Перелік видань на cd та dvd icon

Перелік видань на cd та dvd
Скачати 72.28 Kb.
НазваПерелік видань на cd та dvd
Дата03.08.2012
Розмір72.28 Kb.
ТипДокументи

Перелік видань на CD та DVD3

М90 Мультимедийный самоучитель TeachPro Excel 2000 для

начинающих : Электронный ресурс. - М. : ООО Мультимедия

Технологии и Дистанционное Обучение, 2001. - 1 электрон. диск (CD-

ROM).
3

0-26 Обучение Мicrosoft Windows 2000 : Электронный ресурс. – М. :

Медиа-сервис, 2000. - 1электрон. диск (СD-ROM).
613.7(075)

С73 Спортивная медицина: руководство для студентов и врачей

[Электронный ресурс] : учебник для студ. высш. учеб. заведений ІІІ-

ІV уровня аккредитации / В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков, Е.С. Поважная и

др. ; под общ. ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова. - 80 Min/700 MB, 52x

speed vitesse. - Донецк : ДНМУ, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). : цв., 12 см. - Систем. требования: Pentium; 32 Mb RAM; CD-

ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Название с контейнера.
616-053

І-73 Інтегративна педіатрія : Неонатологія : Електрон. ресурс / за

ред. І.С. Сміяна ; Терноп. держ. мед. акад. - Тернопіль : Укрмедкнига,

2001. - 1 електрон. диск (СD-ROM)
616-053(075)

С75 СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених

[Електронний ресурс ] : навч.-метод. посібник для лікарів-інтернів та

лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Д.О.

Добрянський, Т.В. Кончаковська, Ю.С. Коржинський та ін. ; за заг.

ред. Д.О. Добрянського та ін. - К. : Вид-во НМАПО, 2010. - 1

електрон. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 64

Mb RAM; OS Windows 9x. - Назва з контейнера. - Програма "Здоров'я

матері та дитини".
616.1/4(075)

В60 Внутрішні хвороби : Практичні навики, методи,

дослідження : підручник : електронний ресурс / С.І. Сміян, О.Й.

Бакалюк, М.П. Гаріян та ін. ; Тернопільська держ. мед. академія. –

Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 1 електрон. диск (CD-ROM).
616.1/4

М42 Медицинская реабилитация в терапии : Руководство для

студентов и врачей (электронная версия) / В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков,

Е.С. Поважная и др. ; Под ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова. - 2-е изд.,

доп. и перераб. - Донецк : ДНМУ, 2007.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
616.1/4(075)

Ф-50 Фізичні чинники в медичній реабілітації [Електронний

ресурс] : підруч. для студ. та лікарів / під ред. В.М. Сокрута, В.М.

Казакова. - 80 Min/700 MB. - Донецьк : ДМУ, 2008. - 1 електрон. опт.

диск (CD-ROM) : 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-

ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з титул. екрану
616.12-008

М42 Медицинская реабилитация артериальной гипертензии :

Руководство для врачей и студентов в схемах и таблицах (электронная

версия) / Под ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова. - Донецк : ДНМУ,

2007. - 510 схем и табл.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
616.12-008.331.1

М42 Медицинская реабилитация артериальной гипертензии

[Электронный ресурс] : руководство для студентов и врачей / В.Н.

Сокрут, В.Н. Казаков, Т.Д. Бахтеева, Е.С. Поважная и др. - 2-е изд.,

доп. и перераб. - Донецк : Каштан, 2010. - 1 электрон. диск (CD-

ROM): 12 см. - Дополнительно на диске представлены электрон.

версии, ранее изданных книг: Спортивная медицина: рук. для студ. и

врачей /под общ. ред В.Н. Сокрута и В.Н. Казакова. - Донецк, 2009. –

920 с., ил.. - Медицинская реабилитация артериальной гипертензии:

рук. для студ. и врачей / под общ. ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Казакова. –

Донецк, 2009. (слайдовая версия, выполненная в программе

"PowerPrint"). - Фізичні чинники в медичній реабілітації: підруч. для

студ. і лікарів / за заг. ред. В.М. Сокрута, В.М. Казакова. - Донецк,

2008. -576 с., іл.. - Медицинская реабилитация в терапии: рук. для

студ. и врачей / под ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Казакова. - Донецк, 2001.

- 1076 с., ил.
616.13

Д11 Діагностика атеросклерозу, ІКС, стенокардії [Електронний

ресурс] : метод. рекомендації для студентів / В.Є. Сабадаш, Н.Б.

Рикова, Т.В. Сисойкіна ; Луган. держ. мед. ун-т , каф. пропедевтики

внутрішніх хвороб з доглядом за хворими. - 80 Min/700 MB. –

Луганськ : Вид-во ЛДМУ, 2003. - 1 електрон. диск (CD-ROM): 12 см. -

Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows

98/2000/NT/XP.
616.15(075)

A56 Anemia [Text] : recommended methods / L.N.Ivanova,

K.N.Kompaniyets, O.I.Nishkumay, A.S.Lipatnikova ; Lugansk state

medical university, department of internal medicine .Principles of the ECG.

ECG sings, disorders of rhythm and conduction [Text] : recommended

methods / L.N.Ivanova, H.V.Piliyeva, O.I.Nishkumay, K.N.Kompaniyets, ;

Lugansk state medical university, department of internal

medicine.Принципи розрахунку показників електрокардіограм та

електрокардіографічні ознаки порушень серцевого ритму та

провідності [Текст] : метод. посіб. / К.М. Компанієць, О.І. Нішкумай,

Г.С. Ліпатнікова ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. пропедевтики

внутрішньої медицини.Фізичні методи обстеження дихальної системи

хворого [Текст] : матеріали підготовлені для студ. ІІІ курсу вищ. навч.

закладів у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик за

спец. "Лікувальна справа" та "Педіатрія" / Л.І.Іванова, О.В.Пілієва,

О.І.Нішкумай, Г.С.Ліпатнікова ; Луган. держ. мед. ун-т, каф.

пропедевтики внутрішньої медицини .Обстеження шкірних покровів і

видимих слизових оболонок [Текст] : метод. рек. / Л.М.Іванова,

К.М.Компанієць, О.В.Пілієва та ін. ; Луган. держ. мед. ун-т, каф.

пропедевтики внутршньої медицини. - 80 Min/700 MB. - Lugansk :

Lugansk state medical univeresity, 2010. - 1 електр. диск (CD-ROM). –

Систем. вимоги: Pentium: 32 MbRAM: CD-ROM Windows

989/2000/NT/XP. Назва з титулу екрану.
616.3

Д49 Дитяча гастроентерологія [Електронний ресурс] : навч.-

метод. рекомендації для підготовки позааудиторних занять студ. VІ

курсу мед. фак. за фахом "Лікувальна справа", "Педіатрія" / Л.В.

Башкатова, Т.А. Сіротченко, Є.Є Сабадаш ; відп. за вип. Б.О.

Безкаравайний ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. педіатрії з дит. інфекц.

хворобами та дит. хірургією. - 80 Min/700 MB. - Луганськ : Вид-во

ЛДМУ, 2007. - 1 електрон. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги:

Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. Назва з

титул. екрану. - Дитяча гематологія для студ. V, VІ курсів - 2007.

Інфекційні хвороби для студ. V, VІ курсів - 2007. Дитяча кардіологія

для студ. VІ курсу - 2007. Неонатологія: у 2-х ч. для студ. ІV, V курсу

- 2008. Дитяча нефрологія для студ. V, VІ курсів - 2007. Дитяча

поліклініка для студ. VІ курсу - 2007. Дитяча пульмонологія для студ.

V, VІ курсів - 2007. Ранній вік для студ. VІ курсу - 2007. Дитяча

ендокринологія для студ. V курсу - 2007.
616.9(075)

Е-67 Епідеміологія : підручник : електронний ресурс / М.М.

Савула, Н.С. Кравченко, Л.А Грищук та ін. ; за ред. Андрейчина М.А.

; Тернопільська держ. мед. академія. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001.

- 1 електрон. диск (CD-ROM).
616:34(075)

С-89 Завальнюк А.Х. Судова медицина : підручник для студ.

вищих навч. закладів ІІІ-ІУ рівней акредитації : електронний ресурс /

А.Х. Завальнюк, В.В. Франчук ; Тернопільський держ. мед. ун-т. –

Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 1 електрон. диск (CD-ROM)
617-089(075)

О-60 Оперативна хірургія та топографічна анатомия : підручник :

електронний ресурс / М.С. Гнатюк, І.Є. Герасимюк, А.Г. Шульгай та

ін. ; Тернопільська держ. мед. академія. - Тернопіль : Укрмедкнига,

2003. - 1 електрон. диск (CD-ROM).
618.2

П69 Практична гінекологія : Електронний ресурс / Н.М. Олійник,

Л.В. Гута, Б.М. Бегош та ін. ; Терноп. держ. мед. акад. ім. - Тернопіль :

Укрмедкнига, 2001. - 1 електрон. диск (CD-ROM).
618.2(075)

Б14 Багатоплідна вагітність [Електронний ресурс ] : навч.-метод.

посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів

(факультетів) післядипломної освіти. - К. : Вид-во НМАПО, 2010. - 1

електрон. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 64

Mb RAM; OS Windows 9x. - Назва з контейнера. - Програма "Здоров'я

матері та дитини".
618.2(075)

Х-65 Хміль С.В. Гінекологія : підручник : електронный ресурс /

С.В. Хміль, З.М. Кучма, Л.І. Романчук ; Тернопільська держ. мед.

академія. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 1 електрон. диск (СD-

ROM).


УДК 618.2(075)
71

Д73 Древнерусская культура : Литература и искусство. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2004.- 1 электрон. диск (CD-ROM).

85

Х98 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. - М. : Интерактивный мир, 1996.- 1 электрон. диск (CD-ROM).

85

И90 Искусство Древнего Египта. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2004.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
85

И90 История искусства: классические труды. - М. : ООО "ДиректМедиа Паблишинг", 2004.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
85.3

Р64 Рок-Кобзар : Пісні на вірші Тараса Шевченка. - К. : Україна, 2004.- 1 електрон. диск (CD-ROM).
85.3

Щ20 Ще не вмерла наша пісня. - К. : Атлантік, 2003.- 1 електрон. диск (CD-ROM).
87

Ф56 Философия от античности до современности. - М. : ООО "ДиректМедиа Паблишинг, 2004. - 1 электрон. диск (CD-ROM).
614.1

W81 World health statistics, 2011 [Electronic resourse ] / World

Health Organization. - 80 Min/700 MB. - Geneva : World Health

Organization , 2011. - 1 electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter
614.1

W81 World health statistics, 2010 [Electronic resourse] / World

Health Organization. - 80 Min/700 MB. - Geneva : World Health

Organization, 2010. - 1 electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter
617.55

Н22 Handbook of abdominal surgery [Electronic resourse] : for

English medium students of IV course and interns / V.I. Bondarev, M.P.

Ablitson, A.P. Bazyak and other ; Lugansk state medical university,

department of surgery. - 80 Min/700 MB. - Lugansk : LSMU, 2010. - 1

electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter. - System demand: Pentium; 32

Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. Name is title screen.
618.1(075)

B83 Boychuk A. Obstetrics fantom : Electronik book / A. Boychuk, M.

Zhilyaer, V. Sopel ; Ternopil State Medikal Akademy by Y. Horbachevsky.

- Ternopil : Ukrmedkniga, 2004. - 1 electronic disk (CD-ROM).


Схожі:

Перелік видань на cd та dvd iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Податкова система : конспект лекцій : навч посібник : електрон вид комбін використ на dvd-rom / В. М. Ангелова. – Електрон дан. –...
Перелік видань на cd та dvd iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Перелік видань на cd та dvd iconПерелік періодичних видань

Перелік видань на cd та dvd iconПерелік періодичних видань України та Росії, отриманих бібліотекою університету в 2011 році центральний читальний зал
Перелік періодичних видань України та Росії, отриманих бібліотекою університету в 2011 році
Перелік видань на cd та dvd iconПерелік періодичних видань передплачених на І півріччя 2010 року журнали

Перелік видань на cd та dvd iconПерелік періодичних видань передплачених бібліотекою на І півріччя 2012 року

Перелік видань на cd та dvd iconПерелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них
move to 1155-15974
Перелік видань на cd та dvd iconПерелік періодичних видань, представлених в урж "Джерело"
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития
Перелік видань на cd та dvd iconНовий перелік вак видань україни з філософських та культурологічних наук
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія І філософія науки І техніки
Перелік видань на cd та dvd iconЗвіт аспіранта прізвище, ім'я, по-батькові Факультет­­­­­­­­­­­­­­­ Кафедра
Статті за темою дисертації, опубліковані у виданнях, що входять у перелік видань вак україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи