Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 icon

Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1
Скачати 49.75 Kb.
НазваСухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1
Дата03.08.2012
Розмір49.75 Kb.
ТипКонспект

1. Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі).

ЧЗ№1


УДК 372

ББК 74.102.12

С91


2. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів фак. дошк. освіти / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – К. : Слово, 2009. – 408 с. – Бібліогр.: с. 396-407 (157 назв).

Аб. підр, ЧЗ№1


УДК 372

ББК 74.102.12я73

Б74


3. Фіголь Г. І. Навчання дітей дошкільного віку рідної мови та розвиток у них зв'язного мовлення (за методикою Н. В. Гавриш) [Текст] / Г. І. Фіголь // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 10. – С. 2–20. – 2010, - № 11. - С. 2-19.
ББК 74.102.12


4. Браткова М. Развитие речи детей раннего возраста в процессе семейного воспитания [Текст] / М. Браткова // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 10. – С. 64–69.
ББК 74.102.12+74.900.5


5. Проничева Н. А. Применение современных компьютерных технологий в логопедической работе с детьми дошкольного возраста [Текст] / Н. А. Проничева // Логопед в детском саду. – 2010. – № 5. – С. 21–29.
ББК 74.102.121+74.37


6. Макарова Т. В. Роль фольклора в речевом развитии дошкольников [Текст] / Т. В. Макарова // Логопед в детском саду. – 2010. – № 5. – С. 34–40.
ББК 74.100.5+74.102.12


7. Бухарина О. В. Особенности речевого развития ребенка дошкольного возраста с РДА (ранний детский аутизм) [Текст] / О. В. Бухарина, С. Ю. Кондратьева // Дошкольная педагогика. – 2010. – № 8. – С. 40–45.
ББК 88.83


8. Любашина В. Художнє слово як засіб збагачення словника дошкільників [Текст] / В. Любашина // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 6-7. – С. 87–90.
ББК 74.102.12


9. Аніщук А. Формування мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві [Текст] / А. Аніщук // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 6-7. – С. 93–96.
ББК 74.102.12


10. Рібцун Ю. Використання наочності в роботі з молодшими дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / Ю. Рібцун // Дефектологія. – 2010. – № 4. – С. 32–35.
ББК 74.102.12+74.37


11. [Корекційно-розвивальне навчання дітей із загальним недорозвитком мовлення] [Текст] // Дитячий садок. – 2010. – № 46. – С. 1–21.
ББК 74.102.12+74.37


12. Дорошенко О. В. Инновационный подход к проблеме развития связной речи старших дошкольников с нарушением зрения [Текст] / О. В. Дорошенко, Т. В. Шевырева // Логопедия сегодня. – 2010. – № 3. – С. 41–47.
ББК 74.102.12+74.330


13. Перетятько Л. Г. Особистісні проблеми дошкільнят з вадами мовлення [Текст] / Л. Г. Перетятько // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН Укораїни. – К, 2010. – Т. ХІІ, Ч. 5. – С. 262–269.
ББК 88.835.13


14. Даниленко Н. Заняття 1 [Текст] / Н. Даниленко // Зростаємо разом. – 2011. – № 1. – С. 14–15. – № 2. - С. 8-9.

Наведений комплекс логопедичний вправ для розвитку мовлення дошкільників.


ББК 74.102.12


15. Коновалова С. Н. Особенности формирования словаря синонимов у дошкольников с общим недоразвитием речи различного генезиса [Текст] / С. Н. Коновалова // Логопед в детском саду. – 2010. – № 6-7. – С. 5–7.
ББК 74.37+74.102.12


16. Браткова М. В. Развитие речи детей раннего возраста с органическим поражением ценральной нервной системы в процессе сенсорного воспитания [Текст] / М. В. Браткова // Логопедия сегодня. – 2010. – № 4. – С. 24–29.
ББК 74.37


17. Мовчан Н. М. Робота з дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) [Текст] / Н. М. Мовчан // Логопед. – 2011. – № 3. – С. 26–31.
ББК 74.37+74.102.12


18. Рябич І. І. Модель діагностичного осбтеження мовленнєвого розвитку дитини трирічного віку [Текст] / І. І. Рябич // Логопед. – 2011. – № 3. – С. 10–18.
ББК 74.102.12


19. Самойлова В. М. Отличия в проявлении познавательной активности дошкольников с речевой патологией, связанные с полом детей [Текст] / В. М. Самойлова, Е. А. Пегина // Логопед в детском саду. – 2011. – № 1. – С. 42–62.
ББК 74.37


20. Гордієва І. Зв'язне мовлення - структурний компонент мовленнєвої компетенції дошкільників [Текст] / І. Гордієва // Наукові здобутки студентів і магістрантів - освіті ХХІ століття : зб. наук. праць / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Псих.-пед. ф-т. – Полтава, 2008. – Ч. 1. – С. 61–63.
ББК 74.102.12


21. Ахутина Т. В. Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста: нейролингвистический и возрастно-психологический анализ [Текст] / Т. В. Ахутина, А. М. Цибульская // Психолог в детском саду. – 2009. – № 4. – С. 3–21.
ББК 74.102.12


22. Пухова Т. И. Изучение развития речи с помощью методики "Шесть кукол" [Текст] / Т. И. Пухова // Психолог в детском саду. – 2009. – № 4. – С. 22–33.
ББК 74.102.12


23. Бурменская Г. В. "Речь для себя" в дошкольном возрасте [Текст] / Г. В. Бурменская, Ж. П. Раку // Психолог в детском саду. – 2009. – № 3. – С. 6–24.
ББК 74.102.12


24. Шошина Т. В. Развитие речи ребенка в игре [Текст] / Т. В. Шошина, Л. П. Абрамова // Психолог в детском саду. – 2009. – № 3. – С. 85–95.
ББК 74.102.12


25. Белогай К. Н. Факторы речевого развития ребенка в период раннего детства [Текст] / К. Н. Белогай, Н. А. Сонина // Психолог в детском саду. – 2009. – № 3. – С. 96–106.
ББК 74.102.12


26. Долдина Г. В. Кинезиотерапия - как метод коррекции речевых способностей дошкольников [Текст] / Г. В. Долдина // Логопед в детском саду. – 2011. – № 2. – С. 72–77.
ББК 74.37


27. Рібцун Ю. Щоб малюк заговорив [Текст] / Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. – 2011. – № 4. – С. 24–26.
ББК 74.102.12


28. Винничук А. В. Оптимизация речевого развития в процессе сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием в совместной деятельности с учителем-логопедом [Текст] / А. В. Винничук // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. – 2011. – № 1. – С. 47–56.
ББК 74.37


29. Рібцун Ю. В. Мовленнєві порушення. Легше попередити, аніж подолати (до батьківського записника) [Текст] / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2011. – № 5. – С. 40–46.
ББК 74.37


30. Андрусишина Л. Роль мислення у становленні мовленнєвої діяльності дітей [Текст] / Л. Андрусишина // Дитячий садок. – 2011. – № 19. – С. 26–29.
ББК 74.102.12


31. Шеремета Н. Використання мовленнєвої гімнастики в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу [Текст] / Н. Шеремета // Логопед. – 2011. – № 6. – С. 28–32.
ББК 74.102.12


Схожі:

Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconЩодо участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти
Державну премію України в галузі освіти, яка є державною нагородою України І присуджується громадянам України за видатні досягнення...
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconРобоча програма "Психологія мовлення " для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма “Психологія мовлення” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна освіта
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconХерсонський державний університет Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії
Робоча програма “Логопедія з історією логопедії” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна...
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconДошкільна освіта
«Я у Світі». З метою успішного впровадження Програми методичною службою області було проведено ряд заходів методичного спрямування...
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconАнкета участника международной научно-практической конференции «актуальные проблемы экологии и охраны труда»
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст....
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconПравила прийому до Приватного вищого навчального закладу
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту серія ад №041434 від 13. 07. 2012 р., термін дії ліцензії до 01. 07. 2017 р. Прийом...
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconРозвиток зв’язного описового мовлення дітей як проблема дошкільної лінгводидактики панакова Наталія магістр педагогічної освіти 
Без мовленнєвого спілкування неможливий повноцінний розвиток дитини. Тому завдання навчання рідної мови, розвитку мовлення постає...
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconДошкільна освіта (2012-2013 рр.)
В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено...
Сухар В. Л. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група [Текст] / В. Л. Сухар. – Х. : Ранок, 2009. – 208 с. – (Дошкільна освіта. Я у світі). Чз№1 iconДошкільна освіта (2012-2013 рр.)
В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи