Вища педагогічна освіта icon

Вища педагогічна освіта
Скачати 393.95 Kb.
НазваВища педагогічна освіта
Сторінка4/4
Дата05.08.2012
Розмір393.95 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4^ Сутність студентського самоврядування1. Україна Верховна Рада. Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування : Закон України №1798-VI від 19 січня 2010 року [Текст] / . Верховна Рада Україна // Голос України. – 2010. – № 23. – С. 3.2. Зеленська Л. Факультетська рада як запорука ефективного функціонування університетського самоврядування: історико-педагогічний аспект [Текст] / Л. Зеленська // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтавський держ пед ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 141–146.3. Мокляк В. М. Обгрунтування поняття "студентське самоврядування" [Текст] / В. М. Мокляк // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полтавський держ пед ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 72–77.4. Кращенко Ю. П. Особливості організації системи студентського самоврядування [Текст] / Ю. П. Кращенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 255–262. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Kpaschenko.pdf.5. Баженова Н. Г. Критерии оценки качества деятельности органов студенческого самоуправления вуза [Текст] / Н. Г. Баженова // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 3. – С. 72–77.6. Цина В. Студентське самоврядування ХХІ століття: хто дерегує оркестром? [Текст] / В. Цина // Методика викладання природничих дисциплін у вищий і середній школі. XVI Каришинські читання : зб. наукових праць. Міжнародна науково-практична конференція 25-26 червня 2009 року за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 46–48.7. Кращенко Ю. П. Виховання рис лідера у студентському самоврядуванні педагогічного університету [Текст] / Ю. П. Кращенко // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : Всеукр. наук.-практ. семінар, (Полтава, 12-13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полт. обл. рада, Полт. міська рада, Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 44–46.8. Гриньова М. Студентське самоврядування - основа управлінської діяльності у вищих навчальних закладах [Текст] / М. Гриньова // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 4–5.9. Ткаченко А. Самоврядування як професіогенетичний фактор у виховних закладах А. С. Макаренка [Текст] / А. Ткаченко // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 13–15.10. Боловацька Ю. Студентське самоврядування Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка як суб'єкт виховної діяльності [Текст] / Ю. Боловацька // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 29–30.11. Борщ Ж. Студентське самоврядування як засіб виховання лідерських якостей особистості вчителя [Текст] / Ж. Борщ // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 117–118.12. Мокляк В. Роль нормативних документів у становленні студентських самоврядних організацій ХІХ ст. [Текст] / В. Мокляк // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 207–209.13. Мусієнко О. Тенденції становлення студентського самоврядування в Україні [Текст] / О. Мусієнко, О. Погребняк // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 209–211.14. Філенко В. Студентське самоврядування: сутність та історичний розвиток [Текст] / В. Філенко, І. Капуста // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 223–224.15. Філенко В. Сутність студентського самоврядування [Текст] / В. Філенко, А. Федорова // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 224–225.16. Гриньова М. Студентські консультативно-дорадчі структури при органах місцевого самоврядування та державної влади [Текст] / М. Гриньова, В. Шовкопляс // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 246–248.17. Кращенко Ю. Роль виховання лідерських якостей у професійному становленні майбутніх вчителів [Текст] / Ю. Кращенко // Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23-25 квіт. 2010 р.) / Полт. облдержадміністрація, Полт. Обл. рада, Полт. міська рада, ВМГО "Нац. студ. союз", ПНПУ імені В.Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту, Студ. рада, Проф. комітет ПНПУ ім. В.Г.Короленка, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2010. – С. 15–18.18. Осташова В. О. Студентське самоврядування як середовище правового самовиховання [Текст] / В. О. Осташова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2010. – Вип. 48 : Юридичні і політичні науки. – С. 31–36.19. Блоха Я. С. Педагогічні технології студентського самоврядування у вищій школі [Текст] / Я. С. Блоха, Т. М. Тищенко // Вища освіта в контексті Болонського процесу : зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 18-21 лист. 2008 р.) / редкол.: В. О. Онищенко, В. А. Пашинський, О. М. Ніколенко, Н. К. Кочерга ; Полт. обл. рада, Управ. освіти і науки Полт. обл. держ. адміністрації, Рада ректорів вищих навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитац. Полт. регіону, ПНТУ імені Ю. Кондратюка. – Полтава, 2008. – С .511–514.20. Бойко А. Самоврядування - школа професіоналізму, громадянськості й самостійності [Текст] / А. Бойко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 7–9.

Студентське самоврядування.

21. Борисенко М. Студентське самоврядування : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / М. Борисенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 39–43.22. Кравченко І. Роль і значення студентського самоврядування у навчально-виховному процесі вищої школи [Текст] / І. Кравченко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 60–62.23. Кобзубенко В. Демократизм у студентському самоврядуванні [Текст] / В. Кобзубенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 65–67.24. Копилаш В. Студентське самоврядування : проблеми і тенденції розвитку [Текст] / В. Копилаш // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 67–71.25. Фурсов І. Студентське самоврядування в контексті Болонського процесу [Текст] / І. Фурсов // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 71–75.26. Гилюн Л. Функціонування студентського самоврядування в контексті Болонських реформ [Текст] / Л. Гилюн, Я. Ткаченко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 75–79.27. Шаповал Л. Удосконалення студентського самоврядування у вищій школі України в контесті Болонських реформ [Текст] / Л. Шаповал // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 79–83.28. Журавель М. Проблеми і перспективи розвитку студентського самоврядування в контексті Болонського процесу [Текст] / М. Журавель // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 88–91.29. Макуха Т. Розвиток студентського самоврядування в контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] / Т. Макуха // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 91–94.30. Тютюнник К. Сучасне студентське самоврядування та основні правові й законодавчі теорії [Текст] / К. Тютюнник // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 96–99.31. Дузенко Ю. Порівняльна характеристика студентського самоврядування в Україні та за кордоном [Текст] / Ю. Дузенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 99–101.32. Момот О. Студентська профспілка : засади формування, функції, компетенція [Текст] / О. Момот // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 115–117.33. Ємець І. Студентське самоврядування у системі зебезпечення якості вищої освіти [Текст] / І. Ємець // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 117–121.34. Тесленко Ю. Розвиток студентського самоврядування - важлива умова удосконалення навчально-виховного процесу [Текст] / Ю. Тесленко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 126–130.35. Каланій О. Самоврядування як один із напрямів забезпечення автономії вищої школи [Текст] / О. Каланій, Є. Остратенко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 130–134.36. Деньга Н. Теоретичні основи функціонування студентського самоврядування у ВНЗ України [Текст] / Н. Деньга // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 148–151.37. Сорока М. Студентське самоврядування як складник демократизації вищої освіти [Текст] / М. Сорока // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 155–158.38. Галицька М. Самоврядування як спосіб соціалізації молоді та формування активної життєвої позиції [Текст] / М. Галицька // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 161–165.39. Шкіринець Т. Конкретизація завдань студентського самоврядування в процесі розбудови вітчизняної освіти [Текст] / Т. Шкіринець // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 165–169.40. Шевченко М. Розвиток студентського самоврядування як напрям реформування вищої освіти в Україні [Текст] / М. Шевченко // Дидаскал. – 2008. – № 6. – С. 169–174.41. Баженова Н. Г. Орган студенческого самоуправления: организация или самоорганизация? [Текст] / Н. Г. Баженова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 4. – С. 67–72.42. Ігнатович А. Бачення студентських лідерів [Текст] / А. Ігнатович, Ю. Кращенко // Освіта України. – 2011. – № 41-42. – С. 2.

Участь студентського самоврядування в новій редакції проекту Закону України "Про вищу освіту".

43. Кращенко Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування [Текст] / Ю. Кращенко // Вища школа. – 2011. – № 5-6. – С. 117–123.44. Кращенко Ю. П. Студентське самоврядування - шлях до європейських стандартів громадянського суспільства [Текст] / Ю. П. Кращенко // Освіта України. – 2010. – № 56. – С. 6.45. Мокляк В. Роль студентського самоврядування у формуванні особистості випускника школи майбутнього [Текст] / В. Мокляк // Дидаскал. – 2009. – № 9. – С. 14–17.46. Жебчук Р. Студентське самоврядування України - в Євросоюзі [Текст] / Р. Жебчук, Ю. Кращенко // Освіта України. – 2011. – № 71-72. – С. 2.47. Кращенко Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні [Текст] / Ю. Кращенко, А. Ігнатович // Вища школа. – 2011. – № 9. – С. 117–125.48. Борщ В. В. Студенческое самоуправление в сельхозотрядах [Текст] / В. В. Борщ // Творческое наследие А.С.Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров : Тез. докл. и выступ. на Всесоюз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. А.С.Макаренко / МП СССР, МП УССР, Полтавский гос. пед. ин-т им. В.Г.Короленка. – Полтава, 1988. – С. 154–155.49. Кращенко Ю. П. Сучасне студентське самоврядування в контексті ідей А. Макаренка [Текст] / Ю. П. Кращенко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 194–199. – (Педагогічні науки).50. Кращенко Ю. П. Студентське самоврядування як середовище виховання лідерських якостей майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Ю. П. Кращенко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 6 с. – Друкувалась ст. в Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. - Ялта, 2010. - Вип. 26, ч. 3. - 38-45.51. Мокляк В. М. Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України (ХІХ-початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Володимир Миколайович Мокляк ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 20 с.

ЧЗ№1

52. Кращенко Ю. П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у Полтавському молодіжному проекті "Школа місцевого і студентського самоврядування "Лідер майбутнього" [Електронний ресурс] / Ю. П. Кращенко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 13 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Lider-proekt.doc.53. Кращенко Ю. П. Особливості організації системи студентського самоврядування [Електронний ресурс] / Ю. П. Кращенко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 8 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Kpaschenko.pdf.


1   2   3   4

Схожі:

Вища педагогічна освіта iconІнженерно-педагогічна освіта термінологічний аспект
Постановка проблеми. Інженерна–педагогічна освіта – це окрема освітянська галузь, зміст якої визначається задачами технологічної...
Вища педагогічна освіта iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
Вища педагогічна освіта iconГоловань м. С
Вища освіта України – Додаток 4, том VIІ (25). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського...
Вища педагогічна освіта iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Вища педагогічна освіта iconContents Secondary School Pedagogy
«Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»). Освіта Донбасу. 2013, №1 (56)
Вища педагогічна освіта iconВихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко
Вихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко // Освіта Донбасу – Науково–методичне...
Вища педагогічна освіта iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»
Вища педагогічна освіта iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Вища педагогічна освіта iconУдосконалення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання постановка проблеми
Аїні ці навчальні заклади належать до вищих відповідно 1 та 2 рівнів акредитації. Технікуми здійснюють підготовку фахівців освітнього...
Вища педагогічна освіта iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи