Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 icon

Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011
Скачати 342.64 Kb.
НазваПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011
Дата03.08.2012
Розмір342.64 Kb.
ТипПравила


Погоджено

___ _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра


_________________Є. М. Суліма


Затверджено

16 листопада 2011 р.


Ректор


Степаненко Микола Іванович

_____________________________
Правила прийому

до Полтавського національного педагогічного університету

імені В.Г. Короленка у 2012 році


Полтава – 2011

Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ, №552922, дата отримання 07.12.2010 р., термін дії ліцензії – 2011-2014 рр.; ліцензійні й акредитаційні справи напрямів підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта»; 6.040302 «Інформатика»; 6.020101 «Культурологія»; 6.010201 «Фізичне виховання» та спеціальностей: 8.02030301 «Українська мова і література»; 8.02030302 «Мова і література (англійська, німецька, російська)»; 7.01010301, 8.01010301 «Технологічна освіта»; 8.01010201 «Початкова освіта»; 8.01010101 «Дошкільна освіта»; 8.04020301 «Фізика»; 7.04030201 «Інформатика»; 8.04010201 «Біологія»; 8.01010601 «Соціальна педагогіка»; 7.01020101 «Фізичне виховання»; 8.04010101 «Хімія» підготовлені до розгляду в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення


  1. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (далі ПНПУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії у межах ліцензованого обсягу.

  2. До ПНПУ приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. ПНПУ приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. ПНПУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ПНПУ здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо громадянин здобуває певний освітньо-кваліфікаційний рівень вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у ПНПУ, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії ПНПУ наведено у додатку 5.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить ПНПУ

17 липня 2012 року

17 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ПНПУ

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчих конкурсів

31 липня 2012 року

31 липня 2012 року

Строки проведення у ПНПУ творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року


10 – 31 липня 2012 року


Строки проведення у ПНПУ вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12-ої години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12-ої години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12-ої години 8 серпня 2012 року


перший - не пізніше 12-ої години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12-ої години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12-ої години 8 серпня 2012 року


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПНПУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у такі строки:Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Строки проведення ПНПУ вступних випробувань (письмовий екзамен за фахом)

23 – 31 липня

2012 року

23 – 31 липня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2012 року

1 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПНПУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (магістр) проводиться у такі строки:


Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі базової вищої освіти,

що вступають на навчання за ОКР «спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступне випробування

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Строки проведення ПНПУ вступних випробувань (письмовий екзамен за фахом)

23 – 24 липня

2012 року

23 – 24 липня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26 липня 2012 року

26 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня
Етапи вступної компаніїДенна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі ОКР «бакалавр» та «спеціаліст», що вступають на навчання за ОКР «магістр»

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

20 липня 2012 року

20 липня 2012 року

Строки проведення ПНПУ вступних випробувань

23 – 25 липня

2012 року

23 – 25 липня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26 липня 2012 року

26 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ПНПУ (далі — заява) у паперовій або в електронній формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ПНПУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр») та форму навчання.

5.3. При поданні заяви у паперовій формі вступник подає особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це зумовлено особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), встановленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ПНПУ, або у встановленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ПНПУ.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання у ПНПУ тільки вступних екзаменів:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби у рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані у переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році й раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів із конкурсних предметів у ПНПУ за їхнім вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ПНПУ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ПНПУ, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному в додатку 6.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви у паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які із визначених предметів подають сертифікат з кількістю балів, нижчою за встановлену Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2012 році та правилами прийому до ПНПУ мінімальну кількість, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до ПНПУ.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі базової або повної вищої освіти, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ПНПУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти вступників, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 3): для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ПНПУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів із профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають на споріднений напрям підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за скороченими термінами підготовки, зарахування відбувається за результатами співбесіди, що проводиться ПНПУ та оцінюється за 200 – бальною шкалою.

6.4. При прийомі та зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програмами «спеціаліст» для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки, конкурсна сума балів для вступу на навчання складається з середнього балу оцінок із додатку до диплома бакалавра (5-бальна шкала) та оцінки фахового вступного випробування (5-бальна шкала).

6.5. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» або «спеціаліст» за відповідним напрямом підготовки, зараховуються до магістратури за сумою результатів усних вступних екзаменів з іноземної мови та усного екзамену за фахом, кожен з яких оцінюється за 5-бальною шкалою.

6.6. Для осіб, які вступають на навчання до ПНПУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки «Фізичне виховання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Хореографія» та «Журналістика», зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з двох предметів та творчого конкурсу, який складається у ПНПУ. Вимоги до знань та вмінь абітурієнтів та критерії оцінювання творчих конкурсів зазначаються у програмі. Результати вступних екзаменів і творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

Творчий конкурс з рисунку для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво», передбачає перевірку обізнаності майбутнього фахівця із основами образотворчої художньої грамоти та виявлення рівня володіння прийомами та технікою малювання, здатності до компонування, конструктивного та тонового зображення натури. Вступне випробування триває 6 годин. Рисунок виконується графітними олівцями різної твердості на ¼ стандартного аркуша ватману. Рисунок голови оцінюється за такими критеріями: композиція рисунку (8-30 балів); відтворення пропорцій та конструктивної будови у рисунку (12-50 балів); тонове вирішення рисунку (4-20 балів).

Творчий конкурс з танцю для абітурієнтів напряму підготовки «Хореографія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачає виконання абітурієнтами тестових завдань; екзерсису біля станка та танцювальних комбінацій на середині залу з класичного і народно-сценічного танцю; демонстрацію танцювальних фігур і з’єднань танців європейської і латиноамериканської програми; показ танцювального етюду. Вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання знань абітурієнтів (від 100 до 200 балів): тестові завдання – 20 балів (складаються з 10 питань, на кожне з яких дається три відповіді; одна з них є правильною і оцінюється у 2 бали); виконання класичного екзерсису біля станка і на середині залу – 26 балів; виконання елементів, рухів, фігур, танцювальних з’єднань, комбінацій народно-сценічного або бального танцю на середині залу – 26 балів; виконання танцювального етюду – 28 балів.

Творчий конкурс з музики передбачає тестування з елементарної теорії музики; гру на музичному інструменті; спів під власний супровід. Конкурс оцінюється за стобальною шкалою (від 100 до 200 балів), із них: тестові завдання — 36 балів (складаються з дванадцяти питань, на кожне з яких дається три відповіді; одна з них є правильною і оцінюється у 3 бали), гра на музичному інструменті — 28 балів; спів під власний супровід – 36 балів.

Програма творчого конкурсу з фізичного виховання передбачає виконання акробатичної комбінації (оцінюється від 10 до 80 балів); силового нормативу ( підтягування для чоловіків та піднімання всід за 1 хвилину для жінок (оцінюється від 10 до 60 балів), стрибки в довжину з місця (оцінюється від 10 до 60 балів).

Творчий конкурс для абітурієнтів, що вступають на напрям підготовки «Журналістика», складається з двох етапів: письмового – творчої роботи художньо-публіцистичного характеру, та усного – співбесіди. Написання твору оцінюється за такою схемою: глибина й повнота розкриття теми, загальна обізнаність у питаннях суспільно-політичного життя України і світу, культури, публіцистики; уміння логічно і грамотно викладати думки. Співбесіда оцінюється за такими критеріями: володіння темою; володіння мовою; правильність вимови, уміння вести бесіду (логіка і послідовність викладу). Кожна з двох частин творчого конкурсу оцінюється за стобальною системою. Загальна оцінка за творчий конкурс визначається загальною сумою 200 балів.


6.7. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються ПНПУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті ПНПУ.

6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ПНПУ не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті ПНПУ.

6.9. Абітурієнти, які вступають до екстернату, зараховуються за таким же порядком, як і бакалаври.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, проведених ПНПУ, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Апеляції на результати вступних випробувань подаються до Приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше ніж на наступний день після оголошення результатів. Апеляція розглядається у день її подання тільки у присутності абітурієнта або не пізніше наступного дня після її подання. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до ПНПУ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних державних адміністрацій.

7.3. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки. Установлена квота не перевищує 50 відсотків.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до ПНПУ особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії ПНПУ.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ПНПУ відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів, не нижчою мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі, учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрям «інформатика»;

інформаційні технології – при вступі на напрям ««інформатика»;

трудове навчання – при вступі на напрями «технологічна освіта», «професійна освіта»;

історія – при вступі на напрями «дошкільна освіта», «початкова освіта», «корекційна освіта», «соціальна педагогіка» та напрями галузей знань «культура», «мистецтво», «гуманітарні науки»;

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) «психологія» та напрями галузей знань «педагогічна освіта».


9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією ПНПУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (додаток 3).

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті ПНПУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^

XIII. Надання рекомендацій для зарахування


13.1. Приймальна комісія ПНПУ приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії ПНПУ.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ПНПУ розглядає питання про можливість зарахування до університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

^

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


14.1. Особи, які подали заяви у паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, упродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ПНПУ.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, упродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії ПНПУ, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до ПНПУ (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

^

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ПНПУ здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ПНПУ);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ПНПУ;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб відбувається не пізніше 25 серпня 2012 року.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

^

XVI. Наказ про зарахування


16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ПНПУ на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і на веб-сайті ПНПУ у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої ПНПУ квоти.
^

XVII. Додаткове зарахування до ПНПУ та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ПНПУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ПНПУ


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація проводиться приймальною комісією після подання відповідної заяви. При акредитації в Приймальній комісії журналісти пред’являють службове посвідчення та направлення з відповідного засобу масової інформації.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія ПНПУ гарантує створення належних умов для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія ПНПУ подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар

приймальної комісії ПНПУ П.В. Хоменко


тел: 0504041555Схожі:

Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році Полтава 2012
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012 І. Загальна частина
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconДодаток №6 до правил прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2011 році
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2011 році
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconДодаток №10 до правил прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році у зв’язку з проходженням акредитації (витяг з рішення Акредитаційної комісії від 27.
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році

Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconДодаток 1 до Правил прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2012 році
В. Г. Короленка в 2012 році Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconПлан роботи Приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2011 році
Розробка (на основі міністерських) І затвердження правил прийому до пнпу у 2011 році
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році Полтава 2011 iconПлан роботи Приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2012 році
Розробка, затвердження та погодження з Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України правил прийому до пнпу у 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи