for the teachers / YA.A. Sotskaya, L.A. Gavrilova, I.V. Dekaluk ;

edited by: V.E. Mileryan, V.M. Frolov ; Lugansk state medical university,

department of infectious diseases and epidemiology. - Lugansk : LSMU,

2010. - 43 p. - Bibliography: p. 38-43
616.9(07)

S74 Sotskaya YA.A. Infectious diseases with nervous system affecting

- rabies, tetanus [Text] : methodical recommendations for student's

independent work on infectious diseases for the teachers / YA.A. Sotskaya,

I.V. Decaluk, L.A. Gavrilova ; edited by V.E. Mileryan, V.M. Frolov ;

Lugansk state medical university, department of infectious diseases and

epidemiology. - Lugansk : LSMU, 2010. - 27 p.
616.99(07)

T37 Tereshin V.O. TORCH-infection. Toxoplasmosis. Drug's therapy

complications in practice of infectionist [Text] : methodical

recommendations for student's independent work on infectious diseases for

the teachers / V.O. Tereshin, I.V. Dekaluk, L.A. Gavrilova ; edited by: V.E.

Mileryan, V.M. Frolov ; Lugansk state medical university, department of

infectious diseases and epidemiology. - Lugansk : LSMU, 2010. - 21 p. –

Bibliography: p.14-17


Схожі:

Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconВітріщак, С. В. Вітріщак, О. Л. Савіна; Луган держ мед ун-т
Аблицов Н. П. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки : (Метод пособие для студентов 4-6 курсов,...
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconУчебное пособие для студентов всех специальностей ч луганск 2003 удк 01 Рябова С. В. Основы информационного поиска: Учеб пособие для студ всех специальностей. Ч /С. В. Рябова. Луганск: Изд-во вну им. В. Даля, 2003. 44с
Рябова С. В. Основы информационного поиска: Учеб пособие для студ всех специальностей. Ч /С. В. Рябова.– Луганск: Изд-во вну им....
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconI. медицинская литература
У67 Управление качеством подготовки специалистов: программно-целевой подход: на примере высшего и послевузовского мед образования...
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в весінньому семестрі 2010-2011 учбового...
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconРоль государственного аудита в обеспечении экономической безопасности регионов
Текст] / Ю. Б. Слободяник // Учетно-аналитические инструменты прогнозирования экономической безопасности инновационного развития...
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Гордина М. В. Фонетика французского языка. Л.: Изд-во Ленингр гос ун­та, 1973. 208 с
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconО. В. Орлова; моз україни; Луган держ мед ун-т; кафедра фарм
...
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconСписок рекомендованої літератури
Агарков М. М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций. М.: Гос фин изд-во Союза сср, 1926. 21 с
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconРуководство по нарушениям ритма сердца / ред. Е. И. Чазов, С. П. Голицын. М. Гэотар-медиа, 2010. 416 с
И. Г. Купновицкая, Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, Н. М. Рожко; под ред. Ю. Г. Кононенко; Ивано-Франков нац мед ун-т. 2-е изд. Винница...
Н. П. Аблицов; Луган гос мед ун-т. Луганск : Изд-во лгму, 2010. 30 с ил iconЛитература история медицины 61(09) С28 Северин, Г. К. Врачебные династии: от Айболита до современности/ Г. К. Северин, Н. Б. Губергриц; Донецкий мед ун-т. 2-е изд., доп. Донецк: Лебедь, 2003. 115 с
Роль тромбоцитарно-лейкоцитарних факторів в патогенезі судинних ускладнень при справжній поліцитемії: автореф дис канд мед наук:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи