Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни
Скачати 165.51 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни
Дата03.08.2012
Розмір165.51 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАПсихолого–педагогічний факультет

Кафедра хореографії


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

___________ проф. М.І. Степаненко

«_____»______________ 2012 року


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з танцю

для осіб, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Галузь знань:0202 Мистецтво

^ Спеціальність: 8.020202 01 Хореографія


Полтава-2012

Програма вступного випробування з танцю для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр / Укладачі: Горголь П.С., Благова Т.О, Жиров О.А., Погребняк М.М., Рева Я.Г., Пригода Л.Б.
Рецензенти: народний артист України, декан факультету хореографічного

мистецтва Харківської державної академії культури, професор ^ Колногузенко Б.М.


доктор педагогічних наук, завідувач кафедри культурології та методики виклдання хореографічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка доцент Кравченко Л.М.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри хореографії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

протокол № 14 від 13 лютого 2012 р.


ЗМІСТ


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ

НОРМИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

НА ОСНОВІ ЯКИХ ДОКУМЕНТІВ УКЛАДЕНА ПРОГРАМА

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців. Це вимагає від майбутніх магістрів хореографії належного рівня володіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками з фахових дисциплін, які є важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. Для вступної співбесіди до магістратури фахова кафедра надає рекомендації відповідно до заяв студентів-хореографів, які отримали ступінь бакалавра, або спеціаліста і мають намір підвищити свій освітній рівень у магістратурі.

Вимоги вступної співбесіди до магістратури з хореографії передбачають перевірку теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності 8.020202 01 Хореографія освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з дисциплін навчального плану: «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Теорія і методика латиноамериканських танців», «Теорія і методика європейських танців», «Мистецтво балетмейстера». Форма проведення екзамену − комбінована (усна відповідь; виконання екзерсису біля станка та танцювальних комбінацій на середині залу з класичного і народно-сценічного танцю; демонстрація танцювальних фігур і з’єднань танців європейської і латиноамериканської програми; показ власного танцювального етюду).


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


ХІД ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, вступне випробування проводиться у вигляді теоретичної та практичної частини, які передбачають демонстацію студентами опанованого матеріалу під час вивчення дисциплін «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Теорія і методика латиноамериканських танців», «Теорія і методика європейських танців», «Мистецтво балетмейстера».

Перше завдання – виконати основні вправи класичного екзерсису біля станка. Розкрити поняття одного з термінів класичного танцю.

Друге завдання − виконати основні рухи українського народного танцю (підгрупа народний танець); продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм (підгрупа бальний танець).

Третє завдання − показати власний танцювальний етюд.


^ СТРУКТУРА БІЛЕТА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

(підгрупа «народний танець»)


1. Систематизуйте вправи групи battements класичного екзерсису для середніх класів дитячої хореографічної студії.

2. Охарактеризуйте методичні принципи школи українського танцю В. Авраменка.

3. Побудувати хореографічний етюд на вільну тему.


^ СТРУКТУРА БІЛЕТА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

(підгрупа «бальний танець»)


1. Систематизуйте вправи групи battements класичного екзерсису для середніх класів дитячої хореографічної студії.

2. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати та продемонструвати фігуру “фіш тейл” у танці “Квікстеп”.

3. Побудувати хореографічний етюд на вільну тему.


^ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНУ СПІВБЕСІДУ

 1. Систематизуйте вправи групи battements класичного екзерсису для середніх класів дитячої хореографічної студії.

 2. Систематизуйте вправи групи battements класичного екзерсису для старших класів дитячої хореографічної студії.

 3. Систематизуйте вправи групи rond de jambe класичного екзерсису для середніх класів дитячої хореографічної студії.

 4. Систематизуйте вправи групи rond de jambe класичного екзерсису для старших класів дитячої хореографічної студії.

 5. Систематизуйте вправи групи allegro класичного екзерсису для середніх класів дитячої хореографічної студії.

 6. Систематизуйте вправи групи allegro класичного екзерсису для старших класів дитячої хореографічної студії.

 7. Охарактеризуйте adagio, як складову уроку класичного танцю.

 8. Опишіть методику вивчення port de bras класичного танцю.

 9. Здійсніть огляд літератури з методики викладання класичного танцю.

 10. Охарактеризуйте adagio як вправу класичного екзерсису біля станка.

 11. Охарактеризуйте методичні принципи школи українського танцю В. Авраменка.

 12. Розкрийте значення наукової праці «Теорія українського народного танцю» В. Верховинця.

 13. Розкрийте значення поняття «фольклорний танець», «народно-сценічний танець», «характерний танець».

 14. Охарактеризуйте стилістичні особливості польського танцю.

 15. Охарактеризуйте літературу з теорії та методики вивчення народно-сценічного танцю.

 16. Розкрийте стилістичні особливості українських танців Західного регіону.

 17. Охарактеризуйте стилістичні особливості російського танцю.

 18. Охарактеризуйте стилістичні особливості угорського танцю.

 19. Охарактеризуйте стилістичні особливості іспанського танцю.

 20. Розкрийте стилістичні особливості українських танців Центрального регіону.

 21. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати та продемонструвати фігуру «фіш тейл» у танці «Квікстеп».

 22. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Розкрити поняття термінів: «позиції ступень, побудова, лінія танцю».

 23. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати та продемонструвати фігуру «роки назад» у танці «Самба».

 24. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати та продемонструвати фігуру «закритий хіп твіст» танцю «Ча-ча-ча».

 25. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати та продемонструвати фігуру «твісти»

 26. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати і продемонструвати фігуру «муч» у танці «Джайв».

 27. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати і продемонструвати фігуру «оверсвей» у танці «Танго».

 28. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати і продемонструвати фігуру «правий флекерл» у танці «Танго».

 29. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати та продемонструвати фігуру «ускладнений хіп твіст» у танці «Румба».

 30. Продемонструвати танцювальні фігури й з’єднання танців європейської і латиноамериканської програм. Описати і продемонструвати фігуру «ховер крос» у танці «Повільний фокстрот».

 31. Продемонструвати власний танцювальний етюд.


^ ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ


Абітурієнт повинен:

 1. надати довідку про стан здоров’я, що засвідчує здатність особи переносити підвищене фізичне навантаження;

 2. мати танцювальну форму: дівчатам – спеціальне балетне взуття, танцювальні чобітки, черевички для народного танцю; босоніжки для латиноамериканських, туфлі для європейських танців, трико-лосини, купальник, спідницю; юнакам – спеціальне балетне взуття, танцювальні чоботи для народного танцю, туфлі для латиноамериканських та європейських танців, футболку, тренувальні штани.

 3. володіти:

  • правильною поставою корпусу, рук, ніг, голови;

  • координацією рухів;

  • технікою виконання танцювальних рухів;

  • манерою виконання;

 • почуттям ритму;

 • індивідуальною майстерністю (виконанням трюків і елементів підвищеної складності).

 1. продемонструвати хореографічні здібності та відповідні фізичні дані;

 2. знати хореографічну термінологію, назви рухів, танцювальних елементів, вправ, фігур;

 3. Уміти емоційно, пластично, сценічно, артистично сприймати і відтворювати музичний і хореографічний матеріал. Відтворювати фольклорні особливості, національного колориту та стилю під час виконання елементів, фігур, танцювальних з’єднань та композицій класичного, народного, бального танців.^ НОРМИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ

НА ВСТУПНІЙ СПІВБЕСІДІ З ТАНЦЮ

^ Рівні

досягнень абітурієнтів

Норми і критерії

Високий

5 (відмінно)


Абітурієнт досконало володіє технікою виконання елементів класичного екзерсису, танцювальних рухів та комбінацій народно-сценічного танцю, елементів, фігур та з’єднань європейських та латиноамериканських танців, термінологією, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бального танців у обсязі програми. Досконало володіє прийомами створення танцювальної композиції і демонструє її на високому рівні.

Достатній

4 (добре)

Абітурієнт володіє технікою виконання елементів класичного екзерсису, танцювальних рухів та комбінацій народно-сценічного танцю, елементів, фігур та з’єднань європейських та латиноамериканських танців, термінологією, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бального танців у обсязі програми. Володіє прийомами створення танцювальної композиції і демонструє її на належному рівні.

Середній

3 (задовільно)

Абітурієнт володіє технікою виконання елементів класичного екзерсису, танцювальних рухів та комбінацій народно-сценічного танцю, елементів, фігур та з’єднань європейських та латиноамериканських танців, термінологією, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бального танців у обсязі програми. При цьому припускає суттєві помилки. Слабо володіє прийомами створення танцювальної композиції і посередньо демонструє її.

Низький

2 (незадовільно)

Абітурієнт дуже погано володіє технікою виконання елементів класичного екзерсису, танцювальних рухів та комбінацій народно-сценічного танцю, елементів, фігур та з’єднань європейських та латиноамериканських танців, термінологією, методикою вивчення та викладання класичного, народно-сценічного, бального танців у обсязі програми. При цьому припускає грубі помилки Не володіє прийомами створення танцювальної композиції і не може її продемонструвати.


^ ДОКУМЕНТИ, НА ОСНОВІ ЯКИХ УКЛАДЕНО ПРОГРАМУ

Програму фахової вступної співбесіди з танцю для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» напряму підготовки: 8.020202 01 «Хореографія», укладено на основі навчальних програм фахових дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст»: «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Теорія і методика латиноамериканських танців», «Теорія і методика європейських танців», «Мистецтво балетмейстера».
^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ:


Теорія і методика класичного танцю:

 1. Костровицкая В., Писарев П. Школа классического танца. М – Л.: Искусство, 1989.

 2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – М.–Л.: Искусство, 2005.

 3. Балет: Энциклопедия/ под ред. Ю.Н. Григоровича. – М.: Советская энциклопедия, 1981.

 4. Тарасов Н.И. Классический танец. – М.: Искусство, 1981.

 5. Рева Я.Г. Структура уроку класичного танцю та його основні поняття. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 6. Рева Я.Г. Група battements та її різновиди. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 7. Словник хореографічної термінології /Укл. Я.Г. Рева – Полтава:

ПДПУ, 2003.

 1. Березова Г.0. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – К.: Музична Україна, 1990.

 2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л.–М.: Искусство, 2000.

 3. Бондаренко Л.А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна 1985.

 4. Головкина Г. Уроки классического танца в старших классах. – М.: Искусство, 1989.

 5. Базарова Н. Классический танец. – Л.: Искусство, 2007.

 6. Костровицкая В. Сто уроков классического танца. – Л.: Искусство, 1981.

 7. Рева Я.Г. Система запису комбінацій класичного танцю. Методичні рекомендації для студентів хореографів. – Полтава: ПДПУ, 2003.

 8. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К., 2005.

 9. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца/ под ред. В.Н. Богдановича, А.Н. Березовского. – Л.: Музыка, 1968.

Теорія і методика народного танцю:

 1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. - 3-тє вид. – К.: Мистецтво, 1996.-496 с.

 2. Василенко К.Ю. Український танець: Підручник. – Київ: ІПК ПК, 1997.-282 с.

 3. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968

 4. Голдрич О.С. Танцюємо разом: Танці з репертуару народних ансамблів м. Львова. – Львів, Сполом, 2006. – 288с.

 5. Гребенщиков С.М. Сценические белоруские танцы. – Минск.: Наука и техника, 1974

 6. Гуменюк А.І. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1996

 7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М.: Владос, 2003

 8. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина I. – К.: Мистецтво, 1975

 9. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина II. – К.: Мистецтво, 1976

 10. Зацепина К. и др. Народно-сценический танец. часть I. – М.: Искусство, 1976

 11. Основи викладання українського народно-сценічного танцю/ С.Л.Зубатов, -- Навч.посібник. –Київ:ІПК ПК, 1995.-133 с.

 12. Програма курсу «Народно-сценічний танець та методика його викладання.» – Х.: ХДАК, 1999

 13. Программа курса «Теория и методика преподавания народного танца». – СП., 1996

 14. Программа по народно-характерному танцу. – Л.: ЛДХС, 1996

 15. Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 1996

 16. Тематическая программа. Дружба народов. – М.: Министерство культуры СРСР , 1996

 17. Ткаченко Т. Народные танцы. – М.: Искусство, 1977

 18. Ткаченко Т. Народный танец. – М.: Искусство, 1968

 19. Українські народні танці. Упорядкування та загальна редакція А.І.Гуменюка. Надрукована за постановою вченої ради Інституту мистецтва, фольклору та етнографії АН УРСР –Київ 1962.- 360 с.

 20. Устинова Т. Русские народные танцы. – М.: Искусство, 1960

 21. Шевлюга С., Горяннова О. Самоучитель испанских и цыганских танцев. Фламенко. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2005

Теорія і методика бального танцю:

 1. Благова Т.О. Теорія і методика європейських танців [Електронний ресурс]: навч.-наоч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Т.О. Благова, О.А. Жиров. – 250 MB. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Celeron 633 MHz; 128 MB RAM; CD-ROM Windows 98/2000/Me/XP/Vista; Microsoft Word 97-2007; Microsoft Office Power Point 97-2007. – Назва з титул. екрану.

 2. Венский вальс: техника исполнения: [сост. Имперское общество любителей танцев]. – СПб.: Рус. танц. союз, 1993. – 14 с.

 3. Гай Говард. Техника европейских танцев / Гай Говард. – М.: Артис, 2003.– 256 с.

 4. Говард Х. Всё о технике стандартных танцев / Х. Говард. – М.: ВРМАВТ, 1989. – 77 с.

 1. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Дополнение / У. Лэрд. – Лондон, 1998. – 64 с.

 2. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Ч. 1 / У. Лэрд. – Лондон, 1998.

 3. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Ч. 2 / У. Лэрд. – Лондон, 1998.

 4. Мищенко В.А. Спортивные бальные танцы для начинающих / Мищенко В.А., Тимошенко В.А. – Харьков: Синтекс, 2003.− 189 c.

 5. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 1: Квикстэп. – 52 с.

 6. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 2: Медленный вальс. – 31 с.

 7. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 3: Фокстрот. – 30 с.

 8. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев / А. Мур; пер. с англ. и ред. Ю. Пина. – СПб., 1993. – Ч. 4: Танго. – 25 с.

 1. Осадців Т.П. Спортивні танці: навч. посіб. / Т.П. Осадців. – Л.: ЗУКЦ, 2001. – 340 с.

 1. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Джайв / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 2002. – 108 с.

 2. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Румба / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1998. – 124 с.

 3. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Самба / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 2002. – 148 с.

 4. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ч. 1 / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1991.

 5. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ч. 2 / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1991.

 6. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Ча-ча-ча / [сост. ISTD]. – Лондон: Имперское общество учителей танца, 1999. – 128 с.

 7. Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Ч. 1 / Уолтер Лэрд; пер. с англ. А. Белогородского. – М.: Артис, 2003. – 180 с.

 8. Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Ч. 2 / Уолтер Лэрд; пер. с англ. А. Белогородского. – М.: Артис, 2003. – 244 с.

Мистецтво балетмейстера:

 1. Армашевская К.Н., Вайнонен Н.В. Балетмейстер Вайнонен. – М.: Искусство,1971.

 2. Бухвостова Л.В. Щекотихина А.С. Композиция и постановка танца. - Орел, 2001.

 3. Голдрич О. Хореографія. Основи хореографічного мистецтва. Основи композиції танцю. - Львів: Край, 2003.

 4. Гуменюк А.І.Народне хореографічне мистецтво України.-К., 1963.

 5. Гуменюк А.І. Українські народні танці. - К., 1969.

 6. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима, Балет. – Л., 1975.

 7. Жданов Л.Т. Мгновения. Касьян Голейзовский. Фотоальбом.-М.: Планета, 1973.

 8. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М., 1954.

 9. Захаров Р.В. Сочинение танца.- М.: Искусство, 1983.

 10. Захаров Р.В. Слово о танце.- М.,1977.

 11. Захаров Р.В. Записки балетмейстера. -М.: Искусство, 1976.

 12. Колногузенко Б.Н. Основы руководства и постановочной роботы в само деятельном ансамбле народного танца.- Х.: Диарт,1990.

 13. Колногузенко Б.Н. Сюжетный танец. От замысла к воплощению. - Х.: Диарт, 1990.

 14. Колногузенко Б.Н. Сольный танец : мметодическая разработка по курсу «Искусство балетмейстера». – Х.: ХДАК,2006.

 15. Колногузенко Б.М. Хореографічна сюїта : методичні матеріали з курсу «Мистецтво балетмейстера». – Х.: ХДАК,2007.

 16. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века.Т. I. Хореографы. - Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности. – М., 1972.

 17. Лиепа М.Э. Вчера и сегодня в балете. – М.: Молодая гвардия, 1986.

 18. Мистецтво балетмейстера: навчально-методичні матеріали з курсу/ Укладач Б.М.Колногузенко.-Х.:ХДАК, 2007.

 19. Михаил Фокин. Фотоаьбом. – СПб.: Мариинский театр, 1997.

 20. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах. – Л.; М., 1965.

 21. Фокин М.М. Умирающий лебедь. – Л., 1961.

 1. Фокин М.М. Против течения. – Л.: Искусство, 1981.

 2. Бондаренко Л.А. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: "Музична Україна", 1989. – 232с.

 3. Быкова М. С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хореографических коллективах. Учебно-методическое пособие. – М.: «Искусство», 1982. – 244с.

 4. Тараканова А.П. Система хореографічного виховання у школах і позашкільних закладах: Навчальний методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 284с.

 5. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: «Советская Россия», 1982. – 144с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1982. – 112 с.

 2. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1983. – 120 с.

 3. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1984. – 120 с.

 4. Бальные танцы / [сост. А.Н. Беликова]. – М.: Сов. Россия, 1985. – 112 с.

 5. Гі Дені. Всі танці / Гі Дені, Люк Дассвіль. – К.: Муз. Укр., 1983. – 342 с.

 6. 3гурський Л. Методика викладання бальних танців у школі / Л. Згурський. – К.: Муз. Укр., 1978. – 184 с.

 7. Современный бальный танец: пособие [для студ. ин-тов культ., руков. кол-вов бальн. танца] / [под ред. В.М. Стриганова, В.И. Уральской]. – М.: Просвещение, 1978. – 431 с.


РЕСУРСИГолова предметної комісії

канд.пед.наук, професор кафедри

природничих і математичних дисциплін Н.Д. Карапузова


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи