Незгасний світоч України icon

Незгасний світоч України
Скачати 175.06 Kb.
НазваНезгасний світоч України
Дата05.08.2012
Розмір175.06 Kb.
ТипДокументиПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ

Незгасний світоч України


Іван Огієнко (1882—1972)


Тематичний список


Укладач: Захарова О. А.


Полтава, 2012

(1882—1972)

Іван Огієнко (церковне ім’я Іларіон) народився у містечку Брусилові на заході Київщини 14 січня 1882 року. Він - відомий український церковний і громадський діяч, митрополит (з 1943), мовознавець, історик церкви, педагог, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (з 1922).
У 1896 році закінчив початкову чотирирічну школу, далі навчався у Київській військово-фельдшерській школі, по закінченню якої працював у Київському військовому шпиталі.

У 1909 р. закінчив Київський університет св. Володимира. Згодом навчався на Вищих Педагогічних курсах, працював у Київському комерційному інституті. З 1915 р. викладав у Київському університеті, був приват-доцентом на кафедрі мови і літератури. Належав до Української Партії Соціалістів-Федералістів. У 1917-1918 рр. відіграв значну роль в українізації вищих навчальних закладів і шкільництва. З 1918 р. – професор кафедри історії української культури Київського Українського Державного Університету.

14 січня 1918 р. І. Огієнко виступив на Всеукраїнському Церковному Соборі у Києві з доповіддю «Відродження Української Церкви», в якій аргументовано довів право Української церкви на самостійне існування. Влітку 1918 р. виступив засновником і став першим ректором Кам’янець-Подільського Українського Державного Університету (відкритий 22.10.1918).

На початку 1919р. Огієнко призначався Міністром освіти УНР в урядах В.Чехівського та С.Остапенка. В 1919-1920 pp. - Міністр віросповідань УНР в урядах Іс. Мазепи та В. Прокоповича.

16 листопада 1919, після від’їзду Директорії УНР з Кам’янця-Подільського, І. Огієнко став головноуповноваженим уряду. Захоплення Кам’янця-Подільського більшовицькими військами (16.11.1920) змусило його емігрувати до Польщі. З 1920 р. він жив у Тарнуві, в 1921 р. був членом Ради Республіки і до 1924 р. - міністром у справах віровизнання уряду УНР в екзилі.

З 1924 р. викладав українську мову у Львівській учительській семінарії, протягом 1926-1932 pp. був професором церковнослов’янської мови на богословському факультеті Варшавського університету. Заснував і редагував у Варшаві журнал “Рідна мова” (1933-1939 pp.) і “Наша культура” (1935-1937 рр.), які сприяли популяризації української культури, норм єдиної літературної мови серед українців за межами УРСР, виступав проти русифікаторської політики тогочасного керівництва радянської України.

У жовтні 1940 р. на Соборі українських православних єпископів був висвячений (під ім’ям Іларіона) архієпископом Холмським і Підляським. Здійснював українізацію церкви на Холмщині шляхом запровадження української мови у богослужіння. З березня 1944 р. - митрополит Холмсько-Підляський.

Влітку 1944 р. Огієнко змушений був емігрувати до Швейцарії (жив у Лозанні), а у вересні 1947 р. - до Канади (м. Вінніпег). У серпні 1951 р. на Надзвичайному Соборі УГПЦ у Вінніпезі був обраний главою Української Греко-Православної Церкви у Канаді та митрополитом Вінніпегу. І. Огієнко доклав чимало зусиль для організації та розбудови українського національно-культурного та релігійного життя в Канаді. Заснував Теологічне Товариство (нині Теологічне Товариство митрополита Іларіона), здійснив реорганізацію богословського факультету Манітобського університету, перетворивши його в Колегію ім. св.Апостола Андрія (готує православних священиків для українських громад в усьому світі), очолював Науково-Богословське товариство, розгорнув велику науково-дослідницьку та видавничу діяльність, відновив видання та продовжував редагування науково-популярного журналу “Наша культура” (1951-1953 pp., з 1954 р. - “Віра і культура”). За І. Огієнка було проголошено Акт об’єднання 3-х українських автокефалій за кордоном.

Справа життя Івана Огієнка - переклад Біблії, що до сьогодні є неперевершеним надбанням українського народу (працював з 1936 до 1955 рр.).

Митрополит Іларіон помер у віці 90 років у Вінніпезі 29 березня 1972 року.1. Україна. Президент. Про вшанування пам'яті Івана Огієнка. Указ Президента України від 7.02.2007 № 85/2007 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2007. – № 27. – С. 12.


2. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта  : наук. зб. Вип.1. Сер. історична та філологічна / Кам'янець-Подільський держ. ун-т; Всеукр. тов-во Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський держ. ун-т, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – 200 с.


3. Світоч українського духу. 125 років тому народився митрополит Іларіон, у миру професор Іван Огієнко // Зоря Полтавщини. – 2007. – № 14. – С. 3.


4. Огієнко Іван (митрополит Іларіон) // Релігійна панорама. – 2007. – № 1. – С. 69–70.


5. Науковий збірник присвячений 125-річчю з дня народження митрополита Іларіона Огієнка / Київ. православна богословська академія УПЦ Київ. патріархату; Фундація імені Олега Ольжича; Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця; Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Академія наук вищої освіти України. – К. : Київ. правосл. богосл. акдемія УПЦ КП, 2007. – 464 с.


6. Іван Огієнко (незабутні імена української науки)  : тези доповідей Всеукр. наук. конф., присвяченої 110-річчю від дня народження проф. Івана Огієнка, (Львів, 26–27 трав. 1992 р.) : в 2 ч. Ч. 1 / Наук. тов-во ім. Т. Шевченка, Ін-т сусп. наук АН України, Львівський держ ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1992. – 122 с.


7. Іван Огієнко (незабутні імена української науки)  : тези доповідей Всеукр. наук. конф., присвяченої 110-річчю від дня народження проф. Івана Огієнка, (Львів, 26–27 трав. 1992 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / Наук. тов-во ім. Т. Шевченка, Ін-т сусп. наук АН України, Львівський держ ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1992. – 122 с.


8. Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження  : наук. доповіді 2 Всеукр. наук.-теоретич. конференції (18–19 лют. 1997 року) / Всеукр. тов-во І. Огієнка, Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – Кам'янець-Подільський ; К., 1997. – 350 с. – До 115-річчя від дня народження.

9. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому)  : зб. наук. праць / Управ. культури і туризму Житомир. обл. держ. адмін., Управ. освіти і науки, Житомир. обл. держ. адмін., Житомир. держ. ун-т імені І. Франка, Житомир. уч-ще культури і мистецтв імені І. Огієнка Житомир.обл. Ради, Всеукр. тов-во І. Огієнка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 318 с.


10. Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження (до 110-річчя від дня народження)  : тези доповідей наук.-теоретич. конф. / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, Спілка письменників України, Ін-т укр. мови АН України, Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського,Тов-во укр. мови ім. Т. Г. Шевченка "Просвіта", Подільське братство. – Кам'янець-Подільський ; К., 1992. – 219 с. с. – До 115-річчя від дня народження.


11. Атаманчик, М. Незгасний світоч України. До 125-річчя від дня народження Митрополита Іларіона (Івана Огієнка) / М. Атаманчик // Українське слово. – 2007. – № 1–2. – С. 1,3.


12. Бацевич, Ф. С. Рідна мова в наукових концепціях Івана Огієнка / Ф. С. Бацевич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 7. – С. 16–18.


13. Бегей, О. Реформація в духовній культурі українського народу : на матеріалах наукової спадщини Івана Огієнка / О. Бегей // Історія релігій в Україні : науковий щорічник 2006 рік / Ін-т релігієзнавства-філія Львів. музею історії релігії, Львів. відділення ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів, 2006. – Кн. 2. – С. 11–17.


14. Безобразова, Л. Біблійні переклади Івана Огієнка в контексті національного відродження українців / Л. Безобразова // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження : наук. доповіді 2 Всеукр. наук.-теоретич. конференції (18–19 лютого 1997 року) / Всеукр. тов-во І. Огієнка, Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – Кам'янець-Подільський ; К., 1997. – С. 196–198.


15. Безобразова, Л. Л. Іван Огієнко – лінгвіст, методист і перекладач / Л. Л. Безобразова // Православ'я і культура: Історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., (Полтава, 16–18 черв. 1994 р.). – Полтава, 1994. – С. 193–194.

16. Безобразова, Л. Л. "Курс украинского языка " Івана Огієнка в сучасному методичному аспекті / Л. Л. Безобразова // Іван Огієнко (незабутні імена української науки) : тези доповідей Всеукр. наук. конф., присвяченої 110-річчю від дня народження проф. Івана Огієнка, (Львів, 26–27 трав.1992 р.) : в 2 ч. / Наук. тов-во ім. Т. Шевченка, Ін-т сусп. наук АН України, Львівський держ ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1992. – Ч. 1. – С. 27–29.


17. Безобразова, Л. Л. Поетичні біблійні переклади Івана Огієнка в контексті національного відродження / Л. Л. Безобразова // Релігійна традиція в духовному відродженні України : матеріали Всеукр. наук. конф. / редкол.: В. Е. Лобурець, В. О. Пащенко, Я. Г. Вовк ; Комісія Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження, Ін-т історії України АН, Полт. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1992. – С. 173–175.


18. Безобразова, Л. Слов'янська писемність в контексті перекладацької традиції / Л. Безобразова, В. Пащенко // Слов'янський збірник / Ред. В. О.Пащенко. – Полтава, 2003. – Вип.2. – С. 3–14.


19. Бойко, А. М. Митрополит Іларіон (професор Іван Огієнко) – педагог і вчений / А. М. Бойко, Н. М. Дем'яненко // Православ'я і культура: Історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., (Полтава, 16–18 черв. 1994 р.). – Полтава, 1994. – С. 163–164.


20. Болтівець, С. І. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 5. – С. 66–71.


21. Бондарчук, Л. І. Шляхами до істинного Шевченка: за сторінками досліджень І. Огієнка та Я. Дзири / Л. І. Бондарчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Вип.2. – С. 62–67.


22. Вишневська, Г. Владика Іларіон – архієпископ Холмський і Підляський (Іван Огієнко) / Г. Вишневська, Ю. Ковальський // Холмщина і Підляшшя: історія, культура, спомини. Обереги пам'яті / упоряд. Галина Вишневська. – К., 2010. – С. 60–66.


23. Вінцковський, Т. С. Політичні діячі України: 1917- 2004 : навч. посіб. / Т. С. Вінцковський. – Х. : Вид. група "Основа", 2005. – 112 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.2).


24. Волошина, Н. Іван Іванович Огієнко (Митрополит Іларіон) / Н. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 1. – С. 2–3.


25. Григоренко, О. І. І. Огієнко (Митрополит Іларіон) : основні віхи життя та діяльності (1882-1972) / О. Григоренко, О. Діденко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник 2006 рік / Ін-т релігієзнавства-філія Львів. музею історії релігії, Львів. відділення ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів, 2006. – Кн. 2. – С. 96–105.


26. Демчук, Б. Іван Огієнко – Митрополит Іларіон – богослов, теоретик і пастирський дорадник / Богдан Демчук, прот. // Західньоканадський збірник / Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. – Едмонтон ; Острог, 2008. – Т. XLIV, Ч. 5. – С. 239–249.


27. Ігнатуша, О. М. Оновлення української церкви у перспективах Івана Огієнка та його сучасників / О. М. Ігнатуша // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету / Запорізький нац. ун-т, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення. – Запоріжжя, 2008. – Вип. XXII. – С. 56–60.


28. Клименко, Л. Використання творчої спадщини Івана Огієнка на уроках мови та літератури [Текст] / Л. Клименко // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 41–44.


29. Ковалів, Ю. Осяяння "Слова" митрополита Іларіона / Ю. Ковалів // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 97–102.


30. Кравченко, Д. Еволюція поглядів Івана Огієнка: інтеграція світського і священного / Дмитро Кравченко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 5. – С. 18–21.


31. Кралюк, П. Острозька Біблія в дослідженнях Івана Огієнка / П. Кралюк // Визвольний шлях. – 2007. – № 1. – С. 43–48.


32. Кріль, М. "...коли б в одне зібрати сили, була б нам доля не така" / М. Кріль // Педагогічна думка. – 2007. – № 1. – С. 5–8.

До 125-річчя від дня народження Івана Огієнка.

33. Кудрик, Л. Іван Огієнко про формування духовної культури людини / Л. Кудрик // Українська мова та література. – 2004. – № 19. – С. 18–21.

34. Кудрик, Л. Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічний спадщині Івана Огієнка / Л. Кудрик // Педагогічна думка. – 2004. – № 2. – С. 81–90.


35. Кудрик, Л. Ідея преображення людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка / Л. Кудрик // Педагогічна думка. – 2008. – № 3. – С. 70–73.


36. Кучинська, І. Духовні основи виховання підростаючої особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 3. – С. 62–63.


37. Кучинська, І. Вплив християнської моралі на духовний розвиток особистості в творчій спадщині Івана Огієнка / І. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 6. – С. 50–52.


38. Кучинська, І. О. Духовне відродження особистості у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 158–162.


39. Кучинська, І. О. Ідеї духовного виховання Івана Огієнка / І. О. Кучинська // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 9. – С. 39–47.


40. Кучинська, О. І. Етика духовної свідомості Івана Огієнка / О. І. Кучинська // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 10. – С. 21–25.


41. Лєцкін, М. Талант, заповіданий духом Тараса й Лесі / М. Лєцкін // Волинь–Житомирщина : історико-філолог. зб. з регіональних проблем / Ін-т укр. мови НАН України, Півннічноукр. діалектологічний центр Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка, Житомир. історико-філолог. ін-т регіональних досліджень. – Житомир, 2009. – № 19. – С. 114–121.

Основні факти життя та творчості українського письменника і редактора-видавця Петра Волинякав переплетінні з долею Івана Огієнка.

42. Ляхоцька, Л. Іван Огієнко. Шляхи розвою національної освіти / Л. Ляхоцька // Освіта і управління. – 1998. – № 3. – С. 163–167.


43. Ляхоцький, В. Освітянський подвиг Івана Огієнка / В. Ляхоцький // Початкова школа. – 1997. – № 1. – С. 38–42.


44. Ляхоцький, В. На скрижалях вічності. До 125-річчя від дня народження видатного вченого-патріота, державного і громадсько-політичного діяча / В. Ляхоцький // Українська культура. – 2007. – № 1. – С. 11.

Про Івана Огієнка.

45. Ляхоцький, В. П. Тільки книга принесе волю українському народові  : книга, бібліотека, архів у житті Ів. Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : О. Теліга, 2000. – 64 с. : іл.


46. Малюта, І. Боявся прогнівити бога / І. Малюта // Українська культура. – 2004. – № 4. – С. 10.

Про книгу Івана Огієнка "Тарас Шевченко".

47. Марушкевич, А. Іван Огієнко про самовдосконалення особистості / А. Марушкевич // Рідна школа. – 1999. – № 9. – С. 76–77.


48. Марушкевич, А. Науково-педагогічна діяльність І.Огієнка в еміграції / А. Марушкевич // Мандрівець. – 1999. – № 3. – С. 68–70.


49. Марушкевич, А. Джерела вічної духовності: науково-педагогічна спадщина І. Огієнка в національній школі / А. Марушкевич // Рідна школа. – 1997. – № 1. – С. 8–9.


50. Марушкевич, А. Іван Огієнко про ідеї морального виховання особистості в духовній спадщині Димитрія Ростовського (Дмитра Тупталенка) / А. Марушкевич // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2002. – Вип. 5/6 (26–27). – С. 85–90. – (Педагогічні науки).


51. Марушкевич, А. Іван Огієнко і вітчизняна наука: епістолярні свідчення / А. Марушкевич // Українознавство. – 2003. – № 1. – С. 43–49.


52. Марушкевич, А. А. Проблеми релігії й освіти в науково-педагогічній діяльності Івана Огієнка / А. А. Марушкевич // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2003. – № 15–16. – С. 66–69.


53. Марушкевич, А. А. Заповіт Івана Огієнка – митрополита Іларіона / А. А. Марушкевич // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2003. – № 15–16. – С. 129–131.

Проаналізовано матеріали документів про книгозбірню і архів митрополита Іларіона, зосереджений у Вінніпегу (Канада).

54. Недзельський, К. Праця в системі життєвих сенсів Івана Огієнка / К. Недзельський // Українське релігієзнавство. – 2002. – № 21. – С. 80–88.


55. Ничкало, Н. Іван Огієнко про рідномовні обов'язки / Н. Ничкало // Шлях освіти. – 2007. – № 2. – С. 49–52.


56. Опанасюк, О. Витязь духу / О. Опанасюк // Літературна Україна. – 2007. – № 3. – С. 1,7.

До 125-ліття від дня народження Івана Івановича Огієнка - поета, перекладача, лінгвіста, філософа, історика, педагога, етнографа й богослова, митрополита українського православ'я Іларіона.

57. Остерська, М. Митрополит-міністр. Виповнилося 125 літ від дня народження Івана Огієнка / М. Остерська // Україна молода. – 2007. – № 8. – С. 9.


58. Панько, О. Берестейська унія в оцінках І.Огієнка (митрополита Іларіона) / О. Панько // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 25. – С. 88–96.


59. Пащенко, В. Невідомий Іван Огієнко / В. Пащенко // Пам'ять століть. – 2000. – № 5. – С. 152–156.


60. Пащенко, В. Духовний наставник / В. Пащенко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. – Полтава, 1998. – Вип. 2. – С. 7–16. – (Педагогічні і психологічні науки).

Про видатного українського вченого-богослова, церковного, державного і культурного діяча Івана Огієнка (митрополита Іларіона).

61. Пащенко, В. І. Огієнко  – перекладач / В. Пащенко // Іван Огієнко (незабутні імена української науки) : тези доповідей Всеукр. наук. конф., присвяченої 110-річчю від дня народження проф. Івана Огієнка, (Львів, 26 – 27 трав.1992 р.) : в 2 ч. / Наук. тов-во ім. Т. Шевченка, Ін-т сусп. наук АН України, Львівський держ ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1992. – Ч. 2. – С. 146–148.


62. Пащенко, В. Священнослужитель і лінгвіст І. Огієнко / В. Пащенко // Тези доповідей науково-теоретичної конференції "Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті національного відродження (до 110-річчя від дня народження) / Ін-т літератури імені Т. Г. Шевченка АН України, Спілка письменників України, Ін-т укр. мови АН України, Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т імені В. П. Затонського, тов-во укр. мови імені Т. Г. Шевченка "Просвіта", Подільське братство. – Кам'янець-Подільський, 1992. – С. 34–36.


63. Пащенко, В. Іван Огієнко / В. Пащенко // Історія України в особах XIX – XX століття / Авт. кол.: І. Войцехівська, В.Абліцов, О.Божко та ін. – К., 1995. – С. 289–296.


64. Пащенко, В. О. Іван Іванович Огієнко (1882-1972) / В. О. Пащенко // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Під ред. А. М.Бойко. – К., 2004. – С. 490–503.


65. Пащенко, В. О. Іван Іванович Огієнко (1882-1972) / В. О. Пащенко // 20 видатних українських педагогів : наук.-метод. посібник / За ред. Бойко А. М. – Полтава, 2002. – С. 381–392. – (Персоналії в іст. нац. пед.).


66. Пащенко, В. О. Роль І. Огієнка в українському релігійному і культурному відродженні / В. О. Пащенко // Взаимодействие украинского и русского языков на територии Украины и актуальные проблемы их исследования и преподавания : Материалы І Ганичевских чтений. В 2-х т. / МО Украины, ПГПИ. – Полтава, 1993. – Т. 2. – С. 42–46.


67. Пащенко, В. Життя як факел. Митрополит Іларіон: погляд через десятиліття / Володимир Пащенко // Науковий збірник присвячений 125-річчю з дня народження митрополита Іларіона Огієнка / Київ. православна богословська академія УПЦ Київ. патріархату; Фундація імені Олега Ольжича; Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця; Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України; Академія наук вищої освіти України. – К., 2007. – С. 59–66.


68. Пентилюк, М. Рідномовний кодекс Івана Огієнка / М. Пентилюк // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 38–40.

Про І. Огієнка - подвижника української мови та його книгу "Наука про рідномовні обов'язки" (1936).

69. Повторева, С. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) про християнську праведність / С. Повторева // Наша віра. – 2007. – № 9. – С. 6–7.

70. Повторева, С. Доктрина християнської праведності у творчості Івана Огієнка / С. Повторева // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2007 рік / Ін-т релігієзнавства-філія Львів. музею історії релігії, Львів. відділення ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів, 2007. – Кн. ІІ. – С. 210–217.


71. Поліщук, Я. Дух у вимірах Митрополита Іларіона / Я. Поліщук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 5. – С.156–159.


72. Преловська, І. Львів в епістолярній спадщині проф. Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / І. Преловська // Історія релігій в Україні : Праці ХІІ-ї міжнар. наук. конф. (Львів, 20–24 травня 2002 року) / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів, 2002. – Кн. І. – С. 347–352.


73. Прозор, Н. Іван Огієнко – перший дослідник мови Богдана-Ігоря Антонича / Н. Прозор // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2004. – С. 51–56. – (Філологія ; Вип. 9).


74. Рожнятовська, О. А. Світоч нації. До 125-річчя від дня народження І. І. Огієнка / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2007. – № 1  – С. 50–59.


75. Росінська, З. Іван Огієнко – громадський і релігійний діяч (До 120-річчя від дня народження) / З. Росінська // Історія релігій в Україні : Праці ХІІ-ї міжнар. наук. конф. (Львів, 20–24 травн. 2002 року) / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів, 2002. – Кн. І. – С. 358–362.


76. Сохацька, Е. Вартості українства: культурологічна роль варшавських видань Івана Огіенка / Е. Сохацька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 7. – С. 37–40.


77. Сохацька, Є. У боротьбі за самовизначення України (Іван Огієнко у "Новій раді" 1917-1919 рр.) / Є. Сохацька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 7. – С. 51–55.


78. Сташук, В. Світоч України – з нами / В. Сташук // Літературна Україна. – 2007. – № 4. – С. 2.

Про Івана Огієнка.

79. Тимошик, М. Життєвий подвиг Івана Огієнка як взірець для наслідування / М. Тимошик // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 40–44.


80. Тимошик, М. А "наш бій за державність" триває / М. Тимошик // Літературна Україна. – 2007. – № 6. – С. 6–7.

Про увічнення пам'яті Івана Огієнка.

81. Тимошик, М. З елітарного кола національної інтелігенції / М. Тимошик // Пам'ять століть. – 2006. – № 6. – С. 120–125.

Життєвий шлях І . І. Огієнко.

82. Тимошик, М. Шевченкіана Івана Огієнка / М. Тимошик // Дивослово. – 2007. – № 3. – С. 33–37.


83. Тимошик, М. Ідея соборності української мови на сторінках огієнкового часопису "Рідна мова" / М. Тимошик // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 38–44.


84. Тимошик, М. Повернення Івана Огієнка / М. Тимошик // Літературна Україна. – 2008. – № 43. – С. 2.

До 90-річчя Кам'янець-Подільського національного університету та надання закладові імені першого ректора - Івана Огієнка.

85. Тимошик, М. Тарас Шевченко, якого ми не знаємо / М. Тимошик // Пам'ять століть. – 2003. – № 2. – С. 4–19.

Не друкований твір І. Огієнка "Тарас Шевченко".

86. Тимошик, М. С. Голгофа Івана Огієнка  : українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності / Микола Степанович Тимошик ; передм. М. Г. Жулинського. – К. : Заповіт, 1997. – 231 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.


87. Тіменик, З. Душа як етнофілософський феномен у вселенській та українській традиції / З. Тіменик // Історія релігій в Україні : Праці ХІІ-ї міжнар. наук. конф. (Львів, 20–24 травня 2002 р) / Ін-т релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів, 2002. – Кн. ІІ. – С. 493–499.

Деякі спостереження над спадщиною Митрополита Іларіона Огієнка.

88. Фасоля, А. Іван Огієнко: наука для прийдешніх поколінь / А. Фасоля // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 3. – С. 47–50.


89. Цехан, В. До 125-річчя з дня народження І. Огієнка. Історія великого життя / В. Цехан // Педагогічна думка. – 2007. – № 4. – С. 71–78.


90. Цина, В. Ідеї державотворення у творчій спадщині Г. Ващенка та І. Огієнка / В. Цина // Духовно-моральна парадигма творчості Григорія Ващенка : Матеріали педагогічного конгресу, присвяченого 130 роковинам від дня народження професора Григорія Ващенка 22–23 квітня 2008 р. / ПДПУ імені В.Г. Короленка; Ін-т вищої освіти АПН України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; ПОІППО імені М.В. Остроградського; Всеукр. пед. тов-во імені Григорія Ващенка. – Полтава, 2008. – Ч. I. – С. 59–65.


91. Щегельський, А. Життєдіяльність Івана Огієнка досліджує науковець з України / А. Щегельський // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 173–175.

Професор з Києва Ірина Тюрменко досліджувала і опрацьовувала документи канадських архівів, що стосуються життєдіяльності Івана Огієнка та української еміграції в Канаді.

92. Щербань, П. Заповіді й уроки Івана Огієнка / П. Щербань // Сільська школа. – 2005. – № 32. – С. 6.


Схожі:

Незгасний світоч України iconНезгасний світоч україни (до 130-річчя від дня народження І. І. Огієнка)
Незгасний світоч України [Текст] : (до 130-річчя від дня народження І. І. Огієнка) : бібліогр список л-ри. – Чернігів, 2012. – 157...
Незгасний світоч України iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №30!8~ III // Офіційний вісник України 2002. №10,- ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня !996 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996.— № зо
Незгасний світоч України iconНаціональний банк україни лист від 19. 06. 98 р. N 43-211/376-4361
Національного банку України, оскільки відповідно до статті 92 Конституції України діяння, які є злочинами, визначаються виключно...
Незгасний світоч України iconЗакон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року №3018-ш // Офіційний вісник України. 2002. №10. Ст. 442
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № зо
Незгасний світоч України iconЗакон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р //Відомості Верховної Ради України.— 19%.— № зо
Незгасний світоч України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Незгасний світоч України icon"затверджено"
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України, Міністерства освіти І науки...
Незгасний світоч України iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Незгасний світоч України iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Незгасний світоч України iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи