Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 257.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата03.08.2012
Розмір257.68 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка

Історичний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_________________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма

вступного випробування з історії України

для вступників за спеціальністю «Соціальна педагогіка» (перепідготовка спеціаліста)


Полтава — 2012


Програма вступного випробування з історії України / Укладачі: доц. Лахно О.П., доц. Шаповал Л.І., ст. викладач Лахач Т.О.


Рецензенти:

Тронько Тетяна Володимирівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Шаровара Тамара Олексіївна — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Полтавської аграрної академії


Затверджено на засіданні кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 12 від 7 лютого 2012 року


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка складена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1421 від 12.12.2011 року. Вона повністю відповідає шкільній програмі з курсу «Історія України» та відображує всі етапи становлення Української держави в минулому. Пропоновану програму вступного випробування з історії України складено враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11 річної школи. Варто відзначити, що хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 31 теми. Складові програми вибудувані послідовно, логічно та структуровані відповідно до періодів української історії.

Загалом структура програми відповідає встановленим нормам і складається з пояснювальної записки, змісту програми, вимог до рівня сформованості знань, умінь і навичок абітурієнтів, посилань на нормативні документи та списку рекомендованої літератури.

Також слід зазначити, що пункти програми вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відповідають складовим програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України, затвердженої відповідно наказу № 791 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 року.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Стародавня історія України

Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.

Поняття та терміни: «історичні джерела», «археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний вік», «колонізація».


^ Виникнення та розквіт Київської Русі

Розселення східнослов’янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Внутрішньо - та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. Спорудження Софійського собору. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання В Мономаха та його сина Мстислава в Києві.

^ Поняття та терміни: «племінний союз», «князь», «язичництво», «християнство».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва: Софіївський собор в Києві (перша половина ХІ ст.). Мозаїки Богоматері Оранти та Христа Вседержителя із Софіївського собору в Києві. Спасо-Преображенський собор в Чернігові (1036 р.). Успенська соборна церква Києво-Печерського монастиря ( 1073-1087). Реконструкція. Вишгородська ікона Богородиці (візантійська традиція перша половина ХІІ ст.). Євангеліст Лука. Мініатюра з Остромирового Євангелія (1056-1057). Родина князя Святослава Ярославовича. Мініатюра з «Ізборника» (1073).


^ Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Роздробленість Київської Русі. Боротьба за київський стіл. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Розподіл і збереження Галицько-Волинської держави нащадками Данила Романовича.

^ Поняття та терміни: «роздробленість».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Мозаїчна композиція «Євхаристія» з Михайлівського Золотоверхого собору(1108-1113). Холмська ікона Богородиці (візантійська традиція ХІ ст.). Свенська ікона Богородиці зі святими Антонієм та Феодосієм Печерськими (початок ХІІ століття). Дорогобузька ікона Богородиці (остання третина ХІІІ ст..). Успенський собор у Володимирі (1161, реконструкція). П’ятницька церква в Чернігові (кінець ХІІ ст.). Церква святого Пантелеймона в Галичі (кінець ХІІ ст.). Вежа в селі Стовп поблизу Холма (середина ХІІІ ст.).


^ Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст.

Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Поширення писемності. Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Поняття та терміни: «вотчинне землеволодіння», «бояри», «смерди», «ікони», «билини», «літопис», «мозаїка», «фреска», «книжкова мініатюра».


^ Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.)

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави. Кревська унія. Ліквідація князем Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. Розвиток культури та освіти.

^ Поняття та терміни: «шляхта», «панщина», «магдебурзьке право» «магістрат», «цехи», «дума».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Вірменський собор у Львові (1363). Верхній замок у Луцьку (друга пол. ХІУ ст.). Кам’янець - Подільська фортеця. Хотинська фортеця. Покровська церква-фортеця в с. Сутківцях. Ікона Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях.


^ Українські землі в другій половині ХVІ ст.

Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 90-х років ХУІ ст. Братський рух. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Берестейська унія. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти.

^ Поняття та терміни: «українська шляхта», «українське козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «козацька старшина», «козацькі клейноди», «греко-католицька церква», «братство».

^ Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Ікона Успіння Богородиці перемишльського маляра Олексія Горошковича (1547). Мініатюри Пересопницького Євангелія (1556-1561). Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі. Успенська церква та вежа Корнякта у Львові. Будинок Корнякта у Львові. Меджибізький замок. Острозький замок. Гравюра із зображенням Євангеліста Луки з львівського «Апостола» (1574).


^ Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії 1620 р. Розвиток культури та освіти. Участь українського козацтва у Хотинській війні. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр.

^ Поняття та терміни: «покозачення».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Ікона «Христос перед Пілатом» М. Петрахновича з Успенської церкви у Львові. Ікона «Святий Миколай» з київської церкви Святого Миколая Набережного. Замок у Підгірцях (Львівщина) 1630-1640 рр. Троїцький Межиріцький монастир-фортеця поблизу Острога. Портрет князя Криштофа Збаразького (1622 р.). Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з книги «Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря П. Конашевича-Сагайдачного (1622 р.)


^ Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.

^ Поняття та терміни: «національно-визвольна війна», «Військо Запорозьке», «Гетьманщина».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Портрет Богдана Хмельницького. Гравюра В. Гондіуса. (серед. ХУІІ ст.)

Ікона Покрови Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького (перша половина ХУІІІ ст.). Іллінська церква в Суботові. Реконструкція(1656 р.).


^ Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст.

Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська війна. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.

^ Поняття та терміни: «Руїна».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Троїцький собор Густинського монастиря (1674-1676 рр.). Троїцький собор Троїцько - Іллінського монастиря в Чернігові (1679-1695 рр.). Покровський собор у Харкові (1689 р.).


^ Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

Гетьманування І. Мазепи. Національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи. Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду» 1734 р. Розвиток культури та освіти.

^ Поняття та терміни: «Конституція», «Малоросія», «Малоросійська колегія», «козацьке бароко», «козацькі літописи».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Ікона «Архангел Михаїл» Івана Рутковича. Ікона «Вознесіння Богородиці» Йова Кондзелевича. Гравюра «І.Мазепа серед своїх добрих справ» І. Мигури (1706 р.). Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» з церкви Покрову Богородиці в Сулимівці на Київщині( 30-ті рр. ХУІІІ ст.). Портрет Григорія Гамалії (кінець ХУІІ ст.). Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві (1696-1701рр.). Преображенська церква у Великих Сорочинцях (1732 р.).


^ Українські землі в другій половині XVIII ст.

Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Заселення Південної України. Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів Речі Посполитої. Розвиток культури, науки, освіти.

^ Поняття та терміни: «автономія», «Нова (Підпільненська) Січ», «Задунайська Січ», «Коліївщина», «паланка», «зимівник».

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Ікона Моління з Вознесенської церкви в Березні (1762 р.). Троїцька соборна церква в Самарській слободі (Новомосковську) (1773-1779 рр.). Покровська церква в Києві (1766 р.). Успенська соборна церква Почаївської лаври (1771-1783 рр.). Собор Святого Юра у Львові (1744-1762 рр.). Скульптурна група святого Юрія змієборця на фасаді собору святого Юра у Львові. (Скульптор Й. Пінзель). Портрет Павла Руденка роботи В. Боровиковського (початок 1780-х рр.). Палац Кирила Розумовського в Батурині.


^ Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХУІІІ –

у першій половині ХІХ ст.

Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Розвиток національного руху. Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів. Повстання під проводом У. Кармалюка.

^ Поняття та терміни: «промисловий переворот», «нація», «національне відродження», «національна ідея», «декабристи», «масонство».


Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність «Руської трійці». Діяльність Головної руської ради (ГРР).

Персоналії: М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький, Л.Кобилиця, І.Могильницький.


^ Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Національне відродження. Відкриття університетів. Зміни в освіті. Культурно-освітній рух. Поява «Історії русів». Розвиток літератури, мистецтва.

Персоналії: П. Гулак – Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, М.Максимович, М.Остроградський, В.Каразін.

^ Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Живописні твори Т. Шевченка: «Автопортрет» (1840р.),«Катерина» (1842р.), офорти з «Живописної України» на історичну тематику. Картина «Дівчина з Поділля» В.Тропініна. Будівля Київського університету (1837-1843 рр.)

^ Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Заснування та діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Вплив російського громадсько-політичного руху на Україну.

^ Поняття та терміни: «земства», «громадівський рух», «Братство тарасівців».

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії

у другій половині ХІХ ст.

Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії (УСДП). Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».

^ Поняття та терміни: «трудова міграція», «українофіли», «москвофіли», «народовці», «партія», «нова ера».


Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Становлення і консолідація української нації. Піднесення української культури. Освіта. Недільні школи на Наддніпрянській Україні. Розвиток науки. Розвиток нових напрямів культури: літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Відкриття театрів, музеїв, архівів. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.

Персоналії: І. Мечников, Д. Заболотний, Д. Яворницький, А. Кримський, Л. Українка, І. Франко, І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Садовський, М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, С.Васильківський, М. Леонтович, С. Крушельницька, М. Заньковецька.

Поняття: «меценат», «професійний театр», «реалізм», «модернізм».

^ Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва:

Будинок Полтавського земства (нині Полтавський краєзнавчий музей) (1903-1908 рр.). Будинок з химерами в Києві (1902-1903 рр. ). Будівлі театру в Одесі (1883-1887 рр.). Будівля банку «Дністер» у Львові (1905-1906 рр.). Будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях (нині Чернівецький національний університет) (1864-1873 рр.). Володимирський собор у Києві (1862-1896 рр.). Картини: «Сінокіс», «Ворожіння» М. Пимоненка. Картини: «Козаки в степу», «Весняний день в Україні» С. Васильківського. Картина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І. Рєпіна (1878-1891), Картина «Дніпро біля Києва» І. Труша (1910 р.). Пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві. Скульптор М. Микешин (1888 р.).


^ Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Економічна криза 1900 – 1903 рр. та передвоєнне економічне піднесення. Становлення і консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі. Події революції 1905 – 1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907 – 1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Персоналії: Є. Чикаленко, С. Єфремов, С. Петлюра, М. Міхновський.

^ Поняття та терміни: «монополія», «економічна криза».


Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Становище промисловості та сільського господарства. Розвиток кооперативного руху. Радикалізація українського політичного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення Західної України. Боротьба політичних партій Західної України за реформу виборчої системи.

Персоналії: А.Шептицький, К. Трильовський, І. Боберський, А. Волошин.


^ Україна в Першій світовій війні

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Діяльність австрійської та російської адміністрації в Галичині. Перебіг воєнних дій на території України в 1914 – 1917 рр. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

Персоналії: К. Левицький, Д. Дорошенко, О. Бобринський.

Поняття та терміни: «Світова війна», «Союз визволення України», «Головна українська рада», «Галицько-Буковинське генерал-губернаторство».


^ Українська революція

Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради, погляди самостійників). Політика Української Центральної Ради в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

Персоналії: М. Грушевський, С. Єфремов, В. Антонов - Овсієнко, Ю. Коцюбинський.

^ Поняття та терміни: «автономізація», «самостійники», «Універсали УЦР», «Генеральний секретаріат», «Народний секретаріат», «українізація армії», «регіональні республіки».


^ Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу, Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції УНР. Гетьманський переворот і утворення Української Держави. Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» Армії УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення Галицької СРР. Другий «Зимовий похід» Армії УНР.

Персоналії: П. Скоропадський, К. Левицький, Д. Вітовський, Є. Петрушевич, С. Петлюра, В. Винниченко, Х. Раковський, Н. Махно, Ю. Тютюнник.

^ Поняття та терміни: «Директорія», «Українська Галицька армія», «УСРР», «воєнний комунізм».


Українська СРР в умовах нової економічної політики

Процес входження УСРР до складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Відбудова народного господарства. Політика «коренізації» УСРР (українізація). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження. Боротьба з націонал-комунізмом.

Персоналії: Л. Каганович, О. Шумський, М. Скрипник, М. Волобуєв, М. Хвильовий (Фітільов), Г. Юра, Л. Курбас, М. Бойчук, О. Довженко.

^ Поняття та терміни: «індустріалізація», «українізація», «автокефальна церква».

Радянська модернізація України

Прояви процесу модернізації в радянській Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Згортання українізації.

Персоналії: О.Стаханов, П. Постишев, С. Косіор, М. Скрипник, Й. Сталін.

^ Поняття та терміни: «форсована індустріалізація», «стаханівський рух», «колективізація», «розкуркулення», «закон про п’ять колосків», «голодомор», «розстріляне відродження».


^ Західноукраїнські землі

Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х роках.

Персоналії: Є. Коновалець, Д. Донцов, С. Бандера, А. Мельник, В. Липинський, А. Волошин.

^ Поняття та терміни: «осадництво», «пацифікація», «русофільство», «русинство», «українофільство».


Україна під час Другої світової війни

Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни, окупація України. Встановлення окупаційного нацистського режиму. Розгортання діяльності радянських партизан та українського визвольного руху (ОУН). Утворення УПА. Визволення України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Перемога у Великій Вітчизняній війні.

Персоналії: С. Тимошенко, М. Кирпонос, О. Федоров, О. Сабуров, А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич, О. Довженко, О. Теліга.

^ Поняття та терміни: «план Ост», «новий порядок», «Голокост», «колабораціонізм», «рух Опору», «депортація», «радянізація».


Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.

Зовнішньо-політична діяльність УРСР. Адміністративно-територіальні зміни. Відбудова промисловості. Голод в Україні 1946 – 1947 рр. Радянизація західних областей України. Боротьба ОУН та УПА. Розгортання ідеологічних кампаній.

Персоналії: Д. Мануїльський, О. Гончар, Й. Сліпий.

Поняття та терміни: «операція «Вісла», «Жданівщина», «космополітизм», «лисенківщина».


^ Україна в умовах десталінізації

Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950-1960-х рр.: припинення масових репресій, політична реабілітація засуджених. Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Зміни в промисловості та сільському господарстві, соціальній сфері. Реформування управління економікою. Виникнення руху «шістдесятників», дисидентського руху наприкінці 1950 – початку 1960-х рр.

Персоналії: О. Кириченко, А. Горська, І. Дзюба, Л. Костенко, Л. Лукяненко, Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Симоненко.

^ Поняття та терміни: «лібералізація», «політична реабілітація», «відлига», «раднаргоспи», «шістдесятники», «дисиденство».


Україна в період загострення кризи радянської системи

Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960 – початок 1980-х рр.). Здійснення економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. Конституція УРСР 1978 р. Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Тенденції розвитку соціальної сфери. Культура і духовне життя. Русифікація. Опозиційний рух.

Персоналії: В. Марченко, С. Параджанов, В. Романюк, М. Руденко, В. Стус, В. Чорновіл, П. Шелест, В. Щербицький.

^ Поняття та терміни: «застій», «номенклатура» , «дефіцит», «урбанізація», «русифікація», «самвидав», «правозахисник».


Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Початок «перебудови». Загострення соціально-економічної кризи: продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін. антиалкогольна кампанія. Фінансове становище та рівень життя населення. Чорнобильська катастрофа. Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр. Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. Формування багатопартійності, виникнення Народного руху України за перебудову, перші альтеративні вибори до Верховної Ради. Здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України. Проведення референдуму та виборів Президента України.

Персоналії: В. Івашко, Л. Кравчук, І. Драч.

Поняття та терміни: «перебудова», «гласність», «плюралізм», «багатопартійність», «суверенітет», «інфляція», «ринкові відносини».


^ Україна в умовах незалежності

Початок державотворчих процесів. Заснування Збройних Сил України. Дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України. Прийняття Конституції України 1996 р.. Прийняття державної символіки. Формування інституту громадянства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Приватизація засобів виробництва, лібералізація цін. Грошова реформа. Диференціація суспільства. Інтегрування України у європейське та світове співтовариство. Соціально-економічне та культурне життя.

Персоналії: Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Вступник повинен знати:

1) предмет, об’єкт, завдання, мету курсу “Історія України”;

2) наукову періодизацію історії України;

3) основні джерела курсу та наукові історіографічні школи та напрями в україністиці;

4) головні наукові підходи до вивчення історії України в її сучасних державних межах;

5) хронологію подій історії України від найдавніших часів до сьогодення;

6) поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам’ятки культури.

Вступник повинен вміти:

1) чітко аналізувати історичні ознаки, події, процеси;

2) користуватися понятійним апаратом даної дисципліни;

3) характеризувати Україну на історичній карті (історико-етнографічні регіони, історико-географічні землі, цивілізаційний підхід, автохтонізм і проблему зовнішніх впливів);

4) проводити аналогії, давати порівняльні характеристики основним історичним подіям;

5) розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки, описувати їх, визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам’яток різних періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній спадщині;

6) працювати з історичними документами, а саме: встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює;

7) давати оцінку основним урокам історії для наукового прогнозування майбутнього.

Програму складено на основі (нормативні документи):


  1. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. — 2002. — №20. — Ст. 134 (зі змінами та доповненнями).

  2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. №161).

  3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання» № 1218 від 08.12.2010 р.

  4. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України" № 961 від 19.10.2010 р.

  5. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання » № 1218 від 08. 12. 2010 р.)

  6. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання історії України» № 791 від 14. 07. 2011 р.)

  7. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Історія України» (затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України).

  8. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-11 класи. Всесвітня історія. 6-11 класи. — К.: Шкільний світ, 2001.

  9. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-11 кл. — К.: Перун, 2005.Рекомендована література

1.Білоусько О. А. Україна давня: Євразійський цивілізаційний контекст. Карти, таблиці, ілюстрації / Посібник для вчителя / О.А. Білоусько. — К.: Ґенеза, 2002. – 272 с.

2.Власов В.С. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник / За ред. Ю.А. Мисика / В.С. Власов — К.: Ґенеза, 2008. – 240 с.

3.Власов В.С. Данилевська О.М. Вступ до історії України: підруч. для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів — К.: Ґенеза, 2005. – 200 с.

4. Горєлов М. Є. Моця О.П. , Рафальський О. О. Цивілізаційна історія України. – К.: ТОВ УВПК «Екс об», 2005. – 632 с.

5.Гудзь В. В. Історія України. – К.: «Академія», 2003. – 616 с.

6.Історія України. 10 клас. Готові дидактичні набори / Упоряд. Н.М. Морозова. – Х. : Основа, 2010. – 160 с.

7.Історія України (компаративні нариси): посіб. для учнів та студ. / О. А. Білоусько, А. М. Киридон, П. В.Киридон, П.А.Кравченко; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленко – Полтава: АСМІ, 2002. – 524 с.

8.Історія України: навч. посіб./ за ред. Алєксєєва Ю.М. – К.: «Каравелла», 2004. – 100 с.

9.Історія України: навч. посіб. / Кер. Авт.. кол. Ю.Зайцев. – Львів: «Новий світ», 1998. – 488 с.

10.Історія України: навч. посіб. /За ред.. Скрипник М.О. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 367 с.

11.Історія України /за ред. Смолія В.А. – К.: «Альтернатива», 1998. – 680 с.

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К.:Україна, 1993. – 380 с.

12.Кульчицький С. В. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Станіслав Владиславович Кульчицький, Юлія Геннадіївна Лебедєва. – К. : Ґенеза, 2010. – 304 с.

13.Кульчицький С. В., Мицик Ю. А., Власов В.С. Історія України. Довідник для школярів (7-11 кл.) / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. — К.: Літера ЛТД, 2008. – 218 с.

14.Ладиченко Т.В. Історія України. 7 клас. Україна в період середньовіччя / Т.В. Ладиченко, Ю.Ю. Свідерський, Н.Ю. Романишин . — К.: Грамота, 2007. – 192 с.

15.Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Надія Миколаївна Левицька ; Нац. ун-т харчових технологій. – К. : Кондор, 2010. – 418 с.

16.Малий словник з історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, В. Майборода та ін.. – К.: «Либідь», 1997. – 464 с.

17.Мицик Ю. А. Історія України : навч. Посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – 3-є вид., допов. і перероб. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 595 с.

18.Мокрогуз О. П. Історія України : тести для підготовки до ЗНО 2012 року / Олександр Петрович Мокрогуз. – Х. : Основа, 2012. – 216 с.

19.Новітня історія України (1900- 2000): Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 663 с.

20.Новий довідник: Історія України. – К.: : ТОВ «Казка», 2006. – 736 с.

21.Отрох Н. В. Історія України: 10 клас. І семестр / Наталія Володимирівна Отрох, Олена Андріївна Подобєд. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

22.Отрох Н. В. Історія України: 10 клас. ІІ семестр / Наталія Володимирівна Отрох, Олена Андріївна Подобєд. – К. : Шк. світ, 2010. – 120 с. 

23.Пометун О. І. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Олена Іванівна Пометун, Нестор Миколайович Гупан. – К. : Освіта, 2011. – 336 с.

24.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-11 класи. Всесвітня історія. 6-11 класи. — К.: Шкільний світ, 2001. – 88 с.

25.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-11 кл. — К.: Перун, 2005. – 144 с.

26.Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 10-11 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. – 128 с.

27.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи. Історія України. Всесвітня історія. – Київ, 2010. – 128 с.

28.Реєнт О. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / О. Реєнт, О. Малій. – К. : Ґенеза, 2010. – 240 с.

29.Світлична В. В. Історія України: навч. посіб./ за ред. Ю. М. Алексєєва. 3-тє вид. – К.: «Каравелла», 2005. – 408 с.

30.Струкевич О. К. Історія України : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Олексій Карпович Струкевич, Іван Миронович Романюк, Степан Іванович Дровозюк. – К. : Грамота, 2011. – 320 с.

31.Турченко Ф. Г. Історія України. 10 клас. Профільний рівень : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Федір Григорович Турченко. – К. : Ґенеза, 2010. – 304 с.

32.Турченко Ф.Г. Новітня історія України (1939 – поч. ХХІ ст..): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф.Г. Турченко, П.П. Паліченко, С.М. Тимченко. — К.: Ґенеза, 2007. – 384 с.

33.Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії / П.П. Панченко, М.Р. Плющ, Л.А. Шевченко та ін.. – К.: «Либідь», 1997. – 352 с.


Голова предметної комісії

з історії України

к.і.н., доцент кафедри історії України Л.І. ШаповалСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи