Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра icon

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра
Скачати 92.53 Kb.
НазваЗазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра
Дата03.08.2012
Розмір92.53 Kb.
ТипДокументи

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гума­нітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Термін навчання – 1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Основні місця роботи: магістр має підготовку, зорієнтовану, в основному, на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції спеціаліста. Магістр має перевагу в конкурсах на заміщення посад наукових співробітників і викладачів.

Із метою наскрізної фахової підготовки з 2009 року із цієї спеціальності здійснюється набір за прискореною формою навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно профілю „молодший спеціаліст” (технікум, коледж тощо).

Підготовка фахівців із напряму ^ 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр, який може займати первинні посади з фаху і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра, а при наявності виробничого досвіду – самостійно;

^ Кваліфікація – 2148.2 бакалавр з геодезії, картографії та землеустрою.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” можна продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” або „магістр” за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

^ Профіль роботи: визначення форми та розмірів землі; створення топографічних і кадастрових карт та планів; інвентаризація і розпаювання земель; користування інформаційними системами тощо.

^ Основні місця роботи: підприємства, організації і установи землевпорядного та геодезичного профілю різних форм власності, проектні та науково-дослідні інститути тощо.

^ Первинні посади. Назва професійної групи: картографи та топографи; технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки; креслярі.

Професійна назва роботи: геодезист; інженер-землевпорядник; картограф; картограф-укладач; редактор карт; редактор карт технічний; топограф; топограф кадастровий; фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; технік-геодезист; аерофотогеодезист; технік-фотограмметрист; технік-землевпорядник; технік-картограф; технік-топограф; технік-топограф кадастровий.

Усі спеціальності факультету ліцензовані та акредитовані за ІV рівнем. Студенти факультету на основі інтегрованих навчальних планів мають можливість на договірній основі навчатись паралельно, починаючи з 4-го курсу або після закінчення навчання, за 1,5 – 2 роки здобути другу вищу освіту зі спеціальностей економічного напряму на факультеті дистанційної та післядипломної освіти, який створено при нашому навчальному закладі.

Студенти факультету мають можливість отримати військову підготовку за програмою офіцерів запасу.


^ НАШІ ПЕРЕВАГИ

 • Забезпечення всіх студентів першого курсу бюджетної форми навчання стипендією.

 • Забезпечення всіх іногородніх студентів першого курсу місцями в гуртожитках, які обладнані сучасними комп’ютерними класами із доступом до мережі Internet.

 • Значний обсяг прийому на навчання за державним замовленням.

 • Студенти всіх факультетів мають змогу проходити навчання та стажування за кордоном.

 • У навчальному процесі беруть участь іноземні фахівці з Польщі, Німеччини, Бельгії.

 • Крім основної спеціальності, Ви зможете за бажанням поглиблено вивчати іноземну мову та здобувати паралельно другу вищу освіту.

 • Усім студентам, що навчаються за державним замовленням, гарантується працевлаштування по закінченню університету.

 • Працює аспірантура та докторантура за 18-ма науковими спеціальностями. Діють 4 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій галузі економічних та технічних наук, з яких дві мають право прийняття до захисту докторських дисертацій за 6-ма спеціальностями.

 • Постійне проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання сту­дентських проектів, організація „круглих столів”, семінарів, олімпіад серед студентської молоді тощо.

 • У розпорядженні студентів університету – 11 навчальних корпусів, 65 навчальних і науково-дослідницьких лабораторій.

 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням.

 • Діє їдальня на території студмістечка та буфет у приміщенні університету, студентський санаторій-профілакторій.

 • До ваших послуг – 34 комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet, комп’ютери­зована бібліотека (500 тис. примір­ників), 5 читальних залів на 496 місць, Internet-клуб, Wi-Fi, Internet-клуб.

 • Розвинена система спортивних секцій із багатьох видів спорту, можливість увійти до складу збірних команд університету; діють 4 спортзали, стадіон, спортивний майданчик.

 • Працює навчально-оздоровчий комплекс „Ворскла”.

 • Функціонує центр культури і студентської творчості, при якому діють студентський клуб, академічна хорова капела, духовий оркестр, оркестр народних інструментів, колективи народного, бального та сучасного танцю, музичні гурти.

 • В університеті діє єдина в місті школа КВК (більше 10 команд).

 • У центрі студентського дозвілля щотижня проводяться безкоштовні дискотеки для студентів.


Більш детальні відомості про напрям або спеціальність

Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Телефони: приймальна комісія (05322) 7-38-67,

деканат факультету (05322) 7-05-78

Сайт: www.pntu.edu.ua E-mail: vstup@pntu.edu.ua

Ласкаво просимо до Полтавського національного

технічного університету імені Юрія Кондратюка!

ПОЛТАВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Кондратюка

Вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації


БУДІВЕЛЬНИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
^ Полтава - 2012

Будівельний факультет свого часу став витоком створення навчального закладу.

Очолює факультет декан – кандидат технічних наук, доцент ^ Пенц Володимир Федорович. Заступники декана: кандидат технічних наук, доцент Р.А. Міщенко, кандидат технічних наук, доцент В.А. Кириченко.

Історія будівельного факультету розпочалася з 1930 року і нерозривно пов’язана з іменами видатних учених. Зараз на восьми кафедрах факультету працює близько 120 викладачів, включаючи 7 докторів наук, професорів і понад 70 кандидатів наук, доцентів.

Діє спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди", 05.23.20 “Містобудування та територіальне планування", 05.23.02 "Основи та фундаменти”.

За ці роки факультет підготував понад 20 тисяч інженерів-будівельників, більше ніж 300 кандидатів і докторів наук, понад 200 спеціалістів різного рівня для зарубіжних держав.

Набутий за 80 років науково-педагогічний, навчально-методичний та науковий досвід створив умови для результативної, якісної роботи 8 колективів кафедр факультету:

 • конструкцій із металу, дерева і пластмас (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор С.Ф. Пічугін);

 • архітектури та міського будівництва (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор О.В. Семко);

 • залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор А.М. Павліков);

 • проектування автомобільних доріг і сільських будівель (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, професор В.Й. Хазін);

 • організації і технології будівництва та охорони праці (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, професор Л.Г. Єрісова);

 • технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент В.В.Шульгін);

 • будівельної механіки (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент О.А. Шкурупій);

 • іноземних мов (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Н.О. Демченко).

Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі знань 0601 „Будівництво та архітектура” за напрямом: 6.060101 „Будівництво”. Після отримання диплома освітньо-кваліфі­каційного рівня „бакалавр”, студенти можуть продов­жити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” або „магістр” за наступними спеціальностями і спеціалізаціями:

6.060101, 7.06010101, 8.06010101 „Промислове і ци­вільне будівництво; спеціалізації: „Сільсько­госпо­дарське будівництво”, „Проектування і спо­рудження об’єктів газонафтодобувного комплексу”, „Експлуа­тація, ремонт і підсилення конструкцій будівель та споруд”.

Студенти спеціальності набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеження, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту та реконструкції. Студенти вчаться використовувати нормативну лі­тературу; визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій; виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються; виконувати креслення, відповідно до діючих нормативних вимог.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати в якості замовника.

6.060101, 7.06010103, 8.06010103 „Міське бу­дівництво та господарство”.

Студенти спеціальності набувають навиків раціонального проектування нових міських масивів та житлових і громадських будівель, а також реконструкції окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови.

Фахівці можуть працювати на посадах інженерів-проектувальників у проектних організаціях, майстра, виконроба та інших;

^ 6.060101, 7.06010104, 8.06010104 „Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

Студенти спеціальності набувають навиків органі­зації технологічного процесу виготовлення будівельних кон­струкцій, виробів та матеріалів із урахуванням техніко-економічних особливостей, сировинної бази, наявного устаткування.

Фахівці здатні виконувати професійну роботу інженера-технолога на заводах будівельних виробів або будівельних матеріалів і можуть займати посади: технолога, інженера-проектувальника, інжене­ра-будівельника;

^ 6.060101, 7.06010105, 8.06010105 „Автомобільні дороги та аеродроми”.

Студенти спеціальності набувають навиків проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації автомобільних доріг в умовах постійного зростання інтенсивності руху, підвищення вантажо-підйомності транспорт-них засобів, збільшення вимог до якості покриття та вимог до благоустрою прилеглої території.

Підготовка висококваліфікованих фахівців бу­дівельної справи проводиться за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Бакалавр (кваліфікація: бакалавр будівництва) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнотехнічну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо свого напряму (базова вища освіта), і який здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

^ Основні місця роботи: бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом інженера-будівельника, а за наявності виробничого досвіду, самостійно на підприємствах і будівельних організаціях різної форми власності – на посаді майстра або виконроба.

Спеціаліст (кваліфікація: інженер-будівельник) – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

^ Основні місця роботи: спеціаліст, на відміну від бакалавра, має повну фахову підготовку для самостійної роботи за вибраною спеціальністю і може працювати в якості замовника будівництва, проектувальника та будівельника в організаціях різних форм власності.

Магістр (кваліфікація: магістр зі спеціальності, інженер-будівельник) – освітньо-кваліфікаційний рі­вень фа­хівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Схожі:

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconЗазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра
move to 928-10856
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи магістра та відбір...
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconМіністерство освіти І науки україни
Опп, яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки...
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconОсвітньо-професійна програма підготовки
move to 1143-14358
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconОсвітньо-професійна програма підготовки
move to 1143-14358
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 05100101 «Метрологія та вимірювальна...
Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра iconВ. В. Грабко 2013 р. Програма
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 05100101 «Метрологія та вимірювальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи