На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій icon

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
НазваНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Дата03.08.2012
Розмір80.2 Kb.
ТипДокументи

На Вас чекають:

 • 38 спеціальностей і спеціалізацій;

 • денна, заочна та прискорена форми навчання;

 • 9 навчальних корпусів, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням;

 • 28 комп'ютерних класів;

 • затишне і комфортабельне студентське містечко:

 • 5 гуртожитків;

 • їдальня;

 • INTERNET-клуб;

 • центр дозвілля студентської молоді;

 • профілакторій;

 • спортивно-оздоровчий табір „Ворскла”.


Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так і за контрактом (за кошти юридичних або фізичних осіб).
^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники на електромеханічний факультет подають заяву про вступ до університету, в якій указують напрям підготовки, вибрану спеціальність і форму навчання. До заяви вступник додає документ про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію), сертифікат із трьох предметів: українська мова та література, математика, або фізика, або хімія за вибором, медичну довідку за формою 086-У, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, три поштових конверти з марками, папку-обкладинку, конверти форматів А4, А5. Паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

Більш детальні відомості про спеціальність Ви

зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія (8-05322) 7-38-67,

деканат факультету (8-05322) 7-23-46.

Сайт Полт.НТУ www.pntu.edu.ua


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Кондратюка

Електромеханічний

Факультет


Електромеханіка


(Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)


^ Електромеханічний факультет

Факультет заснований у 1992 році. Перший ви­пуск спеціалістів за фахом “Інженер-механік” відбу­вся у 1994 році.

У складі факультету функціонує п’ять кафедр, на факультеті викладають дисципліни 5 докторів та 36 кандидатів наук, доцентів.

Починаючи з 4 курсу, студенти факультету на основі інтегрованих навчальних планів мають можливість за контрактною формою паралельно або після закінчення навчання за 1,5 – 2 роки здобути другу вищу освіту в центрі післядипломної освіти, створеному при нашому університеті.

Підготовка фахівців за спеціальністю “ Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” проводиться на електромеханічному факультеті з 1992р. на кафедрі автоматики та електропривода. Кафедра є єдиним центром підготовки фахівців за цією спеціальністю в Полтавській області. На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів". Із 1997 року кафедрою випущено близько 300 фахівців, 40 з них – мають дипломи з відзнакою. Випускники кафедри працюють на таких підприємствах Полтавської області, як: ВАТ„Електромотор", Полтавський турбомеханічний завод, ВО „3намено", ВО „Лтава", Полтавський завод штучних алмазів та алмазного інструменту й інших.

Освітньо-кваліфікаційний

рівень 6.050702 "Бакалавр"

Кваліфікаціябакалавр електромеханіки.

Рівень освітивища освіта.

Термін навчання4роки.

Профіль роботи: конструювання, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація електромеханічних систем автоматизації та електропривода, посередництво і торгівля засобами автоматизації.

^ Основні місця роботи: конструкторські, технологічні відділи підприємств, інститутів та бюро; монтажні, ремонтні, організаційно-управлінські служби; науково-дослідні інститути, лабораторії; професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади першого і другого рівня акредитації; комерційні фірми, пов'язані з продажем засобів автоматизації.

^ Первинні посади: майстер, старший майстер, виконавець робіт, інженер із випробування та налагодження в сервісних організаціях; майстер, старший майстер на механоскладальних дільницях заводів; старший технік, менеджер-консультант сервісної або торгової фірми; старший лаборант, майстер виробничого навчання у середніх і вищих навчальних закладах.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

"Спеціаліст"

Кваліфікація – інженер-електромеханік.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання – 1 рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

^ Профіль роботи: конструювання, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація електромеханічних систем автоматизації та електропривода, посередництво і торгівля засобами автоматизації; викладацька діяльність.

^ Основні місця роботи: виробничі й пуско-налагоджувальні підприємства та організації, які виконують проектно-пошукові роботи; організації і підприємства, зайняті виготовленням, експлуатацією та ремонтом, сервісним обслуговуванням, налагодженням, випробуванням засобів автоматизації; конструкторські бюро заводів та науково-дослідних інститутів, лабораторій, які займаються створенням, дослідженням, упровадженням у виробництво, налагоджуванням серійного виробництва нової техніки в галузі автоматизації, інженерно-технічного забезпечення банківських установ. Крім цього, спеціаліст може працювати на підприємствах, в організаціях, установах і фірмах інших галузей народного господарства, у підрозділах, які мають посади для спеціалістів із вищою інженерно-технічною освітою.

^ Первинні посади: майстер монтажних робіт, інженер виробничо-технічного відділу монтажного управління, інженер із випробування і налагодження в пуско-налагоджувальних управліннях та сервісних організаціях, інженер-конструктор без категорії в спеціальних конструкторських бюро, інженер-конструктор без категорії в науково-дослідних інститутах, інженер-програміст без категорії в інформаційних службах науково-виробничих об'єднан, менеджер-консультант сервісної або торгової фірми, викладач навчальних дисциплін професійно-технічного училища та коледжу, викладач відповідних дисциплін у середніх навчальних закладах, старший лаборант, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах, тощо.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

"Магістр"

Кваліфікація – магістр з електромеханічних

систем автоматизації та електроприводу.

Рівень освіти – повна вища освіта,

Термін навчання – 1 рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

^ Профіль роботи: дослідження, конструювання, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація електромеханічних систем автоматизації й електропривода, посередництво і торгівля засобами автоматизації; викладацька та науково-дослідницька діяльність.

^ Основні місця роботи: проектні та науково-дослідницькі організації, конструкторські бюро заводів та науково-дослідних інститутів, лабораторій, які займаються створенням, дослідженням, упровадженням у виробництво, налагоджуванням серійного виробництва нової техніки в галузі автоматизації; навчальні заклади; спеціалізовані технологічні, проектно-конструкторські організації та фірми різних форм власності. Крім цього, магістр може працювати на підприємствах, в організаціях, установах і фірмах інших галузей народного господарства, у підрозділах, які мають посади для спеціалістів із вищою інженерно-технічною освітою.

^ Первинні посади: науковий працівник галузевого науково-дослідного інституту або проблемної лабораторії вищого навчального закладу; провідний спеціаліст конструкторського бюро, відділу головного енергетика; викладач навчального закладу.


Перелік основних дисциплін підготовки фахівців

 • Історія України

 • Філософія

 • Релігієзнавство

 • Основи конституційного права України

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

 • Інтелектуальна власність

 • Соціологія

 • Культурологія

 • Основи психології та педагогіки

 • Основи економічної теорії

 • Організація, планування й основи менеджменту

 • Фізичне виховання

 • Політологія

 • Правознавство

 • Українська мова за професійним спрямуванням

 • Хімія

 • Фізика

 • Нарисна геометрія та інженерна графіка

 • Обчислювальна техніка і програмування

 • Комп’ютерна графика

 • Інтернет –технології

 • Кібернетичні системи автоматики

 • Теоретична механіка

 • Технологія конструкційних матеріалів

 • Матеріалознавство

 • Безпека життєдіяльності

 • Прикладна механіка

 • Теоретичні основи електротехніки

 • Вища математика

 • Економіка підприємства та виробництва

 • Електроніка та мікросхемотехніка

 • Електроматеріалознавство

 • Електроніка та мікросхемотехніка

 • Електричні машини

 • Технологічні вимірювання та прилади

 • Теорія автоматичного керування

 • Теорія електропривода

 • Основи екології

 • Основи метрології та електричних вимірювань

 • Основи охорони праці

 • Основи конструювання механічних частин електропривода

 • Моделювання електромеханічних систем

 • Монтаж, налагодження, експлуатація і ремонт ел. пристроїв

 • Мікропроцесорні пристрої

 • Елементи автоматизованого електропривода

 • Надійність технічних систем

 • Електричні апарати

 • Системи керування електроприводами

 • Схемотехніка в електроприводах

 • Гідравліка і пневмоавтоматика

 • Електропривод та автоматизація загально промислових механізмів

 • Електропривод та автоматизація роботів-маніпуляторів

 • Електропривод та автоматизація верстатів-автоматів

 • Електропостачання промислових підприємств

 • Правила улаштування електроустановок споживачів

 • Автоматизація типових технологічних процесів

 • Охорона праці

 • Цивільна оборона

Схожі:

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на напрям підготовки Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСтудентська соціальна служба “відгук” та група лідерів
Вас чекають: Чернівецький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді вул. Шептицького, 23 ІІІ пов., т. 52-64-34
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСклад навчально-методичних комісій спеціальностей і спеціалізацій
Розробка родовищ корисних копалин” з отриманням другої спеціальності “Менеджмент організацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи