Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка
Скачати 73.46 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка
Дата19.03.2013
Розмір73.46 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавська обласна державна адміністрація

Полтавська міська рада

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Державна пенітенціарна служба України

Міжнародна макаренківська асоціація

Українська асоціація А. С. Макаренка

Італійська макаренківська асоціація

Лабораторія “Макаренко-реферат” Марбурзького університету, ФРН

Волгоградська державна академія підвищення кваліфікації і перепідготовки

працівників освіти, Росія

Сиктивкарський державний університет, Росія

Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові, Польща

Міжнародна академія педагогічної освіти

Білоруський державний університет

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М. В. Остроградського

Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка


^ Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка, та Всеукраїнських науково-практичних семінарах: «Проблеми координації тематики наукових досліджень», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації», «Методика управління навчальними закладами». Конференція проводиться на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 12–14 березня 2013 року.


Напрями роботи конференції:

 • Педагогіка А. С. Макаренка в транскультурному освітньому діалозі.

 • Ідеї А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до виховання особистості.

 • Аксіологічні, психологічні та методичні аспекти формування професійної майстерності педагога: концепція А. С. Макаренка і практика сучасної освіти.

 • Г. Г. Ващенко, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський: спільне і відмінне в педагогічній спадщині.

 • Творчий розвиток ідей і досвіду А. С. Макаренка в соціальній психології та психології особистості.

 • Сучасний соціокультурний вимір педагогічної спадщини А. С. Макаренка.

 • Проектування розвитку дитячої обдарованості в соціально-педагогічному досвіді А. С. Макаренка і сучасні концепції.

 • Ресоціалізація і психолого-педагогічний супровід неповнолітніх засуджених у практиці пенітенціарної служби.

 • Становлення особистості керівника навчального закладу в освітньому процесі вищої школи.

 • Теоретичне і технологічне забезпечення підготовки спеціаліста з управління проектами.

 • Виховний потенціал системи шкільного і студентського самоврядування: сучасність та історико-педагогічний досвід.


Форми участі в роботі конференції:

 • виступ на пленарному засіданні (10 хв. )

 • виступ на секційному засіданні (5 хв.)

 • участь у роботі семінарів без публікації

 • публікація матеріалів без участі в семінарах


Календар міжнародної конференції

 • прийом тези доповідей і оплата до 9 лютого 2013 року

 • прийом статей і оплата до 17 лютого 2013 року

(за поштовим штемпелем)

 • дні роботи – 12–14 березня 2013 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок - 200 грн. (харчування, екскурсії, програма, папка).

Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.

^ Планується видання наукових статей і тез

Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць складає 25 грн., вартість збірника 50 грн.; публікація 1 стор. тез доповідей – 20 грн., вартість збірника – 35 грн. Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць „Витоки педагогічної майстерності”, який входить до переліку фахових видань (Постанова ВАК України від 20.09.07 р., № 2-05/7), у № 11 (І півріччя 2013 року) чи № 12 (ІІ півріччя 2013 року) залежно від терміну надходження.

 1. Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми; виділення невирішених її частин; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.

 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація книжкова, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 8 – 12 сторінок. Рисунки, діаграми прохання подавати в чорно-білому виконанні та дублювати окремо у форматі PDF.

 3. Матеріал статті розташовується у такій послідовності:

^ УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )

Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Назва статті

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

^ Ключові слова: українською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал – 1,5).

^ Список використаних джерел

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Список використаної літератури подається згідно з державними стандартами та вимогами ВАК України.

Ініціали та прізвище автора/авторів – російською мовою (окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна ) – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

^ Ключові слова – російською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна ) – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

^ Ключові слова – англійською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Електронний варіант статті просимо попередньо надіслати для схвалення редакційної колегії на електронну адресу

E-mail: pedpoltava@rambler.ru (Жданова-Неділько Олена Григорівна, тел. 0501496980)

і при отриманні позитивної відповіді надіслати копії квитанції про оплату ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.


Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів. Вимоги до публікації тез:

 1. Обсяг до трьох сторінок.

 2. Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).

 3. Матеріал тез розташовується у такій послідовності:


Назва тез доповіді

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Ініціали та прізвище автора/авторів

(окремий абзац з вирівнюванням по правому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Текст

(Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)

Література

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Список використаної літератури подається згідно з державними стандартами та вимогами ВАК України


^ Електронний варіант тези, заявки та копії квитанції просимо ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОДУБЛЮВАТИ ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ на електронну адресу з поміткою матеріали тез доповідей.

E-mail: pedkonfer@rambler.ru (Шульга Ірина Анатоліївна, тел. 0508239130)

Для опублікування необхідно надіслати на адресу оргкомітету:

 1. Один надрукований екземпляр статті, тези відповідно до викладених вище вимог.

 2. Відомості про авторів на окремому аркуші (див. зразок заявки).

 3. Електронний варіант тексту статті, тез та заявку за нижче поданим зразком (окремі файли !).

 4. Поштову квитанцію про оплату.

 5. Один конверт зі зворотною адресою формату А6 (стандартний) для запрошення.

 6. Один конверт зі зворотною адресою формату А4 та вкладеними марками на 15 грн. 00 коп. для пересилки збірника наукових праць.

Зразок заявкиПрізвище, ім'я та по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи, ВНЗ

Назва статті (тез)

Контактна адреса,

E-mail,

номер моб. телефону

Форма участі:

-публікація без приїзду

-публікація і виступ

Бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель)

^ Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.


ОПЛАТУ за матеріали статей, тез та поштові перекази просимо надсилати за адресою:

Координатор конференції, секретар оргкомітету

Шульга Ірина Анатоліївна, тел. 0508239130.

кафедра педагогічної майстерності та менеджменту,

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.

Контактні телефони:

(05322) 2-58-11 (кафедра педагогічної майстерності та менеджменту)

Факс: (0532) 56-23-13.

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconШановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у III міжнародній науково-практичній конференції ''морфологічні основи наукових досліджень у медицині'', присвяченій 110-річчю з дня народження м.І. Зазибіна
Конференція проводиться заочно з виданням друкарської збірки матеріалів і публікацією матеріалів на сайті
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconШановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у III міжнародній науково-практичній конференції ''морфологічні основи наукових досліджень у медицині'', присвяченій 110-річчю з дня народження м.І. Зазибіна
Конференція проводиться заочно з виданням друкарської збірки матеріалів і публікацією матеріалів на сайті
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університе; факультет української філології кафедра української...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009»
Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009», яка відбудеться 21-23 вересня 2009...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка icon15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії»
Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії», яка відбудеться 15 березня 2011 р на...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка icon15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії»
Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії», яка відбудеться 15 березня 2011 р на...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку
Бажаючих прийняти участь у конференції просимо надіслати тези доповідей, заявку на участь та банківську квитанцію про сплату організаційного...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи