На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій icon

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Скачати 72.39 Kb.
НазваНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Дата03.08.2012
Розмір72.39 Kb.
ТипДокументи

На Вас чекають:

 • 38 спеціальностей і спеціалізацій;

 • денна, заочна та прискорена форми навчання;

 • 9 навчальних корпусів, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням;

 • 28 комп'ютерних класів;

 • затишне і комфортабельне студентське містечко:

 • 5 гуртожитків;

 • їдальня;

 • INTERNET-клуб;

 • центр дозвілля студентської молоді;

 • профілакторій;

 • спортивно-оздоровчий табір „Ворскла”.


Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так і за контрактом (за кошти юридичних або фізичних осіб).
^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники на електромеханічний факультет подають заяву про вступ до університету, в якій указують напрям підготовки, вибрану спеціальність і форму навчання. До заяви вступник додає документ про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію), сертифікат із трьох предметів: українська мова та література, математика, або фізика, або хімія за вибором, медичну довідку за формою 086-У, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, три поштових конверти з марками, папку-обкладинку, конверти форматів А4, А5. Паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.


Більш детальні відомості про спеціальність Ви

зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія (8-05322) 7-38-67,

деканат факультету (8-05322) 7-23-46.

Сайт Полт.НТУ www.pntu.edu.ua


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Кондратюка

Електромеханічний

факультет


Інженерна

механіка


(Технологія машинобудування)


^ ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ


Спеціальність „Технологія машинобудування” запроваджена в університеті у 1994 р. і має 4-й рівень акредитації. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр. Форма підготовки студентів за вказаною спеціальністю- денна та заочна. На сьогодні підготовлено 105 фахівців із цієї спеціальності, з них 89 інженерів-механіків та 9 магістрів, 16 випускників отримали дипломи з відзнакою. Випускники користуються великим попитом на ринку праці і працевлаштовані, в основному, в машинобудівній галузі Полтавщини.

Випускаюча кафедра технології машинобудування заснована на електромеханічному факультеті у 1996 році. На сьогодні вона володіє сучасною навчально-лабораторною базою для проведення всіх видів занять. Студенти мають можливість набути практичні навички роботи на сучасному металорізальному обладнанні та опанувати спеціальні види комп’ютерних технологій на основі поширених програмних продуктів й використання комп’ютерної техніки у керуванні технологічними процесами на виробництві, залучаються до науково-дослідницької роботи. При кафедрі працює аспірантура і докторантура.

^ Профіль роботи: експлуатація, ремонт, монтаж техноло-гічного обладнання машинобудівних заводів, конструювання, виробництво машин та технологічного оснащення, розроблення технологічних процесів виробництва, посередництво, оптова і роздрібна торгівля технологічними засобами та інструментом для машинобудування.

^ Основні місця роботи: проектні, конструкторські, науково-дослідницькі організації, підприємства машинобудівного комплексу; енергетичного, важкого, транспортного, тракторного, гірничого, сільськогосподарського, будівельного машинобудування; верстатобудівної та інструментальної промисловості, хімічного і нафтохімічного машинобудування, машинобудування для легкої та харчової промисловості й фірми різних форм власності. Крім цього, фахівець може працювати на підприємствах, в організаціях і установах інших галузей народного господарства.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

6.050502 “Бакалавр”

Кваліфікація – бакалавр інженерної механіки

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Первинні посади: технік або інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-механік з механізації та автоматизації виробництва, з організації і нормування праці, з організації експлуатації і ремонту машин та механізмів, механік-налагоджувальник, майстер чи механік цеху, старший лаборант, викладач навчальних дисциплін фахового спрямування у професійних навчально-виховних закладах, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах освіти, менеджер сервісних центрів і центрів із продажу обладнання, майстер, виконавець робіт, технік або інженер із випробовування та налагодження у сервісних організаціях, інспектор із контролю якості продукції тощо.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст”

Кваліфікація – інженер-механік.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

^ Первинні посади: начальники (інші керівники) машинобудівних підприємств, інженер-конструктор, інженер-технолог механоскладальної дільниці, цеху машинобудівних заводів із виготовлення машин та устаткування відповідно до профілю даної спеціальності, інженер у загальних відділах підприємств і організацій, у відділах виробничих та виробничо-технічних, з охорони праці, з техніки безпеки, нормування й інших, інженер-механік, інженер з упровадження нової техніки і технологій, з якості, з механізації та автоматизації виробництва, з науково-технічної інформації, з організації і нормування праці, з організації експлуатації та ремонту машин і механізмів, референт або менеджер у комерційних фірмах та рекламних агентствах відповідного профілю, інженер з якості, інженер із налагодження й випробування, інженер з організації, експлуатації та ремонту, інженер із ремонту, інженер із підготовки виробництва, інженер із керування й обслуговування систем, інженер з якості, інженер-дослідник, інженер-контролер, викладач спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах освіти.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр”

Кваліфікація – магістр інженерної механіки.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” або „Спеціаліст”.

^ Первинні посади: науковий співробітник, викладач вищих навчальних закладів освіти, фахівець із автоматизації виробничих процесів, розробник обчислювальних систем. Магістр забезпечує проведення науково-дослідницьких робіт, спрямованих на оволодіння новою технікою та технологіями, випуск продукції, яка відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків; керує експериментальними роботами зі створення нової продукції, поліпшення її якості, забезпечення відповідності діючим стандартам та технічним вимогам, а також застосування нових основних та допоміжних матеріалів, більш економічних і ефективних; очолює роботу з вишукування найбільш досконалих методів досліджень, випробувань, експериментів і скорочення витрат праці при здійсненні дослідницьких робіт; бере участь у впровадженні нових технологічних процесів та режимів виробництва і проведенні аналізу показників якості, що характеризують продукцію, яка випускається та впроваджується; розробляє перспективні тематичні плани робіт лабораторії.


Перелік основних дисциплін підготовки фахівців

 • Українська мова за професійним спрямуванням

 • Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика й естетика)

 • Основи економічної теорії

 • Економіка підприємства

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Фізичне виховання

 • Вища математика

 • Теоретична механіка

 • Інформатика

 • Основи конституційного права

 • Опір матеріалів

 • Теорія механізмів і машин

 • Безпека життєдіяльності

 • Нарисна геометрія та інженерна графіка

 • Деталі машин

 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

 • Гідравліка, гідро- і пневмопривод

 • Технологічні основи машинобудування

 • Теорія різання

 • Різальний інструмент

 • Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

 • Підйомно-транспортні машини

 • Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

 • Механоскладальні дільниці і цехи у машинобудуванні

 • Технологія оброблення типових деталей та складання машин і технологічне оснащення

 • Комп’ютерна графіка

 • Якість машин

 • Металорізальні верстати

 • Основи автоматизації проектування машин

 • Комп’ютерна статистика технології машинобудування

 • Верстатне обладнання автоматиз. виробництва

 • Організація, планування й основи менеджменту

 • Інструментальне забезпечення автоматиз. вироб.

 • Основи обліку, звітності й аналізу

 • Теорія автомат. упр. технологічними системами

 • Комп’ютерна підготовка технолог. документації

 • Організація планув. і основи менеджменту

 • Цивільна оборона

 • Охорона праці в галузі

 • Технологія машинобудування (галузева)

 • Математичне моделі у розрахунках на ЕОМ

 • Технологічні основи створення машин

 • Програмування верстатів із ЧПК

Схожі:

На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconНа Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій
Прийом на перший курс навчання здійснюється як за держзамовленням (безкоштовно), так І за контрактом (за кошти юридичних або фізичних...
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСписок осіб, рекомендованих до зарахування на напрям підготовки Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
Філологія. Українська мова та література з урахуванням додаткових спеціальностей, спеціалізацій
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСтудентська соціальна служба “відгук” та група лідерів
Вас чекають: Чернівецький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді вул. Шептицького, 23 ІІІ пов., т. 52-64-34
На Вас чекають: 38 спеціальностей І спеціалізацій iconСклад навчально-методичних комісій спеціальностей і спеціалізацій
Розробка родовищ корисних копалин” з отриманням другої спеціальності “Менеджмент організацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи