На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій icon

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Скачати 79.89 Kb.
НазваНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Дата03.08.2012
Розмір79.89 Kb.
ТипДокументи

На Вас чекають:

 • 38 спеціальностей і спеціалізацій;

 • денна, заочна та прискорена форми навчання;

 • 9 навчальних корпусів, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням;

 • 29 комп'ютерних класів;

 • затишне і комфортабельне студентське містечко:

 • 5 гуртожитків;

 • їдальня;

 • INTERNET-клуб;

 • центр дозвілля студентської молоді;

 • профілакторій;

 • спортивно-оздоровчий табір „Ворскла”.


Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так і за контрактом (за кошти юридичних або фізичних осіб).
^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники на електромеханічний факультет подають заяву про вступ до університету, в якій указують напрям підготовки, вибрану спеціальність і форму навчання. До заяви вступник додає документ про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію), сертифікат із трьох предметів: українська мова та література, математика, або фізика, або іноземна мова за вибором, медичну довідку за формою 086-У, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, три поштових конверти з марками, папку-обкладинку, конверти форматів А4, А5. Паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

Більш детальні відомості про спеціальність Ви

зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.


Телефони:

приймальна комісія (8-05322) 7-38-67,

деканат факультету (8-05322) 7-23-46.

Сайт Полт.НТУ www.pntu.edu.ua


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Кондратюка

Електромеханічний

факультет


Автомобільний

транспорт

(Автомобілі та автомобільне господарство)


Електромеханічний факультет

Факультет заснований у 1992 році. Перший ви­пуск спеціалістів за фахом “Інженер-механік” відбу­вся у 1994 році.

У складі факультету функціонує п’ять кафедр, на факультеті викладають дисципліни 5 докторів та 36 кандидатів наук, доцентів. Діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за спеціа­льностями 05.05.02 “Машини й агрегати для виробниц­тва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій” і 05.05.04 “Машини для земляних та дорожніх робіт”.

Починаючи з 4 курсу, студенти факультету на основі інтегрованих навчальних планів мають можливість за контрактною формою паралельно або після закінчення навчання за 1,5 – 2 роки здобути другу вищу освіту в центрі післядипломної освіти, створеному при нашому університеті.

Усі спеціальності факультету ліцензовані та ак­редитовані IV рівнем.

Основна форма підготовки студентів — денне і заочне навчання.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців (напрями 0505 “Інженерна механіка”, “Машинобудування”, “Автомобільний транспорт”, “Електромеханіка”) за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Освітньо-кваліфікаційний

рівень 6.070106 “Бакалавр”

Кваліфікація – бакалавр з автомобільного транспорту.

Рівень освітибазова вища освіта.

Термін навчання — 4 роки.

Профіль роботи: виготовлення, ремонт, сервісне обслуговування, налагодження, випробування й експлуатація рухомого складу автомобільного транспорту, а також створення, впровадження у виробництво та налагоджування серійного виробництва нової техніки в галузі автомобілебудування.

^ Основні місця роботи: організації і підприємства, які займаються виготовленням, експлуатацією та ремонтом, сервісним обслуговуванням, налагодженням, випробуванням рухомого складу автомобільного транспорту, а також конструкторські бюро машинобудівних заводів і науково-дослідних інститутів, що займаються створенням, упровадженням у виробництво, налагоджуванням серійного виробництва нової техніки в галузі автомобілебудування. Крім цього, бакалавр інженерної механіки може працювати на підприємствах, в організаціях, установах і фірмах інших галузей народного господарства.

^ Первинні посади: майстер, старший майстер, старший технік, первинні посади інженерно-технічних працівників, інженер-конструктор без категорії спеціальних конструкторських бюро і науково-дослідних інститутів, старший лаборант, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах, викладач навчальних дисциплін фахового спрямування у професійних навчально-виховних закладах тощо.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст”

Кваліфікація – спеціаліст з автомобільного транспорту.

Рівень освітиповна вища освіта.

Термін навчання — 1 рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

^ Профіль роботи: розроблення, виготовлення, ремонт, сервісне обслуговування, налагодження, випробування й експлуатація рухомого складу автомобільного транспорту, а також створення, впровадження у виробництво та налагоджування серійного виробництва нової техніки в галузі автомобілебудування.

^ Основні місця роботи: організації і підприємства, зайняті виготовленням, експлуатацією та ремонтом, сервісним обслуговуванням, налагодженням, випробуванням рухомого складу автомобільного транспорту, а також конструкторські бюро машинобудівних заводів та науково-дослідних інститутів, лабораторій, що займаються створенням, дослідженням, упровадженням у виробництво, налагоджуванням серійного виробництва нової техніки в галузі автомобільного транспорту й автомобілебудування. Крім цього, спеціаліст може працювати на підприємствах, в організаціях, установах і фірмах інших галузей народного господарства, у підрозділах, які мають посади для спеціалістів із вищою інженерною освітою.

^ Первинні посади: майстер, старший майстер, старший технік, інженер-конструктор, механік, посади інженерно-технічних працівників, інженер-конструктор спеціальних конструкторських бюро і науково-дослідних інститутів, старший лаборант, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах, начальник ремонтно-механічного, машинобудівного, автотранспортного підприємства, інженер-механік, головний механік автотранспортного підприємства, станції технічного обслуговування, пересувної механізованої колони (ПМК), відділу головного механіка, викладач навчальних дисциплін професійно-технічного училища, викладач відповідних дисциплін у середніх навчальних закладах тощо.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”

Кваліфікація – магістр з автомобільного транспорту.

Рівень освітиповна вища освіта.

Термін навчання — 1 рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

^ Профіль роботи: розроблення, виготовлення, обслуговування, налагодження, випробування й експлуатація рухомого складу автомобільного транспорту, а також створення, впровадження у виробництво та налагоджування серійного виробництва нової техніки в галузі автомобілебудування.

^ Основні місця роботи: конструкторські бюро машинобудівних заводів та науково-дослідних інститутів, лабораторій, що займаються створенням, дослідженням, упровадженням у виробництво, налагоджуванням серійного виробництва нової техніки в галузі автомобільного транспорту й автомобілебудування. Крім цього, магістр може працювати на підприємствах, в організаціях, установах і фірмах інших галузей народного господарства, у підрозділах, які мають посади для спеціалістів із вищою інженерною освітою.

^ Первинні посади: інженер-конструктор, посади інженерно-технічних працівників, інженер-конструктор спеціальних конструкторських бюро і науково-дослідних інститутів, начальник ремонтно-механічного, машинобудівного, автотранспортного підприємства, інженер-механік, головний механік автотранспортного підприємства, станції технічного обслуговування, пересувної механізованої колони (ПМК), відділу головного механіка, викладач навчальних дисциплін професійно-технічного училища, викладач відповідних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах тощо.


^ Перелік основних дисциплін підготовки фахівців • Автомобілі (основи конструювання, теорія експлуатаційних властивостей, аналіз конструкцій та розрахунки автомобілів)

 • Безпека життєдіяльності

 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів

 • Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті

 • Гідравліка, гідро- і пневмопривод

 • Двигуни внутрішнього згорання

 • Деталі машин

 • Економіка підприємства

 • Експлуатація та обслуговування машин

 • Електронне й електричне обладнання автомобілів і тракторів

 • Електротехніка, електроніка та мікпропроцесорна техніка

 • Іноземна мова

 • Інтернет-технології в інженерній механіці

 • Інформатика

 • Історія інженерної діяльності

 • Історія України

 • Комп'ютерна графіка

 • Культурологія

 • Математика

 • Математичні моделі машин у розрахунках на ЕОМ

 • Нарисна геометрії та інженерна графіка

 • Опір матеріалів

 • Організація, планування й основи менеджменту

 • Основи автоматизації проектування машин

 • Основи автоматизації та робототехніки

 • Основи екології

 • Основи охорони праці

 • Основи технології виробництва і ремонту автомобілів

 • Охорона праці у галузі

 • Підйомно-транспортні машини

 • Політологія

 • Правила та безпека дорожнього руху

 • Правознавство

 • Психологія

 • Соціологія

 • Спеціалізований рухомий склад

 • Теоретична механіка

 • Теоретичні основи теплотехніки

 • Теорія механізмів і машин

 • Теорія технічних систем

 • Техніка експлуатації та основи технології діагностики автомобілів

 • Технічні основи створення машин

 • Технологічні основи машинобудування

 • Технологія виробництва і ремонту автомобілів

 • Технологія дорожнього будівництва

 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

 • Технологія проектування автотранспортних підприємств і станцій обслуговування автомобілів

 • Українська мова за професійним спрямуванням

 • Фізика

 • Фізична культура

 • Фізичне виховання

 • Філософія (релігієзнавство, логіка, етика, естетика)

 • Хімія

 • Цивільна оборона

Схожі:

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на напрям підготовки Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСтудентська соціальна служба “відгук” та група лідерів
Вас чекають: Чернівецький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді вул. Шептицького, 23 ІІІ пов., т. 52-64-34
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСклад навчально-методичних комісій спеціальностей і спеціалізацій
Розробка родовищ корисних копалин” з отриманням другої спеціальності “Менеджмент організацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи