Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр icon

Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр
Скачати 58.82 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр
Дата03.08.2012
Розмір58.82 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на напрям 6.060101 ”Будівництво”

(прискорена форма навчання)


освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр


Полтава 2012

1. загальні положення

Підготовка бакалаврів прискореної форми навчання здійснюється на основі ОКР „молодший спеціаліст” за напрямом „Будівництво”.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок.


^ 2. Етапи та зміст вступного екзамену

Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ „ Бакалавра з будівництва” складається з наступних дисциплін:

  • в’яжучі речовини.

Матеріали для виготовлення в’яжучих речовин. Основи технології виготовлення в’яжучих речовин. Фізико-механічні властивості в’яжучих речовин та раціональні сфери застосування.

  • термодинаміка та теплотехніка;

Основні термодинамічні і теплотехнічні явища. Методи отримання та перетворення енергії передачі та використання теплоти.

  • кераміка;

Загальні відомості про керамічні матеріали. Сировина для виробництва керамічних матеріалів та її властивості. Основи технології виробництва керамічних матеріалів. Фізико-механічні властивості керамічних виробів та матеріалів.

  • інженерна геодезія.

Виконання спеціальних геодезичних вимірювань. Побудова геодезичних мереж підвищеної точності. Використання найновіших геодезичних зйомочних технологій та сучасних математичних методів для обробки вимірювань. Винесення проектних рішень у натуру при будівництві складних дорожніх споруд.

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних принципах:

– уніфікація методики та умов проведення екзамену;

– забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

– зв’язок внутрішньо-вузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

– дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.

  • проектування автомобільних доріг;

Класифікація автомобільних доріг та норми їх проектування. Природні умови, що впливають на роботу дороги. Рух автомобіля по дорозі. Проектування автомобільної дороги в плані. Проектування дороги в повздовжньому профілі. Проектування дороги в поперечному профілі. Проектування земляного полотна. Конструкція дорожніх одягів та їх транспортно-експлуатаційні якості. Розрахунки нежорстких і жорстких дорожніх одягів. Пропускна спроможність доріг. Принципи організації дорожнього руху на перехрестях і примиканнях.

  • штучні споруди на дорогах;

Загальні відомості про штучні споруди на автомобільних дорогах. Основні дані для проектування мостів. Гідравлічний розрахунок стоку води. Види і конструктивні рішення труб. Укріплення біля малих штучних споруд. Види і конструктивні рішення і вибір типів опор для мостів. Спеціальні штучні споруди на гірських дорогах.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 45 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 45 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету. До складу комісії залучаються провідні фахівці з питань проектування автомобільних доріг, як правило, професори і доценти.


^ 5. оцінювання освітньо-професійної підготовки студентів

Державна комісія перевірки тестових завдань здійснюється за ключем. При перевірці тестів використовують такі критерії:

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах

- уніфікація методів та умов проведення екзамену

- забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

- відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

- дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.

Перевірка тестових завдань здійснюється за шифром правильних відповідей.

^ 6. Критерії оцінювання знань студентів

Головними професійними критеріями при оцінці виконання студентами екзаменаційного завдання є гнучкість концептуального інженерного мислення, вміння комплексно оцінювати виробничу ситуацію, точність аналітичного розв'язання задач, влучність та стислість виразу думки, вміння точно визначати ефективність прийнятих рішень.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей, приведених до 100 бальної шкали (від 100 до 200). Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 200. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового вступного випробування складає не менше ніж 124 бали.

Таблиця критеріїв оцінювання знань:

Кількість правильних відповідей

Бали

10

125

11

127,5

12

130

13

132,5

14

135

15

137,5

16

140

17

142,5

18

145

19

147,5

20

150

21

152,5

22

155

23

157,5

24

160

25

162,5

26

165

27

167,5

28

170

29

172,5

30

175

31

177,5

32

180

33

182,5

34

185

35

187,5

36

190

37

192,5

38

195

39

197,5

40

200

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Міністра освіти і науки від 28. 10. 2004 р., №823 освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки 0925 “Автоматизація...
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010101 ”Промислове І цивільне будівництво” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Магістр
move to 0-22396302
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010101 ” Промислове І цивільне будівництво” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Спеціаліст
move to 0-22396275
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Спеціаліст
move to 0-22396278
Програма фахового вступного випробування на напрям 060101 ”Будівництво” (прискорена форма навчання) освітньо–кваліфікаційний рівень – „Бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Магістр
move to 0-22396305
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи