Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка icon

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Скачати 479.81 Kb.
НазваПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Сторінка3/4
Дата03.08.2012
Розмір479.81 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

1. Способи організації дітей з фізичного виховання.

2. Види фізичного навантаження.

3. Види вправ з рівноваги.

4. Умови зберігання рівноваги після бігу.

5. Види колективних змагань.

6. Вимоги до колективних занять.

7. Види фізкультурних занять.

8. Види шикування.

9. Види бігу.

10. Види рухливих ігор.

11. Ігри з елементами індивідуальних змагань.

12. Вимоги до тривалості фізкультурних занять.


^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКА КЕРІВНИЦТВА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

^ Теоретична частина

    1. Образотворче мистецтво – складова частина культури суспільства та людини.

Твір мистецтва – основна ланка художньої культури. Види та жанри образотворчого мистецтва.

   1. Теоретичні основи образотворчої діяльності дітей.

Види образотворчої діяльності в дошкільних закладах. Роль занять образотворчої діяльності у навчанні, вихованні й розвитку дітей.

   1. Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю дітей як науки та її зв'язок з психологією, фізіологією, педагогікою

   2. Методи керівництва образотворчою діяльністю дітей.

   3. Шляхи й методи активізації творчої діяльності дітей у різних вікових групах дитячого садка.

   4. Форми організації образотворчої діяльності дітей у дошкільному закладі.

^ Практична частина

Засоби художньої виразності в образотворчому мистецтві. Програми та методичні рекомендації з образотворчої діяльності в дитячому садку. Педагогічні умови, які забезпечують успішність оволодіння дітьми образотворчою діяльністю. Структура занять з образотворчої діяльністю, методика їх проведення. Загальні принципи планування занять із зображувальної діяльності. Характеристика програмових завдань, зміст та методика навчання малюванню в різних вікових групах. Характеристика програмових завдань, зміст та методика навчання ліпленню в різних вікових групах. Характеристика програмових завдань, зміст та методика навчання аплікації в різних вікових групах. Характеристика програмових завдань, зміст та методика навчання конструювання в різних вікових групах. Характеристика програмових завдань, зміст та методика навчання естетичного сприйняття творів образотворчого мистецтва. Шляхи й методи активізації творчої діяльності дітей у різних вікових групах дитячого садках. Методика розробки програм з образотворчої діяльності. Теоретичні основи живописних та графічних технік. Теоретичні основи композиції. Теоретичні основи композиції. Теоретичні основи кольорознавства.


^ КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИКАВИКЛАДАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ»

1. Питання загальної методики художньої праці

Дидактичні принципи визначення змісту й процесу художньо-трудової діяльності в дошкільному закладі. Психолого-педагогічні основи навчання художній праці дошкільників. Методи навчання художньої праці. Підготовка вихователя до заняття. Типи і структура занять з художньої праці ДНЗ.

2. Питання окремої методики художньої праці

Розробка технологічних і графічних інструктивних карт. Розробка плану-конспекту заняття за складним календарно-тематичним планом.

 1. Папір та картон на заняттях з художньої праці.

Папір та його властивості. М’ятий і рваний папір. Оригамі. Формування художніх виробів із смуги паперу. створення симетричних силуетних композицій вирізуванням з паперу. Витинанки. Орнаментні композиції в техніці аплікації. Паперова мозаїка. Паперопластика в художній праці. Художнє конструювання з одного аркуша паперу та картону.

4. Пластичні матеріали і пап’ємаше на заняттях з художньої праці. Робота з пластиліном та пластикою на заняттях з художньої праці. Виконання робіт із солоного тіста.

5. Природні матеріали на заняттях з художньої праці.

Аплікація з природничих матеріалів. Створення об’ємно-просторових композицій з природних матеріалів.

 1. Робота з тканиною та текстильними матеріалами на заняттях з художньої праці.

Волокнисті матеріали та їх властивості. Художні вироби в техніці макраме. Художнє конструювання з текстильних матеріалів. Іграшка.

 1. Використання утилізованих матеріалів в художній праці.

Художнє створення виробів з різних утилізованих матеріалів.

8. Фольга. Художнє створення виробів з фольги.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Вступник повинен знати:

 • сутність, структуру, функції і завдання педагогічної науки;

 • методи досліджень педагогічної науки;

 • основні категорії педагогіки, їх характеристику;

 • завдання, принципи освіти на сучасному етапі розвитку освіти в Україні;

 • структуру системи дошкільної освіти в Україні;

 • зміст освіти, державного стандарту дошкільної освіти та інших основних нормативних документів про дошкільну освіту;

 • погляди зарубіжних і вітчизняних педагогів різних епох на проблеми освіти, навчання і виховання дошкільників;

 • сутність, структуру процесу виховання дітей дошкільного віку;

 • закономірності й принципи виховання і навчання дошкільників;

 • характеристику і вимоги до форм організації навчання дошкільників;

 • класифікації методів навчання дошкільників, вимоги до їх ефективної реалізації;

 • класифікації засобів навчання дошкільників, вимоги до їх ефективного застосування;

 • значення гри, класифікацію та вимоги до організації ігор в умовах сучасного ДНЗ;

 • особливості організації навчально-виховного процесу в ДНЗ;

 • умови успішної адаптації дитини до ДНЗ;

 • сутність і зміст процесу виховання, його етапи й особливості;

 • закономірності й принципи виховання дошкільників;

 • класифікації методів виховання, вимоги до їх ефективного застосування;

 • характеристику і вимоги до форм організації навчально-виховної роботи;

 • шляхи і засоби реалізації різних напрямів виховання дошкільників (сутність, мету, зміст, завдання, форми, методи, засоби розумового, морального, духовного, екологічного, естетичного, валеологічного, статевого, трудового, економічного виховання та ін.);

 • шляхи згуртування дитячого колективу;

 • особливості взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї (мету, завдання, зміст, форми, методи, засоби роботи вихователя та адміністрації ДНЗ з батьками);

 • сутність, функції, принципи управління сучасним днз;

 • закони і принципи наукової організації праці вихователів;

 • основні категорії та поняття загальної психології;

 • історію розвитку загальної психології в Україні і світі;

 • імена та праці вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток загальної психології;

 • психологічну природу процесів навчання і виховання;

 • вікові аспекти навчання і виховання дітей;

 • психічний розвиток дітей в умовах здійснення навчального і виховного впливів;

 • методи дослідження сучасної психології;

 • основні закономірності психічного розвитку людини на різних вікових етапах;

 • найважливіші етапи психічного розвитку особистості;

 • особливості розвитку пізнавальних психічних процесів на різних етапах розвитку дитини;

 • закономірності та механізми формування особистості дитини;

 • специфіку та механізми становлення індивідуально-психологічних властивостей особистості;

- імена та праці вчених, які здійснили внесок у розвиток дитячої психології;

 • зміст основних понять образотворчого мистецтва;

 • особливості творів мистецтва основних історичних періодів та художніх стилів, твори видатних зарубіжних та українських митців;

 • особливості виконання зображень у різних техніках живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва;

 • можливості виражальних засобів різних видів образотворчого мистецтва;

 • методичні основи навчання образотворчого мистецтва у днз;

- особливості організації та оцінювання образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.

- особливості фронтального способу організації дітей з фізичного виховання;

- види фізичного навантаження;

- види вправ з рівноваги, умови зберігання рівноваги після бігу;

- види колективних змагань, вимоги до колективних занять;

- види фізкультурних занять;

- види шикування, види бігу;

- види рухливих ігор, ігри з елементами індивідуальних змагань;

- тривалість фізкультурних занять.

^ Вступник повинен уміти:

 • визначати завдання дошкільної освіти та характеризувати її принципи;

 • аналізувати зміст державного стандарту дошкільної освіти та інших основних нормативних документів про освіту;

 • характеризувати сучасну систему дошкільної освіти;

 • аналізувати сучасні освітні концепції, порівнювати погляди зарубіжних і вітчизняних педагогів різних епох на проблеми освіти, навчання і виховання дітей дошкільного віку;

 • здійснювати аналіз елементів змісту навчання і виховання у ДНЗ, використовувати міжпредметні зв'язки;

 • здійснювати вибір і ефективну реалізацію принципів, форм, методів і засобів навчання дошкільників;

 • характеризувати та добирати різні види ігор;

 • характеризувати, здійснювати вибір і ефективну реалізацію принципів, форм, методів і засобів виховання дошкільників;

 • аналізувати особливості взаємодії ДНЗ і сім'ї, добирати ефективні форми роботи вихователя з батьками дітей;

 • добирати шляхи і засоби реалізації різних напрямів виховання (сутність, мету, зміст, завдання, форми, методи, засоби розумового, морального, духовного, екологічного, естетичного, валеологічного, статевого, трудового, економічного виховання та ін.);

 • характеризувати сутність, функції, принципи управління сучасним ДНЗ, компоненти управлінської культури;

 • обґрунтовувати власну думку з різних проблем розвитку, навчання і виховання дошкільників;

 • розв'язувати педагогічні ситуації і задачі, виявляючи творчість у педагогічній діяльності;

 • аналізувати особливості навчальної та виховної педагогічної діяльності;

 • використовувати окремі методики психолого-педагогічної діагностики;

 • давати психологічне пояснення конкретним педагогічним випадкам;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між психічними явищами;

 • аналізувати психологічні факти, оцінювати їх, порівнювати різні психологічні явища;

 • встановлювати залежність і виявляти відмінності між психічними явищами;

 • аналізувати особливості діяльності та поведінки дітей на різних вікових етапах;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між психічними явищами;

 • аналізувати психологічні факти, оцінювати їх, порівнювати різні психологічні явища;

- встановлювати залежність і виявляти відмінності між психічними явищами;

 • оперувати термінологією образотворчого мистецтва;

 • аналізувати твори образотворчого мистецтва;

 • виконувати зображення об’єктів оточуючої дійсності;

 • створювати емоційний настрій у малюнках;

 • користуватися виражальними засобами різних видів образотворчого мистецтва;

 • організовувати навчальний матеріал з образотворчого мистецтва у відповідності до вікових та індивідуальних особливостей дошкільників;

 • організовувати навчальну діяльність дошкільників на заняттях з образотворчого мистецтва;

- виявляти власне ставлення до творів мистецтва та дитячої художньої творчості;

- організовувати фізичну діяльність дошкільників;

- забезпечувати проведення колективних та індивідуальних занять з фізичної культури;

- організовувати проведення різнивих видів рухливих ігор.

-

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань, умінь і навичок абітурієнта

Кожен варіант тестів для абітурієнта із фахових дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта» включає двадцять завдань із варіантами відповідей, серед яких є одна чи декілька правильних. Тест із множинною відповіддю оцінюється за трьома рівнями: правильна (10 балів), частково правильна (5 балів) та неправильна (0 балів) відповіді. Тест із єдиною правильною відповіддю оцінюється за двома рівнями: правильна (10 балів) та неправильна (0 балів) відповіді. Абітурієнти, які не встигли за час випробування виконати повністю екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими. Максимально можна набрати 200 балів.

Орієнтовні тести:

1. Пам¢ять, яка притаманна лише людині:

а) рухова;

б) образна;

в) емоційна;

г) вербальна.

2. З чого слід розпочинати навчання рахування?

а) порівняння множин;

б) практичні дії з множинами;

в) визначення кількості елементів множин;

г) складання множин;

д) виокремлення елементів множин.


^ Критерії оцінювання знань абітурієнтів

Оцінювання рівня знань вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта» за скороченим терміном навчання здійснюється за 200-бальною системою, використовуючи такі критерії:

- абітурієнт набирає від ^ 151 (ста п’ятидесяти одного) до 200 (двохсот) балів – виявляє високий рівень професійної компетентності;

- абітурієнт набирає від 101 (ста одного) до 150 (ста п’ятидесяти) балів – виявляє середній рівень;

- абітурієнт набирає від ^ 51 (п’ятидесяти одного) до 100 (ста) балів - достатній рівень професійної компетентності;

- абітурієнт набирає від 0 (нуля) до 50 (п’ятидесяти ) – виявляє низький рівень компетентності.


Програму укладено на основі галузевих стандартів підготовки фахівців дошкільної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»


Список рекомендованої літератури до курсу «Дошкільна педагогіка»

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні -К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 1999.

 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/ Міністерство освіти і науки України. Акад. пед. наук України; наук ред. та упоряд. О.Л. Кононко. –К.: Світич, 2008.

 3. Бех. І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. / І.Д. Бех - К., 1998.

 4. Борисова З.Н. Виховання дошкільників в праці /З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, М.А.Машовець та ін. -2-ге вид. -К., 2002.

 5. Богініч О. Оздоровча педагогіка/ О Богініч //Дошкільне виховання. -2002. -№7.

 6. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому садку. / Е.Вільчковський. -К.: Радянська школа, 1987.

 1. Гнізділова О.А. Особливості розвитку і виховання дітей першого року життя / О.А. Гнізділова, С.С. Бурсова - Полтава, 2007.

 2. Гурковська Т. Проблеми раннього віку/ Т. Бурковська //Дошкільне виховання.-2001.-№12.

 3. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И. Логиновой и П.Г.Самаруковой. -Ч.1.2.-М., 1988.

10. Закон України «Про дошкільну освіту» -К., 2001.

11. Лещенко М.П. Педагогічні технології виховання дітей дошкільного віку в умовах сім'ї/ М.П. Лещенко, В.І. Березан, Н.В. Ковалевська. - Полтава: ПДПУ, 2001.

12.Манжелій Н.М. Особливості економічного виховання дітей старшого дошкільного віку / Н.М. Манжелій, Н.Д. Воловська -Полтава, ПДПУ, 2008.

13.Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко [та ін.] -К.: Світич, 2009.- 2008с.

14. Павлова Л. Жизнь до рождения /Л. Павлова // Дошкольное воспитание. -1997.-№2.

15.Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. / Т.І. По німанська. - К., 1993.

16.Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/. Т.І. Поніманська -К.: Академвидав, 2004.

17.Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н. Поддьякова, А.Ф. Говорковой. -М., 1985.

18.Стельмахович М.Г. Народна педагогіка / М.Г. Стельмахович - К., 1985.

19.Титаренко Т.М. Хлопчики і дівчатка: Психологічне становлення індивідуальності/ Т.М. Титаренко -К., 1989.

20.Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста/ А.Н. Фролова. - К., 1989.

21.Чернова О.С. Сучасні підходи до морального виховання дітей дошкільного віку на засадах козацької педагогіки/ О.С. Чернова -Полтава: ПДПУ, - 2004.

22.Чернова О.С. Особливості адаптації дітей 1-6 років до умов дошкільного навчального закладу/ О.С. Чернова. - Полтава: ПДПУ, 2008.


Список рекомендованої літератури до курсу «Загальна психологія»

 1. Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464с.

 2. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. 

 3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т / А.В.Запорожец. – Т.1 – М.: Педагогика, 1986. – с.112 и 153.

 4. Кириленко, Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. С. Кириленко. – К.: Либідь, 2007. – 256 с.

 5. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л. В. Копець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – 2-е вид. – К.: Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 458 с. 

 6. Корнеева Е.Н. Почему они такие разные? Характер и темперамент вашего ребенка / Е.Н. Корнеева. – Ярославль: Академия развития, 2005. -160 с.

 7. Лабораторія психології особистості ім. П.Р. Чамати. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 186 с. 

 8. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С. Д. Максименко. – 3- є вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової л- ри, 2008. – 272 с. 

 9. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. для студ. вузів / П. А. М'ясоїд. – 5-е вид., стереотип. – К.: Вища шк., 2006. – 487 с. 

 10. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. — М.: Просвещение, 2001. - С. 373-390.

 11. Основи психології / За заг.ред. О.Киричука, В.Роменця. – К.: Либідь, 1997. – 632 с.

 12. Павелків Р. В. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – 3-є вид., доп. – К. : Кондор, 2009. – 576 с.

 13. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К.: Рад. шк., 1968.- С.440-478.

 14. Психология памяти: хрестоматия / под. ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова; Московский гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Факультет психологии. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Астрель, 2008. – 656 с. 

 15. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – 560с.

 16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – С-Пб., 2002. – С.620-633.

 17. Соціологія і психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. Ф. Пачковського; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – К.: Каравела, 2009. – 760 с.

 18. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.

 19. Хьелл Л. Теории личности: Основные положения, исследования и применение: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по напр. и спец. психологии / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 607 с. 

 20. Цимбалюк І. М. Загальна психологія: Навч. посіб.: Модульно- рейтинговий курс для студ. вищих навч. закл.: Навч. посіб. для студ. вузів / І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька ; Міжнар. ун- т "РЕГІ" ім. акад. С.Дем'янчука. – 2-е вид. – К.: Професіонал, 2006. – 304 с.


Список рекомендованої літератури до курсу «Психологія дитяча»

 1. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинчека. – СПб.: Еврознак, 2004. – 666с.

 2. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 269 с.

 3. Вікова та педагогічна психологія: навч.посіб. / [О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін.] – К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

 4. Горностай П.П. Психология личности: Словарь-справочник./ Горностай П.П. – К.: Рута, 2001. – 320с.

 5. Дметерко Н.В. Дитяча психологія: [навчально-методичний посібник] / Дметерко Н.В. – Слов’янськ: ПП «Канцлер», 2005. – 194 с.

 6. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словар / Еникеев М.И. – М.: Изд-во Проспект, 2006. – 560с.

 7. Коломинский Я.Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. – СПб.: Питер, 2004. – 480 с.

 8. Крайг Г. Психология развития / Г Крайг, Д.Бакум  – СПб: Питер, 2006. – 940 с.

 9. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагина , В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

 10. Кутішенко В.П. Вікова і педагогічна психологія: [навч.посіб.]/ Кутішенко В.П. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.

 11. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: [навч.посіб.]/ Ліфарєва Н.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

 12. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество / Мухина В.С. – М.: Академия, 2004. – 456 с.

 13. Мухина В.С. Детская психология: [учеб. для студентов пед. ин-тов] / Мухина В.С.; под ред.. Л.А.Венгера– М.: Просвещение, 1985. – 272 с.

 14. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн./ Немов Р.С. – М.: Владос, 2003. – кн..2. -608 с.

 15. Ньюкомбл Н. Развитие личности ребенка / Ньюкомбл Н. – СПб.: Питер, 2002. – 640 с.

 16. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы/ Обухова Л.Ф. – М.: Тривола, 1995. – 360 с.

 17. Павелкін Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: [навч.посіб.]/ Р.В. Павелкін, О.П. Цигипало.– К.: Академвидав, 2008. -432 с.

 18. Психологічний словник/ За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 215 с.

 19. Психологічний тлумачний словник найсучасныших термыныв/ Пыд кер. Шапар В.Б. – Х.: Прапор, 2009. – 672с.

 20. Психология развития: [учебник для студ.высш.психол. и пед.учеб.заведений] /Т.М.Марютина, Т.Г.Стефаненко, К.Н. Поливанова и др.; под ред. Т.Д.Марцинковской. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с.

 21. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія [навч.посіб.]/ М.В. Савчин, Л.П. Василенко.– К.: Академвидав, 2005. – 360 с.

 22. Саблин В.С., Слаква С.П. Психология человека / В.С. Саблин, С.П. Слаква. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 352 с.

 23. Смирнова Е.О. Психология ребёнка от рождения до семи лет: [учебник для пед вузов и училищ] / Смирнова Е.О. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 383 с.

 24. Урунтаева Г.А. Дошкольнаяя психология: [учебн.пособие]/ Урунтаева Г.А. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.

 25. Шаповаленко И.В. Возрастная психология/ Шаповаленко И.В. – М.: Гардарики, 2004. – 350 с.

 26. Эльконин Д.Б. Детская психология / Эльконин Д.Б. – М.: Академия, 2005. – 372 с.


1   2   3   4

Схожі:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такі напрями підготовки (спеціальності)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи