В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма icon

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма
Скачати 118.76 Kb.
НазваВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма
В.Г.КОРОЛЕНКА<><><><><>ЗАТВЕРДЖУЮ <> <><><>Голова приймальної к
Дата05.09.2013
Розмір118.76 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти, науки України

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г.КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

_________________М.І.Степаненко

«___»___________2013 року


Програма

фахового вступного випробування з фізичного виховання


Галузь знань 0102 «Фізичне виховання,

спорт і здоров’я людини»

Напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*»


Полтава – 2013


Програма вступних випробувань з фізичного виховання для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання*» / Укладачі: старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Остапова О.О., декан факультету фізичного виховання, к.і.н., доц. Жалій Т.В.  – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013.


Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Бардінова В.В.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Бондаренко В.В.


Затверджено на засіданні кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

(протокол «17 » 14 травня 2013 року)

Затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

(протокол « 26 » 14 травня 2013 року)


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку молоді в сучасній Україні.

^ Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дити-ни через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізич-них вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей абітурієнтів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів.

Програму вступного екзамену складено відповідно до таких нормативно-правових актів, що становлять систему правових засад фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах:

  1. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 рр., затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 року.

  2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року.

  3. Наказ МОН України №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах» від 22.03.2002 року.

  4. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 28.09.2004 року.

  5. Указ Президента України «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» від 2.08.2006 року.

  6. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», затверджена Указом Президента України від 1.09.1998 року.

  7. Навчальна програма з фізичної культури для учнів 5-9 класів.

  8. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Програму розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри теоретико – методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка (протокол № 26 від 14 травня 2013 р.) та кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (протокол № 17 від 14 травня 2013 року)


До виконання нормативів допускаються особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до вступних випробувань у вигляді тестування з фізичного виховання, ознайомилися з технікою й правилами безпеки під час їх виконання.

У разі незадовільного самопочуття брати участь у випробуваннях не рекомендується. Вступні випробування проводяться впродовж одного дня: акробатична комбінація, стрибок у довжину з місця, силовий норматив (для хлопців - підтягування, для жінок - піднімання в сід з урахуванням часу).

Особи, що підлягають тестуванню, повинні бути одягнені в спортивний одяг і взуття. Вправи можуть виконуватись і босоніж. Не дозволяється використовувати взуття з шипами.


ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Фахове випробування проводиться з метою виявлення випускників, які під час навчання досягли відповідного професійного рівня та отримали необхідні знання для подальшого вдосконалення чи професійної діяльності в сфері фізичної культури та спорту

Під час випробування абтурієнт повинен

знати:

- основні поняття та положення тем курсу «Фізична культура»

- зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи фізичного виховання;

- засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров'я людини;

- умови реалізації принципів і методів фізичного виховання;

- - основу методик розвитку фізичних якостей;

- правила підбору засобів при вирішенні завдань фізичного виховання;

- значення міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання;

- різні форми занять фізичними вправами;

- основи системи організаційного та методичного управління педагогічним процесом;

- основні положення фізичного виховання різних верств населення;

- особливості роботи вчителя фізичного виховання у загальноосвітній школі;

уміти:

- реалізувати методичні принципи фізичного виховання;

- виконувати практичні вправи з фізичної культури, передбачені навчальною програмою з фізичної культури для ЗНЗ;

- правильно застосовувати ефективні засоби і методи навчання збереження і зміцнення здоров'я тих, що займаються;

- проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання.

Вступний екзамен передбачає перевірку знань, умінь та навичок з дисципліни шляхом перевірки і виконання практичних завдань.


ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1. Акробатична комбінація

^ Акробатика (жінки)

В.П. - основна стійка (о.с.) обличчям до акробатичної доріжки -

стійка п'ятки разом, носки розведені під кутом 60°. Ноги прямі. Руки вільно опущені вздовж тулуба. Кисті з трохи зігнутими пальцями торкаються стегон. Голова прямо, підборіддя припідняте.

1. Рівновага на правій (лівій) нозі, руки в сторони, тримати - відводячи праву (ліву) ногу назад до відмови, руки в сторони. Тулуб і голову тримати прямо. Повільно нахиляючи тулуб вперед, піднімаючи ногу до відмови назад (не нижче рівня плечей), зберегти прогнуте положення.

2. «Старт плавця» - напівприсід, руки назад - дещо згинаючи ноги в колінному суглобі, відводячи руки назад, тулуб приймає положення напівнахилу.

3. Перекид вперед у положення сидячи, руки в сторони - розгинаючи ноги, перенести вагу тіла на руки (опора руками спереду на півкроку), злегка згинаючи руки І нахиливши голову вперед, відштовхнутись носками ніг від опори, виконати перевертання через голову, опускаючи прямі ноги у положення сидячи, руки в сторони.

Руки вгору, нахил вперед до торкання носків - піднімаючи руки вгору,

виконати нахил вперед до торкання руками носків ніг. Ноги в колінах не згинати.

4. Перекатом назад з прямими ногами стійка на лопатках, тримати -перекатом прийти в положення лежачи на спині, підняти прямі ноги якомога вище, руки підставити долонями під спину (лікті по можливості звести для стійкості в утриманні тіла), прогнутись, направляючи ноги вертикально вгору, зафіксувати.

^ 5. Згинаючи ноги, упор руками за головою, із положення лежачи, «міст» тримати - опускаючи, зігнути ноги на ширині плечей, руки в упорі біля голови (пальці до плечей), розгинаючи ноги і руки підняти тіло, прогнутись; голова відводиться назад, плечі над кистями, коліна дещо зігнуті, вага тіла рівномірно розподіляється на руки, на ноги.

6. Поворот наліво (направо) кругом в упор присівши - повернувши до середини кисть тієї руки, через яку буде виконуватись поворот, рухом протилежного плеча та стегна поворотом навкруги визначеної руки прийти в упор присівши.

^ 7. Стрибок вгору, прогнувшись - вистрибуючи вгору, виносячи руки махом вперед-вгору, відводячи прямі ноги назад, прогнутися. Приземлитися на дещо зігнуті в колінах ноги, напівнахил вперед, руки вгору долонями назовні.


^ Акробатика (чоловіки)

1. Політ - перекид в упор присівши - поштовхом ніг та махом рук вперед, виконати стрибок вгору вперед із приземленням на руки, згинаючи руки і нахиляючи голову до грудей завершити перекид в упорі присівши. При виконанні даного елементу наявність фази польоту (безопорного положення) обов'язкова. Групування виконується тільки після торкання опори руками.

2. Силою, зігнувшись, стійка на голові і руках, тримати - з упору присівши, руки дещо ширше плечей, пальці вперед-назовні. Опираючись на кисті рук поставити голову ( чільною частиною) на опору попереду рук (голова і руки утворюють рівносторонній трикутник). Випрямляючи ноги, вивести таз у вертикальне положення. Розгинаючись у кульшовому суглобі, підняти прямі ноги вгору, злегка прогнутись, зафіксувати стійку.

3. Опускання в упор лежачи - із стійки на голові, опускаючи пряме тіло у горизонтальне положення, розгинаючи руки в ліктьових суглобах, прийти у положення лежачи.

4. Упор присівши - поштовхом ніг, згинаючись у кульшовому суглобі, прийти в упор присівши.

5. Рівновага на одній нозі, руки в сторони, тримати - відводячи праву (ліву) ногу назад до відмови, руки в сторони. Тулуб і голову тримати прямо. Повільно нахиляючи тулуб вперед, піднімаючи ногу до відмови назад (не нижче рівня плечей), зберегти прогнуте положення.

6. Два - три кроки, два перевороти боком (колесо) у стійку ноги нарізно - виконуючи 2-3 кроки вперед лицем до напрямку руху, руки підняті вгору на останньому кроці, нахиляючи тулуб, поставити ліву (праву) руку на підлогу, без зупинки зробити мах правою (лівою) ногою назад і відштовхнутись лівою (правою), поставити праву (ліву) руку (кисть повернути до середини) на підлогу в положення на ширині плечей. Одночасно виконується поворот тулуба наліво (направо), а права (ліва) нога активно продовжує рух і ставиться на підлогу за рахунок почергового поштовху лівою (правою), а потім правою (лівою) рукою і згинання правої ноги в кульшовому суглобі. Переворот боком завершується в стійку на лівій (правій) нозі, права (ліва) в сторону, руки в сторону. Переносячи вагу тіла на ліву (праву) ногу, без проміжної зупинки, виконати другий переворот боком, за поданим описом. Другий переворот завершується в стійку ноги нарізно, руки в сторони. Під час виконання переворотів ноги і руки ставляться на одній лінії зі збереженням приблизно однакової відстані між ними, ноги максимально розведені, тіло, під час проходження стійки, пряме.

^ 7. Приставляючи ногу, стрибок вгору, прогнувшись - приставляючи праву (ліву) ногу, вистрибуючи вгору, виносячи руки махом вперед-вгору, відводячи прямі ноги назад, прогнутися. Приземлитися на дещо зігнуті в колінах ноги, напівнахил вперед, руки вгору долонями назовні.


^ 2. Силовий норматив Підтягування


Обладнання. Горизонтальний брус або перекладина діаметром 2-3 сантиметри, лава, магнезія. Брус чи перекладина повинні бути розміщені на такій висоті, щоб учасник у вису не торкався ногами землі.

^ Опис проведення випробування. Учасник тестування стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. Згинаючи руки, він підтягується до такого положення, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника вистачить сил.

^ Результатом випробування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини.

Не дозволяється розгойдуватися під час підтягування, робити зайві рухи ногами для допомагання собі.

Випробування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд.

^ Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину

Обладнання. Секундомір, гімнастична мата. Опис проведення тестування. Учасник тестування лягає спиною на рівну поверхню, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, відстань між ступнями — ЗО сантиметрів, пальці рук з'єднані за головою. Партнер тримає його ступні так, щоб п'яти торкались опори. Після команди «Можна» учасник переходить у .положення-сидячи і торкається .ліктями колін, потім знову повертається у вихідне положення, торкаючись спиною і руками мати, після чого знову повертається в положення сидячи. Протягом 1 хвилини він повторює вправу, з максимальною частотою.

Результатом тестування є кількість підйомів з положення лежачи в положення сидячи протягом 1 хвилини.

^ Загальні вказівки і зауваження. Відштовхуватися від мати ліктями забороняється. Учасник тестування повинен намагатися виконувати вправу без. зупинки, але і після зупинки тестування можна продовжувати.


^ 3. Стрибки в довжину з місця

Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах.

Опис проведення випробування. Учасник випробування стає носками до лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами, стрибає якомога далі.

Результатом випробування є дальність стрибка в сантиметрах у кращій з трьох спроб.

Загальні вказівки і зауваження. Тестування проводиться відповідно до правил змагань для стрибків у довжину з розбігу. Місце відштовхування і приземлення повинні перебувати на одному рівні.


Голова предметної комісії О.О.Остапова


Схожі:

В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2013. – 33...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconВ. Г. Короленка Затверджую Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconДодаток №10 до правил прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році у зв’язку з проходженням акредитації (витяг з рішення Акредитаційної комісії від 27.
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconВ. Г. Короленка "затверджую" Голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко "23" лютого 2013 р. Програма
«Іноземна мова» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за напрямами підготовки
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / Укладачі: Є. В. Кулик,...
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробовування з Рисунку для осіб, що вступають на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за скороченим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи