Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка icon

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Скачати 66.08 Kb.
НазваПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Дата03.08.2012
Розмір66.08 Kb.
ТипДокументи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка

___________________ М.І. Степаненко

5 січня 2012 року


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ  КОМІСІЮ


ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ. В.Г. КОРОЛЕНКА


Полтава 2012

Загальні положення

 

1.1. Апеляційна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляцій абітурієнтів. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

1.2. Апеляційна комісія університету працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про Приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету та затверджених Правил прийому до ПНПУ.

1.3. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань.

1.4. Положення про апеляційну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії.

1.5. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.


2. Склад апеляційної комісії


2.1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів створюється апеляційна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

2.2. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

2.3. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка в поточному році.

^ Склад апеляційної комісії формується із числа провідних науково-педагогічних кадрів Університету, кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії Університету.

До складу апеляційної комісії Університету входять:

•  Голова комісії;

•  секретар комісії;

•  члени комісії.

2.4. Головою апеляційної комісії призначається проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Голова апеляційної комісії Академії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.5. Секретарем апеляційної комісії призначається відповідальний секретар приймальної комісії Університету.

2.6. Відповідальний секретар приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка:

  • подає на затвердження ректору університету розклад засідань апеляційної комісії;

  • приймає апеляційні заяви від абітурієнтів, які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою;

  • здійснює безпосередню організацію роботи апеляційної комісії;

  • подає в приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.7. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

 

^ 3. Порядок подання заяв на апеляцію

 

3.1. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови приймальної комісії Університету про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні (далі – апеляцію).

3.2. Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

3.3. Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до Приймальної комісії особисто абітурієнтом на наступний день після оголошення результатів.

3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

3.5. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі абітурієнта викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

 


^ 4 Порядок розгляду апеляцій

 

4.1 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка у складі голови комісії, секретаря  та членів комісії з числа затверджених відповідним наказом.

4.2. Апеляція розглядається в день її подання тільки в присутності абітурієнта, або не пізніше наступного дня після її подання.

4.3. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

4.4Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

4.5. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони ознайомлюються зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

4.6. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

4.7. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування.

4.8. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.9. Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

4.10. Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше 1 академічної години.

4.11. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

Затверджено рішенням приймальної комісії (протокол 2 від 29.12.2012 року).

Додаток 1


^ Зразок заяви абітурієнта на ознайомлення з екзаменаційною роботою


Голові приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Степаненкові М.І.

абітурієнта(тки), який(яка) вступав(ла) на спеціальність ______________________________

(назва спеціальності) ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

що мешкає за адресою ____________________________________________________________


Заява


Прошу Вас дозволити ознайомитись з моєю екзаменаційною роботою.


Дата Підпис


Додаток 2


^ Зразок заяви абітурієнта на апеляцію

Голові приймальної комісії Полтавського національного педагогічного

університету імені В.Г. Короленка

Степаненкові М.І.

абітурієнта(тки), який(яка) вступав(ла) на спеціальність ______________________________

(назва спеціальності) ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

що мешкає за адресою ____________________________________________________________


Заява


Прошу Вас дозволити розглянути мою екзаменаційну роботу на апеляційній комісії, оскільки я не згоден(а) з оцінкою і вважаю, що ______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказуються конкретні зауваження)


Дата Підпис

Схожі:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такі напрями підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи