Історія України 1 icon

Історія України 1
Скачати 352.52 Kb.
НазваІсторія України 1
доводить
Дата03.08.2012
Розмір352.52 Kb.
ТипДокументи

Історія України


1. 63.3(Укр)

А 72 Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / Передм.І. І. Глиця. — К.: Україна, 2004. — 304с.: іл.

Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, свободолюбною спільнотою, що героїне минуле козацтва — це і є справжня історія нашого краю.

ЧЗ – 1 прим.

2. 63.3(4Укр)

Б68 Бледнов,С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933)[Текст]: авторський роздум, свідчення, документи/ С.Ф. Бледнов.-Донецьк: Донбас, 2008.-303 с.: фотоіл.


У книзі опубліковані матеріли про репресивні заходи щодо селянства та про Голодомор у Донбасі у 1932-1933 роках, свідчення мешканців краю, фотокопії унікальних архівних документів.

ЧЗ – 1 прим.

3. 63.3(4Укр)

Б77 Бойко О.Д. Історія України [Текст]: навч. посіб./ О.Д. Бойко. -3-є

вид., доп. - К.: Академвидав, 2008. - 687 с.- (Альма матер).


Це — третє видання посібника, який здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблюють у ньому компактність, лаконічність, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково-коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. Уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості вчинків конкретних історичних постатей. Проаналізовано сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції, висвітлено причини, суть і наслідки помаранчевої революції.

ЧЗ – 2 прим.

АНЛ – 4 прим.

4. 63.3(4Укр)

В38 Веселова О.М. Голодомори в Україні, 1921-1923; 1932-1933,

1946-1947: Злочини проти народу [Текст] / О. М., Веселова, В. І.,Марочко,

О.М. Мовчан.-2-е вид., допов.-К., Нью-Йорк: Вид-во М.П., Коць, 2000.-274 с.


У книзі на основі архівних й опублікованих джерел та спогадів-свідчень людей розповідається вперше в Україні та світі однією книгою про три радянські голодомори, їх причини і наслідки.

ЧЗ – 1 прим.

5. 63.3(4Укр)

В41 Вівчарик, М. М.Українська нація: витоки, становлення, і сьогодення: навч. посібник / М.М. Вівчарик, В.П. Капелюшний.-К.: Олан,2003.-283 с.


У навчальному посібнику досліджується етногенез української нації, її першовитоки, джерела і подальше самоствердження. Всупереч намаганням недругів української державності довести відсутність державотворчих начал в українському етносі, автори переконливо доводять, що українська нація – це реальність, яку не потрібно заперечувати, а з якою слід рахуватися як з іншими самобутніми світовими етносами.

Видання допоможе зрозуміти, зважуючи на трагічну унікальність історичної долі українства, що субстанція незалежності не зародилася із нічого. Мільйонами жертв заплатив український народ за своє природне і Богом дане право бути вільним, творити власну історію на рідній землі.

ЧЗ - 1 прим.

АНЛ – 1 прим.

6. 63.3(4Укр)

В42 Відейко М.Ю.Україна: Від Трипілля до Антів [Текст]/ М.Ю. Відей-

ко.-К: КВІЦ, 2008. - 278 с.: кол. іл.


Різні імена в давні часи носила наша земля, її ліси, ріки й рівнини: Кіммерія, Скіфія, Сарматія, Замор’я, Леведія, Дорі, Архейм, Русь, Бори сфен, Данпрастадир, Істр, Тірас, Гіппаніс. Усі ці, часом незрозумілі, а то і взагалі невідомі нині назви було дано у давні часи представниками народів, що жили у нашому Краї. Що стояло за цими назвами, як жили люди, котрі придумали та промовляли ці слова? Десятки тисяч років давньої історії землі, що її сьогодні називають Україною, були відкриті завдяки польовим археологічним дослідженням впродовж останніх ста п’ятдесяти років. Щороку чимало експедицій шукають і знаходять у цій землі сліди минулих епох і подій. Із таких знахідок і складається мозаїка давньої історії. У книзі представлено її окремі сторінки, епізоди, які охоплюють період від трипільської археологічної культури (5400 – 2650 рр. до н.е.) до початку історії антів (ІV – V ст. н.е.).

Історичні події, викладені в книзі, співвіднесено до території України у її сучасних межах.

АНЛ – 1 прим.

7. 63.3(4Укр)

В42 Відейко, М. Ю. Україна: Від Антів до Русі [Текст] / М. Ю. Відейко. - К: Кріон, 2009. - 239 с.: кол. іл.


Перші п’ять століть історії Середніх віків, з V по Х ст., навіть для тієї частини Європи, де збереглися острівці минулої вченості античної доби, велися якісь хроніки і записи, часто іменують «темними віками». Що вже казати у такому випадку про наш Край! Однак певна можливість зануритися до глибин історії існує.

Чимало цікавих епізодів і навіть подробиць із життя впродовж цих «найтемніших віків» у історії землі, яку нині називають Україною, було відкрито завдяки польовим археологічним дослідженням впродовж останніх ста п’ятидесяти років . У книзі , яка стала продовженням оповідання, розпочатого у виданні «Від Трипілля до Антів», представлено окремі епізоди давньої історії, які охоплюють період від появи на історичній арені антів (остання чверть IV століття) до появи Русі із столицею у Києві (IХ століття).

АНЛ – 1 прим.

8. 63.3(4 Укр)

В42 Відейко ,М.Ю. Україна: Від Русі до Святої Русі [Текст] /М. Ю. Ві-

дейко.-К.: Кріон, 2010. - 255 с.: кол. іл.


Книга «Україна: Від Русі до Святої Русі», яка охоплює період з середин ІХ до початку ХІ ст. продовжує розповіді про сторінки минулого нашого Краю, початок яким поклали видання «Україна: Від Трипілля до Антів» та «Від Антів до Русі».

Півтори сотні років знадобилося для того, аби Русь пройшла тернистий шлях до Святої Русі. Та історія давно оповита легендами, і у рядках літописів, билин та саг, археологічних знахідках сучасні історики намагаються віднайти відгомін реальних подій.

АНЛ – 1 прим.

9. 63.3(4Укр)

В42 Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко К.:

Наш час, 2007. - 292 с.: іл., фото іл. - (Сер. "Невідома Україна").


Що таке трипільська культура, трипільська цивілізація? Звідки походять її творці та як вони виглядали? Якими були їхні житла й поселення? Чи мали вони писемність? Якою мовою спілкувались? Чи існувала трипільська держава? Чому саме трипільська культура привертає нині увагу не лише науковців, а й політиків, митців, бізнесменів? Яке відношення вона має до сучасної України? Де можна побачити трипільські старожитності й у яких книжках про них можна прочитати? Чи відомо вам, що плавити метал на території України почали понад 6000 років тому?

Відповіді на ці та багато інших запитань пропонує книга «Шляхами трипільського світу», який є частиною невідомої України, історія котрої прихована в імлі тисячоліть. Це історія нашого края тих часів, коли між Карпатами та Дніпром існувала квітуча культура – складова найрозвиненішої у Старій Європі цивілізації.

ЧЗ – 1 прим.

10. 63.3(4 Укр)

Г34 Геник С. 150 великих українців[Текст] / С. Геник. -Івано-Франківськ:

Лілея-НВ, 2001. - 299 с.:


У виданні енциклопедичного характеру, упорядкованому відомим вченим, доктором наук, професором, завідувачем кафедри Івано-Франківської державної медичної академії Степаном Геником, зацікавлений читач знайде не тільки багатий біографічний матеріал з життя 150 великих українців, а й історично вивірені оцінки найважливіших етапів життя і творчості.

ЧЗ – 1 прим.


11. 63.3.(4Укр)

Г39 Героїка трагедії Крут / упоряд. В.І. Сергійчук.-К: Україна, 2008. –

462 с.: іл.

У спогадах учасників бою під Крутами, що відбувся 29 січня 1918 року, роздумах сучасників поетичним і публіцистичним словом на тлі для нас трагічних суспільно-політичних воєнних подій осмислюється героїка подвигу юнаків України в ім’я своєї Вітчизни.

Видання, матеріали якого подаються, як правило, в оригіналі, друковане раніше тільки в еміграції й не скрізь містить повні імена авторів.

АНЛ – 1 прим.

12. 63.3(4Укр)

Г61 Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування

(1734- 1775 рр.). - Дніпротровськ: Січ, 2004, - 421 с.


Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі (1734-1775 рр.), присвячена книга відомого українського радянського історика проф. В. О. Голобуцького.

Використавши численні архівні матеріали та інші джерела, автор змалював яскраву картину життя та боротьби славнозвісних запорожців.

З великим інтересом читаються сторінки книги, на яких зображено тяжке становище нижчих верств запорозького населення, участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.

АНЛ – 1 прим.

13. 63.3(4Укр)

Г70 Горобець ,В.М. Україна : Від козацької реформи Баторія до здобут-

тя Сагайдачним Кафи. 1578-1616.[Текст] / В.М. Горобець.-К.: Кріон, 2010.-191 с.: іл.

У книзі представлено історію України в часи швидкого зростання козацької потуги, активного залучення козацтва до воєнного розв’язання важливих міжнародних конфліктів 1618-1638 років, а також боротьби за власні права і вольності в державі. У центрі уваги – розповіді про епохальну Хотинську битву 1621 року, походи козаків на Москву, Кримський півострів, Балтику та під Смоленськ, козацькі війни в середині Речі Посполитої 1620 — 1630 –х років, а також змагання за легалізацію православної Церкви, культурно-освітній поступ України.

Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.

АНЛ – 1 прим.

14. 63.3(4Укр)

Г70 Горобець В.М. Україна : люблінська унія та народження нової віт-

чизни [Текст]/ В.М. Горобець.-К.: Кріон, 2009. - 203 с.: іл.


Нова книга відомого українського історика професора Віктора Горобця представляє історію України на одному з найбільш драматичних і переламних етапів її розвитку — народженні нової європейської держави — Речі Посполитої — та входженні до її складу українських земель. У центрі уваги історичної розповіді про важливі історичні події обов’язково перебуває Людина. Особистість, котрій притаманні як гідна подиву велич духу, так і варта розуміння й співчуття загальнолюдська слабкість і беззахисність.

АНЛ – 1 прим.

15. 63.3(4Укр)

Г70 Горобець В.М. Україна : Козацькі війни, 1618-1638[Текст]/В.М.Горо-

бець. -К.: Кріон, 2011. - 267 с.: кол. іл.


У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана 1578 р. до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 р., тобто в часи бурхливого розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також — важливий чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати на розвиток міжнародних процесів.

Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.

АНЛ – 1 прим.

16. 63.3(4Укр)

Г75 Грабовський,С.І. Що принесла Україні Переяславська рада? [Текст]

/ С. І. Грабовський. - К.: STYLOS, 2003.- 63 с.


Брошура являє собою науково-популярне видання, в якому суто історичні екскурси поєднані з історико-філософськими розмислами про минуле і сучасне України, про варіанти її розвитку, що поставали і постають перед українським народом. Автор брошури є фаховим філософом, заступником головного редактора журналу «Сучасність»; проте до сфери його зацікавлень завжди входила політична історія України і Європи.


ЧЗ – 2 прим.

17. 63.3(4Укр)

Г81 Греченко В.А. Історія України. Модульний курс [Текст] : навч.

посіб. для ВНЗ/ В.А. Греченко.-2-ге вид.-Х.: ПП "Торсінг плюс", 2009.-383 с.-(Сер. "Переходимо до Болонської системи").


Посібник укладений за кредитно-модульною системою, відповідно до навчальної програми дисципліни «Історія України». Концептуально та за методичним забезпеченням він істотно відрізняється від інших подібних видань. Посібник написаний на матеріалі лекцій, які читалися автором у кількох навчальних закладах України. Науково-методичний апарат, складений до кожного з модулів окремо, включає перелік знань та вмінь, висновки, контрольні запитання, фонд тестових завдань і рекомендовану літературу.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 2 прим.

18. 63.3(4Укр)

Г91 Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та допов-

неннями/ М. Грушевський; уклад. Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк.-Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 735 с: іл.

У цьому виданні перша російська публікація книги (С.-Петербург, 1913) видатного українського історика доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921. — Звірено з ним); нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів; старовинними географічними картами, побутовими й батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.

Видання в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури та державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії й постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від турецько-татарської навали. Багато місця відведено тут українсько-російським та українсько-польским зв’язкам, козацтву та козацькій республіці, демократичні підвалини якої стали основоположним принципом першої в Європі української Конституції 1710 р., створеної гетьманом П. Орликом. Книга приваблює яскравим художнім стилем і читається, як захоплюючий літературний твір.

АНЛ – 1 прим.

19. 63.3(4Укр)

Г93 Губарев В.К. Історія України: універсальний ілюстрований довідник/

В.К. Губарев.-Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008.-575 с.: іл; 8 арк. іл.

Історія є однією з найважливіших суспільних наук. Пропонуємо вам оригінальний ілюстрований довідник з історії України.

Ви познайомитеся з основними історичними термінами й поняттями, біографіями видатних діячів вітчизняної історії, її найважливішими подіями і явищами. Для зручності користування матеріали розташовано в хронологічному порядку.

АНЛ – 1 прим.

20. 63.3(4Укр)

И90 История Украины [Текст]: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений/ Н.Н. Савченко, Р.И. Филиппенко, С.М. Куделко, О.К. Малютина; под ред. С.Н. Смоленского; Нац. фармац. ун-т.-Х.: Изд. Тимченко А.Н.,2010.-271 с.: ил., табл.


Пособие подготовлено на основе программы курса «История Украины», утвержденной Министерством образования и науки Украины.

Изложены основные вопросы истории украинского народа — от древности до наших дней. С целью наиболее эффективного усвоения материала в тексте наглядно выделены ключевые слова и положения, после каждой темы приведены развернутые выводы, толкования исторических терминов, биографические сведения о выдающихся деятелях Украины рассматриваемого периода, хронологические таблицы и тестовые задания. Пособие также содержит большое количество иллюстраций и схем.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 4 прим.

АУЛ – 144 прим.

21. 63.3(4Укр)

І-90 Червінський В.І. Історія України: джерельний літопис/ В.І.Червінсь-

кий ; упоряд. В.І. Червінський та ін.; за ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного. - К: ДП "Дирекція ФВД", 2008. - 799 с.


Вміщено документи і матеріли, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.

Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

ЧЗ – 1 прим.

22. 63.3(4Укр)

І-49 Кучерук О. Ілюстрована енциклопедія історії України [Текст]: в 3 т./ Наук. ред. Л. Федорова. - Вид. перероб., доп. - К.: Спалах, 2004.

Т. 1: від найдавнішого часу до кінця 18 ст. 2004. - 216 с.: іл.


В енциклопедії подано короткі характеристики видатних діячів минулого, розглянуто значну кількість подій, явищ, пам’яток літератури, історії та культури, починаючи з давніх-давен і до кінця 18 ст. Краще осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть численні ілюстрації, карти, схеми.

ЧЗ – 1 прим.


23. 63.3(4Укр)

І-90 Історія українського козацтва[Текст]: нариси у 2 т. / редкол. В.А. Смолій (відповід. ред.); Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; Наук.-дослід. ін-т козацтва. -К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006.

Т. 1. 2006. - 799 с.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття.

ЧЗ – 1 прим.


24. 63.3(4Укр)

І-90 Історія українського козацтва [Текст]: нариси у 2 т./ редкол.: В.А. Смолій (відповід. ред.); Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; Наук.-дослід. ін-т козацтва.-К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006

Т. 2. - 2007. - 723 с.: іл.


У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ- 2 прим.

25. 63.3(2)

К21 Карамзин Н.М. История славянских народов.-М.: Эксмо, 2005.-

1022 с., 4л. цв. ил.


Прошло уже не одно столетие со дня появления на свет книги замечательного русского историка Н. М. Карамзина (1766 — 1826), но она по-прежнему вызывает интерес не только обычных читателей, но и ученых.

Это фундаментальное исследование представляет собой своеобразную летопись возникновения и развития славянских народов — от появления первых племен на территории Киевской Руси до становления и самоопределения народностей. По словам самого Карамзина, «история есть священная книга народов… зеркало их бытия и деятельности…».

Издание богато иллюстрировано — и прежде всего гравюрами из редчайшего альбома «Живописный Карамзин», вышедшего еще в пушкинские времена.

ЧЗ – 1 прим.

26. 63.3(4Укр)

К-84 Крути: збірка у пам'ять героїв Крут / упоряд.: О. Зінкевич, Н. Зінкевич.- К.: Смолоскип, 2008. - 419 с.: 5 л. мал. та фотоіл.


29 січня 1918 року відбулася надзвичайно трагічна подія в українській історії – бій під Крутами. Уряд УНР, опинившись без війська , кинув на протистояння з російською армією , що йшла на Київ, кілька сотень погано озброєних українських студентів та гімназистів. Майже всі вони полягли у нерівному бою. Цей бій отримав величезне символічне значення і саме його намагалися розкрити упорядники цієї книги. Найцінніша частина книги — спогади нечисленних учасників бою, яким вдалося вижити.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 1 прим.

27. 63.3(4Укр)

К84 Крути. Січень 1918 року: документи, матеріали, дослідження, кіно-

сценарій/ іст.-культурол. т-во "Герої Крут", упоряд. Я. Гаврилюк.-К: Вид. центр "Просвіта", 2008. - 839 с.: 16л. фотоіл.


До книги увійшли невідомі і маловідомі документи, матеріали, свідчення, спогади учасників бою під Крутами 29 січня 1918 року. Зміст архівних матеріалів підсилюють статті і виступи С. Єфремова, Д. Дорошенка, М. Грушевського, Є. Маланюка, Людмили Старицької-Черняхівської та інших видатних особливостей доби Української революції 1917-1921 рр.

Збірник упорядковано у хронологічному порядку, починаючи з кінця 1917 р. по 2008 р.

Завершує видання кіносценарій «Крути».

АНЛ – 1 прим.

28. 63.3(4Укр)

К90 Кульчицький,С.В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі

усвідомлення/ С.В. Кульчицький.-К.: Наш час, 2007. - 420 с.: іл., табл.-(Сер. "Невідома Україна").


На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що Голодомор 1932-1933 рр. в українському селі являв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них продовольства. В книзі доведено, що Сталін застосував цю терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР, які були наслідком здійснюваної Кремлем прискореної «революції згори».

Книга допомагає усвідомити, що терор голодом у поєднанні з репресіями проти безпартійної української інтелігенції та членів КП(б)У мали на меті попередити соціальний і політичний вибух в найбільшій національній республіці.

Це дослідження призначене для української громадськості, яка зацікавлена у міжнародному визнанні Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні, прийнятого Верховною Радою 28 листопада 2006 р.

ЧЗ – 1 прим.

29. 63.3(4Укр)

Л22 Лановик Б.Д. Історія Украіни: навч. посібник/ Б.Д. Лановик, М.В.

Лазарович. -2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання - Прес, 2003. -733 с.


На основі кращих здобутків історіографії подано короткий огляд історії України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться тематика та плани семінарських занять, індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації до цих завдань, перелік запитань для підготовки до екзаменів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 2 прим.

30. 63.3(4 Укр)

Л64 Литвин В.М. Історія України [Текст]: у 3-х т./ В.М. Литвин. - К.:

Видав. дім "Альтернатива", 2003

Т. 1 З найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст. - 2003, - 863 с.

Пропонований тритомний підручник є найповнішим авторським викладом історії України від часів появи на її теренах перших людських спільнот і до сьогодення.

Перший том висвітлює історичні процеси від найдавніших часів до кінця ХVIII ст.. Перебіг суспільного життя, що вирувало на українських землях упродовж тисячоліть, тут представлено в найрізноманітніших його проявах, з акцентуванням уваги передовсім на соціальних трансформаціях, політичному розвитку, економічному та культурно-духовному поступі. Історія України трактується у контексті історичного розвитку всіх етносів, що населяли її територію, та ― нерозривному зв’язку із загальноєвропейським цивілізаційним поступом.

ЧЗ – 1 прим.


31. 63.3(4Укр)

Л64 Литвин,В.М. Історія України [Текст]: у 3-х т./ В.М. Литвин. К.:Видав.дім "Альтернатива", 2003.

Т. 2 . Кінець ХУІІІ-початок ХХ ст. - 2005. - 759 с.


У другому томі висвітлюються події в Україні протягом «довгого ХІХ ст.» (кінець ХVIII ― початок ХХ ст.). Цей період наповнений великим соціальними трансформаціями, економічними здобутками, революціями, новими політичними проектами. Широкий спектр соціально-економічних, політичних, культурно-громадських та ідеологічних проблем концентрується у формулі: модернізація, відродження, націоналізм.

ХІХ ст. належить ключова роль у новій історії України. У цей період починаються процеси соціально-економічної інтеграції українських територій, трансформації українського етносу в націю, національної й політичної само-ідентифікації українства. Витоки усіх знакових подій та конфліктів у найновішій історії України варто шукати саме в «українському ХІХ ст.».

ЧЗ - 1 прим.

32. 63.3(4Укр)

Л64 Литвин В.М. Історія України[Текст]: у 3-х т./ В. М. Литвин. -К.:Ви-

дав. дім "Альтернатива", 2003

Т. 3. Кн. 1[Текст]: Новітній час (1914-2004). - 2005. - 831 с.

Кн. 2[Текст]: Новітній час (1914-2004). - 2005. - 637 с


Перша і друга книга третього тому цього підручника є завершальними. Якщо у першому томі розповідалось про давню, середньовічну і ранню нову історію України, а в другому томі ― про нову історію, то обидві книги третього тому присвячені новітній історії ― від Великої війни 1914-1918 рр. до сьогодення.

Новітня історія викликає особливо глибокий інтерес, тому що саме вона дає відповіді не тільки на питання про те, що сталося, але й прогноз того, що може відбутися у найближчому майбутньому.

Третій том підручника розповідає про події ХХ століття. Це найбільш трагічне століття у понад тисячолітній історії української держави, Разом з тим це найбільш славне століття вітчизняної історії. У ХХ столітті вперше після середньовічної епохи український народ вагомо та зримо увійшов в європейський і світовий історичний процес. Він об’єднав переважну частину своїх первинних і колонізованих земель в єдиній державі, здобув державну незалежність, і як свідчать події Помаранчевої революції, успішно подолав важкий тягар тоталітарного минулого.

ЧЗ – 1 прим.

33. 63.3(4Укр)

Л64 Україна крізь віки: У 15-ти т./ за заг. ред. В.С. Смолія

Т.1 Бунатян К. П. та ін. На світанку історії, 1998. – 336 с.

Перший том розкриває найдавніший період історії України — часи від кам’яного віку до початків писемності включно. Висвітлюються найважливіші моменти життя предків сучасних українців.

Т.2 Крижицький С. Д. та ін. Античні держави Північного Причорно-мор’я. - 1998. – 352 с.

Другий том присвячений одній із найцікавіших сторінок в історії України - грецькій колонізації Північного Причорномор’я і тисячолітньому існуванню тут низки античних держав.

Т.3 Баран В. Д. Давні слов’яни. - 1998. – 336 с.

Третій том присвячений одній із найбільш важливих і найбільш складних проблем етнології ― проблемі становлення слов’ян і зародження українського народу.

Т.4 Толочко О. П. , Толочко П. П. Київська Русь. 1998. – 352 с.

Четвертий том присвячений історії Київської Русі.

Т.5 Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь. - 1998. – 336 с.

П’ятий том висвітлює історію Галицько-Волинської Русі від початків складання її території до часів занепаду.

Т. 6 Русина О. В. Україна під татарами і Литвою. - 1998. – 320 с.

Шостий том присвячений одній із найменш висвітлених у літературі епох української історії – часові од Батиєвої навали (1239-1241 рр.) до Люблінського сейму (1569 р.).

Т.7 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVІІ ст.. (1648-1676 рр.) - 1999. – 352 с.

Сьомий том присвячений Національній революції 1648-1676 рр. - одній із найяскравіших і найтрагічніших сторінок історії українського народу.

Т. 8 Гуржій О. І. Гетьманська Україна. - 1999. – 304 с.

Восьмий том присвячений історії Української козацької держави останньої чверті ХVII- XVIII ст.

Т. 9 Сарбей В.Г. Національне відродження України. 1999.- 336 с.

Дев’ятий том висвітлює період ХІХ – початку ХХ ст., коли стрижнем історичного процесу на українських землях стало національне відродження в усіх його виявах: національно-етнічному, політичному, духовно-культурному.

Т.10 Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. - 1999.- 320с.

Десятий том присвячений буремним подіям 1917-1921 рр., коли Україна вперше в ХХ сто. Намагалася вибороти незалежність.

Т. 11 Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) 1999. – 336 с.

Одинадцятий том висвітлює роки мирного розвитку України між двома світовими війнами.

Т. 12 Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) - 1999. – 336 с.

Дванадцятий том присвячений ратному та трудовому внескові українського народу в розгром третього рейху.

Т. 13 Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр..) . - 1999. – 304 с.

Тринадцятий том присвячений повоєнним десятиріччям в історії України ― періоду суперечливому й складному, що передував вибореною незалежності.

Т. 14 Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) - 2000. – 360с.

Чотирнадцятий том присвячений становленню України як незалежної держави.

Т. 15 Трощинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. 1999. – 352 с.

П’ятнадцятий том присвячений українській діаспорі ― українцям, котрі через різні причини в різні часи опинилися за межами рідної землі.

ЧЗ – 1 прим.

34. 63.3(4Укр)

М64 Мирончук В.Д. Історія Украіни: навч. посібник / В.Д. Мирончук

Г.С. Ігошкін.-К.: МАУП, 2001. - 328 с.


У пропонованому посібнику на багатому фактичному і джерельному матеріалі розглядається історія України з давніх часів до сьогодення, багатовікова боротьба українського народу за незалежність і соціальне визволення, що увінчалася створенням самостійної Української держави. Багато уваги приділяється характеристиці зовнішньої політики України на різних етапах її історії, а також внеску України в розвиток світової цивілізації.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 1 прим.

ЧЗНП – 1 прим.


35. 63.3(2)

М79 Моргун Ф.Т. Сталінсько -гітлеровський геноцид українського наро-

ду. Факти і наслідки./ Ф.Т. Моргун. - 4-те вид., перероб. і доп.- Полтава: Дивосвіт, 2008. - 294 с.: 12л. фотоіл.


Сучасний читач зовсім недавно став свідком того, з якими труднощами було прийнято в залі Верховної ради України постанову про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Відомий письменник-публіцист Федір Моргун іде ще далі й розширює часові межі геноциду принаймні до масштабів першої половини кривавого ХХ сторіччя.

Моргун, майстер публіцистичної прози із захоплюючими сюжетами, переконливо показує й доводить, що головна спроба геноциду українського народу — Друга Світова війна. Натхненниками й організаторами її виступили фюрер нацистів А. Гітлер і вождь більшовиків Й. Сталін.

Автор вважає, що геноцид здійснювався також проти Польщі, Росії, Білорусі, євреїв та інших народів СРСР і світу.

АНЛ – 1 прим.

36. 63.3(4Укр)

Н-35 Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в

Україні/ редкол.: В.А. Ющенко (голова) та [ін.].-випущ. на замовл. Укр. ін-ту нац. пам'яті.-К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. -1000 с.; іл.


Загальноукраїнський том «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років» є лише частиною масштабного загальноукраїнського видавничого проекту, який включає в себе 17 обласних томів на том міста Києва.

У книзі узагальнено сучасний стан наукових досліджень з цієї проблеми. На основі архівних джерел та свідчень очевидців розкриваються причини, масштаби та наслідки Голодомору. Публікуються реєстр архівних документів, перелік населених пунктів, мешканці яких постраждали під час Голодомору. Подано вибрану бібліографію та оригінальні фотодокументи.

ЧЗ – 1 прим.

37. 63.3(4Укр)

Р56 Ричка,В.М. Княгиня Ольга.-К.: Альтернативи, 2004. - 335 с.: ил.

(Особистість і доба)


В аннали вітчизняної історії свята, рівноапостольна княгиня Ольга ввійшла одночасно Святою й Мудрою. Феномен цієї яскравої історичної особистості полягає не тільки й не стільки в тому, що то була перша та єдина жінка, яка сподобилась обійняти великокнязівський скіпетр і тривалий час успішно врядувати у Київській державі. Їй належить визначальна роль у сполуці Русі язичницької з Руссю християнському світі. У цьому відношенні вона є la femme fatale історії Русі.

На основі першоджерел розкриваються головні віхи життя та діяльності київської княгині, подається широка панорама суспільно-політичного та культурного життя раннього періоду історії Київської Русі.

ЧЗ – 1 прим.


38. 63.3(4Укр)

Р64 Розсекречена пам'ять: голодомор 1932-1933 років в України в

документах ГПУ - НКВД/ Редкол.: В. Даниленко (відповід. ред.) та ін.-К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 603 с.: 32л. фотоіл.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки — Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття — Голодомору 1932-1933 років.

Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

ЧЗ – 1 прим.


39. 63.3(4Укр )

С13 Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України

/В.А. Савченко.-Х.: Фоліо, 2008. - 380 с.: іл..


Нова книжка відомого історика В. Савченка присвячена Павлу Скоропадському, останньому гетьману України, діяльність якого пов’язана з бурхливими подіями епохи Громадянської війни. Кавалергард і генерал, найбагатший поміщик, плоть від плоті вищого світу Петербурга, що успішно робив кар’еру й особисто знав імператора, він волею долі стає диктатором України. Оцінювати гетьмана Скоропадського можна і як «лиходія», і як «праведника», але саме своєю неоднозначністю він і цікавий, Лев Троїцький називав його українським Бонапартом, генерал Денікін ― другим Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це запитання допоможе знайти книжка, при написанні якої автор використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади учасників подій.

АНЛ – 1 прим.

40. 63.3(4Укр)

С30 Семененко В.І. Історія України з продавніх часів до сьогодення:

навч. посібник / В.І. Семененко, Л.О. Радченко.-2-е вид., випр. та доп. - Х.: Торсінг, 2000. - 495 с.


Автори на базі новітніх публікацій та джерел пропонують читачам курс історії українських земель з прадавніх часів до сьогодення. При цьому проаналізовано події політико-соціального, економічного характеру, особливості духовного розвитку суспільства, взаємини України з сусідами, викладено динаміку боротьби за державність, звершення та втрати на цьому шляху.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 3 прим. ( 1 прим. – рос.мовою)

41. 63.5(4Укр)

С32 Сергійчук В. Що дала Україна світові.-К.: ПП Сергійчук М.І.,

2008.- 679 с.: іл.


У пропонованій книзі вперше комплексно оцінено внесок видатних українців у розвиток світової науки, техніки, освіти і культури.

ЧЗ – 1 прим.


42. 63.3(4Укр)

С79 Степанчук В.М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна

мільйон років тому/ В.М. Степанчук.-К.: Наш час, 2007.-188 с.: іл., карти.-("Невідома Україна").


Близько мільйона років тому на теренах сучасної України з’явилися істоти, озброєні кам’яними знаряддями. Розпочався відлік перших тисячоліть нижнього та середнього палеоліту — епохи, яка завершилася лише близько 30 тисяч років тому з порушенням Homo sapiens і його культури.

Мільйон років присутності давньої людини на теренах України — період великий навіть у геологічному сенсі. За цей час неодноразово змінювався клімат і ландшафти, мінявся рослинний та тваринний світ, наступали та відступали льодовики, насталими були навіть обриси морів, та й людність, що населяла територію України в різні періоди відрізнялася одна від одної навіть за фізичною будовою.

Що ж наразі відомо про перебіг подій у ці віддалені часи, про повсякденне життя наших пращурів і про них самих: як вони виглядали, де жили, на яких тварин полювали, якими знаряддями користувалися, як ховали своїх небіжчиків? Саме про це йдеться в цій книжці, а також про відкриття і відкривачів, про наукові дискусії і загадки, які ще чекають своєї відповіді.

ЧЗ – 1 прим.

43. 63.3(4Укр)

У45 Українки в історії: за заг. ред. В. Борисенко. - К.: Либідь, 2004.-

324с., іл., 8л. іл.

У книзі на великому архівному матеріалі маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок – жінок – патріоток. Із знатних родів, меценаток, вчених, літераторів, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності.

ЧЗ -1 прим.

АНЛ – 1 прим.

44. 63.3(4Укр)

Ш37 Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно політич-

ного мислення ХУІ-ХУІІІ ст.: у 2-х кн./ В. О. Шевчук.-К.: Грамота, 2007

Кн. 1. - 2007. - 718 с.: іл.

Книга сучасного українського історика та письменника — це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а перед усім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.

Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.

ЧЗ – 1 прим.

45. 63.3(4Укр)

Ш95 Шуйський І. В. Голодомор у першій столиці / І. В. Шуйський, В.А.

Полянецький. - Х: ТОВ"ШАНС", 2008. - 287 с.: 12л. фотоіл.


У цій книзі висвітлені трагічні події, пов’язані з Голодомором 1932-1933 років, котрі відбулися в Харкові — столиці радянської України. На підставі архівних документів, свідчень очевидців, автори-упорядники доводять, що голод був створений у результаті цілеспрямованої дії влади.

Окремими розділами до книги увійшли літературні твори українських авторів та дослідження фахівців про негативний вплив голодування на організм людини.

Більшість запропонованих читачу документів тривалий час зберігалися у закритих фондах під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

ЧЗ – 1 прим.

К у л ь т у р о л о г і я


1. 63.3(4Укр)

Б78 Бокань В. А. Історія культури Украіни: навч. посібник / В.А.

Бокань, Л. П. Польовий. - 2-ге вид., доп. - К.: МАУП, 2001. - 252 с.


Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов’янських націй та цивілізованого світу.

Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення.

АНЛ – 2 прим.

2. 63.3(0)

Б 95 Бытрова А. Н. Мир культуры. Основы культурологии.: учеб. пос.- М.: ИВЦ «Маркетинг»; Новосибирск: ООО «Узд-во ЮКА», 2000. – 680 с.


Основные особенности книги: доступный язык изложения, обилие конкретных примеров, цитат из литературных, философских, научных источников, богатство и разнообразие иллюстраций. В пособии предпринята попытка целостного рассмотрения культуры: в нем представлены и теория, история культуры. Автор стремится создать общую картину каждого культурного феномена, выявить возможно большее количество его сторон, не уходя от противоречий и спорных вопросов.

ЧЗ -1 прим.

3. 71

Р 64 Розин В. М. Введение в культурологию: учеб. – М.: ИНФРА-М, ФОРУМ. 2000.- 224 с.

Данный учебник автор предлагает для проблемного изучения культурологии, обращая особое внимание на методы, применяемые ею в познании интересного и многообразного мира культуры.

Оригинальна структура учебника, включающая не только изложение предмета культурологии, ее места в системе гуманитарного знания, но и примеры отдельных культурологических исследований, проведеннях автором.

ЧЗ – 1 прим.

4. 63.3(4Укр)

О-54 Олійник Т. С., Джугла Н. В. Українська та зарубіжна культура навч.-метод. посіб. для студ. з англійською мовою викладання. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- 102 с

Навчальний посібник відображає історію світовоії та української культури з давніх часів до сучасності, вплив епохи Ренесансу на розвиток української культури. Матеріал надається за темами англійською мовою. Підручник призначається на допомогу іноземним студентам.

ЧЗ – 1 прим.

5. 63.3(4Укр)

З-88 Зотов В. М., Клімачова А. В., Таран В. О. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.


У словникові вміщено статті-довідки з основних культурологічних термінів курсу української й зарубіжної культури. Тематично вони пов’язані як із сучасністю, так і з історію світової та української культури. Широко представлені як традиційні, так і модерністські культурні напрямки. Об’єктивно й ґрунтовно висвітлено проблеми, що стосуються минулого й сучасного духовного життя українського народу. До словника включено понад 500 культурологічних термінів. Більша кількість статей присвячена проблемам української культури.

АНЛ – 1 прим.

ЧЗ – 1 прим.

6. 71

Т33 Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій: навч.

посібник для вищих мед. навч. закладів / А.К. Бичко, Б.І. Бичко, Н.О. Бондар та ін. -К.: Либідь, 1993. - 390 с.


Це один з перших навчальних посібників, присвячених питанням теорії та світової і вітчизняної культури. Послідовно викладаються основні етапи розвитку культури, розглядається специфіка класичних та сучасних її теорій. Значна увага приділяється питанням історії української культури, соціальної зумовленості її тематичного та жанрового розвитку. Окремий розділ присвячений історії та теорії мистецтва. Представлені нові уявлення філософів та мистецтвознавців щодо напрямів і способів подальшого розвитку мистецтва.

ЧЗ – 2 прим.

АНЛ - 3 прим.

7. 63.3(0)

І 90 Історія світової культури: Культурні регіони: навч. посібник для

студ. гуманіт. спеціальностей вузів/ Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко та ін. -3-е вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2000. - 519 с.

У новому третьому виданні автори зосередили увагу на країнознавчому аспекті, наго-

лосивши на значенні культури конкретних країн у цивілізаційних процесах, а також намагалися якомога чіткіше втілити принцип персоніфікації.


ЧЗ - 1 прим.

8. 63.3(4Укр)

І 90 Історія української культури/ І. Крип'якевич, В. Радзикевич, М.

Голубець та ін.; за заг. ред. І. Крип'якевича. -3-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2000. - 651 с.


Ця ґрунтована праця створена видатними українськими вченими й мистецтвознавцями Іваном Крип’якевичем, Володимиром Радзикевичем, Миколою Голубцем, Степаном Чернецьким та Василем Барвінським у 30-ті роки. В яскравій та доступній формі автори подають основні відомості про розвиток українського письменства, образотворчого мистецтва, театру та музики від княжої доби до першої третини ХХ ст. у тісному зв’язку із поступом українського суспільства.

ЧЗ – 1 прим.

АНЛ – 2 прим.

9. 63.3(0)

К90 Культурология [Текст]: учеб. пособие для вузов/ под ред. А. Н. Марковой. -3-е изд.-М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 320 с.


Учебное пособие охватывет историю культуры человеческого общества первобытной епохи, Древнего мира, Античности, а также Европы и России в епоху Средневековья, Нового и Новейшего времени.

Представлены методология предмета (сущность культуры, ее составные части, функции), все важнейшие виды искусства (литература, живопись, скульптура, музика, архитектура, театр), наука, елигия, стили и жанры искусства, их важнейшие представители, произведения которых стали национальным багатством той или иной страны и ее вкладом в мировую культуру.

ЧЗ – 1 прим.

10. 63.3(0)

К 90 Культурология в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие для иностран. студ. вузов III-IV уровня аккредитации (русскоязычной формы обучения)/ Е. Бондарева, Е. Величко, А. Момрик и др.-К: Книга плюс, 2009. -142 с.


Это учебное пособие подготовлено авторским колективом преподавателей кафедры украинистики Национального медицинского университета им.А. А. Богомольца для иностранных студентов высших учебных заведений III-1V уровня аккредитации русскоязычной формы обучения. Ценность предлагаемого ученого пособия состоит в том, что на каждый сформулированный программный вопрос курса предлагается ответ, раскрывающий его по существу. Структура учебного пособия включает два блока: теоретичекий и исторический. Теоретический блок включает перечень ответов на вопросы, касающиеся проблем этимологии культуры, структуры культуры, ее элементов, форм и функций. Исторический блок включает перечень ответов на вопросы раздела истории зарубежной и отечественной культуры, рассматривая украинскую культуру как составляющую европейской парадигмы от древнейших времен и до наших дней.

ЧЗ – 2 прим.

11. 63.3(0) 3

К 66 Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 584 с.


Розглядається історія української та зарубіжної культури ― від первісного суспільства до кінця ХХ ст.. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.

ЧЗ – 2 прим.

АНЛ – 3 прим.

12. 71

К90 Культурология : учебник/ В. П. Большаков, Е. П. Борзова, С. Н. Иконникова и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В.П. Большакова. -М.: Проспект, 2011. - 527 с.


Учебник ориентирован на всех изучающих культурологию как общую или специальную учебную дисциплину. Он может бать полезен и тем, кто осваивает отдельные культурологические курсы, такие как теория и история культуры, философия, социология, семиотика культуры, культура повседневности. В книге рассмотрены существенные особенности современной мировой и отечественной культуры и проблемы прикладной культурологии. Авторы стремились, сохраняя високий научный уровень, достичь простоты и ясности изложения учебного материала.

ЧЗ - 1 прим.


13. 63.3(4Укр)

У45 Українська та зарубіжна культура: навч. посібник / М. М. Закович,

І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; за ред. М. М. Заковича.-К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 622 с.


Пропонований посібник вперше на новій методологічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культури, широку панораму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами. Такий підхід дає змогу авторам не тільки відповідним чином упорядкувати багатий і різнобічний матеріал з історії української культури, а й по-новому подивитися на особливості її розвитку, виявити і висвітлити ряд нових важливих аспектів і тенденцій.

АНЛ – 7 прим.

ЧЗ – 3 прим.

14 71

Х98 Художня культура світу : Арабо-мусульманский культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон : навч. посіб. / Н. Є. Миропольска, Е. В. Бєлкіна, Л. М. Масол та ін.; за ред.. Н. Є Миро польської. – К.: Вища шк. 2003. – 191 с.:іл.

Висвітлено найвизначніші явища художньої культури різних народів світу від найдавніших часів до сучасності.

ЧЗ – 1 прим.


15. 63.3(4Укр)

Ш39 Шейко В. М. Історія української культури [Текст]: навч. посіб./

В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська; наук. ред. В. М. Шейко. - К.: Кондор, 2011. - 258с.


У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

АНЛ – 10 прим.

ЧЗ – 1 прим.

П о л і т о л о г і я


1. 66.01

З-57 Зеркин Д. П. Основы политологии: Курс. лекций. -Ростов н /Д:

Феникс, 1996. - 541 с.-То же 1997 год.


Данные лекции следует рассматривать как одну из попыток освещения теории политологии в качестве учебной дисциплины. Проблематика курса и логическая последовательность рассмотрения тем определены с учетом опубликованных в печати проектов программ.

АНЛ – 9 прим.

АУЛ - 5 прим.

ЧЗ – 2 прим.

2. 66.01

М33 Матвеев С.А. Політологія [Текст]: учеб. пособие / С. А. Матвеев,

Л.С. Буланенко, С. А. Михеев.-Х: Одиссей, 2000. - 336 с.; 2004. - 335 с.


В учебном пособии содержится анализ закономерностей развития и функционирования политической власти и политических отношений, политических теорий и политических процессов.

АНЛ – 1 прим.

ЧЗ – 1 прим.

3. 66.01

П50 Политология: Курс лекцій / М. Н. Марченко, А. А. Дегтярев, О. Э.

Лейст и др.; под ред.М. Н. Марченко; МГУ им. М.В.Ломоносова. -2-е изд. пере- раб. и доп. - М.: Зерцало, 1997. - 384 с.


Во втором издании курса лекций, как и в первом, рассмотрены наиболее важные, узловые темы политологии. Авторы сосредоточили основное внимание на пересмотре устаревших политологических теорий и подходов и на глубоком исследовании новых политических явлений, отношений и институтов.

Курс лекций подготовлен в соответствии с типовой программой на основе обобщения и привлечения новейшего фактического материала.

ЧЗ – 1 прим.

4. 66.01

П50 Политология: Курс лекций: учеб. пособие для вузов / А. А.Раду-

гин, В. В. Глотов .- М.: Центр. 1997, - 1998. - 221 с.


Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие призвано помочь студентам, изучающим курс «Политология», в решении всех этих задач. Авторы пособия стремились к тому, чтобы дать студентам научно-обоснованные знания актуальних политических проблем и одновременно стимулировать их самостоятельное, критическое отношение к действительности.

АНЛ – 17 прим.

АУЛ – 30 прим.

ЧЗ - 4 прим.

5. 66.7 (4Укр.)

В-85 Всеукраїське товариство політичних в’язнів і репресованих: історія створення та діяльність / упоряд. Є. Пронюк. – К.: Український Центр духовної культури, 2007.- 680 с. : іл.


У книзі висвітлюється історія становлення і діяльності Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих.

Розкривається внесок Товариства у справу боротьби за відновлення самостійної Української держави, демократичний шлях її розвитку.

В книзі представлена низка статей, спогадів колишніх політичних в’язнів. Книга містить також головні офіційні документи Товариства за минулі роки.

ЧЗ -1 прим.


6. 66.01

П36 Піча В. М. Політологія[Текст]: навч. посіб. для вузів/ В. М. Піча,

Н. М. Хома. -3-те вид., випр. і доп.-К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2002. – 339 с.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни « Політологія», розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

АНЛ – 3 прим.

ЧЗ -2 прим.

7. 66.01

П50 Політологія: Підручник / В. Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О. В.

Бабкіна та ін.; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка.-К.: Академія, 2001.-526 с.-(Альма матер).


Підручник, перше видання якого було схвально сприйнято вузівською громадськістю, у новому варіанті охоплює значно ширший спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентуючи на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномена політики, закономірностей політичного розвитку суспільств, специфіки реалізації політичних інтересів, співвідношення політичних технологій з етикою, мораллю. Його новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході авторів до висвітлення загально цивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя.

ЧЗ – 1 прим.

8. 66.01

Т48 Ткач О. І. Політологія: навч. посібник для вищих навч. закладів.

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 261 с.


У посібнику розкриваються важливі проблеми сучасної політичної науки, основні категорії. На базі використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі проблеми, як політична влада, політичні системи та режими сучасності, громадянське суспільство та правова держава, партійні та виборчі системи, політичні конфлікти. Розглянуто особливості політичного процесу в Україні.

АУЛ – 13 прим

ЧЗ -2 прим.

9. 66.01

П50 Політологія [Текст]: курс лекцій: навч. посіб. для вищ. навч. закла-

дів /І.С. Дзюбко, В.Ф. Панібудьласка, Ю.С. Шемшученко та ін. / К.: Вища шк., - 1993. - 271 с.


У запропонованому курсі лекцій висвітлюються складні та суперечливі питання політичного життя, його соціально-економічна та соціокультурна зумовленість, історичні, інституційні, особистісні та діяльнісні фактори, що пов’язані з демократизацією, формуванням громадянського суспільства і правової держави, суверенізацією етнічних спільностей, глобальними світовими процесами.

ЧЗ - 2 прим.

АНЛ – 7 прим.

КХ – 18 прим.


10. 66

Б39 Безаров О. Т. Політологія: навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів; Буковинський держ. Мед. Ун-т.-Чернівці: БДМУ, - 2007. - 324 с.


Навчальний посібник висвітлює такі теми : предмет політології становлення та розвиток політичних ідей, природа політики, політична влада, політична система суспільства, держава як політичний інститут, політичні партії та виборчі системи, політичне лідерство, політична елітологія, політична психологія, міжнародна політика, глосарій та відповіді на тестові завдання.

ЧЗ – 1 прим.

11. 66.01

П50 Політологія: підручник для вищ. навч. закладів ІІІ-ІУ рівні акриди- тації / [Кирилюк Ф. М., Обушний М. І., та ін.]; за ред.. Ф. М.Кирилюка.-2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Здоров’я, 2004. - 775 с


Підручник є результатом багаторічних науково-педагогічних досліджень кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ньому висвітлюються проблеми політичної теорії й практики суспільного розвитку, складні та суперечливі питання політичного життя, соціально-економічна й соціокультурна зумовленість, його історичні, інституційні, особистісні та діяльнісні чинники, що пов’язані з демократизацією, формуванням громадського суспільства, української державності та світового порядку. Новизна підручника полягає в широкому впровадженні в навчальний процес прикладної політології, навчально-орієнтованої інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході авторів до висвітлення загально цивілізаційних і вітчизняних процесів політичного життя.

ЧЗ – 1 прим.

12. 66.01

П49 Політологія [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закладів/ І. С.

Дзюбко, К. М. Левківського, В. П. Андрущенко та ін.; за заг.ред.І. С.Дзюбка,

К.М. Левківського. -2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вища шк., 2001. - 415 с.


Висвітлено сутність політики і політичних відносин, визначено їхні функції та місце в системі соціальних відносин і механізми державного управління. Розглянуто практику політичного життя, об’єктивну політичну реальність, суб’єктивну політичну діяльність, образи політичного мислення і теоретичне тлумачення їх, розкрито роль політичного значення, проаналізовано основні етапи становлення і розвитку ідеї національної державності й демократії в історії політичної думки в Україні. Друге видання (1-ше вид. – 1998 р.) доповнене новими відомостями згідно з сучасною методологією.

АНЛ – 8 прим.

ЧЗ – 1 прим.,

ЧЗНП – 1 прим.


.

Схожі:

Історія України 1 iconВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
«Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті мон україни, за Інтернет-адресою
Історія України 1 iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Історія України 1 iconКафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Історія України 1 iconОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня...
Історія України 1 iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності
В основу цих двох частин покладено програми обов’язкових дисциплін з української та світової історії – “Загальна історія України”,...
Історія України 1 iconНавчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни
України. Об’єктом пропонованої н/д „Історія України (Дипломатична історія України)” є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії...
Історія України 1 iconІ. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України»
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни,...
Історія України 1 iconПрограма підготовки бакалаврів Нормативні курси Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Історія України
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Історія України 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Історія України 1 iconІсторія І правознавство
Міністерством освіти І науки України для 11-річної школи у 10-11 класах І програмами для 12-річної школи у 5-9 класах. Для 10-11...
Історія України 1 iconІсторія україни
У навчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України», тематику семінарських І самостійних занять, перелік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи