Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти icon

Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти
Скачати 213.41 Kb.
НазваСтудентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти
Дата05.08.2012
Розмір213.41 Kb.
ТипДокументи

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти


Тематичний список


Укладач : Т. С. Талахно


Полтава, 2011


Студентське самоврядування - це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об'єднати навколо себе однодумців з усієї України для організації спільних справ. Для ефективної роботи студентське самоврядування взяло за приклад модель державної влади. Тому на сьогодні у нас діє кабінет міністрів, парламент, є радники президента. Очолює цю структуру обраний загальноуніверситетськими виборами президент.
В університеті діє проект "Рада лідерів студентського самоврядування". Студенти з усіх територіально відокремлених структурних підрозділів збираються тричі на рік за затвердженою програмою для вирішення оперативних питань.

Також його можна тлумачити як самостійну громадську діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) та здійснюється студентами згідно з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами, функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав й сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі:

безпосередньо;

через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

До 10 лютого 2010 р. було дозволено в вищих навчальних закладах створювати органи студентського самоврядування, що вирішують питання, які належать до їх компетенції, а перелік таких питань погоджувався з керівником вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування (за чинним законодавством):

приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;

сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в вузі;

розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

виконують інші функції.

За походженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з нього;

затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі.

Рішення органів студентського самоврядування мали до 10 лютого 2010 р., відповідно до тогочасного чинного законодавства, дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу мають користуватися всебічною підтримкою і допомогою власника або уповноваженого ним органу в вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням із керівником закладу. Зокрема, керівник вузу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування щодо:

надання приміщення, меблів, оргтехніки;

забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет;

відведення місць для встановлення інформаційних стендів;

тощо.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:

ухвалюють (затверджують) Положення про студентське самоврядування;

обирають виконавчі органи студентського самоврядування;

визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;

заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено укладення договору між керівництвом вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вузу в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду вищого навчального закладу. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і повноважень, зокрема, не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

сприяння працевлаштуванню випускників;

участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Нормативно-правові акти, що регулюють студентське самоврядування:

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад» від 5 вересня 1996 року № 1074 (зі змінами);

тощо.

В Україні діють національні та місцеві об'єднання органів студентського самоврядування, наприклад:

Українська асоціація студентського самоврядування;

Студентська рада Києва.

Також існує практика громадських рад із числа представників студентських самоврядувань на національному рівні:

з 22 листопада 2001 року по 9 червня 2008 року існувала Всеукраїнська студентська рада при Президенті України (консультативно-дорадчий орган);

з 7 липня 2005 року діє Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України (як консультативно-дорадчий орган);

з 10 грудня 2009 року діє Всеукраїнська студентська рада при Кабінеті Міністрів України, утворена 23 вересня того ж року;

діє об'єднана Рада студентського самоврядування аграрних ВНЗ III—IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України.

19 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 1798-VI „Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування, яким поповнила нормативно-правове забезпечення студентського самоврядування. 4 лютого Президент України підписав ці зміни, 10 лютого вони набрали чинності після публікації в «Голосі України» за № 23.


Стосовно значення студентського самоврядування як елемента навчально-виховного процесу, то респонденти виділили наступні аспекти:

        Студентське самоврядування виховує реальних лідерів українського суспільства, формує еліту нації.

        Самоврядування дає змогу студенту, як і кожному громадянину, бути почутим. Участь в органах студентського самоврядування дає молодій людині відчуття того, що вона є громадянином Української держави, створює можливості реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість, стимулює активність молодого громадянина у суспільному житті загалом.

        Студентське самоврядування сприяє налагодженню конструктивної співпраці між студентами та адміністрацією вищого навчального закладу. Можливість управляти деякими напрямками його функціонування активізує молодь, спонукає її до ознайомлення з усім, що відбувається навколо. Відстоюючи інтереси студентства, зокрема стосовно організації навчального процесу, представники студентського самоврядування формують значно вищі вимоги до вищих навчальних закладів та їх працівників, вдосконалюючи не тільки процес викладання, а й обох його суб'єктів.

        Участь у роботі студентського самоврядування дозволяє також набути організаторських вмінь, привчає молодого громадянина Української держави відповідально виконувати свої обов’язки та покладені на нього завдання. 1. Положення про куратора напряму підготовки в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка [Текст] / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 11 с.

 2. Антонова, Н. О. Ціннісні орієнтації студентів з різним типом готовності до професійної діяльності психолога [Текст] / Н. О. Антонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 31–35. – 2011. - № 3. - С. 13-25.

 3. Астахова, В. Основные тенденции развития академической активности украинских студентов [Текст] / В. Астахова // Новий колегіум. – 2011. – № 2. – С. 7–10.

 4. Ахмерова, Д. Ф. Субъкт-субъектное взаимодействие студентов и преподавателей в воспитательно-образовательном процессе вуза [Текст] / Д. Ф. Ахмерова // Начальная школа: Плюс до и после. – 2011. – № 8. – С. 14–17.

 5. Баженова, Н. Г. Орган студенческого самоуправления: организация или самоорганизация? [Текст] / Н. Г. Баженова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 4. – С. 67–72.

 6. Бардінова, В. Тьюторство: шляхи впровадження у навчально-виховний процес ВНЗ [Текст] / В. Бардінова // Дидаскал. – 2011. – № 11. – С. 219–222.

 7. Безобразова, Л. Л. Педагогічне обдарування як критерій профвідбору абітурієнтів [Текст] / Л. Л. Безобразова, М. І. Степаненко // Обдаровані діти: виявлення, діагностика і розвиток : матеріали міжнар. семінару (Полтава, 9-10 лютого 1995 р.) / ред. В. Ф. Моргун. – Полтава, 1995. – С. 63–66.

 8. Білогур, В. Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст [Текст] / В. Білогур // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 88–93.

 9. Білогур, В. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей [Текст] / В. Білогур, С. Макаренко // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 93–99.

 10. Блоха, Я. С. Педагогічні технології студентського самоврядування у вищій школі [Текст] / Я. С. Блоха, Т. М. Тищенко // Вища освіта в контексті Болонського процесу : зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 18-21 лист. 2008 р.) / редкол. : В. О. Онищенко, В. А. Пашинський, О. М. Ніколенко, Н. К. Кочерга ; Полт. обл. рада, Управ. освіти і науки Полт. обл. держ. адміністрації, Рада ректорів вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитац. Полт. регіону, ПНТУ імені Ю. Кондратюка. – Полтава, 2008. – С. 511–514.

 11. Бойко, А. Самоврядування - школа професіоналізму, громадянськості й самостійності [Текст] / А. Бойко // Дидаскал. – 2008. – №  6. – С. 7–9.

 12. Бойко, А. Тьютор - якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії [Текст] / А. Бойко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 4–10.

 13. Бойко, А. Тьюторська технологія як засіб індивідуалізації взаємодії викладача і студента [Текст] / А. Бойко // Дидаскал. – 2011. – № 11. – С. 8–16.

 14. Бойко, А. Інтернаціоналізація освіти: науково-методичні засади тьюторства [Текст] / А. Бойко // Дидаскал. – 2010. – № 10. – С. 9–15.

 15. Бондал, Э. В. Адаптивный туризм как средство и метод двигательной рекреации в оздоровлении лиц с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Э. В. Бондал // Фізичне виховання: минуле і сучасність : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 17-19 березня 2010 року / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – С. 151–160.

 16. Бондаревська, І. А. Антиавторитарная позиция студента педвузу як важливий аспект підготовки майбутнього вчителя [Текст] / І. А. Бондаревська // Психолого-педагогічна підготовка вчителя в ВУЗІ : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Полт. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1992. – С. 58–60.

 17. Борисенко, М. Студентське самоврядування : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / М. Борисенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 39–43.

 18. Борщ, В. В. Студенческое самоуправление в сельхозотрядах [Текст] / В. В. Борщ // Творческое наследие А. С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров : тез. докл. и выступ. на всесоюз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. А. С. Макаренко / МП СССР, МП УССР, Полтавский гос. пед. ин-т им. В. Г. Короленка. – Полтава, 1988. – С. 154–155.

 19. Вплив застосування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі [Текст] / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко [та ін.] // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 19–30.

 20. Вербицкий, А. А. Формирование инвариантов компетентности студента: ситуационно-контекстный подход [Текст] / А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 3. – С. 34–38.

 21. Вязникова, Л. Ф. Взаимодействие преподавателя и студента как фактор духовного развития субъектов образовательного процесса: психолого-педагогические парадоксы [Текст] / Л. Ф. Вязникова // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 11. – С. 58–62.

 22. Вязникова, Л. Ф. Соотношение значимости и доступности ценностных ориентаций у студентов гуманитарных вузов [Текст] / Л. Ф. Вязникова, Т. В. Улитенко // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 5. – С. 60–64.

 23. Галицька, М. Самоврядування як спосіб соціалізації молоді та формування активної життєвої позиції [Текст] / М. Галицька // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 161–165.

 24. Гилюн, Л. Функціонування студентського самоврядування в контексті Болонських реформ [Текст] / Л. Гилюн, Я. Ткаченко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 75–79.

 25. Гнатюк, Т. Особенности физического развития юношей-первокурсников [Текст] / Т. Гнатюк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 41–43.

 26. Гребнева, В. В. Особенности социальной идентичности преподавателей и студентов вуза как коллективного субъекта труда [Текст] / В. В. Гребнева // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 9. – С. 42–45.

 27. Гринкрут, Л. С. Кластерная структура инвариантной части компетентностной модели выпускника по группе направлений подготовки "Образование" [Текст] / Л. С. Гринкрут, Б. Е. Фишман // Психология обучения . – 2011. – № 8. – С. 5–20.

 28. Данилишина, С. Психологічні особливості адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / С. Данилишина // Наукові здобутки студентів і магістрантів - школі ХХІ століття : зб. матеріалів ІІ студ. наук.-практ. конф., 14-15 березня 2007 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, псих.-пед. ф-т. – Полтава, 2007. – С. 68–70.

 29. Демченко, В. Психологічна адаптація першокурсників до навчальної діяльності [Текст] / В. Демченко // Новий колегіум. – 2010. – № 6. – С. 25–29.

 30. Деньга, Н. Теоретичні основи функціонування студентського самоврядування у ВНЗ України [Текст] / Н. Деньга // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 148–151.

 31. Дерій, О. Шляхи оптимізації взаємин викладачів і студентів [Текст] / О. Дерій // Дидаскал. – 2011. – № 11. – С. 128–132.

 32. Дузенко, Ю. Порівняльна характеристика студентського самоврядування в Україні та за кордоном [Текст] / Ю. Дузенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 99–101.

 33. Ємець, І. Студентське самоврядування у системі зебезпечення якості вищої освіти [Текст] / І. Ємець // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 117–121.

 34. Жебчук, Р. Студентське самоврядування України - в Євросоюзі [Текст] / Р. Жебчук, Ю. Кращенко // Освіта України. – 2011. – № 71-72. – С. 2.

 35. Журавель, М. Проблеми і перспективи розвитку студентського самоврядування в контексті Болонського процесу [Текст] / М. Журавель // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 88–91.

 36. Завальнюк, О. Студентська молодь українських державних університетів : проблема виживання (1918-1920 рр.) [Текст] / О. Завальнюк // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 137–149.

 37. Іванова, Ю. Формування ціннісних орієнтацій студентів - майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Ю. Іванова // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 14–17.

 38. Ігнатович, А. Бачення студентських лідерів [Текст] / А. Ігнатович, Ю. Кращенко // Освіта України. – 2011. – № 41-42. – С. 2.

 39. Ільченко, О. Із всеукраїнської наукової конференції "Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання [Текст] / О. Ільченко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 125–127.

 40. Каланій, О. Самоврядування як один із напрямів забезпечення автономії вищої школи [Текст] / О. Каланій, Є. Остратенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 130–134.

 41. Карапузова, І. Функції викладача в умовах педагогічної підтримки студентів [Текст] / І. Карапузова // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 93–97.

 42. Кириленко, Г. В. Аспекти оптимального програмування занять по фізичній культурі зі студентами спеціального медичного відділення [Текст] / Г. В. Кириленко // Викладання курсу "Фізичне виховання" у ВНЗ: альтернативні пріоритети й багатовекторність перспектив : матеріали регіон. метод. семінару, 27 листопада 2007 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. виховання, Каф. фіз. культури та здоров'я. – Полтава, 2007. – С. 128–132.

 43. Кирьякова, А. В. Аксиологическая парадигма современного университетского образования [Текст] / А. В. Кирьякова // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 1. – С. 19–21.

 44. Кобзубенко, В. Демократизм у студентському самоврядуванні [Текст] / В. Кобзубенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 65–67.

 45. Коваліско, Н. Життєві стратегії студентської молоді [Текст] / Н. Коваліско // Соціальний педагог. – 2011. – № 10. – С. 54–60.

 46. Кожевнікова, Т. Основи діяльності тьютора у вітчизняній та зарубіжній педагогічній практиці [Текст] / Т. Кожевнікова // Дидаскал. – 2010. – № 10. – С. 50–52.

 47. Кожухарь, Г. С. Межличностная толерантность студентов и их групповые статусы [Текст] / Г. С. Кожухарь, И. В. Вагурин // Вопросы психологии. – 2011. – № 5. – С. 45–54.

 48. Колодій, О. Розвиток патріотизму як умова формування ціннісних орієнтацій зрілості у студентської молоді [Текст] / О. Колодій // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 1. – С. 50–52.

 49. Копилаш, В. Студентське самоврядування: проблеми і тенденції розвитку [Текст] / В. Копилаш // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 67–71.

 50. Кострикина, И. С. Работающий студент: социально-психологические и когнитивные механизмы становления профессионализма [Текст] / И. С. Кострикина, Е. А. Иванова, В. А. Кениг // Психология обучения . – 2011. – № 6. – С. 56–67.

 51. Кофанова, О. Електронне портфоліо студента-еколога [Текст] / О. Кофанова // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2010. – № 5–6. – С. 81–86.

 52. Кравченко, І. Роль і значення студентського самоврядування у навчально-виховному процесі вищої школи [Текст] / І. Кравченко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 60–62.

 53. Кравчук, Г. М. Перше враження студента про викладача - важливий фактор їх взаємодії в навчальній діяльності [Текст] / Г. М. Кравчук, В. І. Магда // Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 4-6 березня 2002 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України. – Полтава, 2002. – С. 143–145.

 54. Кращенко, Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування [Текст] / Ю. Кращенко // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 117–123.

 55. Кращенко, Ю. П. Студентське самоврядування - шлях до європейських стандартів громадянського суспільства [Текст] / Ю. П. Кращенко // Освіта України. – 2010. – № 56. – С. 6.

 56. Кращенко, Ю. П. Студентське самоврядування як середовище виховання лідерських якостей майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Ю. П. Кращенко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 6 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Kpaschenko1.pdf. – Друкувалась ст. в Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. - Ялта, 2010. – Вип. 26, ч. 3. – 38–45.

 57. Кращенко, Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні [Текст] / Ю. Кращенко, А. Ігнатович // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 117–125.

 58. Кречетов, О. С. Організація виховання та формування особистості в умовах кредитно-модульного навчання [Текст] / О. С. Кречетов // Викладання курсу "Фізичне виховання" у ВНЗ: альтернативні пріоритети й багатовекторність перспектив : матеріали регіон. метод. семінару, 27 листопада 2007 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. виховання, Каф. фіз. культури та здоров'я. – Полтава, 2007. – С. 27–28.

 59. Крылова, М. А. Содержательные обобщения как механизм формирования профессиональной компетентности выпускников вуза [Текст] / М. А. Крылова // Психология обучения (Журнал). – 2011. – № 6. – С. 68–78.

 60. Кряхтунов, М. И. Методы работы преподавателя с психологическими препятствиями процесса обучения [Текст] / М. И. Кряхтунов // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 39–44.

 61. Левицький, В. В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку ХХІ століття (на матеріалах міста Києва) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Володимир Володимирович Левицький ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – К., 2011. – 20 с.

 62. Ленська, С. В. Роль куратора в умовах адаптації студентів до кредитно-модульної системи [Текст] / С. В. Ленська // Європейський вектор української освіти : зб. наук. праць / Полт. обл. рада, Упр-ня освіти і науки Полт. обл. держ. адміністації, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2008. – С. 565–570.

 63. Лозенко, П. Тьюторські заняття як складова цілісного навчально-виховного процесу в системі вищої школи [Текст] / П. Лозенко // Дидаскал. – 2010. – № 10. – С. 176–179.

 64. Лызь, Н. А. Образовательная компетентность студентов как фактор качества высшего образования [Текст] / Н. А. Лызь // Педагогика. – 2011. – № 5. – С. 67–76.

 65. Макуха, Т. Розвиток студентського самоврядування в контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] / Т. Макуха // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 91–94.

 66. Мкртумова, И. В. Социально-психологические особенности позитивной дивиации студентов-инвалидов [Текст] / И. В. Мкртумова // Психология обучения . – 2011. – № 1. – С. 80–85.

 67. Мокляк, В. Роль студентського самоврядування у формуванні особистості випускника школи майбутнього [Текст] / В. Мокляк // Дидаскал. – 2009. – № 9. – С. 14–17.

 68. Момот, О. Студентська профспілка: засади формування, функції, компетенція [Текст] / О. Момот // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 115–117.

 69. Морозова, О. П. Семья и брак в иерархии жизненных ценностей студенческой молодежи [Текст] / О. П. Морозова // Социология образования. – 2011. – № 6. – С. 67–73.

 70. Музичко, Л. Сприймання справедливості педагога студентами з різними навчальними стилями [Текст] / Л. Музичко // Соціальна психологія. – 2011. – № 2. – С. 93–101.

 71. Мусаелян, А. Г. Информационно-технологический подход к созданию учебного портрета группы [Текст] / А. Г. Мусаелян // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 3. – С. 84–87.

 72. Никифоренко, В. Селективна підтримка обдарованих студентів як складова формування інтелектуального капіталу України [Текст] / В. Никифоренко // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 70–77.

 73. Ниндель, Т. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии [Текст] / Т. Ниндель // Новий колегіум. – 2011. – № 2. – С. 30–39.

 74. Новік, С. М. Режим праці і відпочинку в навчальному процесі сучасної студентської молоді [Текст] / С. М. Новік // Викладання курсу "Фізичне виховання" у ВНЗ: альтернативні пріоритети й багатовекторність перспектив : матеріали регіон. метод. семінару, 27 листопада 2007 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. виховання, Каф. фіз. культури та здоров'я. – Полтава, 2007. – С. 88–92.

 75. Острянська, О. А. Формування психічного здоров'я студентської молоді в умовах функціонування вищих педагогічних навчальних закладів III- IV рівнів акредитації як наукових та освітньо-виховних комплексів регіону [Текст] / О. А. Острянська // Пренатальні психосоматичні реакції та післянатальний розвиток і формування особистості дитини: педагогічний, психологічний, медичний аспекти : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2004 року / Полтав. держпедуніверситет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – С. 37–39.

 76. Пакулина, С. А. Методика исследования адаптированности студентов педагогического вуза [Текст] / С. А. Пакулина // Психология обучения . – 2011. – № 1. – С. 105–121.

 77. Панченко, Т. Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності [Текст] / Т. Панченко // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 145–150.

 78. Петрушова, М. Зміст та можливості впровадження тьюторського супроводу: досвід та реалізації у вітчизняній практиці [Текст] / М. Петрушова // Дидаскал. – 2010. – № 10. – С. 55–59.

 79. Приймак, С. Проблеми адаптаційного періоду студентів у вузі [Текст] / С. Приймак, Н. В. Власенко // Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у системі освіти : матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2005 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. вих., Каф. метод. викладання спорт. дисциплін. – Полтава, 2005. – С. 71–72.

 80. Приймак, С. Формування особистості сучасного студента [Текст] / С. Приймак, М. О. Рубан // Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у системі освіти : матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2005 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. вих., Каф. метод. викладання спорт. дисциплін. – Полтава, 2005. – С. 30–32.

 81. Пронощза, О. В. Особливості роботи куратора у випускній групі технікуму (коледжу) [Текст] / О. В. Пронощза // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 1. – С. 10–13.

 82. Рудкова, С. Г. Сопровождение процесса адаптации студентов младших курсов вуза [Текст] / С. Г. Рудкова // Психология обучения . – 2011. – № 8. – С. 58–66.

 83. Сас, Н. М. Форми колективної творчості у розвитку інноваційного потенціалу особистості у ВНЗ [Текст] / Н. М. Сас // Менеджмент освітніх закладів та управління проектами : зб. наук. праць / за ред. М. В. Гриньової ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – С. 8–12.

 84. Сорока, М. Студентське самоврядування як складник демократизації вищої освіти [Текст] / М. Сорока // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 155–158.

 85. Стецюк, Н. Адаптація студентів першого курсу природничого факультету до умов навчання в педуніверситеті [Текст] / Н. Стецюк // Проблеми якості природничої педагогічної освіти. ХІІІ Каришинські читання : зб. наук. праць 25-26 травня 2006 р. : між народ. наук.-практ. конф. За участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студ. / Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 331–334.

 86. Стрельніков, В. Тьюторські технології "діадної взаємодії" та ситуаційного навчання ("кейс-метод") [Текст] / В. Стрельніков // Дидаскал. – 2011. – № 11. – С. 140–144.

 87. Суворовський, О. Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах [Текст] / О. Суворовський // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 42–47.

 88. Тесленко, Ю. Розвиток студентського самоврядування - важлива умова удосконалення навчально-виховного процесу [Текст] / Ю. Тесленко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 126–130.

 89. Тищенко, Т. Місце тьюторства в сучасній освіті Украни [Текст] / Т. Тищенко // Дидаскал. – 2010. – № 10. – С. 16–17.

 90. Тютюнник, К. Сучасне студентське самоврядування та основні правові й законодавчі теорії [Текст] / К. Тютюнник // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 96–99.

 91. Фурсов, І. Студентське самоврядування в контексті Болонського процесу [Текст] / І. Фурсов // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 71–75.

 92. Хоменко, А. Фасцинація як метод міжособистісної взаємодії тьютора і студента [Текст] / А. Хоменко // Дидаскал. – 2010. – № 10. – С. 76–80.

 93. Хоменко, А. Теоретико-методичні засади міжособистісного взаємопорозуміння в системі "викладач-студент" [Текст] / А. Хоменко // Дидаскал. – 2011. – № 11. – С. 181–186.

 94. Цимбалюк, А. Формування особистості сучасного студента [Текст] / А. Цимбалюк, Н. М. Литвиненко, О. О. Потькало // Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у системі освіти : матеріали всеукр. студент. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2005 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. вих., Каф. метод. викладання спорт. дисциплін. – Полтава, 2005. – С. 25–27.

 95. Чеботарьова, О. В. Соціальна політика держави як чинник впливу на створення і існування щасливої родини [Текст] / О. В. Чеботарьова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 101–105.

 96. Шаповал, Л. Удосконалення студентського самоврядування у вищій школі України в контексті Болонських реформ [Текст] / Л. Шаповал // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 79–83.

 97. Шевченко, М. Розвиток студентського самоврядування як напрям реформування вищої освіти в Україні [Текст] / М. Шевченко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 169–174.

 98. Шелудько, В. Роль тьютора в навчально-виховній роботі студентів педагогічних вишів [Текст] / В. Шелудько // Дидаскал. – 2010. – № 10. – С. 148–151.

 99. Шиян, Н. І. Формування творчої особистості майбутнього педагога засобами проектної технології навчання [Текст] / Н. І. Шиян // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIIІ Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 26-27 трав. 2011 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полт. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2011. – С. 211–216.

 100. Шкіринець, Т. Конкретизація завдань студентського самоврядування в процесі розбудови вітчизняної освіти [Текст] / Т. Шкіринець // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 165–169.

 101. Шумська, С. І. Інноваційні підходи до індивідуалізації фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп [Текст] / С. І. Шумська // Викладання курсу "Фізичне виховання" у ВНЗ: альтернативні пріоритети й багатовекторність перспектив : матеріали регіонального метод. семінару, 27 листопада 2007 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ф-т фіз. виховання, Каф. фіз. культури та здоров'я. – Полтава, 2007. – С. 34–36.

 102. Шумська, С. І. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з особливими потребами - шлях до їх самореалізації [Текст] / С. І. Шумська // Європейський вектор української освіти : зб. наук. пр. / Полт. обл. рада, Упр-ня освіти і науки Полт. обл. держ. адміністації, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2008. – С. 505–512.

 103. Юрків, Я. І. Надання вищої освіти особам з обмеженими функціональними можливостями та підготовка фахівців до роботи з ними (на прикладі досвіду в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка) [Текст] / Я. І. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 32–38.

Схожі:

Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconХ всеукраїнська науково-методична конференція «вища освіта: проблеми І шляхи забезпечення якості»
Національна рамка кваліфікацій вищої освіти України в системі забезпечення якості освіти
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconПро студентське самоврядування
Студентське самоврядування Івано-Франківського національного медичного університету (далі – студентське самоврядування) – це самостійна...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Студентське самоврядування це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
move to 0-1346401
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування) це реальна...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconПро затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське І світове освітнє співтовариство на період до 2010 року
З метою подальшого розвитку національної системи освіти, забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в європейське І світове...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
Студентське самоврядування у системі забезпечення якості вищої освіти iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі нау) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи