Науково-дослідницька робота на факультеті icon

Науково-дослідницька робота на факультеті
Скачати 75.83 Kb.
НазваНауково-дослідницька робота на факультеті
Дата03.08.2012
Розмір75.83 Kb.
ТипДокументи

Науково-дослідницька робота на факультеті здійснюється й розвивається за науковими напрямами, котрі відповідають профілю кафедр. Факультет має здобутки в науковій діяльності, актуальним напрямом якої є оптимізація роботи різних енергетичних і санітарно-технічних систем та захист навколишнього середовища від шкідливих викидів. Досягненням факультету є розроблення Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів, обласні програми охорони довкілля Полтавщини і розбудови екологічної мережі. Викладачі та випускники підвищують свою освіту в навчальних закладах Німеччини і Польщі. Розгорнута послідовна робота з видання інформаційної літератури екологічної бібліотеки Полтавщини. За результатами проведеної фундаментальної науково-дослідницької роботи з вивчення процесу перенесення в поверхневих шарах електричних зарядів і мас доцент кафедри хімії А.Т. Лобурець став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за 1997 р.

^ На факультеті працюють різноманітні студентські наукові гуртки. У 2009 році премію Національної академії наук України для студентів вищих навчальних закладів присуджено студентці факультету Я.О. Борисюк за роботу „Про хаотичні траєкторії руху космічних тіл у планетних системах”.

Студенти факультету беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-технічних конференціях, „круглих столах”, семінарах, симпозіумах, форумах, предметних та фахових олімпіадах, а також виставках різного рівня. Так, команда студентів кафедри гідравліки, водопостачання та водовідведення на всеукраїнських олімпіадах у м. Києві з фаху „Водопостачання та водовідведення” посідає лише призові місця.


^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці й особи без громадянства, котрі мають повну загальну середню освіту.

Вступники подають заяву про вступ до університету, в якій указують напрям підготовки, вибрану спеціальність і форму навчання. До заяви вступник додає документ про повну загальну середню освіту (оригінал або його завірену копію); сертифікати УЦОЯО для напрямів „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (1. Українська мова та література; 2. Математика; 3. Хімія або Географія), для напряму „Теплоенергетика” та „Гідротехніка (водні ресурси)” (1. Українська мова та література; 2. Математика; 3. Фізика або хімія); медичну довідку за формою 086-О; 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; три поштових конверти з марками; папку-обкладинку; конверти форматів А4 та А5. Паспорт, військовий білет чи посвідчення про приписку до призовної дільниці та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

Прийом заяв та документів від вступників на денну форму навчання проводитиметься з 15 липня по 31 липня 2010 року.

Більш детальні відомості про

напрям або спеціальність

Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24

Телефони: приймальна комісія (0-5322) 7-38-67,

деканат факультету (0-5322) 2-24-23

Сайт: www.pntu.edu.ua

E-mail: vstup@pntu.edu.ua

Ласкаво просимо до Полтавського

національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка!

ПОЛТАВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Кондратюка
^ ФАКУЛЬТЕТ НАФТИ І ГАЗУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Напрями підготовки:

Теплоенергетика”

Гідротехніка (водні ресурси)”

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”

^ Факультет очолює декан – кандидат технічних наук, доцент Нестеренко Микола Петрович.

Факультет об’єднує і здійснює керівництво роботою восьми кафедр:

видобування нафти і газу та геотехніки (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор ^ М.Л. Зоценко);

– обладнання нафтових і газових промислів (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор В.С.Блохін).

– фізики (завідувач кафедри – доктор хімічних наук, професор ^ В.В. Соловйов);

– теоретичної механіки (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент О.М. Черевко);

гідравліки, водопостачання та водовідве­дення (зав. кафедри – кандидат технічних наук, професор С.М. Срібнюк);

теплогазопостачання та вентиляції (зав. кафедри – кандидат технічних наук , доцент ^ Б.А. Кутний);

екології (зав. кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор П.В. Писаренко);

-хімії (зав. кафедри – кандидат хімічних наук, доцент ^ Д.О. Стороженко);

Студенти факультету – активні учасники гуртків художньої самодіяльності, команд КВК, неодноразові пере­можці університетського етапу обласного фестивалю „Студентська весна”. Саме на санітарно-технічному факультеті зароджувалось організаційне ядро студентського самоврядування університету. Разом із представниками інших факультетів ще у 1998 р. було скли­кане студентське віче шляхом прямого представництва делегатів зі студентських груп та обрано керівний орган – студентську раду, зараз парламент, який діє на основі розробленого і затвердженого Положення. У студентському парламенті робота ведеться за напрямами: нав­чальна, науково-дослідницька, художньо-естетична, шефська, військово-патріотична, туристична, спортивна.

Студенти, які навчаються за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”, – активні помічники міської влади й університету в опорядженні та озелененні довкілля. Серед їхніх досягнень – розчищення й упорядкування територій, насадження дерев, кущів і квітів в університеті, місті, районі.

^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

ГІДРОТЕХНІКА (ВОДНІ РЕСУРСИ)”


Кваліфікація: бакалавр водних ресурсів.

Основні місця роботи: проектні й науково-дослідні інститути, будівельні та експлуатаційні організації, конструкторські відділи при промислових підприємствах.

^ Спеціальність „РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ”

Кваліфікація: інженер у галузі використання водних ресурсів або магістр водних ресурсів.

^ Можливі посади за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  бакалавр – технолог водопровідних споруд, очищувальних споруд, водопровідного господарства; майстер житлово-експлуатаційної дільниці, водопровід­них, каналізаційних, водопровідно-каналізаційних споруд; молодший інженер-сантехнік; технік; старший технік водопровідно-каналізаційного господарства;

  спеціаліст – інженер із проектування, будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції систем і споруд водопостачання та водовідведення населених пунктів, промислових підприємств, будівель і споруд, розроблення систем водопостачання, водовідведення та очищення природних і стічних вод, розроблення заходів із довгострокових програм раціонального використання водних ресурсів; інженер І, ІІ категорії водопровідного, каналізаційного, водопровідно-каналізаційного господарства; інженер; провідний інженер; технолог; старший технолог; головний технолог водопровідно-каналізаційного господарства;

  магістр – асистент, викладач, старший викладач навчального закладу; науковий співробітник; завідувач лабораторії; головний спеціаліст із проектування систем водопровідно-каналізаційного господарства; керівник робочої групи; головний технолог; головний інженер.


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

„ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА”

Кваліфікація: бакалавр теплоенергетики.

Основні місця роботи: конструкторські та технологічні відділи підприємств, інститутів і бюро; монтажні, експлуатаційні та ремонтні служби; організаційно-управлінські служби; науково-дослідницькі інститути; лабораторії; комерційні фірми.

^ Спеціальність „Теплоенергетика”

Кваліфікація: інженер-теплоенергетик.

Можливі посади за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  бакалавр – технік-енергетик, технік-теплотехнік, технік з підготовки виробництва, технік-конструктор, енергетик, енергетик цеху, енергетик дільниці, енергетик виробництва, теплотехнік, технік - технолог, механік дільниці, механік дизельної установки, механік холодильної установки, механік з ремонту устаткування, технік з ремонту,;

  спеціаліст – інженер проектного та виробничо-технічного відділу; інженер з налагодження систем теплогазопостачання, вентиляції та котельних агрегатів; інженер-теплотехнік; головний інженер; директор; начальник теплового району; начальник газового або теплового господарства; начальник котельні; інженер екологічної служби; інспектор з охорони праці та енергозбереження;

  магістр – асистент, викладач, старший викладач навчального закладу; науковий співробітник; завідувач лабораторії; керівник робочої групи; головний технолог; головний інженер.


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”


Кваліфікація: бакалавр екології.

Основні місця роботи: промислові підприємства, районні, міські, обласні державні управління екології та санепідеміологічні станції.

^ Спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища”

Кваліфікація: еколог або магістр екології.

Можливі посади за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  бакалавр – молодший інженер; старший технік; старший лаборант екологічної лабораторії виробничого підприємства, заповідного господарства, відділу наукового та навчального закладу; помічник інспектора-еколога; помічник експерта-еколога в районному, міському, обласному та державному управлінні Мінприроди чи санепідеміологічній станції;

  спеціаліст – фахівець з охорони навколишнього середовища; завідувач (начальник) очисних споруд; інженер з охорони навколишнього середовища; начальник відділу охорони навколишнього середовища;

  магістр – асистент, викладач, старший викладач навчального закладу; науковий співробітник; завідувач лабораторії; начальник відділу охорони навколишнього середовища; фахівець-еколог із забезпечення контролю за роботою обладнання, очищення пилогазових викидів та забруднених стоків, вибору раціональних організаційно-технічних рішень, розрахунку умов будівництва об’єктів охорони природного середовища, контролю параметрів повітря, води та земельних ресурсів.

Схожі:

Науково-дослідницька робота на факультеті iconНауково-дослідницька робота на факультеті
move to 928-10864
Науково-дослідницька робота на факультеті iconНауково-дослідницька та творчо-пошукова робота
Науково-дослідницька та творчо-пошукова робота: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко....
Науково-дослідницька робота на факультеті iconНауково дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форм навчання, напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “ Науково дослідницька робота студентів ” (для студентів 4 курсу денної...
Науково-дослідницька робота на факультеті iconНауково-дослідницька діяльність кафедри
Одним із головних напрямків діяльності кафедри економіки промисловості є науково-дослідницька діяльність. Від свого заснування у...
Науково-дослідницька робота на факультеті iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни дисципліни „науково-дослідницька робота студентів” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу...
Науково-дослідницька робота на факультеті iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Науково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец 050100 – "Економіка підприємства"). Укл.:...
Науково-дослідницька робота на факультеті iconРекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху.
Науково-дослідницька робота на уроках українознавства та в позакласній роботі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
Науково-дослідницька робота на факультеті iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних І семінарських занять з дисципліни «Науково-дослідницька робота...
Науково-дослідницька робота на факультеті iconН. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»,...
Науково-дослідницька робота на факультеті iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Науково-дослідницька робота студентів ” (для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи