Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб icon

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб
Скачати 69.16 Kb.
НазваОсвітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб
Дата03.08.2012
Розмір69.16 Kb.
ТипДокументи

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

«МАГІСТР»

Обладнання нафтових і газових промислів.

Набір – 25 осіб

Кваліфікація: професіонал із нафтогазової справи.

Основні місця роботи: проектні та науково-дослідницькі організації, інститути чи конструкт-торські бюро підприємств, установ та організацій нафтогазового спрямування, промислові лабораторії нафтогазо- видобувних, транспор-тувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, навчальні заклади, нафтогазові комерційні фірми.

^ Видобування нафти і газу. Набір – 50 осіб

Кваліфікація: професіонал із нафтогазової справи.

Основні місця роботи: проектні та науково-дослідницькі організації, інститути чи конструкторські бюро підприємств, установ та організацій нафтогазового спрямування, промислові лабораторії нафтогазо- видобувних, транспорту-вальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспор-тування, навчальні заклади освіти, нафтогазові комерційні фірми тощо.


^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

До Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти на напрям освіти „Нафтогазова справа” з предметів: Українська мова та література (з кількістю балів не нижче 124); Математика (з кількістю балів не нижче 140); Фізика або Хімія (за вибором абітурієнта з кількістю балів не нижче 124); медичну довідку за формою 086-о, 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см, копію довідки про присвоєння ідентифіка-ційного коду, 3 поштові конверти з марками по Україні, конверти форматів А-4, А-5 та картонна папка-обкладинка. паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіков) копію ідентифікаційного коду; документи, що дають право на пільги. Сертифікати ЗНО 2008 – 2011 років – дійсні при вступі. Абітурієнти минулих років, які не проходили ЗНО – складають вступні іспити в університеті. Випускникам підготовчих курсів університету додається при вступі +20 балів до рейтингу. Переможцям олімпіад з дипломами 1, 2, 3-го ступенів – відповідно додається при вступі +50, +40, +30 рейтингових балів.

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2012 році проводиться в такі строки: початок прийому заяв та документів – 2 липня; закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить університет – 20 липня; закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів – 31 липня. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: перший – не пізніше 12 години 1 серпня; другий – не пізніше 12 години 5 серпня; третій – не пізніше 12 години 8 серпня. Терміни зарахування вступників: за державним замовленням – не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 25 серпня.


Більш детальні відомості про спеціальність

Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія (0532)561604
(0532)561897, (0532)569816, (05322)73867


деканат факультету (05322)73857

Сайт університету http://www.pntu.edu.ua/


Ласкаво просимо

до Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка!


ПОЛТАВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія КондратюкаНапрям освіти

Нафтогазова справа

ФАКУЛЬТЕТ

^ НАФТИ І ГАЗУ ТА

природокористування

Прийом на навчання за програмами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюється за напрямом підготовки – "Нафтогазова справа" з професійними орієнтаціями на підготовку фахівців за спеціальностями "Видобування нафти і газу", "Обладнання нафтових і газових промислів". Освітньо-кваліфікаційні рівні: „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”.


Випускаючі кафедри обладнання нафтогазових промислів, видобування нафти і газу та геотехніки мають сучасну навчальну базу, котра включає навчально-науковий нафтогазовий полігон й спеціалізовані лабораторії: бурових і тампонажних розчинів, матеріалів та реагентів, фізики нафтового і газового пласта, механіки гірських порід. Розпочата наукова діяльність за такими напрямами: вдосконалення існуючих технологій видобування нафти і газу, інтенсифікація процесу збирання і підготовки нафтопромислової та газопромислової продукції, вдосконалення конструкції та підвищення надійності, довговічності обладнання нафтових та газових промислів; застосування захисних покрить для протидії корозії нафтопромислового обладнання; екологічна безпека нафтових і газових промислів. Науковий потенціал кафедр базується на винаходах та наукових працях викладачів. Сучасна технологічна база нафтогазових підприємств східноукраїнського нафтогазоносного регіону використовується випускаючими кафедрами для проведення лабораторних занять і проходження студентами технологічних практик. Фактично всі студенти залучаються до науково-дослідницької роботи. Підготовка фахівців на кафедрах здійснюється з урахуванням особливостей регіону, в якому поряд із значними запасами нафти і газу є багато газоконденсатних родовищ. На основі інтегрованих навчальних планів студенти факультету додатково мають можливість паралельно, починаючи з 4-го курсу, або після закінчення навчання, за 1,5...2 роки здобути другу вищу освіту зі спеціальностей економічного напряму: «Фінанси»; «Облік і аудит»; «Економіка підприємства»; «Економіко-правове регулювання діяльності підприємства» (спеціалізація спеціальності «Економіка підприємства»); «Менеджмент організацій»; «Екологія та охорона навколишнього середовища». Паралельно з навчанням, студенти факультету також мають змогу отримати робітничі професії за більш ніж 20-тьма професіями нафтогазового спрямування. Після 2-го курсу кращі студенти факультету мають змогу навчатися на військовій кафедрі, на якій вони паралельно з навчанням за два роки отримують військову спеціальність та звання офіцеру запасу.

Випускники факультету користуються великим попитом на ринку праці.


^ Можливості та перспективи, які дають ці спеціальності

Полтава розташована у Придніпровсько-Донецькій западині території України, в якій на даний час видобувається, транспортується та переробляється до 80% нафти і газу. До регіону належать також значні частини територій Сумської, Харківської та Чернігівської областей, де проживають близько 8 млн. громадян України. На цій території розташовані головні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні та переробні підприємства, на яких мають змогу працювати випускники. Після отримання диплома бакалавра, крім роботи на виробництві, випускники можуть продовжити навчання в нашому університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр". Кращі випускники факультету, які мають глибокі знання та здібності до наукової роботи, після отримання диплома «магістра» мають можливість поступити до аспірантури для здобуття наукового ступеню кандидата та доктора технічних наук.


^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

«БАКАЛАВР» . Набір – 235 осіб

Обладнання нафтових і газових промислів

Кваліфікація: бакалавр із нафтогазової справи;

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, цехи капітального ремонту, промислові лабораторії нафтогазо- видобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, нафтогазові комерційні фірми тощо.

^ Видобування нафти і газу

Кваліфікація: бакалавр із нафтогазової справи

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові лабораторії нафтогазо- видобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, нафтогазові комерційні фірми тощо.


^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

«СПЕЦІАЛІСТ»

Обладнання нафтових і газових промислів.

Набір – 85 осіб

Кваліфікація: інженер з обладнання нафтових і газових промислів.

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові лабораторії, цехи капітального ремонту нафтогазо- видобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, навчальні заклади, нафтогазові комерційні фірми.

Видобування нафти і газу. Набір – 75 осіб

Кваліфікація: інженер з видобування нафти і газу

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові лабораторії нафтогазо- видобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, навчальні заклади, нафтогазові комерційні фірми.

Схожі:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб
move to 928-10865
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030403 „Обладнання нафтових І газових промислів" освітньо-кваліфікаційний рівень – "магістр" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 05030403 „Обладнання нафтових І газових промислів" освітньо-кваліфікаційний рівень – "спеціаліст" Полтава 2012 загальні положення
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Інженерна механіка", з використанням загальнодержавних методів...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010104 "Організація І регулювання дорожнього руху" для прийому на...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010102 "Організація перевезень І управління на транспорті" для прийому...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб icon"Затверджую" Ректор В. М. Бабаєв
Транспортні технології (за видами транспорту)", спеціальності 07010101 "Транспортні системи " для прийому на навчання осіб, які здобули...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Менеджмент", спеціальності 03060107 "Логістика" для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр",...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємств нафтової та газової промисловості" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємств нафтової та газової промисловості” для студентів...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб iconПрограма навчальної дисципліни «Маркетинг»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з...
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Обладнання нафтових І газових промислів. Набір – 25 осіб iconПрограма фахового вступного випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вищу освіту, це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо кваліфікаційного рівня бакалавра здобула...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи