Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента icon

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента
Скачати 54.16 Kb.
НазваПоложення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента
Дата30.05.2013
Розмір54.16 Kb.
ТипПоложення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 5 серпня 1998 р. N 1238

Київ


Про затвердження Положення про прийом

іноземців та осіб без громадянства на навчання до

вищих навчальних закладів


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін

зупинено згідно з Указом Президента

N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009

N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


Затвердити Положення про прийом іноземців та осіб без

громадянства на навчання до вищих навчальних закладів (додається).


Установити, що координація роботи вищих навчальних закладів

незалежно від їх підпорядкування та форми власності з питань

прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання

здійснюється Міністерством освіти.


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд.28


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 серпня 1998 р. N 1238


ПОЛОЖЕННЯ

про прийом іноземців та осіб без громадянства

на навчання до вищих навчальних закладів


Загальні питання


1. Це Положення є обов'язковим для всіх вищих навчальних

закладів України незалежно від їх підпорядкування та форми

власності, а також для юридичних осіб (резидентів і нерезидентів),

які надають посередницькі послуги з набору іноземців та осіб без

громадянства (далі - іноземці) на навчання.

Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно

проживають на території України і мають право вступу до навчальних

закладів нарівні з громадянами України.


2. Прийом іноземців на навчання здійснюється вищими

навчальними закладами, які мають дозвіл (ліцензію) на провадження

відповідної освітньої діяльності.


3. До вищих навчальних закладів приймаються іноземці без

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.


4. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених вищими навчальними закладами з

юридичними та фізичними особами.


5. Іноземці подають до вищих навчальних закладів такі

документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних

дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений

офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув

іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на

навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги

(крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про

безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

ж) зворотний квиток з відкритою датою повернення на

батьківщину терміном до одного року.

До аспірантури і докторантури, крім зазначених документів,

іноземці подають також інші відповідні документи в установленому

порядку.


6. Зазначені в підпунктах "б", "г", "е" пункту 5 цього

Положення документи повинні бути засвідчені відповідно до

законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому

порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.


7. Реєстрація національного паспорта іноземця (документа, що

його замінює), який прибув в Україну з метою навчання, проводиться

територіальним органом або підрозділом Державного департаменту у

справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб на

підставі письмового звернення навчального закладу, який видав

запрошення на навчання або одержав відповідне направлення

Міносвіти. Звернення подається до територіального органу або

підрозділу Державного департаменту у справах громадянства,

імміграції та реєстрації фізичних осіб не пізніше трьох робочих

днів з дати подання іноземцем для реєстрації національного

паспорта (документа, що його замінює) до навчального закладу.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810

( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом

Президента N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від

07.07.2010 }


8. Зарахованим на навчання іноземцям видається студентський

квиток.

Зразок і порядок видачі студентського квитка визначаються

Міносвіти за погодженням з МВС. { Абзац другий пункту 8 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 ( 810-2009-п ) від

29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента

N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }


9. Вищий навчальний заклад, який здійснює прийом іноземців на

навчання, несе відповідальність за своєчасне оформлення документів

на право їх перебування в Україні.


10. Міносвіти веде облік усіх іноземних студентів, які

навчаються в Україні.


11. Форма та порядок звітності вищих навчальних закладів щодо

навчання іноземних студентів встановлюються Міносвіти.


12. Інформація про іноземних студентів подається вищими

навчальними закладами до Міносвіти 1 грудня та 30 червня.


13. Контроль за набором та прийомом іноземців на навчання

здійснює Міносвіти.


Прийом іноземців на навчання за міжнародними

договорами та загальнодержавними програмами


14. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами

та загальнодержавними програмами здійснюється у порядку,

передбаченому цими документами.


15. Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів

(переводяться з одного навчального закладу до іншого в межах

України) на підставі направлення Міносвіти.


Прийом іноземців на навчання за договорами,

укладеними вищими навчальними закладами

з юридичними та фізичними особами


16. Вищі навчальні заклади, які мають дозвіл (ліцензію) на

провадження відповідної освітньої діяльності, а також суб'єкти

підприємницької діяльності, які мають свідоцтво на право набору

іноземців, здійснюють набір іноземців на навчання у порядку,

встановленому Міносвіти.


17. Видача іноземцям запрошень на навчання здійснюється

Міносвіти, а також вищими навчальними закладами у порядку,

встановленому Міносвіти.


18. Для в'їзду в Україну у період з 15 серпня до 15 листопада

підставою для оформлення в'їзної візи з метою навчання є оригінал

відповідного запрошення, в інші терміни - оригінал відповідного

запрошення та клопотання Міносвіти про надання візової підтримки.


19. Вартість навчання іноземців в Україні визначається у

порядку, встановленому Міносвіти разом з Мінфіном та Мінекономіки.


20. Іноземці зараховуються до вищих навчальних закладів за

результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.


21. Переведення іноземців з одного вищого навчального закладу

до іншого в межах України здійснюється за погодженням між

навчальними закладами.


22. Компенсація витрат, пов'язаних з видворенням іноземців,

які прибули в Україну з метою навчання, здійснюється шляхом

централізованого перерахування коштів вищими навчальними закладами

Українському міжнародному центру "Освіта" Міносвіти на умовах і в

порядку, визначеному Міносвіти разом з Мінфіном та Мінекономіки.

Схожі:

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconХviі. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України 17 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
move to 0-17125817
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconХviі. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України 17 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти І науки, молоді та спорту в межах обсягів державного...
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
З змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти n 351 ( v0351281-94 ) від 20. 12. 94 )
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconДодаток 8 до Правил прийому до хепу в 2013 році Прийом іноземців та осіб без громадянства до Харківського економіко-правового університету
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців...
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconДодаток 8 до Правил прийому до хепу в 2013 році Прийом іноземців та осіб без громадянства до Харківського економіко-правового університету
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання іноземців...
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconПоложення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
Дію Постанови поширено на ад'юнктів, слухачів та курсантів військових навчальних закладів Міністерства оборони згідно з Постановою...
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 810 ( 810-2009-п ) від 29. 07. 2009 дію змін зупинено згідно з Указом Президента iconПрийом іноземців та осіб без громадянства у Буковинському державному медичному університеті Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
Прийом іноземців та осіб без громадянства у Буковинському державному медичному університеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи