Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
НазваЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Сторінка1/3
Дата31.05.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка

Історичний факультет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_________________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2013 року


Програма

вступного випробування з всесвітньої історії

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Полтава — 2013


Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц. Лахно О.П., ст. викл. Рибачук В.О.


Рецензенти:

Шаповал Лариса Іванівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Петренко Ірина Миколаївна — доктор історичних наук, доцент кафедри культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка складена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1421 від 12.12.2011 року. Вона складена з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі зі всесвітньої історії для 11-річної школи.

Загалом структура програми відповідає встановленим нормам і складається з пояснювальної записки, змісту програми, вимог до рівня сформованості знань, умінь і навичок абітурієнтів, посилань на нормативні документи та списку рекомендованої літератури.

Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів всесвітньої історії: від найдавніших часів до сьогодення та складається з 41 теми.

Програма передбачає перевірку сформованих у вступників знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованість загальнопредметних умінь з історії.

Програма укладена у вигляді таблиці, яка складається з двох колонок. У першій колонці викладено зміст історичного матеріалу, де виокремлено факти, дати, персоналії, поняття та терміни.

Якщо про якийсь факт згадано у колонці таблиці, то це означає, що він може бути використаний розробниками тесту для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано дату, то це означає, що вступник має знати її, встановлювати відповідність між датою та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю історичної постаті.

Названі в програмі історичні персоналії вступник повинен вміти характеризувати, встановлювати відповідність між ними та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх вплив на хід історичних подій. Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її діяльністю можуть повторюватися в кількох темах.

Поняття та терміни, зазначені у даній програмі, вступники повинні називати, визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін, згадані в програмі лише один раз, можуть бути конкретизовані й під час перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо вивчаються).

У другій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких конкретизовано загальні уміння.

Також слід зазначити, що пункти програми вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка повністю відповідають складовим програми зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Зміст навчального матеріалу

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

Факти:

періодизація історії людства. Епоха стародавнього світу як перший період в історії людства. Історичні джерела.

^ Поняття і терміни:

«стародавній світ»; «цивілізація»; «духовна культура», «мистецтво», «релігія», «матеріальна культура», «археологічна культура»; «історичне джерело».

Визначати:

хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел, відлік часу до н.е. та н.е.

^ Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Факти:

походження людини.

Форми господарювання первісної людини. Суспільна організація та організація влади за первісних часів.

Духовна культура і вірування людей за первісних часів.

^ Поняття і терміни:

«кам’яний вік», «залізний вік»; «збиральництво», «полювання», «рільництво», «скотарство», «ремесло»; «рід», «плем’я»; «родова община», «сусідська община»; «вождь»; «анімізм», «тотемізм», «фетишизм», «магія»; «наскальний живопис».

Знати:

етапи антропогенезу; привласнювальні та відтворювальні форми господарства; характерні риси духовного життя найдавніших людей; первісні форми релігії; основні пам’ятки первісного мистецтва.


^ Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Факти:

утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Посилення Єгипту в ІІІ тис. до н.е. Будівництво пірамід. Розквіт та занепад Єгипту у ІІ тис. до н.е. за часів Середнього та Нового царств.

Культура Давнього Єгипту. Наукові знання. Писемність і освіта. Архітектура та мистецтво.

^ Дати:

IV тис. до н.е. – об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту;

ХІ ст. до н.е. – завершення періоду Нового царства.

Персоналії:

Ехнатон IV, Тутмос ІІІ.

^ Поняття і терміни:

«бюрократичний апарат», «держава» «ієрогліф», «папірус»; «іригаційне землеробство».

Знати:

природно-географічні умови Єгипту, їх вплив на розвиток єгипетської цивілізації; основні засади організації влади та господарського життя в Єгипті; найважливіші досягнення давньоєгипетської духовної культури.

Пояснювати:

вплив природних умов на розвиток єгипетської цивілізації.^ Тема 3. ПЕРЕДНЯ АЗІЯ

Факти:

Вавилон за часів Хаммурапі.

Фінікійські міста-держави та Ізраїльсько-Іудейське царство.

Нововавилонське царства у першій половині І тис. до н.е.

Перська держава Ахеменідів.

^ Дати:

1794 - 1750 рр. до н.е. царювання Хаммурапі;

ХІ ст. до н.е. утворення Ізраїльсько-Іудейського царства.

VІІ ст. до н.е. - утворення Нововавілонського (Халдейське царство)

550 р. до н.е. - виникнення Перської держави.

Персоналії:

Хаммурапі, Давид, Соломон, Мойсей, Навуходоносор ІІ, Кір ІІ.

^ Поняття і терміни:

«Біблія», «епос», «клинопис», «місто-держава», «імперія», «іудаїзм», «колонізація».

Знати:

наслідки походів Дарія І; найзначніші пам’ятки культури народів Передньої Азії та Месопотамії; внесок держав Передньої Азії та Месопотамії у світову культуру.

Пояснювати:

вплив природних умов на життя людей у Месопотамії.

^ Тема 4. ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Факти:

давня Індія.

Індська цивілізація. Прихід аріїв (Ведійська цивілізація). Культура Давньої Індії.

^ Давній Китай.

Імперії Цінь. Культура Давнього Китаю.

Дати:

сер. ІІ тис. до н.е. - прихід аріїв на землі Індії;

221-206 рр. до н.е. - династія Цінь.

Персоналії:

Будда-Гаутама, Конфуцій, Цінь Шіхуанді.

^ Поняття і терміни:

«Веди», «варни», «касти», «індуїзм», «буддизм», «легізм», «конфуціанство».

Знати:

час і обставини виникнення цивілізації в Індії та Китаї; розквіт Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді; характерні риси господарського та суспільного життя Індії, Китаю; внесок Давніх Індії і Китаю у скарбницю світової культури

Пояснювати:

особливості господарського, суспільного та соціального устрою в Індії.

^ Тема 5. ДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Факти:

мінойсько-ахейська палацова цивілізація у ІІ тис. до н.е.

Велика грецька колонізація. Греко-перські війни. Афінська демократія за часів Перікла. Підкорення Греції Філіпом ІІ і походи Александра Македонського.

Елліністичний етап в історії Греції. Культура Давньої Греції. Давньогрецька міфологія і релігія. Виникнення науки. Театр. Архітектура і скульптура. Олімпійські ігри.


^ Дати:

ІІ тис. до н.е. Мінойсько-ахейська палацова цивілізація;

VIII-VІ ст. до н.е. - Велика грецька колонізація;

500-449 рр. до н.е. - Греко-перські війни.

Персоналії:

Перікл, Гомер, Геродот, Фідій, Сократ, Платон, Арістотель.

^ Поняття і терміни:

«античність», «еллінізм»; «поліс», «тиранія», «аристократія», «олігархія», «демократія», «метрополія та колонії», «акрополь», «філософія».

Знати:

основні напрямки та результати грецької колонізації, реформи Солона, основні риси Критської та Мікенської цивілiзацій; характерні риси полiтичного устрою Афін, Спарти;

Пояснювати:

вплив природних умов на розвиток грецької цивілізації; особливості устрою Афін та Спарти; наслідки греко-перських війн; внесок грецької цивілізації у світову культуру.


^ Тема 6. ДАВНІЙ РИМ

Факти:

Рим царської доби. Римська республіка V-І ст. до н.е. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї. Становлення імперії.

Римська імперія доби принципату та домінату. Виникнення християнства і християнізація Римської імперії.

Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію). Падіння Західної Римської імперії. Культура Риму. Наука і мистецтво. Основні архітектурні пам’ятки.

^ Дати:

753-509 рр. до н.е. виникнення Риму. Царський етап в історії Давнього Риму;

509-30 рр. до н.е. Римська республіка;

450 р. до н.е. «Закони ХІІ таблиць» – початок кодифікації римського права;

49-30 рр. до н.е. громадянські війни в Римі;

30 р. до н.е. – 476 р. н.е. Римська імперія;

1 р. н.е. з часів Середньовіччя дата народження Ісуса Христа і початок нової ери.

^ 313 р. - Міланський едикт;

325 р. - Нікейський собор;

395 р. - поділ Римської імперії;

476 р. - падіння Західної Римської імперії.

Персоналії:

Ганнібал брати Гракхи, Спартак, Гай Юлій Цезар, Ціцерон, Октавіан Август, Нерон, Константин.

^ Поняття і терміни:

«республіка», «вето», «патриції», «плебеї», «сенат», «форум», «тріумф», «провінція», «християнство», «церква».

Знати:

зміст та перебіг боротьби плебеїв з патриціями, причини та наслідки виникнення християнства, основні віхи християнізації Римської імперії.

Пояснювати:

причини кризи Римської республіки і утворення імперії; особливості римської системи державного правління часів республіки та імперії, господарство та побут римлян; зміни ставлення держави до християнської церкви; внесок римської культури у світову цивілізацію; місце історії стародавнього світу в історії людства.

^ Факти:

поняття «історія Середніх віків». Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків.

Дати:

V – ІХ ст. – раннє Середньовіччя;

Х – ХІІІ ст. – зріле або високе Середньовіччя;

ХІV – ХV ст. – пізнє Середньовіччя.

Знати:

хронологічні межі та періодизацію Середніх віків.

Тема 7. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Факти:

велике переселення народів. Утворення «варварських королівств». Імперія Карла Великого та її поділ.

Франція.

Правління Фiліппа IV Красивого. Столітня війна та об’єднання Франції.

^ Англія.

Нормандське завоювання Англії. Велика хартія вольностей. Виникнення парламенту.

Священна Римська імперія.

Утворення Священної Римської імперії. Німецький «наступ на Схід». Закріплення територіальної роздробленості.

^ Країни Середземномор’я.

Італійські міські республіки. Мусульманська Іспанія. Реконкіста та утворення Іспанського королівства.

Дати:

ІV – VІІ – Велике переселення народів;

800 р. – утворення Франкської імперії;

843 р. – укладення Верденського договору.

Х ст. – утворення Священної Римської імперії;

1215 р. – підписання «Великої хартії вольностей»;

1265 р. – скликання англійського парламенту;

1302 р. – скликання Генеральних штатів у Франції;

1337 – 1453 – Столітня війна.

Персоналії:

Карл Великий, Вільгельм Завойовник, Жанна Д’Арк, Генріх ІІ Плантагенет, Оттон І, Фердинанд, Ізабелла.

Поняття:

«парламент», «Реконкіста».

Знати:

держави, що утворилися після поділу Франкської імперії.

Пояснювати:

характерні риси розвитку європейських держав; значення виникнення станово-представницьких органів.

^ Тема 8 СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО

Факти:

структура суспільства і теорія трьох станів. Виникнення станової монархії. Середньовічне місто. Боротьба городян із сеньйорами. Міські комуни. Ремесло й торгівля.

Поняття:

«феодал», «стани», «станово-представницька монархія», «ремесло», «цех», «гільдія».

Знати:

структуру середньовічного суспільства.

Характеризувати:

середньовічне місто; взаємодію людини і природи в Середні віки; особливості світогляду середньовічних городян.

^ Тема 9. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

Факти:

християнізація Європи. Хрестові походи. Боротьба церкви з єретиками.

Дати:

ХІ – ХІІІ ст. – час Хрестових походів;

1054 р. – церковний розкол.

Поняття:

«єретик», «інквізиція».

^ Знати:

Перший і Четвертий Хрестові походи; боротьбу церкви з єретиками.

Пояснювати:

причини і наслідки християнізації Європи, Хрестових походів.

^ Тема 10. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ

Факти:

Візантійська імперія.

Утворення Візантійської імперії. Правління Юстиніана. Загибель імперії. Культура Візантії.

^ Арабський халіфат.

Мухаммад і виникнення ісламу. Розквіт і занепад Халіфату. Знання та культура арабського світу.

Дати:

VІІ ст. – утворення Арабського халіфату;

VІІ ст. – виникнення ісламу;

1453 р. – падіння Константинополя.

Персоналії:

Ібн Сіна, Лев Математик.

Поняття:

«іслам», «халіфат», «Коран».

Знати:

особливості устрою Візантійської імперії та Арабського халіфату

Пояснювати:

причини піднесення та занепаду Візантійської імперії і Арабського халіфату; внесок візантійської та арабської культури у світову духовну спадщину.

^ Тема11. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В V-XV ст.

Факти:

витоки середньовічної культури. Школи та університети. Книгодрукування. Архітектура. Ренесанс.

Дати:

Х – ХІІ ст. – час поширення романського стилю;

ХІІ – ХIV ст. – час поширення готичного стилю;

ХІV – ХV ст. – період раннього Відродження.

Персоналії:

П.Абеляр, Р.Бекон, Й.Гутенберг, Данте Аліг’єрі, Дж. Боккаччо, Ф.Петрарка, Сандро Боттічеллі.

Поняття:

«Відродження», «гуманізм».

Знати:

характерні риси раннього Відродження і гуманізму, архітектурні стилі.

Характеризувати:

особливості середньовічних шкіл та університетів, внесок культури Середньовіччя у світову духовну спадщину.^ Тема 12. СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Факти:

держави Центральної та Східної Європи.

Виникнення слов’янської писемності. Ян Гус і гуситські війни. Угорщина. Польське королівство.

^ Північно-Східна Русь у ХІІ — першій половині ХІV ст.

Великий Новгород. Невська битва та Льодове побоїще.

Утворення та зміцнення Московської держави.

Правління Івана ІІІ. Культура Московської держави.

^ Турецька держава.

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ.


Дати:

Х ст. – утворення Чехії, Польщі, Угорщини;

ХІV – початок ХVІ ст. – утворення Московської держави;

перша половина ХV ст. – Гуситські війни;

1380 р. – Куликовська битва;

1410 р. – Грюнвальдська битва;

1453 р. – загибель Візантійської імперії.

Персоналії:

Кирило і Мефодій, Ян Гус, Ян Жижка, Казимир ІІІ Великий, Дмитрій Донськой, Мехмед ІІ, Андрій Рубльов.

Поняття:

«гуситські війни», «яничари».

Знати:

особливості державного управління зазначених держав, соціальної структури суспільства.

Характеризувати:

діяльність визначних історичних постатей, перебіг гуситських війн, боротьбу проти завойовників; внесок культури держав Центральної, Східної Європи, Північно-Східної Русі та Османської імперії у світову духовну спадщину^ Тема 13. ІНДІЯ. КИТАЙ

Факти:

Індія.

Делійський султанат. Релігія. Наука і культура.

Китай.

Імперія Тан. Державне управління. Культура.

^ Дати:

ХІІІ – ХVІ ст. – Делійський султанат в Індії.

Поняття:

«султанат».

Знати:

особливості державного управління, соціальної структури Індії та Китаю.

Характеризувати:

побут населення; внесок культури Китаю та Індії в світову духовну спадщину.


  1   2   3

Схожі:

Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з історії України для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: доц. Лахно...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2013. – 33...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л....
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Вступного випробування з трудового та профільного навчання з методикою викладання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр / Укладачі: В. П. Титаренко,...
Затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма вступного випробування з всесвітньої історії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи