Вища педагогічна освіта icon

Вища педагогічна освіта
Скачати 393.95 Kb.
НазваВища педагогічна освіта
Сторінка3/4
Дата05.08.2012
Розмір393.95 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4


Управління проектами у розвитку суспільства

1. Словник-довідник з питань управління проектами [Текст] : за ред. С. Д. Бушуєва. – К. : Деловая Украина, 2001. – 640 с.

2. Управління проектами у розвитку суспільства [Текст] : ІІ міжнар. конф. : тези доп. / відпов. С. Д. Бушуєв ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Укр. асоціація управління проектами, Академія управління проектами. – К. : КНУБА, 2005. – 108 с.

ЧЗ№4

3. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління [Текст] : VI міжнар. конф. : тези доп. / відпов. С. Д. Бушуєв. – К., 2009. – 236 с.

ЧЗ№4

4. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. пр. № 2 (10) / Укр. асоціація управління пректами, Східноукр. нац. ун-т імені Володимира даля, Ун-т економіки та права "Крок". – Луганськ, 2004. – 148 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ЧЗ№4

5. Управління інноваційними проектами [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Сас, П. В. Ворона ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 113 с. – Бібліогр. : с.110-112 (70 назв).

ЧЗ№1, ЧЗ№3, ЧЗ№4, Аб. підр

6. Креативные технологии управления проектами и программами [Текст] : монография / ред. С. Д. Бушуев ; Укр. ассоциация управления проектами. – К. : Саммит-Книга, 2010. – 768 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – Загл. обл.: Бушуев С. Д. Креативные технологии управления проектами и программами.

ЧЗ№4

7. Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий [Текст]. Т. 1. Версия 1.2 / пер. с япон. , под. ред. С. Д. Бушуева; Япон. ассициация управления роектами (РМAJ). – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с. – Библиогр.: с. 171-173.

ЧЗ№4

8. Керівництво з питань проектного менеджменту [Текст] : пер. з англ. / під. ред. С. Д. Бушуєва; Комітет з питань стандарті РМІ, Ін-т проектного менеджменту США (РМІ). – 2-ге вид., перероб. – К. : Деловая Украина, 2000. – 198 с.

ЧЗ№4

9. Менеджмент освітніх закладів та управління проектами [Текст] : зб. наук. праць / за ред. М. В. Гриньової ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2010. – 260 с.

ЧЗ№4, Н/а

10. Проектні технології у виховній роботі навчальних закладів Луганщини [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 / уклад. : Т. М. Сорочан, І. І. Цимбал, Б. А. Дьяченко та ін. – Луганськ : Знання, 2007. – 250 с.

ЧЗ№4

11. Проектні технології у виховній роботі навчальних закладів Луганщини [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / уклад. : Т. М. Сорочан, І. І. Цимбал, Б. А. Дьяченко та ін. – Луганськ : Знання, 2007. – 276 с.

ЧЗ№4

12. Технології управління освітніми закладами : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті А. С. Макаренка. Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : регіон. наук.-практ. семінар, (Полтава, 11-12 берез. 2011 р.) / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка та ін. – Полтава, 2011. – 221 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ЧЗ№4

13. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (29) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – 2009. – 182 с.

ЧЗ№4

14. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (30) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – 2009. – 174с.

ЧЗ№4

15. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (31) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – 2009. – 188 с.

ЧЗ№4

16. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (32) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – 2009. – 180 с.

ЧЗ№4

17. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (33) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – 2010. – 184 с.

ЧЗ№4

18. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (34) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – 2010. – 180 с.

ЧЗ№4

19. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (35) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – 2010. – 182 с.

ЧЗ№4

20. Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (36) / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. Укр. асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". – Луганськ, 2010. – 182 с. – Бібліогр. в кінці ст.

ЧЗ№4

21. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.

ЧЗ№1

22. Бушуев С. Д. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров [Текст] : монография / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева. – К., 2006. – 208 с. – Автор указ. на обл.

ЧЗ№4

23. Бушуев С. Д. Динамическое лидерство в управлении проектами [Текст] : монография / Сергей Дмитриевич Бушуев, Виктор Владимирович Морозов ; Укр. ассоциация управления проектами. – К., 1999. – 312 с. – Библиогр.: с.302-303 (39 назв.).

ЧЗ№4

24. ^ Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua) [Текст] / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, В. Ю. Биков, В. Д. Шпильовий. – К., 2000. – 84 с.

ЧЗ№4

25. Гриньова М. В. Процеси управління проектами [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. І / М. В. Гриньова, Н. М. Сас, П. В. Ворона ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 52 с. – Бібліог.: с. 51-52 (27 назв). – Загол. обкл. : Процеси управління проектами.

ЧЗ№1, ЧЗ№4, Аб. підр

26. Гриньова М. В. Процеси управління проектами [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. ІІ / Марина Вікторівна Гриньова, Наталія Миколаївна Сас ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 77 с. – Бібліогр. : с. 75-77.

ЧЗ№1, ЧЗ№4, Аб. підр

27. Кобиляцький Л. С. Управління проектами [Текст] / Л. С. Кобиляцький // Менеджмент організацій : [Електронний ресурс: диск] / Міжрегіональна Академія управління персоналом. – 2006. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/MO_23.pdf.28. Коростельов В. А. Управлінське консультування [Текст] / В. А. Коростельов // Соціологія : [Електронний ресурс: диск] / Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2006. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/MO_25.pdf.29. Морозов В. В. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Морозов, А. М. Чередніченко, Т. І. Шпильова ; за ред. В.В. Морозова; ун-т економіки та права "Крок". – К. : Таксон, 2009. – 464 с. – (Б-ка проектного менеджера).

ЧЗ№4

30. Тян Р. Б. Управління проектами [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Рево Борисович Тян, Борис Іванович Холод, Володимир Андрійович Ткаченко ; Дніпропетров. ун-т економіки та права. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с. – Бібліогр.: с. 221.

ЧЗ№1

31. Чернявський А. Д. Організаційне проектування [Текст] / А. Д. Чернявський // Менеджмент організацій : [Електронний ресурс: диск] / Міжрегіональна Академія управління персоналом. – 2006. – Режим достуту : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/NW29.pdf.


1   2   3   4

Схожі:

Вища педагогічна освіта iconІнженерно-педагогічна освіта термінологічний аспект
Постановка проблеми. Інженерна–педагогічна освіта – це окрема освітянська галузь, зміст якої визначається задачами технологічної...
Вища педагогічна освіта iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
Вища педагогічна освіта iconГоловань м. С
Вища освіта України – Додаток 4, том VIІ (25). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського...
Вища педагогічна освіта iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Вища педагогічна освіта iconContents Secondary School Pedagogy
«Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»). Освіта Донбасу. 2013, №1 (56)
Вища педагогічна освіта iconВихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко
Вихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко // Освіта Донбасу – Науково–методичне...
Вища педагогічна освіта iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»
Вища педагогічна освіта iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Вища педагогічна освіта iconУдосконалення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання постановка проблеми
Аїні ці навчальні заклади належать до вищих відповідно 1 та 2 рівнів акредитації. Технікуми здійснюють підготовку фахівців освітнього...
Вища педагогічна освіта iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи