Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон icon

Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон
НазваВерховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон
Дата05.08.2012
Розмір87.7 Kb.
ТипЗакон

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Конституція України

гарант захисту прав людини


Тематичний список


Укладач: Н. Р. Ахметова


Полтава, 2011

У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як повноправної учасниці світового співтовариства.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність — фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

^ Конститу́ція Украї́ни — основний закон держави Україна. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. На пам'ять про прийняття конституції в Україні щорічно святкується державне свято День Конституції України
^

Структура Конституції


Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.


Преамбула

I Загальні засади 1 — 20

IІ Права, свободи та обов'язки людини і громадянина 21 — 68

ІІІ Вибори. Референдум 69 — 74

IV Верховна Рада України 75 — 101

V Президент України 102 — 112

VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади 113 — 120

VII Прокуратура 121 — 123

VIIІ Правосуддя 124 —131

IX Територіальний устрій України 132 — 133

X Автономна республіка Крим 134 — 139

XI Місцеве самоврядування 140 — 146

ХІІ Конституційний Суд України 147 — 153

ХІІІ Внесення змін до Конституції України 154 — 159

XIV Прикінцеві положення 160 — 161

XV Перехідні положення 1. Бесчасний, В. Потенційні напрями реформування Конституції України в сучасних умовах [Текст] / В. Бесчасний // Віче. – 2009. – № 12. – С. 6–9.

 2. Білий, О. Яка Конституція потрібна Україні ? [Текст] / О. Білий, В. Вовк // Сучасність. – 2008. – № 10. – С. 6–13.

 3. Валєєв, Р. Новелізація Конституції України [Текст] / Р. Валєєв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 11. – С. 23–24.

 4. Гладуняк, І. Конституція як основа формування та реалізації державної політики [Текст] / І. Гладуняк // Віче. – 2007. – № 21–22. – С. 11–12.

 5. Горбунова, О. Основний закон, що об'єднав і лівих, і правих [Текст] / О. Горбунова // Голос України. – 2006. – № 156. – С. 6–7.

 6. Демьохін, В. Деякі проблеми удосконалення системи діяльності щодо державного управління в умовах конституційної реформи [Текст] / В. Демьохін // Голос України. – 2005. – № 89. – С. 8–9.

 7. Євграфова, Є. Право, яке належить виключно народові [Текст] / Є. Євграфова // Віче. – 2010. – № 16. – С. 23–26.

 8. Захаров, Є. Нова Конституція - hie et nunc! [Текст] / Є. Захаров // Дзеркало тижня. – 2008. – № 8. – С. 3.

 9. Зоткін, А. Основний Закон України та соціальні основи українського суспільства [Текст] / Андрій Зоткін // Політичний менеджмент. – 2008. – № 6. – С. 132–138.

 10. Кампо, В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та Конституційний суд України (Окремі аспекти міжнародно-конформного тлумачення Конституції України) [Текст] / В. Кампо, М. Савчин, Н. Сергієнко // Право України. – 2010. – № 10. – С. 186–198.

 11. Катишев, К. Політична реформа в Україні [Текст] / К. Катишев // Історія України: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2007. – № 40. – С. 8–11.

 12. Кзюбра, М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення [Текст] / М. Кзюбра // Політика і час. – 2007. – № 7. – С. 30–33.

 13. Князевич, Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України [Текст] / Р. Князевич // Право України. – 2007. – № 6. – С. 9–14.

 14. Конституція України ( з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) [Текст] / Відпов. ред.С.Б. Чехович. – К. : Ліра-К, 2006. – 96 с. 

 15. Конституція України - гарант захисту прав людини [Текст] / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2006. – 55 с. 

 16. Кресін, О. В. "Пакти й конституції законів і вольностей Запорізького війська..." 1710 р. [Текст] / О. В. Кресін // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 192–204.

 17. Крнєєв, А. Окремі питання викладання історії Конституції України [Текст] / А. Крнєєв // Право України. – 2008. – № 6. – С. 23–28.

 18. Кухарчук, О. Конституція України. Як це було... [Текст] / Олександр Кухарчук // Наука і суспільство. – 2009. – № 5–6. – С. 2–7.

 19. Лавренюк, С. Протистояння на дальніх підступах до політреформи [Текст] / С. Лавренюк // Голос України. – 2007. – № 54. – С. 10–11.

 20. Максакова, Р. Ідея установчої влади народу в Декларації про державний суверенітет та Конституції України: проблеми співвідношення [Текст] / Р. Максакова // Віче. – 2010. – № 18. – С. 4–6.

 21. Мельник, В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект [Текст] / В. Мельник // Право України. – 2009. – № 5. – С. 61–66.

 22. Оніщук, М. Від конституційної реформи - до конституційного руху [Текст] / М. Оніщук // Віче. – 2004. – № 8. – С. 13–20.

 23. Орзіх, М. Започаткування сучасного етапу конституційної реформи в Україні [Текст] / М. Орзіх // Юридический вестник. – 2003. – № 2. – С. 68–78.

 24. Осадчук, П. "Конституційна ніч" тривала п'ять років [Текст] / П. Осадчук // Віче. – 2006. – № 11–12. – С. 22–23.

 25. Погорілко, В. Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави [Текст] / В. Погорілко // Вісник НАН України. – 2005. – № 12. – С. 23–32.

 26. Погорілко, В. Поняття та юридичні властивості Конституції України [Текст] / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2006. – № 11. – С. 4–10.

 27. Покотило, О. Історія прийняття Конституції України 1996 р. та суть політичної реформи [Текст] / Ольга Покотило // Історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 54–65.

 28. Портнов, А. Зміст конституційної юрисдикції: наукові погляди та їх відтворення у законодавстві [Текст] / А. Портнов // Право України. – 2008. – № 5. – С. 9–13.

 29. Рубан, Ю. Конституція для України, а не Україна для конституції [Текст] / Ю. Рубан // Дзеркало тижня. – 2008. – № 12. – С. 3.

 30. Рудик, П. А. Новизна концепції чинної Конституції України [Текст] / П. А. Рудик // Держава і право. – К., 2006. – Вип. 32. – С. 106–114.

 31. Салій, П. Конституційна реформа в Україні [Текст] / П. Салій // Історія в школі. – 2006. – № 6. – С. 45–47.

 32. Селіванов, А. Суспільне призначення конституційної реформи [Текст] / А. Селіванов // Голос України. – 2009. – № 100. – С. 5.

 33. Старобор, О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина України [Текст] / О. Старобор // Право України. – 2007. – № 4. – С. 30–32.

 34. Стратегічні пріоритети [Текст] : науково-аналітичний щоквартальний збірник. № 2 (7). Спеціальний випуск "Конституційний процес в Україні" / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2008. – 220 с.

 35. Теплюк, М. Правові проблеми змінення Конституції України [Текст] / М. Теплюк, О. Ющик // Право України. – 2007. – № 12. – С. 3–7.

 36. Ткачук, П. Конституційний суд - невід'ємний інститут демократичної правової держави [Текст] / П. Ткачук // Голос України. – 2006. – № 114. – С. 6–7.

 37. Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до Конституції України: Законопроект [Текст] / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2004. – № 8. – С. 4–5.

 38. Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України: закон України від 7.10.2010 № 2552-VI [Текст] / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2010. – № 191. – С. 4–5.

 39. Україна. Президент. Проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України" : Закон України [Текст] / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 158. – Орієнтир.

 40. Україна. Президент. Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України". Указ Президента України № 671/2009 [Текст] / Україна. Президент // Зоря Полтавщини. – 2009. – № 135–136. – С. 3–6.

 41. Шаповал, В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави [Текст] / В. Шаповал // Право України. – 2008. – № 10. – С. 4–12.

 42. Ющик, О. Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави [Текст] / О. Ющик // Віче. – 2010. – № 16. – С. 16–17.^

Політична реформа 2004 року


Для подолання гострої кризи 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила Закон України № 2222-IV «Про внесення змін до Конституції України» та (в пакеті до нього) про внесення змін до закону про вибори Президента (останні дозволили провести переголосування 2-го туру виборів Президента). Того ж дня Президент України Леонід Кучма підписав ці документи.

Закон на основі проекту СимоненкаМедведчука про зміни до Конституції (про політичну реформу) передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років. Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону, він мав набрати чинності з 1 вересня 2005 року в разі, якби на той час були ухвалені зміни до Конституції стосовно реформування системи місцевого самоврядування (законопроект 3207-1). Позаяк до 1 січня 2006 року ці зміни не були ухвалені, то (згідно з прикінцевими та перехідними положеннями) закон набув чинності самостійно з 1 січня 2006 року.

Після приходу до влади Віктора Януковича і Партії Регіонів 1 жовтня 2010 року Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв'язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття. Згідно з рішенням КС, відповідний закон №2222 втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення. Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону в редакції від 28 червня 1996 року.

2010 рік


30 вересня 2010 року Конституційний Суд України скасував дію конституційних реформ, що були прийняті в 2004 році. З цієї дати знову діє Конституція 1996 року.

2011 рік


1 лютого 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2952-VI «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», попередньо схвалений Верховною Радою України 19 листопада 2010 року. Закон набрав чинності 4 лютого 2011 року.

 1. Борисенко, Ю. Политическая реформа в Украине: проблемы и пути их решения [Текст] / Ю. Борисенко, Е. Гвильдис // Новий колегіум. – 2007. – № 3. – С. 52–58.

 2. Катишев, К. Політична реформа в Україні [Текст] / К. Катишев // Історія України: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2007. – № 40. – С. 8–11.

 3. Корніччук, Д. Ігри в парламентаризм [Текст] / Д. Корніччук // Дзеркало тижня. – 2007. – № 36. – С. 21.

 4. Кресіна, І. Політична реформа в Україні: здобутки і недоліки [Текст] / І. Кресіна // Право України. – 2007. – № 4. – С. 9–12.

 5. Лавренюк, С. Старт політреформи: від "багатовладдя" - до безладу [Текст] / С. Лавренюк // Голос України. – 2007. – № 213. – С. 10–11.

 6. Перегуда, Є. В. Про перспективи політичної реформи в Україні [Текст] / Є. В. Перегуда // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2010. – Вип. 47 : Юридичні і політичні науки. – С. 651–657.

 7. Половець, В. М. Трансформація особи і суспільства: духовні чинники [Текст] / В. М. Половець // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – С. 92–97. – (Психологічні науки ; Вип. 59 ; Т. II).

 8. Шевчук, Ю. 2004 рік: вибори, майдан і політреформа [Текст] / Ю. Шевчук // Голос України. – 2007. – № 68. – С. 6–7.

 9. Шляхтун, П. П. Політична реформа в Україні: причини і можливі наслідки [Текст] / П. П. Шляхтун // Вісник Київського національного університету. Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – В. 54-55. – С. 137–138.

 10. Яловий, В. Завершення політичної реформи - ключ до розв'язання гострих суспільних проблем [Текст] / В. Яловий // Голос України. – 2007. – № 102. – С. 6.

Схожі:

Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconЛекція №1. Поняття І сутність кримінального процесу. Поняття, завдання І зміст кримінального процесу
Конституція України є Основним Законом нашої держави. Останнім часом Верховна Рада України прийняла багато нових законів з різних...
Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconКонституція україни
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconКонституція україни
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconСтратегія розвитку І підвищення виробничих показників вугільних шахт завжди визначалась наявністю висококваліфікованих гірничих інженерів-будівників І сучасною технікою
Верховна Рада прийняла «Закон про престижність шахтарської праці». У зв’язку з цим відбувається зростання попиту на висококваліфікованих...
Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconЗакон україни про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності Верховна Рада Українипостановля є
Стаття Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів...
Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconЗакон україни про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Верховна Рада Українипостановля є

Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconФінансовим "банщикам" до 15 років з конфіскацією
Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального
Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconХарківської обласної ради закон І ми Харків 2006 зміст вступ
Хочу наголосити, що в основі фортеці лежить камінець історії символів держави України. Це історія створення та прийняття гербу України....
Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави І спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний закон iconВерховна Рада України постановляє: I. Внести до закон
Свої листи із запитаннями надсилайте на адресу: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 10, офіс 20, помітка «Юридична консультація»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи